MS16-099: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2013: 9 tháng 8 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3114340
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-099.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3177451.

Cách tải và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Trung tâm bảo mật an toàn & bài viết này.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3177451.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành KB3085572.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
conv2013-kb3114340-fullfile-x86-glb.exeF633BAF9E341D5AA5E4B2F16D27B05F992D1F4F20E4700DFDC1A5ED294F2756A28B50F4F9BDD5CF0F3CE08B961675711A3BB8D26
conv2013-kb3114340-fullfile-x64-glb.exe45E34DF08B800F4860DB3FA0018A225115165C9E726B5AD9A37E8CBA516CFA409574594E865CF3B56BF005101FD78CCC94CFB99F

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của Office 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
html32.cnv_1033html32.CNV32571213 tháng bảy 1601:37
html32.cnv_1081html32.CNV32571213 tháng bảy 1601:37
recovr32.cnv_1033recovr32.CNV3233613 tháng bảy 1601:38
recovr32.cnv_1066recovr32.CNV3233613 tháng bảy 1601:38
recovr32.cnv_1081recovr32.CNV3233613 tháng bảy 1601:38
recovr32.cnv_1087recovr32.CNV3233613 tháng bảy 1601:38
wpft532.cnv_1033wpft532.CNV18245613 tháng bảy 1601:38
wpft532.cnv_1066wpft532.CNV18245613 tháng bảy 1601:38
wpft532.cnv_1081wpft532.CNV18245613 tháng bảy 1601:38
wpft532.cnv_1087wpft532.CNV18245613 tháng bảy 1601:38
wpft632.cnv_1033wpft632.CNV23509613 tháng bảy 1601:38
wpft632.cnv_1066wpft632.CNV23509613 tháng bảy 1601:38
wpft632.cnv_1081wpft632.CNV23509613 tháng bảy 1601:38
wpft632.cnv_1087wpft632.CNV23509613 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1025wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1026wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1028wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1029wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1030wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1031wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1032wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1033wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1035wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1036wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1037wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1038wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1040wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1041wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1042wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1043wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1044wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1045wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1046wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1048wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1049wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1050wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1051wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1053wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1054wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1055wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1057wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1058wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1060wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1061wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1062wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1063wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1066wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1081wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1086wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_1087wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_2052wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_2070wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_2074wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
wpequ532.dll_3082wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444013 tháng bảy 1601:38
epsimp32.flt_1033epsimp32.FLT49532013 tháng bảy 1611:48
epsimp32.flt_1057epsimp32.FLT49532013 tháng bảy 1611:48
epsimp32.flt_1066epsimp32.FLT49532013 tháng bảy 1611:48
epsimp32.flt_1081epsimp32.FLT49532013 tháng bảy 1611:48
epsimp32.flt_1086epsimp32.FLT49532013 tháng bảy 1611:48
gifimp32.flt_1033gifimp32.FLT19004813 tháng bảy 1611:48
gifimp32.flt_1057gifimp32.FLT19004813 tháng bảy 1611:48
gifimp32.flt_1081gifimp32.FLT19004813 tháng bảy 1611:48
gifimp32.flt_1086gifimp32.FLT19004813 tháng bảy 1611:48
pictim32.flt_1033pictim32.FLT7499214 ngày 1612:25
pictim32.flt_1081pictim32.FLT7499214 ngày 1612:25
html32.cnv_1025html32.CNV32526414 ngày 1612:01
recovr32.cnv_1025recovr32.CNV3185614 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1025wpft532.CNV18245614 ngày 1612:25
wpft632.cnv_1025wpft632.CNV23460814 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1026wpft532.CNV18397613 tháng bảy 1611:48
wpft532.cnv_1029wpft532.CNV18244814 ngày 1612:25
html32.cnv_1030html32.CNV32680014 ngày 1612:01
wpft532.cnv_1030wpft532.CNV18348014 ngày 1612:25
html32.cnv_1031html32.CNV32728814 ngày 1612:01
recovr32.cnv_1031recovr32.CNV3290414 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1031wpft532.CNV18347214 ngày 1612:25
wpft632.cnv_1031wpft632.CNV23618414 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1032wpft532.CNV18448814 ngày 1612:25
html32.cnv_3082html32.CNV32731214 ngày 1612:01
recovr32.cnv_3082recovr32.CNV3344014 ngày 1612:25
wpft532.cnv_3082wpft532.CNV18400014 ngày 1612:25
wpft632.cnv_3082wpft632.CNV23668814 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1061wpft532.CNV18244813 tháng bảy 1611:48
wpft532.cnv_1035wpft532.CNV18296014 ngày 1612:25
html32.cnv_1036html32.CNV32730414 ngày 1612:01
recovr32.cnv_1036recovr32.CNV3343214 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1036wpft532.CNV18348814 ngày 1612:25
wpft632.cnv_1036wpft632.CNV23619214 ngày 1612:25
html32.cnv_1037html32.CNV32422414 ngày 1612:01
recovr32.cnv_1037recovr32.CNV3185614 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1037wpft532.CNV18141614 ngày 1612:25
wpft632.cnv_1037wpft632.CNV23412014 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1050wpft532.CNV18348014 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1038wpft532.CNV18244813 tháng bảy 1611:48
recovr32.cnv_1057recovr32.CNV3233613 tháng bảy 1611:48
wpft532.cnv_1057wpft532.CNV18296813 tháng bảy 1611:48
wpft632.cnv_1057wpft632.CNV23560813 tháng bảy 1611:48
html32.cnv_1040html32.CNV32732014 ngày 1612:01
recovr32.cnv_1040recovr32.CNV3344814 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1040wpft532.CNV18403214 ngày 1612:25
wpft632.cnv_1040wpft632.CNV23616814 ngày 1612:25
html32.cnv_1041html32.CNV32268814 ngày 1612:01
recovr32.cnv_1041recovr32.CNV3084014 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1041wpft532.CNV17936814 ngày 1612:25
wpft632.cnv_1041wpft632.CNV23308814 ngày 1612:25
html32.cnv_1042html32.CNV32267214 ngày 1612:01
recovr32.cnv_1042recovr32.CNV3084814 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1042wpft532.CNV17936814 ngày 1612:25
wpft632.cnv_1042wpft632.CNV23307214 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1063wpft532.CNV18348014 ngày 1612:25
wpft532.cnv_1062wpft532.CNV18296814 ngày 1612:26
recovr32.cnv_1086recovr32.CNV3235213 tháng bảy 1611:48
wpft532.cnv_1086wpft532.CNV18296013 tháng bảy 1611:48
wpft632.cnv_1086wpft632.CNV23509613 tháng bảy 1611:48
wpft532.cnv_1044wpft532.CNV18296814 ngày 1612:26
html32.cnv_1043html32.CNV32784014 ngày 1612:01
recovr32.cnv_1043recovr32.CNV3394414 ngày 1612:26
wpft532.cnv_1043wpft532.CNV18452814 ngày 1612:26
wpft632.cnv_1043wpft632.CNV23670414 ngày 1612:26
wpft532.cnv_1045wpft532.CNV18348814 ngày 1612:26
html32.cnv_1046html32.CNV32679214 ngày 1612:02
recovr32.cnv_1046recovr32.CNV3290414 ngày 1612:26
wpft532.cnv_1046wpft532.CNV18399214 ngày 1612:26
wpft632.cnv_1046wpft632.CNV23616814 ngày 1612:26
wpft532.cnv_2070wpft532.CNV18450414 ngày 1612:26
html32.cnv_1048html32.CNV32673614 ngày 1612:02
wpft532.cnv_1048wpft532.CNV18348014 ngày 1612:26
wpft632.cnv_1048wpft632.CNV23612014 ngày 1612:26
html32.cnv_1049html32.CNV32678414 ngày 1612:02
recovr32.cnv_1049recovr32.CNV3238414 ngày 1612:26
wpft532.cnv_1049wpft532.CNV18295214 ngày 1612:26
wpft632.cnv_1049wpft632.CNV23563214 ngày 1612:26
wpft532.cnv_1051wpft532.CNV18297613 tháng bảy 1611:48
wpft532.cnv_1060wpft532.CNV18348813 tháng bảy 1611:48
wpft632.cnv_1060wpft632.CNV23561613 tháng bảy 1611:48
wpft532.cnv_2074wpft532.CNV18399214 ngày 1612:26
wpft532.cnv_1053wpft532.CNV18348014 ngày 1612:26
recovr32.cnv_1054recovr32.CNV3238414 ngày 1612:26
wpft532.cnv_1054wpft532.CNV18245614 ngày 1612:26
wpft532.cnv_1055wpft532.CNV18244814 ngày 1612:26
wpft532.cnv_1058wpft532.CNV18295214 ngày 1612:26
html32.cnv_2052html32.CNV32113614 ngày 1612:02
recovr32.cnv_2052recovr32.CNV2982414 ngày 1612:26
wpft532.cnv_2052wpft532.CNV17834414 ngày 1612:26
wpft632.cnv_2052wpft632.CNV23153614 ngày 1612:26
html32.cnv_1028html32.CNV32115214 ngày 1612:02
recovr32.cnv_1028recovr32.CNV2983214 ngày 1612:26
wpft532.cnv_1028wpft532.CNV17887214 ngày 1612:26
wpft632.cnv_1028wpft632.CNV23206414 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1025epsimp32.FLT49527214 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1025gifimp32.FLT18858414 ngày 1612:25
pictim32.flt_1025pictim32.FLT7494414 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1026epsimp32.FLT49527213 tháng bảy 1611:48
gifimp32.flt_1026gifimp32.FLT18909613 tháng bảy 1611:48
pictim32.flt_1026pictim32.FLT7495213 tháng bảy 1611:48
epsimp32.flt_1029epsimp32.FLT49528814 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1029gifimp32.FLT18913614 ngày 1612:25
pictim32.flt_1029pictim32.FLT7500814 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1030epsimp32.FLT49530414 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1030gifimp32.FLT18913614 ngày 1612:25
pictim32.flt_1030pictim32.FLT7499214 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1031epsimp32.FLT49530414 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1031gifimp32.FLT18860814 ngày 1612:25
pictim32.flt_1031pictim32.FLT7498414 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1032epsimp32.FLT49527214 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1032gifimp32.FLT18858414 ngày 1612:25
pictim32.flt_1032pictim32.FLT7494414 ngày 1612:25
epsimp32.flt_3082epsimp32.FLT49532014 ngày 1612:25
gifimp32.flt_3082gifimp32.FLT18864014 ngày 1612:25
pictim32.flt_3082pictim32.FLT7504014 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1061epsimp32.FLT49530413 tháng bảy 1611:48
gifimp32.flt_1061gifimp32.FLT18861613 tháng bảy 1611:48
pictim32.flt_1061pictim32.FLT7500013 tháng bảy 1611:48
epsimp32.flt_1035epsimp32.FLT49532014 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1035gifimp32.FLT18862414 ngày 1612:25
pictim32.flt_1035pictim32.FLT7500014 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1036epsimp32.FLT49534414 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1036gifimp32.FLT18864014 ngày 1612:25
pictim32.flt_1036pictim32.FLT7501614 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1037epsimp32.FLT49527214 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1037gifimp32.FLT18858414 ngày 1612:25
pictim32.flt_1037pictim32.FLT7494414 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1050epsimp32.FLT49532014 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1050gifimp32.FLT18912814 ngày 1612:25
pictim32.flt_1050pictim32.FLT7499214 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1038epsimp32.FLT49531213 tháng bảy 1611:48
gifimp32.flt_1038gifimp32.FLT18860813 tháng bảy 1611:48
pictim32.flt_1038pictim32.FLT7498413 tháng bảy 1611:48
epsimp32.flt_1040epsimp32.FLT49531214 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1040gifimp32.FLT18912014 ngày 1612:25
pictim32.flt_1040pictim32.FLT7503214 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1041epsimp32.FLT49527214 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1041gifimp32.FLT18858414 ngày 1612:25
pictim32.flt_1041pictim32.FLT7494414 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1087epsimp32.FLT49527214 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1087gifimp32.FLT18909614 ngày 1612:25
pictim32.flt_1087pictim32.FLT7494414 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1042epsimp32.FLT49527214 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1042gifimp32.FLT18858414 ngày 1612:25
pictim32.flt_1042pictim32.FLT7443214 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1063epsimp32.FLT49533614 ngày 1612:25
gifimp32.flt_1063gifimp32.FLT18916814 ngày 1612:25
pictim32.flt_1063pictim32.FLT7501614 ngày 1612:25
epsimp32.flt_1062epsimp32.FLT49532014 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1062gifimp32.FLT18864014 ngày 1612:26
pictim32.flt_1062pictim32.FLT7501614 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1044epsimp32.FLT49531214 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1044gifimp32.FLT18915214 ngày 1612:26
pictim32.flt_1044pictim32.FLT7504814 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1043epsimp32.FLT49533614 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1043gifimp32.FLT18916814 ngày 1612:26
pictim32.flt_1043pictim32.FLT7505614 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1045epsimp32.FLT49531214 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1045gifimp32.FLT18912814 ngày 1612:26
pictim32.flt_1045pictim32.FLT7499214 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1046epsimp32.FLT49532014 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1046gifimp32.FLT18863214 ngày 1612:26
pictim32.flt_1046pictim32.FLT7504814 ngày 1612:26
epsimp32.flt_2070epsimp32.FLT49532814 ngày 1612:26
gifimp32.flt_2070gifimp32.FLT18864014 ngày 1612:26
pictim32.flt_2070pictim32.FLT7502414 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1048epsimp32.FLT49531214 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1048gifimp32.FLT18860814 ngày 1612:26
pictim32.flt_1048pictim32.FLT7500814 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1049epsimp32.FLT49527214 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1049gifimp32.FLT18858414 ngày 1612:26
pictim32.flt_1049pictim32.FLT7494414 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1051epsimp32.FLT49533613 tháng bảy 1611:48
gifimp32.flt_1051gifimp32.FLT18915213 tháng bảy 1611:48
pictim32.flt_1051pictim32.FLT7504013 tháng bảy 1611:48
epsimp32.flt_1060epsimp32.FLT49532013 tháng bảy 1611:48
gifimp32.flt_1060gifimp32.FLT18912013 tháng bảy 1611:48
pictim32.flt_1060pictim32.FLT7499213 tháng bảy 1611:48
epsimp32.flt_2074epsimp32.FLT49532014 ngày 1612:26
gifimp32.flt_2074gifimp32.FLT18861614 ngày 1612:26
pictim32.flt_2074pictim32.FLT7448014 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1053epsimp32.FLT49530414 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1053gifimp32.FLT18912014 ngày 1612:26
pictim32.flt_1053pictim32.FLT7499214 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1054epsimp32.FLT49532014 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1054gifimp32.FLT18860814 ngày 1612:26
pictim32.flt_1054pictim32.FLT7499214 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1055epsimp32.FLT49532014 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1055gifimp32.FLT18913614 ngày 1612:26
pictim32.flt_1055pictim32.FLT7502414 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1058epsimp32.FLT49527214 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1058gifimp32.FLT18909614 ngày 1612:26
pictim32.flt_1058pictim32.FLT7494414 ngày 1612:26
epsimp32.flt_2052epsimp32.FLT49527214 ngày 1612:26
gifimp32.flt_2052gifimp32.FLT18858414 ngày 1612:26
pictim32.flt_2052pictim32.FLT7443214 ngày 1612:26
epsimp32.flt_1028epsimp32.FLT49532014 ngày 1612:26
gifimp32.flt_1028gifimp32.FLT18858414 ngày 1612:26
pictim32.flt_1028pictim32.FLT7494414 ngày 1612:26

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của Office 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
html32.cnv_1033html32.CNV40712013 tháng bảy 1601:40
html32.cnv_1081html32.CNV40712013 tháng bảy 1601:40
recovr32.cnv_1033recovr32.CNV3899213 tháng bảy 1601:40
recovr32.cnv_1066recovr32.CNV3899213 tháng bảy 1601:40
recovr32.cnv_1081recovr32.CNV3899213 tháng bảy 1601:40
recovr32.cnv_1087recovr32.CNV3899213 tháng bảy 1601:40
wpft532.cnv_1033wpft532.CNV20293613 tháng bảy 1601:40
wpft532.cnv_1066wpft532.CNV20293613 tháng bảy 1601:40
wpft532.cnv_1081wpft532.CNV20293613 tháng bảy 1601:40
wpft532.cnv_1087wpft532.CNV20293613 tháng bảy 1601:40
wpft632.cnv_1033wpft632.CNV30216813 tháng bảy 1601:40
wpft632.cnv_1066wpft632.CNV30216813 tháng bảy 1601:40
wpft632.cnv_1081wpft632.CNV30216813 tháng bảy 1601:40
wpft632.cnv_1087wpft632.CNV30216813 tháng bảy 1601:40
epsimp32.flt_1033epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:15
epsimp32.flt_1057epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:15
epsimp32.flt_1066epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:15
epsimp32.flt_1081epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:15
epsimp32.flt_1086epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:15
gifimp32.flt_1033gifimp32.FLT25619214 ngày 1612:15
gifimp32.flt_1057gifimp32.FLT25619214 ngày 1612:15
gifimp32.flt_1081gifimp32.FLT25619214 ngày 1612:15
gifimp32.flt_1086gifimp32.FLT25619214 ngày 1612:15
pictim32.flt_1033pictim32.FLT8574414 ngày 1612:59
pictim32.flt_1081pictim32.FLT8574414 ngày 1612:59
html32.cnv_1025html32.CNV40665614 ngày 1612:31
recovr32.cnv_1025recovr32.CNV3851214 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1025wpft532.CNV20293614 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1025wpft632.CNV30168014 ngày 1612:59
html32.cnv_1026html32.CNV40868814 ngày 1612:31
recovr32.cnv_1026recovr32.CNV4006414 ngày 1612:15
wpft532.cnv_1026wpft532.CNV20445614 ngày 1612:15
wpft632.cnv_1026wpft632.CNV30323214 ngày 1612:15
html32.cnv_1029html32.CNV40767214 ngày 1612:31
recovr32.cnv_1029recovr32.CNV3905614 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1029wpft532.CNV20292814 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1029wpft632.CNV30224014 ngày 1612:59
html32.cnv_1030html32.CNV40820814 ngày 1612:31
recovr32.cnv_1030recovr32.CNV3956814 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1030wpft532.CNV20396014 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1030wpft632.CNV30274414 ngày 1612:59
html32.cnv_1031html32.CNV40869614 ngày 1612:31
recovr32.cnv_1031recovr32.CNV3956014 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1031wpft532.CNV20395214 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1031wpft632.CNV30323214 ngày 1612:59
html32.cnv_1032html32.CNV40921614 ngày 1612:32
recovr32.cnv_1032recovr32.CNV4004814 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1032wpft532.CNV20496814 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1032wpft632.CNV30374414 ngày 1612:59
html32.cnv_3082html32.CNV40872014 ngày 1612:32
recovr32.cnv_3082recovr32.CNV4007214 ngày 1612:59
wpft532.cnv_3082wpft532.CNV20448014 ngày 1612:59
wpft632.cnv_3082wpft632.CNV30377614 ngày 1612:59
recovr32.cnv_1061recovr32.CNV3904814 ngày 1612:15
wpft532.cnv_1061wpft532.CNV20292814 ngày 1612:15
wpft632.cnv_1061wpft632.CNV30223214 ngày 1612:15
html32.cnv_1035html32.CNV40767214 ngày 1612:32
recovr32.cnv_1035recovr32.CNV3955214 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1035wpft532.CNV20344014 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1035wpft632.CNV30272014 ngày 1612:59
html32.cnv_1036html32.CNV40872814 ngày 1612:32
recovr32.cnv_1036recovr32.CNV4008814 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1036wpft532.CNV20396814 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1036wpft632.CNV30324814 ngày 1612:59
html32.cnv_1037html32.CNV40563214 ngày 1612:32
recovr32.cnv_1037recovr32.CNV3851214 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1037wpft532.CNV20189614 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1037wpft632.CNV30119214 ngày 1612:59
html32.cnv_1050html32.CNV40821614 ngày 1612:32
recovr32.cnv_1050recovr32.CNV3957614 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1050wpft532.CNV20396014 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1050wpft632.CNV30274414 ngày 1612:59
html32.cnv_1038html32.CNV40769614 ngày 1612:32
recovr32.cnv_1038recovr32.CNV3904014 ngày 1612:15
wpft532.cnv_1038wpft532.CNV20292814 ngày 1612:15
wpft632.cnv_1038wpft632.CNV30220814 ngày 1612:15
recovr32.cnv_1057recovr32.CNV3899214 ngày 1612:15
wpft532.cnv_1057wpft532.CNV20344814 ngày 1612:15
wpft632.cnv_1057wpft632.CNV30268014 ngày 1612:15
html32.cnv_1040html32.CNV40872814 ngày 1612:32
recovr32.cnv_1040recovr32.CNV4010414 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1040wpft532.CNV20451214 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1040wpft632.CNV30324014 ngày 1612:59
html32.cnv_1041html32.CNV40408014 ngày 1612:31
recovr32.cnv_1041recovr32.CNV3749614 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1041wpft532.CNV19984814 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1041wpft632.CNV30014414 ngày 1612:59
html32.cnv_1042html32.CNV40408014 ngày 1612:32
recovr32.cnv_1042recovr32.CNV3748814 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1042wpft532.CNV19984814 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1042wpft632.CNV30016014 ngày 1612:59
recovr32.cnv_1063recovr32.CNV3904014 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1063wpft532.CNV20396014 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1063wpft632.CNV30272814 ngày 1612:59
recovr32.cnv_1062recovr32.CNV3904014 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1062wpft532.CNV20344814 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1062wpft632.CNV30275214 ngày 1612:59
recovr32.cnv_1086recovr32.CNV3900814 ngày 1612:15
wpft532.cnv_1086wpft532.CNV20344014 ngày 1612:15
wpft632.cnv_1086wpft632.CNV30216814 ngày 1612:15
html32.cnv_1044html32.CNV40768014 ngày 1612:32
recovr32.cnv_1044recovr32.CNV3956014 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1044wpft532.CNV20344814 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1044wpft632.CNV30272814 ngày 1612:59
html32.cnv_1043html32.CNV40924814 ngày 1612:32
recovr32.cnv_1043recovr32.CNV4060014 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1043wpft532.CNV20500814 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1043wpft632.CNV30377614 ngày 1612:59
html32.cnv_1045html32.CNV40822414 ngày 1612:33
recovr32.cnv_1045recovr32.CNV3956014 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1045wpft532.CNV20396814 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1045wpft632.CNV30326414 ngày 1612:59
html32.cnv_1046html32.CNV40820014 ngày 1612:33
recovr32.cnv_1046recovr32.CNV3958414 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1046wpft532.CNV20447214 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1046wpft632.CNV30324014 ngày 1612:59
html32.cnv_2070html32.CNV40871214 ngày 1612:33
recovr32.cnv_2070recovr32.CNV4009614 ngày 1612:59
wpft532.cnv_2070wpft532.CNV20498414 ngày 1612:59
wpft632.cnv_2070wpft632.CNV30325614 ngày 1612:59
html32.cnv_1048html32.CNV40814414 ngày 1612:33
recovr32.cnv_1048recovr32.CNV3955214 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1048wpft532.CNV20396014 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1048wpft632.CNV30319214 ngày 1612:59
html32.cnv_1049html32.CNV40817614 ngày 1612:33
recovr32.cnv_1049recovr32.CNV3904014 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1049wpft532.CNV20343214 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1049wpft632.CNV30272014 ngày 1612:59
html32.cnv_1051html32.CNV40768014 ngày 1612:33
recovr32.cnv_1051recovr32.CNV3904814 ngày 1612:15
wpft532.cnv_1051wpft532.CNV20345614 ngày 1612:15
wpft632.cnv_1051wpft632.CNV30272814 ngày 1612:15
html32.cnv_1060html32.CNV40820814 ngày 1612:33
recovr32.cnv_1060recovr32.CNV3957614 ngày 1612:15
wpft532.cnv_1060wpft532.CNV20396814 ngày 1612:15
wpft632.cnv_1060wpft632.CNV30268814 ngày 1612:15
html32.cnv_2074html32.CNV40872014 ngày 1612:33
recovr32.cnv_2074recovr32.CNV4008014 ngày 1612:59
wpft532.cnv_2074wpft532.CNV20447214 ngày 1612:59
wpft632.cnv_2074wpft632.CNV30324014 ngày 1612:59
html32.cnv_1053html32.CNV40820814 ngày 1612:33
recovr32.cnv_1053recovr32.CNV3959214 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1053wpft532.CNV20396014 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1053wpft632.CNV30324814 ngày 1612:59
html32.cnv_1054html32.CNV40716814 ngày 1612:33
recovr32.cnv_1054recovr32.CNV3902414 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1054wpft532.CNV20293614 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1054wpft632.CNV30223214 ngày 1612:59
html32.cnv_1055html32.CNV40717614 ngày 1612:33
recovr32.cnv_1055recovr32.CNV3904014 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1055wpft532.CNV20292814 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1055wpft632.CNV30222414 ngày 1612:59
recovr32.cnv_1058recovr32.CNV3953614 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1058wpft532.CNV20343214 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1058wpft632.CNV30270414 ngày 1612:59
html32.cnv_2052html32.CNV40254414 ngày 1612:33
recovr32.cnv_2052recovr32.CNV3648014 ngày 1612:59
wpft532.cnv_2052wpft532.CNV19882414 ngày 1612:59
wpft632.cnv_2052wpft632.CNV29862414 ngày 1612:59
html32.cnv_1028html32.CNV40256014 ngày 1612:33
recovr32.cnv_1028recovr32.CNV3648814 ngày 1612:59
wpft532.cnv_1028wpft532.CNV19935214 ngày 1612:59
wpft632.cnv_1028wpft632.CNV29912014 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1025epsimp32.FLT65092014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1025gifimp32.FLT25616014 ngày 1612:59
pictim32.flt_1025pictim32.FLT8569614 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1026epsimp32.FLT65092014 ngày 1612:15
gifimp32.flt_1026gifimp32.FLT25668014 ngày 1612:15
pictim32.flt_1026pictim32.FLT8569614 ngày 1612:15
epsimp32.flt_1029epsimp32.FLT65093614 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1029gifimp32.FLT25672014 ngày 1612:59
pictim32.flt_1029pictim32.FLT8576014 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1030epsimp32.FLT65095214 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1030gifimp32.FLT25671214 ngày 1612:59
pictim32.flt_1030pictim32.FLT8574414 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1031epsimp32.FLT65095214 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1031gifimp32.FLT25618414 ngày 1612:59
pictim32.flt_1031pictim32.FLT8573614 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1032epsimp32.FLT65092014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1032gifimp32.FLT25616014 ngày 1612:59
pictim32.flt_1032pictim32.FLT8569614 ngày 1612:59
epsimp32.flt_3082epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:59
gifimp32.flt_3082gifimp32.FLT25622414 ngày 1612:59
pictim32.flt_3082pictim32.FLT8579214 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1061epsimp32.FLT65095214 ngày 1612:15
gifimp32.flt_1061gifimp32.FLT25619214 ngày 1612:15
pictim32.flt_1061pictim32.FLT8575214 ngày 1612:15
epsimp32.flt_1035epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1035gifimp32.FLT25620014 ngày 1612:59
pictim32.flt_1035pictim32.FLT8575214 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1036epsimp32.FLT65099214 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1036gifimp32.FLT25621614 ngày 1612:59
pictim32.flt_1036pictim32.FLT8576814 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1037epsimp32.FLT65092014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1037gifimp32.FLT25616014 ngày 1612:59
pictim32.flt_1037pictim32.FLT8570414 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1050epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1050gifimp32.FLT25670414 ngày 1612:59
pictim32.flt_1050pictim32.FLT8574414 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1038epsimp32.FLT65096014 ngày 1612:15
gifimp32.flt_1038gifimp32.FLT25618414 ngày 1612:15
pictim32.flt_1038pictim32.FLT8573614 ngày 1612:15
epsimp32.flt_1040epsimp32.FLT65096014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1040gifimp32.FLT25670414 ngày 1612:59
pictim32.flt_1040pictim32.FLT8578414 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1041epsimp32.FLT65092014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1041gifimp32.FLT25616014 ngày 1612:59
pictim32.flt_1041pictim32.FLT8569614 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1087epsimp32.FLT65092014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1087gifimp32.FLT25668014 ngày 1612:59
pictim32.flt_1087pictim32.FLT8570414 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1042epsimp32.FLT65092014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1042gifimp32.FLT25616814 ngày 1612:59
pictim32.flt_1042pictim32.FLT8518414 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1063epsimp32.FLT65098414 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1063gifimp32.FLT25675214 ngày 1612:59
pictim32.flt_1063pictim32.FLT8576814 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1062epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1062gifimp32.FLT25622414 ngày 1612:59
pictim32.flt_1062pictim32.FLT8576814 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1044epsimp32.FLT65096014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1044gifimp32.FLT25672814 ngày 1612:59
pictim32.flt_1044pictim32.FLT8580014 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1043epsimp32.FLT65098414 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1043gifimp32.FLT25674414 ngày 1612:59
pictim32.flt_1043pictim32.FLT8580814 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1045epsimp32.FLT65096014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1045gifimp32.FLT25670414 ngày 1612:59
pictim32.flt_1045pictim32.FLT8574414 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1046epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1046gifimp32.FLT25620814 ngày 1612:59
pictim32.flt_1046pictim32.FLT8580014 ngày 1612:59
epsimp32.flt_2070epsimp32.FLT65097614 ngày 1612:59
gifimp32.flt_2070gifimp32.FLT25622414 ngày 1612:59
pictim32.flt_2070pictim32.FLT8577614 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1048epsimp32.FLT65096014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1048gifimp32.FLT25619214 ngày 1612:59
pictim32.flt_1048pictim32.FLT8576014 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1049epsimp32.FLT65092014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1049gifimp32.FLT25616014 ngày 1612:59
pictim32.flt_1049pictim32.FLT8569614 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1051epsimp32.FLT65098414 ngày 1612:15
gifimp32.flt_1051gifimp32.FLT25672814 ngày 1612:15
pictim32.flt_1051pictim32.FLT8579214 ngày 1612:15
epsimp32.flt_1060epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:15
gifimp32.flt_1060gifimp32.FLT25669614 ngày 1612:15
pictim32.flt_1060pictim32.FLT8574414 ngày 1612:15
epsimp32.flt_2074epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:59
gifimp32.flt_2074gifimp32.FLT25619214 ngày 1612:59
pictim32.flt_2074pictim32.FLT8524014 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1053epsimp32.FLT65095214 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1053gifimp32.FLT25669614 ngày 1612:59
pictim32.flt_1053pictim32.FLT8574414 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1054epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1054gifimp32.FLT25618414 ngày 1612:59
pictim32.flt_1054pictim32.FLT8574414 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1055epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1055gifimp32.FLT25671214 ngày 1612:59
pictim32.flt_1055pictim32.FLT8577614 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1058epsimp32.FLT65092014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1058gifimp32.FLT25667214 ngày 1612:59
pictim32.flt_1058pictim32.FLT8570414 ngày 1612:59
epsimp32.flt_2052epsimp32.FLT65092014 ngày 1612:59
gifimp32.flt_2052gifimp32.FLT25616814 ngày 1612:59
pictim32.flt_2052pictim32.FLT8519214 ngày 1612:59
epsimp32.flt_1028epsimp32.FLT65096814 ngày 1612:59
gifimp32.flt_1028gifimp32.FLT25616014 ngày 1612:59
pictim32.flt_1028pictim32.FLT8569614 ngày 1612:59

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3114340 - Xem lại Lần cuối: 08/10/2016 19:32:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114340 KbMtvi
Phản hồi