MS16-015: Mô tả bản Cập Nhật từ bản ghi dịch vụ tự động trên SharePoint Server 2013: tháng 9, 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3114481
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-015.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3134226.

Cách toobtain và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" này An toàn & Trung tâm bảo mật Bài viết.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn canobtain gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3134226.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành KB3085477.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
wdsrvloc2013-kb3114481-fullfile-x 64-glb.exeA4246EE71439107954E617DF841903E4A6DF593ADC07E165B9866A7C435A6702A851AC520B08902E550338BD09270D0ACE9B1A4E

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của bản ghi dịch vụ tự động từ trên SharePoint Server 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169613 Jan 1602:58
WAC.Word.gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169613 Jan 1602:58
wdsrv.conversion.gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169613 Jan 1602:58
WAC.Word.wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4797.1000106872814-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4797.1000106872814-Jan-1612:19
wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4797.1000106872814-Jan-1612:19
WAC.Word.wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4797.1000109740014-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4797.1000109740014-Jan-1612:19
wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4797.10001097400
WAC.Word.wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4797.1000107692014-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4797.1000107692014-Jan-1612:19
wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4797.1000107692014-Jan-1612:19
WAC.Word.wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4797.1000101957614-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4797.1000101957614-Jan-1612:19
wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4797.10001019576
WAC.Word.wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4797.1000104568814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4797.1000104568814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4797.10001045688
WAC.Word.wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4797.1000114501614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4797.1000114501614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4797.1000114501614-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4797.1000102725614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4797.1000102725614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4797.10001027256
WAC.Word.wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4797.100098527214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4797.100098527214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4797.100098527214-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4797.1000107333614-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4797.1000107333614-Jan-1612:19
wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4797.1000107333614-Jan-1612:19
WAC.Word.wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4797.1000121157614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4797.1000121157614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4797.1000121157614-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4797.1000102111214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4797.1000102111214-Jan-1612:20
wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4797.1000102111214-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4797.1000100216814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4797.1000100216814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4797.1000100216814-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4797.100098732014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4797.100098732014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4797.1000987320
WAC.Word.wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4797.1000100472814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4797.1000100472814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4797.1000100472814-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4797.1000112863214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4797.1000112863214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4797.1000112863214-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4797.1000104722414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4797.1000104722414-Jan-1612:20
wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4797.10001047224
WAC.Word.wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4797.1000102367214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4797.1000102367214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4797.10001023672
WAC.Word.wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4797.1000105951214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4797.1000105951214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4797.1000105951214-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4797.1000104620014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4797.1000104620014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4797.1000104620014-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4797.1000102674414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4797.1000102674414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4797.1000102674414-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4797.1000116652014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4797.1000116652014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4797.1000116652014-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4797.100094636014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4797.100094636014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4797.100094636014-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4797.1000102520814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4797.1000102520814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4797.1000102520814-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4797.1000108408814-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4797.1000108408814-Jan-1612:19
wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4797.1000108408814-Jan-1612:19
WAC.Word.wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4797.1000110456814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4797.1000110456814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4797.1000110456814-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4797.1000108357614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4797.1000108357614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4797.1000108357614-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4797.1000108562414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4797.1000108562414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4797.1000108562414-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4797.1000106156014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4797.1000106156014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4797.1000106156014-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4797.1000104517614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4797.1000104517614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4797.10001045176
WAC.Word.wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4797.100094994414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4797.100094994414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4797.100094994414-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4797.100099448814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4797.100099448814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4797.100099448814-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4797.1000101189614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4797.1000101189614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4797.1000101189614-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4797.1000112351214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4797.1000112351214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4797.1000112351214-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4797.1000115781614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4797.1000115781614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4797.10001157816
WAC.Word.wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4797.1000102930414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4797.1000102930414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4797.1000102930414-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4797.1000104261614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4797.1000104261614-Jan-1612:20
wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4797.1000104261614-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4797.1000116703214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4797.1000116703214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4797.1000116703214-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4797.1000104978414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4797.1000104978414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4797.1000104978414-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4797.1000116293614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4797.1000116293614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4797.1000116293614-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4797.1000105029614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4797.1000105029614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4797.1000105029614-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4797.1000109125614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4797.1000109125614-Jan-1612:20
wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4797.10001091256
WAC.Word.wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4797.1000108306414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4797.1000108306414-Jan-1612:20
wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4797.1000108306414-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4797.100099244014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4797.100099244014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4797.100099244014-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4797.1000101292014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4797.1000101292014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4797.1000101292014-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4797.1000112044014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4797.1000112044014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4797.1000112044014-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4797.1000105644014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4797.1000105644014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4797.1000105644014-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4797.1000115269614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4797.1000115269614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4797.1000115269614-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4797.100090386414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4797.100090386414-Jan-1612:20
wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4797.100090386414-Jan-1612:20
WAC.Word.wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4797.100091666414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4797.100091666414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4797.100091666414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1025Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003185614-Jan-1612:19
wdsrv.intladmin.resx.1025wordadmin.AR-sa.resx1360914-Jan-1612:19
wdsrv.intlresources.dll.1068Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012938414-Jan-1612:19
wdsrv.intladmin.resx.1068wordadmin.AZ-latn-az.resx1249514-Jan-1612:19
wdsrv.intlresources.dll.5146Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012888814-Jan-1612:19
wdsrv.intladmin.resx.5146wordadmin.BS-latn-ba.resx1215714-Jan-1612:19
wdsrv.intlresources.dll.1027Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003037614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1027wordadmin.ca-es.resx1260814-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1029Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4454.10002824814-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1029wordadmin.CS-cz.resx1220614-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1106Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012835214-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1106wordadmin.cy-gb.resx1196114-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1031Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.100030344 Át14-Jan-1612:19
wdsrv.intladmin.resx.1031wordadmin.de-de.resx1265114-Jan-1612:19
wdsrv.intlresources.dll.1032Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10004004814-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.3082Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.3082wordadmin.es-es.resx1260514-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1061Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002778414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1069Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002880814-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1069wordadmin.EU-es.resx1217314-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1036Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.100030344 Át14-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1036wordadmin.fr-fr.resx1262014-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.2108Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012988814-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.2108wordadmin.ga-ie.resx1259414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1110Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002934414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1037Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003084814-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1037wordadmin.he-il.resx1300914-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1081Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10004211214-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1038Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002933614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1038wordadmin.hu-hu.resx1269714-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1057Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4463.10002825614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1057wordadmin.id-id.resx1184714-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1040Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002935214-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1040wordadmin.it-it.resx1273714-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1041Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003185614-Jan-1612:19
wdsrv.intladmin.resx.1041wordadmin.Ja-jp.resx1303914-Jan-1612:19
wdsrv.intlresources.dll.1042Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002980814-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1042wordadmin.ko-kr.resx1229114-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1063Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4460.10002879214-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1063wordadmin.lt-lt.resx1244814-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1071Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15013754414-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1071wordadmin.Mk-mk.resx1540514-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1086Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4481.10002825614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1086wordadmin.MS-my.resx1200514-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1043Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002932014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1043wordadmin.nl-nl.resx1239614-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1045Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984814-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1164Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15013396014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1164wordadmin.PRS-af.resx1399714-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1046Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002935214-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1046wordadmin.pt-br.resx1241314-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.2070Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.2070wordadmin.pt-pt.resx1250014-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1048Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1048wordadmin.ro-ro.resx1233514-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1049Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003697614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1049wordadmin.ru-ru.resx1501914-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1051Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4460.10002928014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1051wordadmin.Sk-sk.resx1220814-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1060Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4454.10002878414-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1060wordadmin.SL-si.resx1211514-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.3098Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4460.10003641614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.3098wordadmin.Sr-cyrl-cs.resx1476414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.2074Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4454.10002880014-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1054Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10004006414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1058Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003646414-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1058wordadmin.uk-ua.resx1468214-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1066Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4481.10003232014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1066wordadmin.vi-vn.resx1348714-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.2052Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002673614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.2052wordadmin.zh-cn.resx1133414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1028Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002675214-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1028wordadmin.zh-tw.resx1138614-Jan-1612:20
conversion.Office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613 Jan 1602:57
ppt.conversion.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613 Jan 1602:57
ppt.Edit.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613 Jan 1602:57
saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613 Jan 1602:57
saext.dll_0001saext.dll15.0.4454.100030321613 Jan 1602:57
WAC.Office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613 Jan 1602:57
xlsrv.ECS.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613 Jan 1602:57
conversion.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4779.100014098413 Jan 1602:58
ppt.conversion.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4779.100014098413 Jan 1602:58
ppt.Edit.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4779.100014098413 Jan 1602:58
WAC.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4779.100014098413 Jan 1602:58
conversion.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613 Jan 1602:58
ppt.conversion.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613 Jan 1602:58
ppt.Edit.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613 Jan 1602:58
WAC.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613 Jan 1602:58
conversion.Office.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 Jan 1602:57
msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 Jan 1602:57
ppt.conversion.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 Jan 1602:57
ppt.Edit.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 Jan 1602:57
WAC.Office.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 Jan 1602:57
conversion.Office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4797.10002575897613 Jan 1602:58
ppt.conversion.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4797.10002575897613 Jan 1602:58
ppt.Edit.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4797.10002575897613 Jan 1602:58
WAC.Office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4797.10002575897613 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1026mshy7bg.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1027mshy7ct.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_2051mshy7ct.dll15.0.4763.1000226920
WAC.conversion.proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1029mshy7cz.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1030mshy7da.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1032mshy7el.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1033mshy7en.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_3082mshy7es.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1061mshy7et.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1069mshy7eu.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1035mshy7fi.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1036mshy7fr.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1031mshy7ge.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1110mshy7gl.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_cr.dllmshy7hr.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1050mshy7hr.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_hr.dllmshy7hr.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1040mshy7it.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1063mshy7lt.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1062mshy7lv.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1044mshy7nb.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1043mshy7nl.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_2068mshy7no.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1046mshy7pb.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1045mshy7pl.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_2070mshy7pt.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1048mshy7ro.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1049mshy7ru.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1051mshy7sk.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1060mshy7sl.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_sr.dllmshy7srm.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_2074mshy7srm.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_srm.dllmshy7srm.dll15.0.4763.100022548813 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_3098mshy7sro.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_7194mshy7sro.dll15.0.4763.1000226920
WAC.conversion.proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1053mshy7sw.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1055mshy7tr.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.proof.mshy2_ua.dllmshy7uk.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
mshy2_en.dll_1058mshy7uk.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
WAC.conversion.proof.mshy2_uk.dllmshy7uk.dll15.0.4763.100022692013 Jan 1602:58
conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4779.10001042960013 Jan 1602:58
ppt.conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4779.10001042960013 Jan 1602:58
ppt.Edit.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4779.10001042960013 Jan 1602:58
WAC.Office.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4779.10001042960013 Jan 1602:58
conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4779.1000383147213 Jan 1602:58
ppt.conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4779.1000383147213 Jan 1602:58
ppt.Edit.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4779.1000383147213 Jan 1602:58
WAC.Office.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4779.1000383147213 Jan 1602:58
conversion.Office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4797.10002166756013 Jan 1602:58
ppt.conversion.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4797.10002166756013 Jan 1602:58
ppt.Edit.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4797.10002166756013 Jan 1602:58
WAC.Office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4797.10002166756013 Jan 1602:58
conversion.Cultures.Office.ODFOffice.ODF524100013 Jan 1602:57
Office.ODFOffice.ODF524100013 Jan 1602:57
Office.ODF.x64Office.ODF524100013 Jan 1603:01
ppt.conversion.Cultures.Office.ODFOffice.ODF524100013 Jan 1602:57
WAC.conversion.Cultures.Office.ODFOffice.ODF524100013 Jan 1602:57
WAC.PowerPoint.Edit.bin.Cultures.Office.ODFOffice.ODF524100013 Jan 1602:57
xlsrv.ECS.culture.Office.ODFOffice.ODF524100013 Jan 1602:57
xlsrv.ECS.Office.ODFOffice.ODF524100013 Jan 1602:57
conversionhtmlutil.dllhtmlutil.dll15.0.4797.1000262374413 Jan 1602:58
SP.userprofiles.Debug.jsSP.userprofiles.Debug.js14099713 Jan 1602:58
SP.userprofiles.Debug.js.x64SP.userprofiles.Debug.js14099713 Jan 1602:58
SP.userprofiles.jsSP.userprofiles.js14099113 Jan 1602:58
SP.userprofiles.js.x64SP.userprofiles.js14099113 Jan 1602:58
conversion.Microsoft.Office.Server.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4763.100078918413 Jan 1602:57
Microsoft.Office.Server.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4763.100078918413 Jan 1602:57
ppt.conversion.uls.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4763.100078918413 Jan 1602:57
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll_0001Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4745.100037648813 Jan 1602:58
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dllMicrosoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561613 Jan 1601:45
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll_001Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561613 Jan 1601:45
conversion.Office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013 Jan 1602:57
msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013 Jan 1602:57
msptls.dll_0001msptls.dll15.0.4745.1000152288013 Jan 1602:57
ppt.conversion.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013 Jan 1602:57
ppt.Edit.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013 Jan 1602:57
WAC.Office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013 Jan 1602:57
xlsrv.ECS.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013 Jan 1602:57
conversion.Office.RICHED20.dllRICHED20.dll15.0.4797.1000223662413 Jan 1602:57
ppt.conversion.RICHED20.dllRICHED20.dll15.0.4797.1000223662413 Jan 1602:57
ppt.Edit.RICHED20.dllRICHED20.dll15.0.4797.1000223662413 Jan 1602:57
RICHED20.dllRICHED20.dll15.0.4797.1000223662413 Jan 1602:57
RICHED20.dll_0001RICHED20.dll15.0.4797.1000223662413 Jan 1602:57
WAC.Office.RICHED20.dllRICHED20.dll15.0.4797.1000223662413 Jan 1602:57
xlsrv.ECS.RICHED20.dllRICHED20.dll15.0.4797.1000223662413 Jan 1602:57
calibril.TTFcalibril.TTF75819613 Jan 1602:56
calibrili.TTFcalibrili.TTF86846413 Jan 1602:56
Nirmala.TTFNirmala.TTF138264013 Jan 1602:56
nirmalab.TTFnirmalab.TTF133401213 Jan 1602:56
Alger.TTFAlger.TTF7658813 Jan 1602:56
arialn.TTFarialn.TTF17595613 Jan 1602:55
arialnb.TTFarialnb.TTF18074013 Jan 1602:55
arialnbi.TTFarialnbi.TTF18008413 Jan 1602:55
arialni.TTFarialni.TTF18112413 Jan 1602:55
bauhs93.TTFbauhs93.TTF4764413 Jan 1602:56
conversion.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808012-Jan-1605:49
msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.325608080
ppt.conversion.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808012-Jan-1605:49
ppt.Edit.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808012-Jan-1605:49
WAC.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808012-Jan-1605:49
conversion.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926412-Jan-1605:49
msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.325829264
ppt.conversion.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926412-Jan-1605:49
ppt.Edit.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926412-Jan-1605:49
WAC.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926412-Jan-1605:49
wdsrv.powershellhelp.xml.1031Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5371814-Jan-1612:19
wdsrv.powershellhelp.xml.3082Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5397714-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1036Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5387814-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1040Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5355714-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1041Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5589713 Jan 1603:06
wdsrv.powershellhelp.xml.1042Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5372614-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1046Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5347714-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1049Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5990814-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.2052Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5069414-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1028Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5065714-Jan-1612:20
conversion.proof.mshy2_hu.Lexmshy3hu.Lex93357913 Jan 1602:56
mshy2_en.lex_1038mshy3hu.Lex93357913 Jan 1602:56
WAC.conversion.proof.mshy2_hu.Lexmshy3hu.Lex93357913 Jan 1602:56
conversion.proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898413 Jan 1602:56
mshy2_en.dll_1038mshy3hu.dll15.0.0.121898413 Jan 1602:56
WAC.conversion.proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898413 Jan 1602:56
Chicago.XSLChicago.XSL29665813 Jan 1602:56
WAC.conversion.Biblio.style.Chicago.XSLChicago.XSL29665813 Jan 1602:56
wdsrv.conversion.Biblio.style.Chicago.XSLChicago.XSL29665813 Jan 1602:56
WAC.Word.wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544013 Jan 1602:58
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544013 Jan 1602:58
wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544013 Jan 1602:58
WAC.Word.Sword.dllSword.dll15.0.4797.1000849890413 Jan 1602:58
wdsrv.conversion.Sword.dllSword.dll15.0.4797.1000849890413 Jan 1602:58
wdsrv.conversion.Worker.dllwdsrvworker.dll15.0.4545.10008876813 Jan 1602:58
wdsrv.dllMicrosoft.Office.Word.Server.dll15.0.4611.100048915213 Jan 1602:58
wdsrv.ISAPI.dllMicrosoft.Office.Word.Server.dll15.0.4611.100048915213 Jan 1602:58
wdsrv.powershellfmt.xmlwordserverpowershell.format.ps1xml1223213 Jan 1602:58
wdsrv.conversion.Worker.exewordserverworker.exe15.0.4502.10002065613 Jan 1602:58

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3114481 - Xem lại Lần cuối: 02/10/2016 05:27:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114481 KbMtvi
Phản hồi