MS16-004: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Visio 2016: 12 tháng 1 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3114511
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-004.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của Microsoft Visio 2016 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3124585.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3124585.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành KB3101507.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
visio2016-kb3114511-fullfile-x 64-glb.exeE2C08D0007F29F8E3B488AF25D25BEB1877D237FD8B9C345477E26EA094656B9C51B97EA8BB4EDF92359F23149213ABF60CF0EDB
visio2016-kb3114511-fullfile-x 86-glb.exeA2F402147A63C760FA5EAA1305C08588ECDFE111DAF033E52F6D3480BAC4846278F7BBBC4052C9DA785F8EC8320025D4C015DDA0

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Visio 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
dwgcnv.vsl_3082dwgcnv.vsl3959215 tháng mười hai 902:54
visbrres.dll_3082visbrres.dll16.0.4291.10004578415 tháng mười hai 902:54
dwgcnv.vsl_1036dwgcnv.vsl3959215 tháng mười hai 902:54
visbrres.dll_1036visbrres.dll16.0.4291.10004578415 tháng mười hai 902:54
dwgcnv.vsl_1041dwgcnv.vsl3754415 tháng mười hai 902:54
visbrres.dll_1041visbrres.dll16.0.4291.10003503215 tháng mười hai 902:54
Visio.exeVisio.exe16.0.4324.1000135904015 tháng mười hai 1110:41
vislib.dllvislib.dll16.0.4324.10002000046415 tháng mười hai 1110:41
visshe.dllvisshe.dll16.0.4300.100088799215 tháng mười hai 904:02
AEC.dllAEC.dll16.0.4324.100095206415 tháng mười hai 1110:41
bstorm.dllbstorm.dll16.0.4324.100071500815 tháng mười hai 1110:41
dbwiz.dlldbwiz.dll16.0.4324.100093358415 tháng mười hai 1110:41
drilldwn.dlldrilldwn.dll16.0.4324.100092235215 tháng mười hai 1110:41
Electrical.vslElectrical.vsl15225615 tháng mười hai 1110:41
Facility.dllFacility.dll16.0.4324.100099349615 tháng mười hai 1110:41
Gantt.dllGantt.dll16.0.4324.100098018415 tháng mười hai 1110:41
HVAC.dllHVAC.dll16.0.4324.100037296015 tháng mười hai 1110:41
OrgChart.dllOrgChart.dll16.0.4324.1000127874415 tháng mười hai 1110:41
orgchwiz.dllorgchwiz.dll16.0.4324.100049332815 tháng mười hai 1110:41
PE.dllPE.dll16.0.4324.100055267215 tháng mười hai 1110:41
savasweb.dllsavasweb.dll16.0.4324.100043541615 tháng mười hai 1110:41
SG.dllSG.dll16.0.4324.1000179886415 tháng mười hai 1110:41
timesoln.dlltimesoln.dll16.0.4324.100097766415 tháng mười hai 1110:41
viscolor.dllviscolor.dll16.0.4324.10008419215 tháng mười hai 1110:41
visutils.dllvisutils.dll16.0.4324.100048763215 tháng mười hai 1110:41
visweb.dllvisweb.dll16.0.4324.100071041615 tháng mười hai 1110:41
xfunc.dllxfunc.dll16.0.4324.100047948015 tháng mười hai 1110:41
dwgdp.dlldwgdp.dll16.0.4324.1000633109615 tháng mười hai 1110:41
dwgcnv.dlldwgcnv.dll16.0.4324.100017171215 tháng mười hai 1110:41
msoutls.dllmsoutls.dll16.0.4312.100021676815 tháng mười hai 1110:41
visbrgr.dllvisbrgr.dll16.0.4324.10001093556015 tháng mười hai 1110:41
visdlgu.dllvisdlgu.dll16.0.4288.100015428015 tháng mười hai 1110:41

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Visio 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
dwgcnv.vsl_3082dwgcnv.vsl4573615 tháng mười hai 902:54
visbrres.dll_3082visbrres.dll16.0.4291.10004834415 tháng mười hai 902:54
dwgcnv.vsl_1036dwgcnv.vsl4573615 tháng mười hai 902:54
visbrres.dll_1036visbrres.dll16.0.4291.10004834415 tháng mười hai 902:54
dwgcnv.vsl_1041dwgcnv.vsl4368815 tháng mười hai 902:54
visbrres.dll_1041visbrres.dll16.0.4291.10003759215 tháng mười hai 902:54
Visio.exeVisio.exe16.0.4324.1000136057615 tháng mười hai 1110:41
vislib.dllvislib.dll16.0.4324.10002715822415 tháng mười hai 1110:41
VisOcx.dllVisOcx.dll16.0.4318.100033043215 tháng mười hai 904:06
visshe.dllvisshe.dll16.0.4300.100094687215 tháng mười hai 904:06
visshe.dll.x64visshe.dll16.0.4300.1000946872
AEC.dllAEC.dll16.0.4324.1000145126415 tháng mười hai 1110:41
bstorm.dllbstorm.dll16.0.4324.1000102324015 tháng mười hai 1110:41
dbwiz.dlldbwiz.dll16.0.4324.1000119828815 tháng mười hai 1110:41
drilldwn.dlldrilldwn.dll16.0.4324.1000157412815 tháng mười hai 1110:41
Electrical.vslElectrical.vsl23571215 tháng mười hai 1110:41
Facility.dllFacility.dll16.0.4324.1000150548815 tháng mười hai 1110:41
Gantt.dllGantt.dll16.0.4324.1000144661615 tháng mười hai 1110:41
HVAC.dllHVAC.dll16.0.4324.100058800015 tháng mười hai 1110:41
OrgChart.dllOrgChart.dll16.0.4324.1000182709615 tháng mười hai 1110:41
orgchwiz.dllorgchwiz.dll16.0.4324.100071656015 tháng mười hai 1110:41
PE.dllPE.dll16.0.4324.100091568015 tháng mười hai 1110:41
savasweb.dllsavasweb.dll16.0.4324.100057724015 tháng mười hai 1110:41
SG.dllSG.dll16.0.4324.1000245012815 tháng mười hai 1110:41
timesoln.dlltimesoln.dll16.0.4324.1000153113615 tháng mười hai 1110:41
viscolor.dllviscolor.dll16.0.4324.100011696015 tháng mười hai 1110:41
visutils.dllvisutils.dll16.0.4324.100077332815 tháng mười hai 1110:41
visweb.dllvisweb.dll16.0.4324.1000115278415 tháng mười hai 1110:41
xfunc.dllxfunc.dll16.0.4324.100084198415 tháng mười hai 1110:41
dwgdp.dlldwgdp.dll16.0.4324.1000902575215 tháng mười hai 1110:41
dwgcnv.dlldwgcnv.dll16.0.4324.100023315215 tháng mười hai 1110:41
msoutls.dllmsoutls.dll16.0.4324.100029669615 tháng mười hai 1110:41
visbrgr.dllvisbrgr.dll16.0.4324.10001550976015 tháng mười hai 1110:41
visdlgu.dllvisdlgu.dll16.0.4288.100020743215 tháng mười hai 1110:41

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3114511 - Xem lại Lần cuối: 01/12/2016 19:42:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Visio 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114511 KbMtvi
Phản hồi