MS16-070: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật dành cho Visio 2007: 14 tháng 6 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3114740
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-070.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 3 cho Microsoft Office Visio 2007 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3163610.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Bài viết Trung tâm bảo mật & an toàn.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft3163610.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế các Cập Nhật bảo mật đã phát hành KB3114421.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
visio2007-kb3114740-fullfile-x86-glb.exeCF51E1B4401268025A9D3C61C8E8117C000B7E6619B44C63F3F4FE98A3D9DA3819E888A7D132EE8151B35915DB32D0B569CA8AFB

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 Visio 2007

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
AEC.dllAEC.dll12.0.6650.5000912,76027 tháng 8 năm 201103:18
brtview.dllbrtview.dll12.0.6650.5000142,74427 tháng 8 năm 201103:18
bstorm.dllbstorm.dll12.0.6652.5000590,20822 tháng năm 201104:38
cmax20.dllcmax20.dll12.0.6749.5000521,97617 tháng 5 năm 201603:39
codeedit.dllcodeedit.dll12.0.6650.500058,76027 tháng 8 năm 201103:18
dbengr.dlldbengr.dll12.0.6650.5000702,32827 tháng 8 năm 201103:18
dbshare.dlldbshare.dll12.0.6650.500083,91227 tháng 8 năm 201103:18
drilldwn.dlldrilldwn.dll12.0.6652.5000985,97622 tháng năm 201104:38
dwgcnv.dlldwgcnv.dll12.0.6650.5000143,71227 tháng 8 năm 201103:18
dwgdp.dlldwgdp.dll12.0.6749.50001,951,44817 tháng 5 năm 201603:39
Editors.dllEditors.dll12.0.6650.5000151,43227 tháng 8 năm 201103:18
Elements.dllElements.dll12.0.6650.5000200,07227 tháng 8 năm 201103:18
elemutil.dllelemutil.dll12.0.6650.5000110,49627 tháng 8 năm 201103:18
erximp.Adderximp.Add12.0.6650.500064,41627 tháng 8 năm 201103:18
Extract.dllExtract.dll12.0.6650.5000266,66427 tháng 8 năm 201103:18
Facility.dllFacility.dll12.0.6650.50001,178,47227 tháng 8 năm 201103:18
Gantt.dllGantt.dll12.0.6650.5000969,06427 tháng 8 năm 201103:18
HVAC.dllHVAC.dll12.0.6650.5000324,96827 tháng 8 năm 201103:18
imcommon.dllimcommon.dll12.0.6650.5000554,38427 tháng 8 năm 201103:18
imdimp.Addimdimp.Add12.0.6650.500024,00827 tháng 8 năm 201103:18
imutil.dllimutil.dll12.0.6650.5000147,32827 tháng 8 năm 201103:18
imwdd.dllimwdd.dll12.0.6650.5000174,98427 tháng 8 năm 201103:18
imwiz.dllimwiz.dll12.0.6650.500020,36827 tháng 8 năm 201103:18
logelems.dlllogelems.dll12.0.6650.5000756,64027 tháng 8 năm 201103:18
logmodel.MDLlogmodel.MDL12.0.6650.500037,77627 tháng 8 năm 201103:18
logview.dlllogview.dll12.0.6650.5000359,33627 tháng 8 năm 201103:18
modeleng.dllmodeleng.dll12.0.6650.5000509,80027 tháng 8 năm 201103:18
msoutls.dllmsoutls.dll12.0.6749.5000154,36019 tháng 5 năm 201611:14
OrgChart.dllOrgChart.dll12.0.6650.50001,241,48027 tháng 8 năm 201103:18
orgchwiz.dllorgchwiz.dll12.0.6652.5000463,75222 tháng năm 201104:38
ormelems.dllormelems.dll12.0.6650.5000342,42427 tháng 8 năm 201103:18
ormmodel.MDLormmodel.MDL12.0.6650.5000211,34427 tháng 8 năm 201103:18
pdsbase.dllpdsbase.dll12.0.6650.5000347,04027 tháng 8 năm 201103:18
PE.dllPE.dll12.0.6650.5000569,71227 tháng 8 năm 201103:18
propmgr.dllpropmgr.dll12.0.6650.500057,23227 tháng 8 năm 201103:18
proprpt.dllproprpt.dll12.0.6749.5000783,12817 tháng 5 năm 201603:39
Report.dllReport.dll12.0.6650.5000169,86427 tháng 8 năm 201103:18
savasweb.dllsavasweb.dll12.0.6749.5000409,30417 tháng 5 năm 201603:39
savwbhf.dllsavwbhf.dll12.0.6749.5000128,32017 tháng 5 năm 201603:39
savwbras.dllsavwbras.dll12.0.6749.5000195,85617 tháng 5 năm 201603:39
savwbvml.dllsavwbvml.dll12.0.6749.5000191,24817 tháng 5 năm 201603:39
SG.dllSG.dll12.0.6676.50001,849,49608 tháng 3 năm 201302:32
sqlshare.dllsqlshare.dll12.0.6650.5000196,52027 tháng 8 năm 201103:18
stylemgr.dllstylemgr.dll12.0.6650.500099,20827 tháng 8 năm 201103:18
suminfo.dllsuminfo.dll12.0.6650.500062,36027 tháng 8 năm 201103:18
timesoln.dlltimesoln.dll12.0.6652.5000965,50422 tháng năm 201104:38
UML.dllUML.dll12.0.6732.50001,595,98416 tháng năm 201509:22
vblz0007.TLLvblz0007.TLL12.0.6650.5000112,60027 tháng 8 năm 201103:18
vblz0009.TLLvblz0009.TLL12.0.6650.5000102,32027 tháng 8 năm 201103:18
vblz000c.TLLvblz000c.TLL12.0.6650.5000132,05627 tháng 8 năm 201103:18
vblz0011.TLLvblz0011.TLL12.0.6650.500097,76027 tháng 8 năm 201103:18
verbwind.dllverbwind.dll12.0.6650.5000132,48027 tháng 8 năm 201103:18
visbrgr.dllvisbrgr.dll12.0.6749.50006,243,07217 tháng 5 năm 201603:39
viscolor.dllviscolor.dll12.0.6650.5000220,01627 tháng 8 năm 201103:18
visdlgu.dllvisdlgu.dll12.0.6650.5000140,12831 tháng 8 năm 201112:10
visfilt.dllvisfilt.dll12.0.6676.50001,697,96808 tháng 3 năm 201302:33
Visio.exeVisio.exe12.0.6749.5000192,73619 tháng 5 năm 201611:14
vislib.dllvislib.dll12.0.6749.500011,648,74419 tháng 5 năm 201611:14
visshe.dllvisshe.dll12.0.6676.5000282,79208 tháng 3 năm 201302:33
vissupp.dllvissupp.dll12.0.6650.5000563,04027 tháng 8 năm 201103:19
visutils.dllvisutils.dll12.0.6650.5000458,60027 tháng 8 năm 201103:19
visweb.dllvisweb.dll12.0.6650.5000726,92027 tháng 8 năm 201103:19
xfunc.dllxfunc.dll12.0.6650.5000420,72827 tháng 8 năm 201103:19

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3114740 - Xem lại Lần cuối: 06/14/2016 17:06:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114740 KbMtvi
Phản hồi