MS16-070: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Visio 2016: 14 tháng 6 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3115041
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-070.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên trong Visio 2016 được cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft3163610.

Cải tiến và sửa chữa
Bản Cập Nhật bảo mật này chứa những cải tiến và khắc phục sự cố cập sau:
  • Nếu một tập tin có dạng văn bản có chỉ đường dây nguồn dữ liệu thứ cấp với dữ liệu, các văn bản không xác định khi bạn mở các lại trong Microsoft Visio 2016.
Cách tải và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Bài viết Trung tâm bảo mật & an toàn.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft3163610.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành KB3114511.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
visio2016-kb3115041-fullfile-x64-glb.exe27BB8F143DD802D753536FDB29AABC5E8EE0899C3D2F56F7E9EF88C64D64F22AFB36A8DC73D1CE6154F785C13576BDF1A71C60CD
visio2016-kb3115041-fullfile-x86-glb.exe2B611B8ED14150CFD464EDC84B76A59EDE4A3F53E3C86B72F7539D285CAA1A447C08F215D55CF4BB962A04EAC88B6B961FCD769F

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của Visio 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
bpmn_address_change_process_r2l.vstx_1025bpmn_address_change_process_r2l.vstx15204918 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1025bpmn_m.vstx4692618 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_r2l.vstx_1025bpmn_process_gateway_r2l.vstx11951918 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx_1025bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx13801518 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1025visintl.dll16.0.4348.100082149618 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1029bpmn_address_change_process_m.vstx13920118 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1029bpmn_m.vstx4634718 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1029bpmn_process_gateway_m.vstx11350118 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1029bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13056518 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1029visintl.dll16.0.4348.100087729618 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1030bpmn_address_change_process_m.vstx13790218 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1030bpmn_m.vstx4576718 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1030bpmn_process_gateway_m.vstx11235518 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1030bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12935518 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1030visintl.dll16.0.4348.100088349618 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1031bpmn_address_change_process_m.vstx13856618 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1031bpmn_m.vstx4613518 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1031bpmn_process_gateway_m.vstx11290318 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1031bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12994918 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1031visintl.dll16.0.4348.100094695218 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1032bpmn_address_change_process_m.vstx14310618 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1032bpmn_m.vstx4792518 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1032bpmn_process_gateway_m.vstx11669318 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1032bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13441618 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1032visintl.dll16.0.4348.100097607218 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_3082bpmn_address_change_process_m.vstx13843318 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_3082bpmn_m.vstx4589918 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_3082bpmn_process_gateway_m.vstx11295218 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_3082bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12984418 tháng 5 1602:30
visintl.dll_3082visintl.dll16.0.4348.100093467218 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1035bpmn_address_change_process_m.vstx13853618 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1035bpmn_m.vstx4597118 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1035bpmn_process_gateway_m.vstx11299518 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1035bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12996418 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1035visintl.dll16.0.4348.100088036818 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1036bpmn_address_change_process_m.vstx13863818 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1036bpmn_m.vstx4609018 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1036bpmn_process_gateway_m.vstx11300418 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1036bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13004818 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1036visintl.dll16.0.4348.100095565618 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_r2l.vstx_1037bpmn_address_change_process_r2l.vstx15107818 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1037bpmn_m.vstx4647618 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_r2l.vstx_1037bpmn_process_gateway_r2l.vstx11861918 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx_1037bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx13710718 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1037visintl.dll16.0.4348.100078868018 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1038bpmn_address_change_process_m.vstx13934918 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1038bpmn_m.vstx4643518 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1038bpmn_process_gateway_m.vstx11372118 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1038bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13074018 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1038visintl.dll16.0.4348.100091416818 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1040bpmn_address_change_process_m.vstx13773718 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1040bpmn_m.vstx4584018 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1040bpmn_process_gateway_m.vstx11227618 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1040bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12913918 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1040visintl.dll16.0.4348.100093210418 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1041bpmn_address_change_process_m.vstx14031818 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1041bpmn_m.vstx4676318 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1041bpmn_process_gateway_m.vstx11464418 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1041bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13165318 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1041visintl.dll16.0.4348.100068069618 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1042bpmn_address_change_process_m.vstx13997418 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1042bpmn_m.vstx4647618 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1042bpmn_process_gateway_m.vstx11419818 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1042bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13137618 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1042visintl.dll16.0.4348.100067148018 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1044bpmn_address_change_process_m.vstx13789518 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1044bpmn_m.vstx4576518 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1044bpmn_process_gateway_m.vstx11241818 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1044bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12935018 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1044visintl.dll16.0.4348.100087066418 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1043bpmn_address_change_process_m.vstx13831018 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1043bpmn_m.vstx4598018 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1043bpmn_process_gateway_m.vstx11276018 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1043bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12975318 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1043visintl.dll16.0.4348.100093003218 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1045bpmn_address_change_process_m.vstx13926118 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1045bpmn_m.vstx4627418 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1045bpmn_process_gateway_m.vstx11357918 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1045bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13068918 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1045visintl.dll16.0.4348.100091577618 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1046bpmn_address_change_process_m.vstx13811418 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_1046bpmn_m.vstx4581118 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1046bpmn_process_gateway_m.vstx11251618 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1046bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12951418 tháng 5 1602:30
visintl.dll_1046visintl.dll16.0.4348.100091214418 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_2070bpmn_address_change_process_m.vstx13817318 tháng 5 1602:30
bpmn_m.vstx_2070bpmn_m.vstx4586418 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_2070bpmn_process_gateway_m.vstx11259718 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_2070bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12957318 tháng 5 1602:30
visintl.dll_2070visintl.dll16.0.4348.100092443218 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1048bpmn_address_change_process_m.vstx13844518 tháng 5 1602:31
bpmn_m.vstx_1048bpmn_m.vstx4601618 tháng 5 1602:31
bpmn_process_gateway_m.vstx_1048bpmn_process_gateway_m.vstx11282618 tháng 5 1602:31
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1048bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12984118 tháng 5 1602:31
visintl.dll_1048visintl.dll16.0.4348.100091212818 tháng 5 1602:31
bpmn_address_change_process_m.vstx_1049bpmn_address_change_process_m.vstx14289018 tháng 5 1602:31
bpmn_m.vstx_1049bpmn_m.vstx4791918 tháng 5 1602:31
bpmn_process_gateway_m.vstx_1049bpmn_process_gateway_m.vstx11655418 tháng 5 1602:31
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1049bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13417318 tháng 5 1602:31
visintl.dll_1049visintl.dll16.0.4348.100090746418 tháng 5 1602:31
bpmn_address_change_process_m.vstx_1051bpmn_address_change_process_m.vstx13951018 tháng 5 1602:31
bpmn_m.vstx_1051bpmn_m.vstx4645618 tháng 5 1602:31
bpmn_process_gateway_m.vstx_1051bpmn_process_gateway_m.vstx11370518 tháng 5 1602:31
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1051bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13087818 tháng 5 1602:31
visintl.dll_1051visintl.dll16.0.4348.100089224018 tháng 5 1602:31
bpmn_address_change_process_m.vstx_1060bpmn_address_change_process_m.vstx13843318 tháng 5 1602:31
bpmn_m.vstx_1060bpmn_m.vstx4592318 tháng 5 1602:31
bpmn_process_gateway_m.vstx_1060bpmn_process_gateway_m.vstx11283918 tháng 5 1602:31
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1060bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12983218 tháng 5 1602:31
visintl.dll_1060visintl.dll16.0.4348.100087734418 tháng 5 1602:31
bpmn_address_change_process_m.vstx_1053bpmn_address_change_process_m.vstx13802118 tháng 5 1602:31
bpmn_m.vstx_1053bpmn_m.vstx4581318 tháng 5 1602:31
bpmn_process_gateway_m.vstx_1053bpmn_process_gateway_m.vstx11249718 tháng 5 1602:31
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1053bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12946418 tháng 5 1602:31
visintl.dll_1053visintl.dll16.0.4348.100086859218 tháng 5 1602:31
bpmn_address_change_process_m.vstx_1055bpmn_address_change_process_m.vstx13870118 tháng 5 1602:31
bpmn_m.vstx_1055bpmn_m.vstx4604718 tháng 5 1602:31
bpmn_process_gateway_m.vstx_1055bpmn_process_gateway_m.vstx11302418 tháng 5 1602:31
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1055bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13013418 tháng 5 1602:31
visintl.dll_1055visintl.dll16.0.4348.100086910418 tháng 5 1602:31
bpmn_address_change_process_m.vstx_1058bpmn_address_change_process_m.vstx14276818 tháng 5 1602:31
bpmn_m.vstx_1058bpmn_m.vstx4777718 tháng 5 1602:31
bpmn_process_gateway_m.vstx_1058bpmn_process_gateway_m.vstx11635518 tháng 5 1602:31
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1058bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13402318 tháng 5 1602:31
visintl.dll_1058visintl.dll16.0.4348.100090592818 tháng 5 1602:31
bpmn_address_change_process_m.vstx_2052bpmn_address_change_process_m.vstx13905918 tháng 5 1602:31
bpmn_m.vstx_2052bpmn_m.vstx4612518 tháng 5 1602:31
bpmn_process_gateway_m.vstx_2052bpmn_process_gateway_m.vstx11339218 tháng 5 1602:31
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_2052bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13042618 tháng 5 1602:31
visintl.dll_2052visintl.dll16.0.4348.100060487218 tháng 5 1602:31
bpmn_address_change_process_m.vstx_1028bpmn_address_change_process_m.vstx13948818 tháng 5 1602:31
bpmn_m.vstx_1028bpmn_m.vstx4623518 tháng 5 1602:31
bpmn_process_gateway_m.vstx_1028bpmn_process_gateway_m.vstx11373218 tháng 5 1602:31
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1028bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13082118 tháng 5 1602:31
visintl.dll_1028visintl.dll16.0.4348.100060543218 tháng 5 1602:31
dwgcnv.vsl_3082dwgcnv.vsl3959218 tháng 5 1602:30
visbrres.dll_3082visbrres.dll16.0.4291.10004578418 tháng 5 1602:30
dwgcnv.vsl_1036dwgcnv.vsl3959218 tháng 5 1602:30
visbrres.dll_1036visbrres.dll16.0.4291.10004578418 tháng 5 1602:30
dwgcnv.vsl_1041dwgcnv.vsl3754418 tháng 5 1602:30
visbrres.dll_1041visbrres.dll16.0.4291.10003503218 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_m.vstx_1033bpmn_address_change_process_m.vstx16826818 tháng 5 1602:30
bpmn_address_change_process_u.vstx_1033bpmn_address_change_process_u.vstx15982517 ngày 1601:27
bpmn_m.vstx_1033bpmn_m.vstx5503918 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_m.vstx_1033bpmn_process_gateway_m.vstx13797118 tháng 5 1602:30
bpmn_process_gateway_u.vstx_1033bpmn_process_gateway_u.vstx13526717 ngày 1601:27
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1033bpmn_process_multiple_roles_m.vstx15765718 tháng 5 1602:30
bpmn_process_multiple_roles_u.vstx_1033bpmn_process_multiple_roles_u.vstx15059717 ngày 1601:27
bpmn_u.vstx_1033bpmn_u.vstx5493017 ngày 1601:27
visintl.dll_1033visintl.dll16.0.4348.100085119217 ngày 1601:27
Visio.exeVisio.exe16.0.4390.1000135904017 ngày 1601:27
vislib.dllvislib.dll16.0.4390.10002000148817 ngày 1601:27
visshe.dllvisshe.dll16.0.4300.100088799217 ngày 1601:27
AEC.dllAEC.dll16.0.4363.100095206417 ngày 1601:27
bstorm.dllbstorm.dll16.0.4363.100071500817 ngày 1601:27
dbwiz.dlldbwiz.dll16.0.4363.100093358417 ngày 1601:27
drilldwn.dlldrilldwn.dll16.0.4363.100092236017 ngày 1601:27
Electrical.vslElectrical.vsl15225617 ngày 1601:27
Facility.dllFacility.dll16.0.4363.100099348817 ngày 1601:27
Gantt.dllGantt.dll16.0.4363.100098018417 ngày 1601:27
HVAC.dllHVAC.dll16.0.4363.100037296017 ngày 1601:27
mpxint.dllmpxint.dll16.0.4390.100015789617 ngày 1601:27
OrgChart.dllOrgChart.dll16.0.4363.1000127874417 ngày 1601:27
orgchwiz.dllorgchwiz.dll16.0.4366.100049332817 ngày 1601:27
PE.dllPE.dll16.0.4363.100055267217 ngày 1601:27
proprpt.dllproprpt.dll16.0.4390.100073551217 ngày 1601:27
savasweb.dllsavasweb.dll16.0.4390.100043797617 ngày 1601:27
savwbhf.dllsavwbhf.dll16.0.4390.100013190417 ngày 1601:27
savwbras.dllsavwbras.dll16.0.4390.100022094417 ngày 1601:27
savwbvml.dllsavwbvml.dll16.0.4390.100021685617 ngày 1601:27
savwbxaml.dllsavwbxaml.dll16.0.4390.100015951217 ngày 1601:27
SG.dllSG.dll16.0.4390.1000179988817 ngày 1601:27
timesoln.dlltimesoln.dll16.0.4366.100097766417 ngày 1601:27
viscolor.dllviscolor.dll16.0.4324.10008419217 ngày 1601:27
visutils.dllvisutils.dll16.0.4363.100048762417 ngày 1601:27
visweb.dllvisweb.dll16.0.4363.100071041617 ngày 1601:27
xfunc.dllxfunc.dll16.0.4366.100047948817 ngày 1601:27
dwgdp.dlldwgdp.dll16.0.4390.1000633263217 ngày 1601:27
dwgcnv.dlldwgcnv.dll16.0.4363.100017171217 ngày 1601:27
msoutls.dllmsoutls.dll16.0.4366.100022604017 ngày 1601:27
visbrgr.dllvisbrgr.dll16.0.4390.10001094220817 ngày 1601:27
visdlgu.dllvisdlgu.dll16.0.4390.100016404817 ngày 1601:27

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của Visio 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
bpmn_address_change_process_r2l.vstx_1025bpmn_address_change_process_r2l.vstx15204918 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1025bpmn_m.vstx4692618 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1025bpmn_m.vstx46926
bpmn_process_gateway_r2l.vstx_1025bpmn_process_gateway_r2l.vstx11951918 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx_1025bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx13801518 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1025visintl.dll16.0.4348.100082148818 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1029bpmn_address_change_process_m.vstx13920118 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1029bpmn_m.vstx4634718 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1029bpmn_m.vstx46347
bpmn_process_gateway_m.vstx_1029bpmn_process_gateway_m.vstx11350118 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1029bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13056518 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1029visintl.dll16.0.4348.100087730418 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1030bpmn_address_change_process_m.vstx13790218 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1030bpmn_m.vstx4576718 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1030bpmn_m.vstx45767
bpmn_process_gateway_m.vstx_1030bpmn_process_gateway_m.vstx11235518 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1030bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12935518 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1030visintl.dll16.0.4348.100088349618 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1031bpmn_address_change_process_m.vstx13856618 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1031bpmn_m.vstx4613518 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1031bpmn_m.vstx46135
bpmn_process_gateway_m.vstx_1031bpmn_process_gateway_m.vstx11290318 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1031bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12994918 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1031visintl.dll16.0.4348.100094695218 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1032bpmn_address_change_process_m.vstx14310618 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1032bpmn_m.vstx4792518 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1032bpmn_m.vstx47925
bpmn_process_gateway_m.vstx_1032bpmn_process_gateway_m.vstx11669318 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1032bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13441618 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1032visintl.dll16.0.4348.100097607218 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_3082bpmn_address_change_process_m.vstx13843318 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_3082bpmn_m.vstx4589918 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1027bpmn_m.vstx45899
doclib_bpmn_m.vstx.1069bpmn_m.vstx45899
doclib_bpmn_m.vstx.1110bpmn_m.vstx45899
doclib_bpmn_m.vstx.3082bpmn_m.vstx45899
bpmn_process_gateway_m.vstx_3082bpmn_process_gateway_m.vstx11295218 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_3082bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12984418 tháng 5 1602:33
visintl.dll_3082visintl.dll16.0.4348.100093467218 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1035bpmn_address_change_process_m.vstx13853618 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1035bpmn_m.vstx4597118 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1035bpmn_m.vstx45971
bpmn_process_gateway_m.vstx_1035bpmn_process_gateway_m.vstx11299518 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1035bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12996418 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1035visintl.dll16.0.4348.100088036818 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1036bpmn_address_change_process_m.vstx13863818 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1036bpmn_m.vstx4609018 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1036bpmn_m.vstx46090
bpmn_process_gateway_m.vstx_1036bpmn_process_gateway_m.vstx11300418 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1036bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13004818 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1036visintl.dll16.0.4348.100095565618 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_r2l.vstx_1037bpmn_address_change_process_r2l.vstx15107818 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1037bpmn_m.vstx4647618 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1037bpmn_m.vstx46476
bpmn_process_gateway_r2l.vstx_1037bpmn_process_gateway_r2l.vstx11861918 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx_1037bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx13710718 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1037visintl.dll16.0.4348.100078868018 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1038bpmn_address_change_process_m.vstx13934918 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1038bpmn_m.vstx4643518 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1038bpmn_m.vstx46435
bpmn_process_gateway_m.vstx_1038bpmn_process_gateway_m.vstx11372118 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1038bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13074018 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1038visintl.dll16.0.4348.100091416818 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1040bpmn_address_change_process_m.vstx13773718 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1040bpmn_m.vstx4584018 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1040bpmn_m.vstx45840
bpmn_process_gateway_m.vstx_1040bpmn_process_gateway_m.vstx11227618 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1040bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12913918 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1040visintl.dll16.0.4348.100093210418 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1041bpmn_address_change_process_m.vstx14031818 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1041bpmn_m.vstx4676318 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1041bpmn_m.vstx46763
bpmn_process_gateway_m.vstx_1041bpmn_process_gateway_m.vstx11464418 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1041bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13165318 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1041visintl.dll16.0.4348.100068069618 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1042bpmn_address_change_process_m.vstx13997418 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1042bpmn_m.vstx4647618 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1042bpmn_m.vstx46476
bpmn_process_gateway_m.vstx_1042bpmn_process_gateway_m.vstx11419818 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1042bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13137618 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1042visintl.dll16.0.4348.100067148018 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1044bpmn_address_change_process_m.vstx13789518 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1044bpmn_m.vstx4576518 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1044bpmn_m.vstx45765
bpmn_process_gateway_m.vstx_1044bpmn_process_gateway_m.vstx11241818 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1044bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12935018 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1044visintl.dll16.0.4348.100087066418 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1043bpmn_address_change_process_m.vstx13831018 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1043bpmn_m.vstx4598018 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1043bpmn_m.vstx45980
bpmn_process_gateway_m.vstx_1043bpmn_process_gateway_m.vstx11276018 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1043bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12975318 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1043visintl.dll16.0.4348.100093003218 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1045bpmn_address_change_process_m.vstx13926118 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1045bpmn_m.vstx4627418 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1045bpmn_m.vstx46274
bpmn_process_gateway_m.vstx_1045bpmn_process_gateway_m.vstx11357918 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1045bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13068918 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1045visintl.dll16.0.4348.100091577618 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1046bpmn_address_change_process_m.vstx13811418 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_1046bpmn_m.vstx4581118 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1046bpmn_m.vstx45811
bpmn_process_gateway_m.vstx_1046bpmn_process_gateway_m.vstx11251618 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1046bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12951418 tháng 5 1602:33
visintl.dll_1046visintl.dll16.0.4348.100091214418 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_2070bpmn_address_change_process_m.vstx13817318 tháng 5 1602:33
bpmn_m.vstx_2070bpmn_m.vstx4586418 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.2070bpmn_m.vstx45864
bpmn_process_gateway_m.vstx_2070bpmn_process_gateway_m.vstx11259718 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_2070bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12957318 tháng 5 1602:33
visintl.dll_2070visintl.dll16.0.4348.100092443218 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1048bpmn_address_change_process_m.vstx13844518 tháng 5 1602:34
bpmn_m.vstx_1048bpmn_m.vstx4601618 tháng 5 1602:18
doclib_bpmn_m.vstx.1048bpmn_m.vstx46016
bpmn_process_gateway_m.vstx_1048bpmn_process_gateway_m.vstx11282618 tháng 5 1602:34
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1048bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12984118 tháng 5 1602:34
visintl.dll_1048visintl.dll16.0.4348.100091212818 tháng 5 1602:34
bpmn_address_change_process_m.vstx_1049bpmn_address_change_process_m.vstx14289018 tháng 5 1602:34
bpmn_m.vstx_1049bpmn_m.vstx4791918 tháng 5 1602:18
doclib_bpmn_m.vstx.1049bpmn_m.vstx47919
bpmn_process_gateway_m.vstx_1049bpmn_process_gateway_m.vstx11655418 tháng 5 1602:34
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1049bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13417318 tháng 5 1602:34
visintl.dll_1049visintl.dll16.0.4348.100090746418 tháng 5 1602:34
bpmn_address_change_process_m.vstx_1051bpmn_address_change_process_m.vstx13951018 tháng 5 1602:34
bpmn_m.vstx_1051bpmn_m.vstx4645618 tháng 5 1602:18
doclib_bpmn_m.vstx.1051bpmn_m.vstx46456
bpmn_process_gateway_m.vstx_1051bpmn_process_gateway_m.vstx11370518 tháng 5 1602:34
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1051bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13087818 tháng 5 1602:34
visintl.dll_1051visintl.dll16.0.4348.100089224018 tháng 5 1602:34
bpmn_address_change_process_m.vstx_1060bpmn_address_change_process_m.vstx13843318 tháng 5 1602:34
bpmn_m.vstx_1060bpmn_m.vstx4592318 tháng 5 1602:18
doclib_bpmn_m.vstx.1060bpmn_m.vstx45923
bpmn_process_gateway_m.vstx_1060bpmn_process_gateway_m.vstx11283918 tháng 5 1602:34
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1060bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12983218 tháng 5 1602:34
visintl.dll_1060visintl.dll16.0.4348.100087734418 tháng 5 1602:34
bpmn_address_change_process_m.vstx_1053bpmn_address_change_process_m.vstx13802118 tháng 5 1602:34
bpmn_m.vstx_1053bpmn_m.vstx4581318 tháng 5 1602:18
doclib_bpmn_m.vstx.1053bpmn_m.vstx45813
bpmn_process_gateway_m.vstx_1053bpmn_process_gateway_m.vstx11249718 tháng 5 1602:34
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1053bpmn_process_multiple_roles_m.vstx12946418 tháng 5 1602:34
visintl.dll_1053visintl.dll16.0.4348.100086860018 tháng 5 1602:34
bpmn_address_change_process_m.vstx_1055bpmn_address_change_process_m.vstx13870118 tháng 5 1602:34
bpmn_m.vstx_1055bpmn_m.vstx4604718 tháng 5 1602:18
doclib_bpmn_m.vstx.1055bpmn_m.vstx46047
bpmn_process_gateway_m.vstx_1055bpmn_process_gateway_m.vstx11302418 tháng 5 1602:34
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1055bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13013418 tháng 5 1602:34
visintl.dll_1055visintl.dll16.0.4348.100086911218 tháng 5 1602:34
bpmn_address_change_process_m.vstx_1058bpmn_address_change_process_m.vstx14276818 tháng 5 1602:34
bpmn_m.vstx_1058bpmn_m.vstx4777718 tháng 5 1602:18
doclib_bpmn_m.vstx.1058bpmn_m.vstx47777
bpmn_process_gateway_m.vstx_1058bpmn_process_gateway_m.vstx11635518 tháng 5 1602:34
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1058bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13402318 tháng 5 1602:34
visintl.dll_1058visintl.dll16.0.4348.100090592818 tháng 5 1602:34
bpmn_address_change_process_m.vstx_2052bpmn_address_change_process_m.vstx13905918 tháng 5 1602:34
bpmn_m.vstx_2052bpmn_m.vstx4612518 tháng 5 1602:18
doclib_bpmn_m.vstx.2052bpmn_m.vstx46125
bpmn_process_gateway_m.vstx_2052bpmn_process_gateway_m.vstx11339218 tháng 5 1602:34
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_2052bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13042618 tháng 5 1602:34
visintl.dll_2052visintl.dll16.0.4348.100060487218 tháng 5 1602:34
bpmn_address_change_process_m.vstx_1028bpmn_address_change_process_m.vstx13948818 tháng 5 1602:34
bpmn_m.vstx_1028bpmn_m.vstx4623518 tháng 5 1602:18
doclib_bpmn_m.vstx.1028bpmn_m.vstx46235
bpmn_process_gateway_m.vstx_1028bpmn_process_gateway_m.vstx11373218 tháng 5 1602:34
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1028bpmn_process_multiple_roles_m.vstx13082118 tháng 5 1602:34
visintl.dll_1028visintl.dll16.0.4348.100060543218 tháng 5 1602:34
dwgcnv.vsl_3082dwgcnv.vsl4573618 tháng 5 1602:33
visbrres.dll_3082visbrres.dll16.0.4291.10004834418 tháng 5 1602:33
dwgcnv.vsl_1036dwgcnv.vsl4573618 tháng 5 1602:33
visbrres.dll_1036visbrres.dll16.0.4291.10004834418 tháng 5 1602:33
dwgcnv.vsl_1041dwgcnv.vsl4368818 tháng 5 1602:33
visbrres.dll_1041visbrres.dll16.0.4291.10003759218 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_m.vstx_1033bpmn_address_change_process_m.vstx16826818 tháng 5 1602:33
bpmn_address_change_process_u.vstx_1033bpmn_address_change_process_u.vstx15982517 ngày 1601:36
bpmn_m.vstx_1033bpmn_m.vstx5503918 tháng 5 1602:17
doclib_bpmn_m.vstx.1026bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.10266bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1033bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1050bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1054bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1057bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1061bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1062bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1063bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1066bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1068bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1071bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1081bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1086bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1087bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1106bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.1164bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.2074bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.2108bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.3098bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.5146bpmn_m.vstx55039
doclib_bpmn_m.vstx.9242bpmn_m.vstx55039
bpmn_process_gateway_m.vstx_1033bpmn_process_gateway_m.vstx13797118 tháng 5 1602:33
bpmn_process_gateway_u.vstx_1033bpmn_process_gateway_u.vstx13526717 ngày 1601:36
bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1033bpmn_process_multiple_roles_m.vstx15765718 tháng 5 1602:33
bpmn_process_multiple_roles_u.vstx_1033bpmn_process_multiple_roles_u.vstx15059717 ngày 1601:36
bpmn_u.vstx_1033bpmn_u.vstx5493017 ngày 1601:36
doclib_bpmn_u.vstx.1033bpmn_u.vstx54930
visintl.dll_1033visintl.dll16.0.4348.100085119217 ngày 1601:36
Visio.exeVisio.exe16.0.4390.1000136057617 ngày 1601:37
vislib.dllvislib.dll16.0.4390.10002715976017 ngày 1601:37
VisOcx.dllVisOcx.dll16.0.4366.100033971217 ngày 1601:37
visshe.dllvisshe.dll16.0.4300.100094687217 ngày 1601:37
visshe.dll.x64visshe.dll16.0.4300.1000946872
AEC.dllAEC.dll16.0.4363.1000145126417 ngày 1601:37
bstorm.dllbstorm.dll16.0.4363.1000102324017 ngày 1601:37
dbwiz.dlldbwiz.dll16.0.4363.1000119828817 ngày 1601:37
drilldwn.dlldrilldwn.dll16.0.4363.1000157413617 ngày 1601:37
Electrical.vslElectrical.vsl23571217 ngày 1601:37
Facility.dllFacility.dll16.0.4363.1000150497617 ngày 1601:37
Gantt.dllGantt.dll16.0.4363.1000144661617 ngày 1601:37
HVAC.dllHVAC.dll16.0.4363.100058800017 ngày 1601:37
mpxint.dllmpxint.dll16.0.4390.100021063217 ngày 1601:37
OrgChart.dllOrgChart.dll16.0.4363.1000182658417 ngày 1601:37
orgchwiz.dllorgchwiz.dll16.0.4366.100071656017 ngày 1601:37
PE.dllPE.dll16.0.4363.100091568017 ngày 1601:37
proprpt.dllproprpt.dll16.0.4390.1000111900017 ngày 1601:37
savasweb.dllsavasweb.dll16.0.4390.100058082417 ngày 1601:37
savwbhf.dllsavwbhf.dll16.0.4390.100017440017 ngày 1601:37
savwbras.dllsavwbras.dll16.0.4390.100028700017 ngày 1601:37
savwbvml.dllsavwbvml.dll16.0.4390.100027675217 ngày 1601:37
savwbxaml.dllsavwbxaml.dll16.0.4390.100018562417 ngày 1601:37
SG.dllSG.dll16.0.4390.1000245064017 ngày 1601:37
timesoln.dlltimesoln.dll16.0.4366.1000153113617 ngày 1601:37
viscolor.dllviscolor.dll16.0.4324.100011696017 ngày 1601:37
visutils.dllvisutils.dll16.0.4363.100077332817 ngày 1601:37
visweb.dllvisweb.dll16.0.4363.1000115278417 ngày 1601:37
xfunc.dllxfunc.dll16.0.4366.100084197617 ngày 1601:37
dwgdp.dlldwgdp.dll16.0.4390.1000902933617 ngày 1601:37
dwgcnv.dlldwgcnv.dll16.0.4363.100023316017 ngày 1601:37
msoutls.dllmsoutls.dll16.0.4366.100029669617 ngày 1601:37
visbrgr.dllvisbrgr.dll16.0.4390.10001551949617 ngày 1601:37
visdlgu.dllvisdlgu.dll16.0.4390.100021780017 ngày 1601:37

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3115041 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2016 00:58:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Visio Professional 2016, Visio Standard 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3115041 KbMtvi
Phản hồi