MS16-070: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2016: 14 tháng 6 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3115144
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-070.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Office 2016 được cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft3163610.

Cách tải và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Bài viết Trung tâm bảo mật & an toàn.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft3163610.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế các Cập Nhật bảo mật đã phát hành KB3114527.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
mso2016-kb3115144-fullfile-x64-glb.exeE90D2EA77308A1ED909A5DF1AC8BFA592B754CB3711D50C9D50A693971C589C9C339F1020AD6AA3AA2FD7A3D07C9114FB50118AE
mso2016-kb3115144-fullfile-x86-glb.exe5EEAE027EDEE68EC9394A57AB8523AFA2840C2FC3D0B361C27893D1A726CFDA441E192E0B14692D8D3A7037280D3C58090C5AFD8

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của Office 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
firstrun.exefirstrun.exe16.0.4387.100077024017 ngày 1601:27
msointl.dll.x86.1025msointl.dll16.0.4369.1000328575218 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1026msointl.dll16.0.4369.1000188390418 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1027msointl.dll16.0.4369.1000181528818 tháng 5 1602:35
msointl.dll.x86.1029msointl.dll16.0.4369.1000192536818 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1030msointl.dll16.0.4369.1000175538418 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1031msointl.dll16.0.4369.1000194636818 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1032msointl.dll16.0.4369.1000205491218 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.3082msointl.dll16.0.4369.1000182400018 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1061msointl.dll16.0.4369.1000172876018 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1069msointl.dll16.0.4369.1000173798418 tháng 5 1602:35
msointl.dll.x86.1035msointl.dll16.0.4369.1000173592818 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1036msointl.dll16.0.4369.1000197300818 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1110msointl.dll16.0.4369.1000177228818 tháng 5 1602:35
msointl.dll.x86.1095msointl.dll16.0.4369.1000182808818 tháng 5 1602:35
msointl.dll.x86.1037msointl.dll16.0.4369.1000290579218 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1081msointl.dll16.0.4369.1000194995218 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1050msointl.dll16.0.4369.1000173952018 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1038msointl.dll16.0.4369.1000194892818 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1057msointl.dll16.0.4369.1000161970418 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1040msointl.dll16.0.4369.1000176409618 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1041msointl.dll16.0.4369.1000200985618 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1087msointl.dll16.0.4369.1000210149618 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1099msointl.dll16.0.4369.1000193765618 tháng 5 1602:36
msointl.dll.x86.1042msointl.dll16.0.4369.1000276659218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1063msointl.dll16.0.4369.1000184294418 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1062msointl.dll16.0.4369.1000182911218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1086msointl.dll16.0.4369.1000164684818 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1044msointl.dll16.0.4369.1000171852818 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1043msointl.dll16.0.4369.1000176869618 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1045msointl.dll16.0.4369.1000191461618 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1046msointl.dll16.0.4369.1000182707218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.2070msointl.dll16.0.4369.1000183372018 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1048msointl.dll16.0.4369.1000196019218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1049msointl.dll16.0.4369.1000190130418 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1051msointl.dll16.0.4369.1000196940018 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1060msointl.dll16.0.4369.1000180556818 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.2074msointl.dll16.0.4339.1000176357618 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.9242msointl.dll16.0.4369.1000179276818 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1053msointl.dll16.0.4369.1000173235218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1054msointl.dll16.0.4369.1000182451218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1055msointl.dll16.0.4369.1000199602418 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1058msointl.dll16.0.4369.1000188902418 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1066msointl.dll16.0.4369.1000200319218 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.2052msointl.dll16.0.4369.1000231955218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1028msointl.dll16.0.4378.1000232723218 tháng 5 1602:23
msores.dllmsores.dll16.0.4297.10008157305617 ngày 1601:27
msores.dll.x86msores.dll16.0.4297.10008157305617 ngày 1601:39
mso.dll.x86mso.dll16.0.4390.10001431577617 ngày 1601:27
msointl.dll.x86.1033msointl.dll16.0.4354.1000153727217 ngày 1601:26

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của Office 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
firstrun.exefirstrun.exe16.0.4363.100081580817 ngày 1601:37
msointl.dll.x64.1025msointl.dll16.0.4393.1000332261618 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1026msointl.dll16.0.4393.1000190796018 tháng 5 1612:46
msointl.dll.x64.1027msointl.dll16.0.4393.1000183986418 tháng 5 1601:03
msointl.dll.x64.1029msointl.dll16.0.4393.1000194994418 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1030msointl.dll16.0.4393.1000177996018 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1031msointl.dll16.0.4393.1000197042418 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1032msointl.dll16.0.4393.1000207896818 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.3082msointl.dll16.0.4393.1000184805618 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1061msointl.dll16.0.4393.1000175334418 tháng 5 1612:46
msointl.dll.x64.1069msointl.dll16.0.4393.1000176255218 tháng 5 1601:03
msointl.dll.x64.1035msointl.dll16.0.4393.1000176050418 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1036msointl.dll16.0.4393.1000199706418 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1110msointl.dll16.0.4393.1000179685618 tháng 5 1601:03
msointl.dll.x64.1095msointl.dll16.0.4393.1000185215218 tháng 5 1601:03
msointl.dll.x64.1037msointl.dll16.0.4393.1000294265618 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1081msointl.dll16.0.4393.1000197400818 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1050msointl.dll16.0.4393.1000176408818 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1038msointl.dll16.0.4393.1000197349618 tháng 5 1612:46
msointl.dll.x64.1057msointl.dll16.0.4393.1000164376818 tháng 5 1612:46
msointl.dll.x64.1040msointl.dll16.0.4393.1000178866418 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1041msointl.dll16.0.4393.1000203442418 tháng 5 1601:08
msointl.dll.x64.1087msointl.dll16.0.4393.1000212556018 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1099msointl.dll16.0.4393.1000196223218 tháng 5 1601:03
msointl.dll.x64.1042msointl.dll16.0.4393.1000279116018 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1063msointl.dll16.0.4393.1000186751218 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1062msointl.dll16.0.4393.1000185368818 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1086msointl.dll16.0.4393.1000167141618 tháng 5 1612:46
msointl.dll.x64.1044msointl.dll16.0.4393.1000174309618 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1043msointl.dll16.0.4393.1000179327218 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1045msointl.dll16.0.4393.1000193919218 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1046msointl.dll16.0.4393.1000185112818 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.2070msointl.dll16.0.4393.1000185830418 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1048msointl.dll16.0.4393.1000198476018 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1049msointl.dll16.0.4393.1000192588018 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1051msointl.dll16.0.4393.1000199347218 tháng 5 1612:46
msointl.dll.x64.1060msointl.dll16.0.4393.1000183013618 tháng 5 1612:46
msointl.dll.x64.2074msointl.dll16.0.4393.1000178764018 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.9242msointl.dll16.0.4393.1000181683218 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1053msointl.dll16.0.4393.1000175692018 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1054msointl.dll16.0.4393.1000184908018 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1055msointl.dll16.0.4393.1000202060018 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1058msointl.dll16.0.4393.1000191359218 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1066msointl.dll16.0.4393.1000202725618 tháng 5 1612:46
msointl.dll.x64.2052msointl.dll16.0.4393.1000234412818 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x64.1028msointl.dll16.0.4393.1000235129618 tháng 5 1601:09
msointl.dll.x86.1025msointl.dll16.0.4369.1000328575218 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1026msointl.dll16.0.4369.1000188390418 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1029msointl.dll16.0.4369.1000192536818 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1030msointl.dll16.0.4369.1000175538418 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1031msointl.dll16.0.4369.1000194636818 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1032msointl.dll16.0.4369.1000205491218 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.3082msointl.dll16.0.4369.1000182400018 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1061msointl.dll16.0.4369.1000172876018 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1035msointl.dll16.0.4369.1000173592818 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1036msointl.dll16.0.4369.1000197300818 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1037msointl.dll16.0.4369.1000290579218 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1081msointl.dll16.0.4369.1000194995218 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1050msointl.dll16.0.4369.1000173952018 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1038msointl.dll16.0.4369.1000194892818 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1057msointl.dll16.0.4369.1000161970418 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1040msointl.dll16.0.4369.1000176409618 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1041msointl.dll16.0.4369.1000200985618 tháng 5 1602:22
msointl.dll.x86.1087msointl.dll16.0.4369.1000210149618 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1042msointl.dll16.0.4369.1000276659218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1063msointl.dll16.0.4369.1000184294418 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1062msointl.dll16.0.4369.1000182911218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1086msointl.dll16.0.4369.1000164684818 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1044msointl.dll16.0.4369.1000171852818 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1043msointl.dll16.0.4369.1000176869618 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1045msointl.dll16.0.4369.1000191461618 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1046msointl.dll16.0.4369.1000182707218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.2070msointl.dll16.0.4369.1000183372018 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1048msointl.dll16.0.4369.1000196019218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1049msointl.dll16.0.4369.1000190130418 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1051msointl.dll16.0.4369.1000196940018 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.1060msointl.dll16.0.4369.1000180556818 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.2074msointl.dll16.0.4339.1000176357618 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.9242msointl.dll16.0.4369.1000179276818 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1053msointl.dll16.0.4369.1000173235218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1054msointl.dll16.0.4369.1000182451218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1055msointl.dll16.0.4369.1000199602418 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1058msointl.dll16.0.4369.1000188902418 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1066msointl.dll16.0.4369.1000200319218 tháng 5 1602:20
msointl.dll.x86.2052msointl.dll16.0.4369.1000231955218 tháng 5 1602:23
msointl.dll.x86.1028msointl.dll16.0.4378.1000232723218 tháng 5 1602:23
conversion.Office.msores.dllmsores.dll16.0.4297.100081573056
msores.dllmsores.dll16.0.4297.10008157305617 ngày 1601:27
ppt.conversion.msores.dllmsores.dll16.0.4297.100081573056
ppt.Edit.msores.dllmsores.dll16.0.4297.100081573056
WAC.Office.msores.dllmsores.dll16.0.4297.100081573056
msores.dllmsores.dll16.0.4297.10008157305617 ngày 1601:27
msores.dll.x86msores.dll16.0.4297.10008157305617 ngày 1601:39
mso.dll.x64mso.dll16.0.4390.10001973478417 ngày 1601:33
mso.dll.x86mso.dll16.0.4390.10001431577617 ngày 1601:27
msointl.dll.x64.1033msointl.dll16.0.4354.1000156185617 ngày 1601:32
msointl.dll.x86.1033msointl.dll16.0.4354.1000153727217 ngày 1601:26

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3115144 - Xem lại Lần cuối: 06/14/2016 23:04:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3115144 KbMtvi
Phản hồi