Cập Nhật bổ sung và cải tiến tính năng kết nối và chuyển đổi dữ liệu trong Excel 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3115250
Sau khi cài đặt chuyên biệt MS16-088: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2016: 12 tháng 7 năm 2016 (KB3115272), các dữ liệu kết nối và chuyển đổi tính năng có trong Excel 2016:
 • SAP HANA mới kết nối.
 • Kết nối cặp SharePoint mới.
 • Loại kết nối bản ghi dịch vụ trực tuyến mới.
 • Cải thiện DB2 nối thatuses trình điều khiển Microsoft IBM DB2.
 • Cải thiện văn bản/CSV kết nối khiến có thể chỉnh sửa cài đặt chuyên biệt trong hộp thoại xem trước.
 • Cải thiện kết nối bộ máy cơ sở dữ liệu quan hệ Hiển thị thông tin sơ đồ sàn là một phần của hệ thống điều hướng.
 • dữ liệu nguồn cài đặt chuyên biệt cải tiến bao gồm khả năng "di chuyển nguồn".
 • Chế độ nâng cao "Lọc hàng" hộp thoại.
 • Inline nhập điều khiển chức năng invocationwithin Query Editor.
 • Truy vấn bước cải tiến cho phép luôn tạo bước tên bằng tiếng Anh và hỗ trợ sắp xếp lại các truy vấn bước qua cử chỉ kéo và thả.
 • Ngày hỗ trợ chọn ngày trường nhập trong hộp thoại điều kiện cột và lọc hàng.
 • Lối tắt menu mục mới tạo truy vấn mới ngăn truy vấn.
Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3115250 - Xem lại Lần cuối: 07/12/2016 16:35:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Excel 2016

 • kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbbug kbfix kbhowto kbmt KB3115250 KbMtvi
Phản hồi