MS16-088: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho PowerPoint 2013: 12 tháng 7 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3115254
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-088.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3170008.

Cách tải và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm chi tiết về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Bài viết Trung tâm bảo mật & an toàn.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3170008.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành KB3114482.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói Hash sa 1Gói Hash sa 2
powerpoint2013-kb3115254-fullfile-x86-glb.exe418FB043424D0B176BFFEEE63E2E3A2CE4FC4EAAA9812A507F2BBFCBD24CB7E0EDA517C5DECD122226D487FD321521A47617452C
powerpoint2013-kb3115254-fullfile-x64-glb.exe7B0FC2B74A8D32FBA454423783A5AD7F2E3B8188E8F41EC5C8B5A7E4206A5B0AB66253E276F23983C140BDFD805E456AB3708268

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của PowerPoint 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.1000125048015 ngày 1610:02
ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.1000128990415 ngày 1610:02
ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.1000129400015 ngày 1610:02
ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.1000124177615 ngày 1610:02
ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.1000126430415 ngày 1610:02
ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.1000133803215 ngày 1610:02
ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.1000125764815 ngày 1610:02
ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.1000126840015 ngày 1610:02
ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.1000125201615 ngày 1610:02
ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.1000132164815 ngày 1610:02
ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.1000125406415 ngày 1610:02
ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.1000128785615 ngày 1610:02
ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.1000128017615 ngày 1610:02
ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.1000129707215 ngày 1610:02
ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.1000123768015 ngày 1610:02
ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.1000125611215 ngày 1610:02
ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.1000124894415 ngày 1610:02
ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.1000130270415 ngày 1610:02
ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.1000123819215 ngày 1610:02
ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.1000129195215 ngày 1610:02
ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.1000126840015 ngày 1610:03
ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.1000124075215 ngày 1610:03
ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.1000123921615 ngày 1610:03
ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.1000125508815 ngày 1610:03
ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.1000130936015 ngày 1610:03
ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.1000125150415 ngày 1610:03
ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.1000125969615 ngày 1610:03
ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.1000130577615 ngày 1610:03
ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.1000127761615 ngày 1610:03
ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.1000130014415 ngày 1610:03
ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.1000128683215 ngày 1610:03
ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.1000129553615 ngày 1610:03
ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.1000123921615 ngày 1610:03
ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.1000125764815 ngày 1610:03
ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.1000128683215 ngày 1610:03
ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.1000129451215 ngày 1610:03
ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.1000131294415 ngày 1610:03
ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.1000120235215 ngày 1610:03
ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.1000120440015 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1025mssrintl.dll15.0.4703.10003088015 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1026mssrintl.dll15.0.4703.10003139215 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1029mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1030mssrintl.dll15.0.4703.10003090415 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1031mssrintl.dll15.0.4703.10003142415 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1032mssrintl.dll15.0.4703.10003140015 ngày 1610:02
mssrintl.dll_3082mssrintl.dll15.0.4703.10003144815 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1061mssrintl.dll15.0.4703.10003090415 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1035mssrintl.dll15.0.4703.10003092015 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1036mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1037mssrintl.dll15.0.4703.10003036815 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1081mssrintl.dll15.0.4703.10003088015 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1050mssrintl.dll15.0.4703.10003144015 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1038mssrintl.dll15.0.4703.10003091215 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1057mssrintl.dll15.0.4703.10003090415 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1040mssrintl.dll15.0.4703.10003145615 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1041mssrintl.dll15.0.4703.10002985615 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1087mssrintl.dll15.0.4703.10003088015 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1042mssrintl.dll15.0.4703.10002988815 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1063mssrintl.dll15.0.4703.10003142415 ngày 1610:02
mssrintl.dll_1062mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1086mssrintl.dll15.0.4703.10003090415 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1044mssrintl.dll15.0.4703.10003092015 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1043mssrintl.dll15.0.4703.10003090415 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1045mssrintl.dll15.0.4703.10003144815 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1046mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:03
mssrintl.dll_2070mssrintl.dll15.0.4703.10003145615 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1048mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1049mssrintl.dll15.0.4703.10003088015 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1051mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1060mssrintl.dll15.0.4703.10003142415 ngày 1610:03
mssrintl.dll_2074mssrintl.dll15.0.4703.10003141615 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1053mssrintl.dll15.0.4703.10003090415 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1054mssrintl.dll15.0.4703.10003091215 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1055mssrintl.dll15.0.4703.10003092015 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1058mssrintl.dll15.0.4703.10003142415 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1066mssrintl.dll15.0.4703.10003088815 ngày 1610:03
mssrintl.dll_2052mssrintl.dll15.0.4703.10002934415 ngày 1610:03
mssrintl.dll_1028mssrintl.dll15.0.4703.10002985615 ngày 1610:03
pptico.exepptico.exe15.0.4553.1000350941614 ngày 1608:37
ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.1000124126414 ngày 1608:38
previewtemplate.potx_1033previewtemplate.potx28444614 ngày 1608:38
previewtemplate2.potx_1033previewtemplate2.potx29830214 ngày 1608:38
pptpia.dllMicrosoft.Office.interop.PowerPoint.dll15.0.4841.100041344014 ngày 1608:37
msppt.OLBmsppt.OLB41645614 ngày 1608:38
powerpnt.exepowerpnt.exe15.0.4841.1000185569614 ngày 1608:38
powerpnt.Manpowerpnt.exe.manifest370814 ngày 1608:38
ppcore.dllppcore.dll15.0.4841.10001047982414 ngày 1608:38
ppresources.dllppresources.dll128631214 ngày 1608:38
mssrintl.dll_1033mssrintl.dll15.0.4703.10003091214 ngày 1608:38
msosrec.exemsosrec.exe15.0.4763.100016291214 ngày 1608:38
ppintl.Rest.idx_dll_1025ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1026ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015428015 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1029ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:02
ppintl.dll.idx_dll_1030ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001700815 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1030ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1031ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1032ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015325615 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1033ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015482414 ngày 1608:38
ppintl.Rest.idx_dll_3082ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1061ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:02
ppintl.dll.idx_dll_1035ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001752015 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1035ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1036ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1037ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015325615 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1081ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1050ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015376815 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1038ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015172015 ngày 1610:02
ppintl.dll.idx_dll_1057ppintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001696015 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1057ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1040ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015172015 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1041ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100014967215 ngày 1610:02
ppintl.dll.idx_dll_1087ppintl.dll.idx_dll15.0.4454.10001748815 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1087ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015069615 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1042ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100014864815 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1063ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015325615 ngày 1610:02
ppintl.Rest.idx_dll_1062ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:03
ppintl.dll.idx_dll_1086ppintl.dll.idx_dll15.0.4460.10001697615 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1086ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1044ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1043ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:03
ppintl.dll.idx_dll_1045ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001700815 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1045ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015376815 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1046ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015479215 ngày 1610:03
ppintl.dll.idx_dll_2070ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001702415 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_2070ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015428015 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1048ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1049ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:03
ppintl.dll.idx_dll_1051ppintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001696015 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1051ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1060ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015376815 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_2074ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015376815 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1053ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:03
ppintl.dll.idx_dll_1054ppintl.dll.idx_dll15.0.4448.10001696015 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1054ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015120815 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1055ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015325615 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1058ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:03
ppintl.dll.idx_dll_1066ppintl.dll.idx_dll15.0.4469.10001747215 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1066ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015479215 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_2052ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100014967215 ngày 1610:03
ppintl.Rest.idx_dll_1028ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100014967215 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1025previewtemplate.potx28414915 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1025previewtemplate2.potx28275115 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1026previewtemplate.potx29101315 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1026previewtemplate2.potx30484415 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1029previewtemplate.potx28402215 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1029previewtemplate2.potx29788615 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1030previewtemplate.potx28196415 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1030previewtemplate2.potx29581315 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1031previewtemplate.potx27919415 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1031previewtemplate2.potx29679815 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1032previewtemplate.potx28859015 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1032previewtemplate2.potx23617715 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_3082previewtemplate.potx28053215 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_3082previewtemplate2.potx29434815 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1061previewtemplate.potx28245015 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1061previewtemplate2.potx28246415 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1035previewtemplate.potx28803615 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1035previewtemplate2.potx28802915 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1036previewtemplate.potx28288615 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1036previewtemplate2.potx29671815 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1037previewtemplate.potx30748515 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1037previewtemplate2.potx30940915 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1081previewtemplate.potx28284415 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1081previewtemplate2.potx28145215 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1050previewtemplate.potx28863115 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1050previewtemplate2.potx30245815 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1038previewtemplate.potx28396015 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1038previewtemplate2.potx29782415 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1057previewtemplate.potx28439015 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1057previewtemplate2.potx28438415 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1040previewtemplate.potx28326415 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1040previewtemplate2.potx29572815 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1041previewtemplate.potx28498614 ngày 1608:37
previewtemplate2.potx_1041previewtemplate2.potx28365514 ngày 1608:37
previewtemplate.potx_1087previewtemplate.potx29001015 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1087previewtemplate2.potx30380515 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1042previewtemplate.potx28790315 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1042previewtemplate2.potx28795515 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1063previewtemplate.potx28188615 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1063previewtemplate2.potx28189315 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1062previewtemplate.potx28196015 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1062previewtemplate2.potx28196815 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1086previewtemplate.potx28314815 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1086previewtemplate2.potx29693515 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1044previewtemplate.potx28102415 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1044previewtemplate2.potx29622015 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1043previewtemplate.potx28389815 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1043previewtemplate2.potx29776215 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1045previewtemplate.potx28399215 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1045previewtemplate2.potx29785615 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1046previewtemplate.potx28392215 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1046previewtemplate2.potx29778615 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_2070previewtemplate.potx28397915 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_2070previewtemplate2.potx29784315 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1048previewtemplate.potx28656515 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1048previewtemplate2.potx30038715 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1049previewtemplate.potx28425315 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1049previewtemplate2.potx29811715 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1051previewtemplate.potx28397815 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1051previewtemplate2.potx29784215 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1060previewtemplate.potx28392715 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1060previewtemplate2.potx29779115 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_2074previewtemplate.potx28859115 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_2074previewtemplate2.potx30241115 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1053previewtemplate.potx28207815 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1053previewtemplate2.potx29592415 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1054previewtemplate.potx28840715 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1054previewtemplate2.potx28844615 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1055previewtemplate.potx28285715 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1055previewtemplate2.potx28284715 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1058previewtemplate.potx28900015 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1058previewtemplate2.potx30281815 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1066previewtemplate.potx28506615 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1066previewtemplate2.potx28507215 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_2052previewtemplate.potx28411415 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_2052previewtemplate2.potx28410715 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1028previewtemplate.potx28379015 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1028previewtemplate2.potx28379715 ngày 1610:03
powerpnt.veman.xmlpowerpnt.visualelementsmanifest.xml34414 ngày 1608:37

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của PowerPoint 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.1000125048015 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.1000125048015 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.1000125048015 ngày 1609:53
ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.1000128990415 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.1000128990415 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.1000128990415 ngày 1609:53
ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.1000129400015 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.1000129400015 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.1000129400015 ngày 1609:53
ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.1000124177615 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.1000124177615 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.1000124177615 ngày 1609:53
ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.1000126430415 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.1000126430415 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.1000126430415 ngày 1609:53
ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.1000133803215 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.1000133803215 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.1000133803215 ngày 1609:53
ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.1000125764815 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.1000125764815 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.1000125764815 ngày 1609:53
ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.1000126840015 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.1000126840015 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.1000126840015 ngày 1609:53
ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.1000125201615 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.1000125201615 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.1000125201615 ngày 1609:53
ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.1000132164815 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.1000132164815 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.1000132164815 ngày 1609:53
ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.1000125406415 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.1000125406415 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.1000125406415 ngày 1609:53
ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.1000128785615 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.1000128785615 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.1000128785615 ngày 1609:53
ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.1000128017615 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.1000128017615 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.1000128017615 ngày 1609:53
ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.1000129707215 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.1000129707215 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.1000129707215 ngày 1609:53
ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.1000123768015 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.1000123768015 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.1000123768015 ngày 1609:53
ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.1000125611215 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.1000125611215 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.1000125611215 ngày 1609:53
ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.1000124894415 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.1000124894415 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.1000124894415 ngày 1609:53
ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.1000130270415 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.1000130270415 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.1000130270415 ngày 1609:53
ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.1000123819215 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.1000123819215 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.1000123819215 ngày 1609:53
ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.1000129195215 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.1000129195215 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.1000129195215 ngày 1609:53
ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.1000126840015 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.1000126840015 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.1000126840015 ngày 1609:53
ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.1000124075215 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.1000124075215 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.1000124075215 ngày 1609:53
ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.1000123921615 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.1000123921615 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.1000123921615 ngày 1609:53
ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.1000125508815 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.1000125508815 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.1000125508815 ngày 1609:53
ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.1000130936015 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.1000130936015 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.1000130936015 ngày 1609:53
ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.1000125150415 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.1000125150415 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.1000125150415 ngày 1609:53
ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.1000125969615 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.1000125969615 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.1000125969615 ngày 1609:53
ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.1000130577615 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.1000130577615 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.1000130577615 ngày 1609:53
ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.1000127761615 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.1000127761615 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.1000127761615 ngày 1609:53
ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.1000130014415 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.1000130014415 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.1000130014415 ngày 1609:53
ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.1000128683215 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.1000128683215 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.1000128683215 ngày 1609:53
ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.1000129553615 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.1000129553615 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.1000129553615 ngày 1609:53
ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.1000123921615 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.1000123921615 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.1000123921615 ngày 1609:53
ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.1000125764815 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.1000125764815 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.1000125764815 ngày 1609:53
ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.1000128683215 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.1000128683215 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.1000128683215 ngày 1609:53
ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.1000129451215 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.1000129451215 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.1000129451215 ngày 1609:53
ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.1000131294415 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.1000131294415 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.1000131294415 ngày 1609:53
ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.1000120235215 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.1000120235215 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.1000120235215 ngày 1609:53
ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.1000120440015 ngày 1609:53
ppt.conversion.ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.1000120440015 ngày 1609:53
ppt.Edit.ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.1000120440015 ngày 1609:53
mssrintl.dll_1025mssrintl.dll15.0.4703.10003088815 ngày 1610:11
mssrintl.dll_1026mssrintl.dll15.0.4703.10003140015 ngày 1610:11
mssrintl.dll_1029mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:11
mssrintl.dll_1030mssrintl.dll15.0.4703.10003091215 ngày 1610:11
mssrintl.dll_1031mssrintl.dll15.0.4703.10003142415 ngày 1610:11
mssrintl.dll_1032mssrintl.dll15.0.4703.10003139215 ngày 1610:11
mssrintl.dll_3082mssrintl.dll15.0.4703.10003144015 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1061mssrintl.dll15.0.4703.10003090415 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1035mssrintl.dll15.0.4703.10003092015 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1036mssrintl.dll15.0.4703.10003142415 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1037mssrintl.dll15.0.4703.10003037615 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1081mssrintl.dll15.0.4703.10003088815 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1050mssrintl.dll15.0.4703.10003144815 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1038mssrintl.dll15.0.4703.10003090415 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1057mssrintl.dll15.0.4703.10003090415 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1040mssrintl.dll15.0.4703.10003145615 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1041mssrintl.dll15.0.4703.10002985615 ngày 1610:11
mssrintl.dll_1087mssrintl.dll15.0.4703.10003088815 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1042mssrintl.dll15.0.4703.10002988815 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1063mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1062mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1086mssrintl.dll15.0.4703.10003090415 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1044mssrintl.dll15.0.4703.10003091215 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1043mssrintl.dll15.0.4703.10003091215 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1045mssrintl.dll15.0.4703.10003145615 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1046mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:12
mssrintl.dll_2070mssrintl.dll15.0.4703.10003144815 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1048mssrintl.dll15.0.4703.10003144015 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1049mssrintl.dll15.0.4703.10003088815 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1051mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1060mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:12
mssrintl.dll_2074mssrintl.dll15.0.4703.10003141615 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1053mssrintl.dll15.0.4703.10003091215 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1054mssrintl.dll15.0.4703.10003092015 ngày 1610:12
mssrintl.dll_1055mssrintl.dll15.0.4703.10003091215 ngày 1610:13
mssrintl.dll_1058mssrintl.dll15.0.4703.10003143215 ngày 1610:13
mssrintl.dll_1066mssrintl.dll15.0.4703.10003088015 ngày 1610:13
mssrintl.dll_2052mssrintl.dll15.0.4703.10002934415 ngày 1610:13
mssrintl.dll_1028mssrintl.dll15.0.4703.10002985615 ngày 1610:13
pptico.exepptico.exe15.0.4553.1000350941614 ngày 1608:37
ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.1000124126414 ngày 1608:37
ppt.conversion.ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.1000124126414 ngày 1608:37
ppt.Edit.ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.1000124126414 ngày 1608:37
previewtemplate.potx_1033previewtemplate.potx28444614 ngày 1608:38
previewtemplate2.potx_1033previewtemplate2.potx29830214 ngày 1608:38
pptpia.dllMicrosoft.Office.interop.PowerPoint.dll15.0.4841.100041344014 ngày 1608:37
msppt.OLBmsppt.OLB41645614 ngày 1608:37
powerpnt.exepowerpnt.exe15.0.4841.1000185723214 ngày 1608:37
powerpnt.Manpowerpnt.exe.manifest370814 ngày 1608:37
ppcore.dllppcore.dll15.0.4841.10001612001614 ngày 1608:37
ppresources.dllppresources.dll128630414 ngày 1608:37
mssrintl.dll_1033mssrintl.dll15.0.4703.10003091214 ngày 1608:38
msosrec.exemsosrec.exe15.0.4763.100022486414 ngày 1608:37
ppintl.Rest.idx_dll_1025ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:11
ppintl.Rest.idx_dll_1026ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015428015 ngày 1610:11
ppintl.Rest.idx_dll_1029ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:11
ppintl.dll.idx_dll_1030ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001702415 ngày 1610:11
ppintl.Rest.idx_dll_1030ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:11
ppintl.Rest.idx_dll_1031ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:11
ppintl.Rest.idx_dll_1032ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015325615 ngày 1610:11
ppintl.Rest.idx_dll_1033ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015482414 ngày 1608:38
ppintl.Rest.idx_dll_3082ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1061ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:12
ppintl.dll.idx_dll_1035ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001753615 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1035ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1036ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1037ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015325615 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1081ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1050ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015376815 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1038ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015172015 ngày 1610:12
ppintl.dll.idx_dll_1057ppintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001696015 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1057ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1040ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015172015 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1041ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100014967215 ngày 1610:11
ppintl.dll.idx_dll_1087ppintl.dll.idx_dll15.0.4454.10001747215 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1087ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015069615 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1042ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100014864815 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1063ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015325615 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1062ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:12
ppintl.dll.idx_dll_1086ppintl.dll.idx_dll15.0.4460.10001696015 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1086ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1044ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1043ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:12
ppintl.dll.idx_dll_1045ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001700815 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1045ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015376815 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1046ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015479215 ngày 1610:12
ppintl.dll.idx_dll_2070ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001702415 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_2070ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015428015 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1048ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1049ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:12
ppintl.dll.idx_dll_1051ppintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001696015 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1051ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1060ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015376815 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_2074ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015376815 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1053ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015223215 ngày 1610:12
ppintl.dll.idx_dll_1054ppintl.dll.idx_dll15.0.4448.10001696015 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1054ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015120815 ngày 1610:12
ppintl.Rest.idx_dll_1055ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015325615 ngày 1610:13
ppintl.Rest.idx_dll_1058ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015274415 ngày 1610:13
ppintl.dll.idx_dll_1066ppintl.dll.idx_dll15.0.4469.10001748815 ngày 1610:13
ppintl.Rest.idx_dll_1066ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100015479215 ngày 1610:13
ppintl.Rest.idx_dll_2052ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100014967215 ngày 1610:13
ppintl.Rest.idx_dll_1028ppintl.Rest.idx_dll15.0.4741.100014967215 ngày 1610:13
previewtemplate.potx_1025previewtemplate.potx28414915 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1025previewtemplate2.potx28275115 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1026previewtemplate.potx29101315 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1026previewtemplate2.potx30484415 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1029previewtemplate.potx28402215 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1029previewtemplate2.potx29788615 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1030previewtemplate.potx28196415 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1030previewtemplate2.potx29581315 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1031previewtemplate.potx27919415 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1031previewtemplate2.potx29679815 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1032previewtemplate.potx28859015 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1032previewtemplate2.potx23617715 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_3082previewtemplate.potx28053215 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_3082previewtemplate2.potx29434815 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1061previewtemplate.potx28245015 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1061previewtemplate2.potx28246415 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1035previewtemplate.potx28803615 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1035previewtemplate2.potx28802915 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1036previewtemplate.potx28288615 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1036previewtemplate2.potx29671815 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1037previewtemplate.potx30748515 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1037previewtemplate2.potx30940915 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1081previewtemplate.potx28284415 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1081previewtemplate2.potx28145215 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1050previewtemplate.potx28863115 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1050previewtemplate2.potx30245815 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1038previewtemplate.potx28396015 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1038previewtemplate2.potx29782415 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1057previewtemplate.potx28439015 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1057previewtemplate2.potx28438415 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1040previewtemplate.potx28326415 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1040previewtemplate2.potx29572815 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1041previewtemplate.potx28498614 ngày 1608:37
previewtemplate2.potx_1041previewtemplate2.potx28365514 ngày 1608:37
previewtemplate.potx_1087previewtemplate.potx29001015 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1087previewtemplate2.potx30380515 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1042previewtemplate.potx28790315 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1042previewtemplate2.potx28795515 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1063previewtemplate.potx28188615 ngày 1610:02
previewtemplate2.potx_1063previewtemplate2.potx28189315 ngày 1610:02
previewtemplate.potx_1062previewtemplate.potx28196015 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1062previewtemplate2.potx28196815 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1086previewtemplate.potx28314815 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1086previewtemplate2.potx29693515 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1044previewtemplate.potx28102415 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1044previewtemplate2.potx29622015 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1043previewtemplate.potx28389815 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1043previewtemplate2.potx29776215 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1045previewtemplate.potx28399215 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1045previewtemplate2.potx29785615 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1046previewtemplate.potx28392215 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1046previewtemplate2.potx29778615 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_2070previewtemplate.potx28397915 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_2070previewtemplate2.potx29784315 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1048previewtemplate.potx28656515 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1048previewtemplate2.potx30038715 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1049previewtemplate.potx28425315 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1049previewtemplate2.potx29811715 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1051previewtemplate.potx28397815 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1051previewtemplate2.potx29784215 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1060previewtemplate.potx28392715 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1060previewtemplate2.potx29779115 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_2074previewtemplate.potx28859115 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_2074previewtemplate2.potx30241115 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1053previewtemplate.potx28207815 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1053previewtemplate2.potx29592415 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1054previewtemplate.potx28840715 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1054previewtemplate2.potx28844615 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1055previewtemplate.potx28285715 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1055previewtemplate2.potx28284715 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1058previewtemplate.potx28900015 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1058previewtemplate2.potx30281815 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1066previewtemplate.potx28506615 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1066previewtemplate2.potx28507215 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_2052previewtemplate.potx28411415 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_2052previewtemplate2.potx28410715 ngày 1610:03
previewtemplate.potx_1028previewtemplate.potx28379015 ngày 1610:03
previewtemplate2.potx_1028previewtemplate2.potx28379715 ngày 1610:03
powerpnt.veman.xmlpowerpnt.visualelementsmanifest.xml34414 ngày 1608:37

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3115254 - Xem lại Lần cuối: 07/13/2016 10:57:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft PowerPoint 2013

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3115254 KbMtvi
Phản hồi