MS16-099: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2013: 9 tháng 8 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3115427
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-099.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3177451.

Cải tiến và sửa chữa
Bản Cập Nhật bảo mật này chứa những cải tiến và khắc phục sự cố cập sau:
Cách tải và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Trung tâm bảo mật an toàn & bài viết này.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3177451.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành KB3115016.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
mso2013-kb3115427-fullfile-x86-glb.exe2F42F1F3D964260961657CB1E38420887DC90D9DAEA7A08337AFAF7407D8956FF9D6DB65D62D03E9CA94E4FCCF206AAD6733B063
mso2013-kb3115427-fullfile-x64-glb.exe4AE904411563EB1A2C9C956A8D8C653556A319B29570E94562DDE336F06D1971D9C78D7261294D39989E52E70261D21C9E21305A

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của Office 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
firstrun.exefirstrun.exe15.0.4847.100099859213 tháng bảy 1601:38
msointl.dll.x86.1025msointl.dll15.0.4849.1000414080013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1026msointl.dll15.0.4849.1000305381613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1027msointl.dll15.0.4845.1000304819213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1029msointl.dll15.0.4849.1000304972013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1030msointl.dll15.0.4849.1000283468013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1031msointl.dll15.0.4849.1000299442413 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.x86.1032msointl.dll15.0.4849.1000341682413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.3082msointl.dll15.0.4849.1000302309613 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.x86.1061msointl.dll15.0.4849.1000281215213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1069msointl.dll15.0.4845.1000290431213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1035msointl.dll15.0.4849.1000282752013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1036msointl.dll15.0.4849.1000368206413 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.x86.1110msointl.dll15.0.4845.1000296320013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1095msointl.dll15.0.4845.1000283058413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1037msointl.dll15.0.4849.1000392876813 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1081msointl.dll15.0.4849.1000290380013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1050msointl.dll15.0.4849.1000291506413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1038msointl.dll15.0.4849.1000310552813 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1057msointl.dll15.0.4849.1000262322413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1040msointl.dll15.0.4849.1000294168813 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.x86.1041msointl.dll15.0.4849.1000290431213 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.x86.1087msointl.dll15.0.4849.1000309938413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1099msointl.dll15.0.4845.1000297343213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1042msointl.dll15.0.4849.1000357503213 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.x86.1063msointl.dll15.0.4849.1000305637613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1062msointl.dll15.0.4849.1000302207213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1086msointl.dll15.0.4849.1000264217613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1044msointl.dll15.0.4849.1000274866413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1043msointl.dll15.0.4849.1000290994413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1045msointl.dll15.0.4849.1000313676013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1046msointl.dll15.0.4849.1000294168813 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.2070msointl.dll15.0.4849.1000296677613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1048msointl.dll15.0.4849.1000308197613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1049msointl.dll15.0.4849.1000309682413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1051msointl.dll15.0.4849.1000309631213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1060msointl.dll15.0.4849.1000290995213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.2074msointl.dll15.0.4849.1000295192813 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1053msointl.dll15.0.4849.1000279628813 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1054msointl.dll15.0.4849.1000274406413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1055msointl.dll15.0.4849.1000296625613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1058msointl.dll15.0.4849.1000307685613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.1066msointl.dll15.0.4849.1000308607213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.x86.2052msointl.dll15.0.4849.1000292115213 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.x86.1028msointl.dll15.0.4849.1000299334413 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.x86.1033msointl.dll15.0.4845.1000362981613 tháng bảy 1601:38
acmcompanion.mso.dllmso.dll15.0.4849.100026925312
mso.dll.x86mso.dll15.0.4849.10002692531213 tháng bảy 1601:37
msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 tháng bảy 1601:37
msores.dll.x86msores.dll15.0.4769.100011232684813 tháng bảy 1601:43
acmserver.Office.dllOffice.dll15.0.4849.100046664013 tháng bảy 1601:37
dcfoffice.dllOffice.dll15.0.4849.100046664013 tháng bảy 1601:37
dcfoffice.dll.x86Office.dll15.0.4849.100046664013 tháng bảy 1601:37
Office.dllOffice.dll15.0.4849.100046664013 tháng bảy 1601:37
msosqm.exemsosqm.exe15.0.4847.100055933613 tháng bảy 1601:37
msointl.Rest.idx_dll.x86.1025msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149984013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1026msointl.dll.idx_dll15.0.4460.10005331213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1026msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000150342413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1027msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005284813 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1027msointl.Rest.idx_dll15.0.4801.1000147680013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1029msointl.dll.idx_dll15.0.4454.10005280013 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1029msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146861613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1030msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005233613 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1030msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146451213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1031msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147066413 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.idx_dll.x86.1032msointl.dll.idx_dll15.0.4448.10005280013 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1032msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147629613 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1033msointl.Rest.idx_dll15.0.4801.1000149376013 tháng bảy 1601:38
msointl.Rest.idx_dll.x86.3082msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147936013 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.idx_dll.x86.1061msointl.dll.idx_dll15.0.4463.10005281613 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1061msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147526413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1069msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005235213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1069msointl.Rest.idx_dll15.0.4801.1000147680813 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1035msointl.dll.idx_dll15.0.4445.10005280013 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1035msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146502413 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1036msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147680013 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.idx_dll.x86.1110msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005233613 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1110msointl.Rest.idx_dll15.0.4801.1000148038413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1095msointl.dll.idx_dll15.0.4527.10005239213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1095msointl.Rest.idx_dll15.0.4801.1000148807213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1037msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148396813 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1081msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005233613 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1081msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149933613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1050msointl.dll.idx_dll15.0.4460.10005332813 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1050msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000150804013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1038msointl.dll.idx_dll15.0.4448.10005280013 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1038msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146297613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1057msointl.dll.idx_dll15.0.4469.10005280013 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1057msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149319213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1040msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000145427213 tháng bảy 1611:33
msointl.Rest.idx_dll.x86.1041msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148601613 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.idx_dll.x86.1087msointl.dll.idx_dll15.0.4460.10005228813 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1087msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147271213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1099msointl.dll.idx_dll15.0.4487.10005281613 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1099msointl.Rest.idx_dll15.0.4801.1000151060013 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1042msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000143635213 tháng bảy 1611:33
msointl.dll.idx_dll.x86.1063msointl.dll.idx_dll15.0.4463.10005280013 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1063msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149369613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1062msointl.dll.idx_dll15.0.4463.10005332813 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1062msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149574413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1086msointl.dll.idx_dll15.0.4469.10005228813 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1086msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149318413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1044msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005235213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1044msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146092813 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1043msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146708013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1045msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005284813 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1045msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148295213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1046msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000151008013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.2070msointl.dll.idx_dll15.0.4569.15015290413 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.2070msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000151469613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1048msointl.dll.idx_dll15.0.4448.10005281613 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1048msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147680013 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1049msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146912013 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1051msointl.dll.idx_dll15.0.4460.10005331213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1051msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148295213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1060msointl.dll.idx_dll15.0.4466.10005281613 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1060msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148448813 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.2074msointl.dll.idx_dll15.0.4460.10005331213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.2074msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000150137613 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1053msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005235213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1053msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146195213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1054msointl.dll.idx_dll15.0.4448.10005228813 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1054msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000145018413 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1055msointl.dll.idx_dll15.0.4448.10005280013 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1055msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148396813 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1058msointl.dll.idx_dll15.0.4454.10005331213 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1058msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148551213 tháng bảy 1611:34
msointl.dll.idx_dll.x86.1066msointl.dll.idx_dll15.0.4481.10005280013 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.1066msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000152544813 tháng bảy 1611:34
msointl.Rest.idx_dll.x86.2052msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146451213 tháng bảy 1611:33
msointl.Rest.idx_dll.x86.1028msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000144813613 tháng bảy 1611:33
firstrun.veman.xmlfirstrun.visualelementsmanifest.xml34413 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastblack_scale100.pngexcellogo.Contrast-black_scale-100.png165713 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastblack_scale140.pngexcellogo.Contrast black_scale 140.png257113 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastblack_scale180.pngexcellogo.Contrast-black_scale-180.png325313 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastblack_scale80.pngexcellogo.Contrast-black_scale-80.png128813 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastwhite_scale100.pngexcellogo.Contrast-white_scale-100.png164913 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastwhite_scale140.pngexcellogo.Contrast-white_scale-140.png255613 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastwhite_scale180.pngexcellogo.Contrast-white_scale-180.png329013 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastwhite_scale80.pngexcellogo.Contrast-white_scale-80.png130313 tháng bảy 1601:38
excellogo.scale100.pngexcellogo.scale-100.png170613 tháng bảy 1601:38
excellogo.scale140.pngexcellogo.scale-140.png251113 tháng bảy 1601:38
excellogo.scale180.pngexcellogo.scale-180.png312013 tháng bảy 1601:38
excellogo.scale80.pngexcellogo.scale-80.png140213 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastblack_scale100.pngexcellogosmall.Contrast-black_scale-100.png108513 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastblack_scale140.pngexcellogosmall.Contrast-black_scale-140.png133913 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastblack_scale180.pngexcellogosmall.Contrast-black_scale-180.png202813 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastblack_scale80.pngexcellogosmall.Contrast-black_scale-80.png81113 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastwhite_scale100.pngexcellogosmall.Contrast-white_scale-100.png105313 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastwhite_scale140.pngexcellogosmall.Contrast-white_scale-140.png131513 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastwhite_scale180.pngexcellogosmall.Contrast-white_scale-180.png192713 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastwhite_scale80.pngexcellogosmall.Contrast-white_scale-80.png77213 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.scale100.pngexcellogosmall.scale-100.png120813 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.scale140.pngexcellogosmall.scale-140.png145413 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.scale180.pngexcellogosmall.scale-180.png201513 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.scale80.pngexcellogosmall.scale-80.png88613 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastblack_scale100.pngfirstrunlogo.Contrast-black_scale-100.png112513 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastblack_scale140.pngfirstrunlogo.Contrast-black_scale-140.png168913 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastblack_scale180.pngfirstrunlogo.Contrast-black_scale-180.png218113 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastblack_scale80.pngfirstrunlogo.Contrast-black_scale-80.png85013 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastwhite_scale100.pngfirstrunlogo.Contrast-white_scale-100.png119613 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastwhite_scale140.pngfirstrunlogo.Contrast-white_scale-140.png181713 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastwhite_scale180.pngfirstrunlogo.Contrast-white_scale-180.png235213 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastwhite_scale80.pngfirstrunlogo.Contrast-white_scale-80.png90113 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.scale100.pngfirstrunlogo.scale-100.png1555713 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.scale140.pngfirstrunlogo.scale-140.png1618413 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.scale180.pngfirstrunlogo.scale-180.png1653413 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.scale80.pngfirstrunlogo.scale-80.png1529813 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastblack_scale100.pngfirstrunlogosmall.Contrast-black_scale-100.png68213 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastblack_scale140.pngfirstrunlogosmall.Contrast-black_scale-140.png93213 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastblack_scale180.pngfirstrunlogosmall.Contrast-black_scale-180.png129513 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastblack_scale80.pngfirstrunlogosmall.Contrast-black_scale-80.png49713 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastwhite_scale100.pngfirstrunlogosmall.Contrast-white_scale-100.png73713 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastwhite_scale140.pngfirstrunlogosmall.Contrast-white_scale-140.png98113 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastwhite_scale180.pngfirstrunlogosmall.Contrast white_scale 180.png138913 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastwhite_scale80.pngfirstrunlogosmall.Contrast white_scale 80.png52313 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.scale100.pngfirstrunlogosmall.scale-100.png1519013 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.scale140.pngfirstrunlogosmall.scale-140.png1543913 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.scale180.pngfirstrunlogosmall.scale-180.png1588813 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.scale80.pngfirstrunlogosmall.scale-80.png1500413 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastblack_scale100.pnggroovelogo.Contrast-black_scale-100.png160913 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastblack_scale140.pnggroovelogo.Contrast-black_scale-140.png231813 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastblack_scale180.pnggroovelogo.Contrast-black_scale-180.png318413 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastblack_scale80.pnggroovelogo.Contrast-black_scale-80.png120013 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastwhite_scale100.pnggroovelogo.Contrast-white_scale-100.png164013 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastwhite_scale140.pnggroovelogo.Contrast-white_scale-140.png248313 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastwhite_scale180.pnggroovelogo.Contrast white_scale 180.png338413 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastwhite_scale80.pnggroovelogo.Contrast-white_scale-80.png123713 tháng bảy 1601:38
groovelogo.scale100.pnggroovelogo.scale-100.png309013 tháng bảy 1601:38
groovelogo.scale140.pnggroovelogo.scale-140.png460813 tháng bảy 1601:38
groovelogo.scale180.pnggroovelogo.scale-180.png657413 tháng bảy 1601:38
groovelogo.scale80.pnggroovelogo.scale-80.png216713 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastblack_scale100.pnggroovelogosmall.Contrast-black_scale-100.png99413 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastblack_scale140.pnggroovelogosmall.Contrast-black_scale-140.png135813 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastblack_scale180.pnggroovelogosmall.Contrast-black_scale-180.png191713 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastblack_scale80.pnggroovelogosmall.Contrast-black_scale-80.png65013 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastwhite_scale100.pnggroovelogosmall.Contrast-white_scale-100.png97413 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastwhite_scale140.pnggroovelogosmall.Contrast-white_scale-140.png129513 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastwhite_scale180.pnggroovelogosmall.Contrast-white_scale-180.png184913 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastwhite_scale80.pnggroovelogosmall.Contrast white_scale 80.png62513 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.scale100.pnggroovelogosmall.scale-100.png194113 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.scale140.pnggroovelogosmall.scale-140.png284013 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.scale180.pnggroovelogosmall.scale-180.png406613 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.scale80.pnggroovelogosmall.scale-80.png133513 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastblack_scale100.pnginfopathlogo.Contrast-black_scale-100.png155213 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastblack_scale140.pnginfopathlogo.Contrast-black_scale-140.png234413 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastblack_scale180.pnginfopathlogo.Contrast-black_scale-180.png285013 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastblack_scale80.pnginfopathlogo.Contrast black_scale 80.png123313 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastwhite_scale100.pnginfopathlogo.Contrast white_scale 100.png154513 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastwhite_scale140.pnginfopathlogo.Contrast-white_scale-140.png230313 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastwhite_scale180.pnginfopathlogo.Contrast-white_scale-180.png281213 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastwhite_scale80.pnginfopathlogo.Contrast-white_scale-80.png122913 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.scale100.pnginfopathlogo.scale-100.png160213 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.scale140.pnginfopathlogo.scale-140.png235213 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.scale180.pnginfopathlogo.scale-180.png281913 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.scale80.pnginfopathlogo.scale-80.png129513 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastblack_scale100.pnginfopathlogosmall.Contrast-black_scale-100.png105013 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastblack_scale140.pnginfopathlogosmall.Contrast-black_scale-140.png132213 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastblack_scale180.pnginfopathlogosmall.Contrast black_scale 180.png194213 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastblack_scale80.pnginfopathlogosmall.Contrast-black_scale-80.png73213 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastwhite_scale100.pnginfopathlogosmall.Contrast-white_scale-100.png104713 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastwhite_scale140.pnginfopathlogosmall.Contrast-white_scale-140.png131013 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastwhite_scale180.pnginfopathlogosmall.Contrast-white_scale-180.png190013 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastwhite_scale80.pnginfopathlogosmall.Contrast-white_scale-80.png72513 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.scale100.pnginfopathlogosmall.scale-100.png110913 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.scale140.pnginfopathlogosmall.scale-140.png136413 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.scale180.pnginfopathlogosmall.scale-180.png192713 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.scale80.pnginfopathlogosmall.scale-80.png77413 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastblack_scale100.pnglynclogo.Contrast black_scale 100.png252813 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastblack_scale140.pnglynclogo.Contrast-black_scale-140.png385713 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastblack_scale180.pnglynclogo.Contrast-black_scale-180.png540313 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastblack_scale80.pnglynclogo.Contrast-black_scale-80.png185413 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastwhite_scale100.pnglynclogo.Contrast-white_scale-100.png251913 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastwhite_scale140.pnglynclogo.Contrast-white_scale-140.png384513 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastwhite_scale180.pnglynclogo.Contrast white_scale 180.png550413 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastwhite_scale80.pnglynclogo.Contrast-white_scale-80.png185313 tháng bảy 1601:38
lynclogo.scale100.pnglynclogo.scale-100.png270413 tháng bảy 1601:38
lynclogo.scale140.pnglynclogo.scale-140.png405513 tháng bảy 1601:38
lynclogo.scale180.pnglynclogo.scale-180.png549313 tháng bảy 1601:38
lynclogo.scale80.pnglynclogo.scale-80.png203913 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastblack_scale100.pnglynclogosmall.Contrast-black_scale-100.png153613 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastblack_scale140.pnglynclogosmall.Contrast-black_scale-140.png213813 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastblack_scale180.pnglynclogosmall.Contrast-black_scale-180.png316413 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastblack_scale80.pnglynclogosmall.Contrast black_scale 80.png100813 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastwhite_scale100.pnglynclogosmall.Contrast white_scale 100.png150813 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastwhite_scale140.pnglynclogosmall.Contrast-white_scale-140.png208513 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastwhite_scale180.pnglynclogosmall.Contrast-white_scale-180.png311013 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastwhite_scale80.pnglynclogosmall.Contrast-white_scale-80.png100913 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.scale100.pnglynclogosmall.scale-100.png179613 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.scale140.pnglynclogosmall.scale-140.png241713 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.scale180.pnglynclogosmall.scale-180.png357113 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.scale80.pnglynclogosmall.scale-80.png120313 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastblack_scale100.pngmsaccesslogo.Contrast-black_scale-100.png243513 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastblack_scale140.pngmsaccesslogo.Contrast-black_scale-140.png329813 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastblack_scale180.pngmsaccesslogo.Contrast-black_scale-180.png470113 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastblack_scale80.pngmsaccesslogo.Contrast black_scale 80.png187113 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastwhite_scale100.pngmsaccesslogo.Contrast-white_scale-100.png246513 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastwhite_scale140.pngmsaccesslogo.Contrast-white_scale-140.png339213 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastwhite_scale180.pngmsaccesslogo.Contrast-white_scale-180.png481013 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastwhite_scale80.pngmsaccesslogo.Contrast-white_scale-80.png189413 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.scale100.pngmsaccesslogo.scale-100.png253713 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.scale140.pngmsaccesslogo.scale-140.png331513 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.scale180.pngmsaccesslogo.scale-180.png484513 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.scale80.pngmsaccesslogo.scale-80.png200013 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastblack_scale100.pngmsaccesslogosmall.Contrast-black_scale-100.png164413 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastblack_scale140.pngmsaccesslogosmall.Contrast-black_scale-140.png211613 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastblack_scale180.pngmsaccesslogosmall.Contrast black_scale 180.png280713 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastblack_scale80.pngmsaccesslogosmall.Contrast-black_scale-80.png101713 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastwhite_scale100.pngmsaccesslogosmall.Contrast-white_scale-100.png161913 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastwhite_scale140.pngmsaccesslogosmall.Contrast-white_scale-140.png210813 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastwhite_scale180.pngmsaccesslogosmall.Contrast-white_scale-180.png281613 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastwhite_scale80.pngmsaccesslogosmall.Contrast-white_scale-80.png100713 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.scale100.pngmsaccesslogosmall.scale-100.png176713 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.scale140.pngmsaccesslogosmall.scale-140.png225213 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.scale180.pngmsaccesslogosmall.scale-180.png2815 người13 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.scale80.pngmsaccesslogosmall.scale-80.png114413 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastblack_scale100.pngmspublogo.Contrast black_scale 100.png153713 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastblack_scale140.pngmspublogo.Contrast-black_scale-140.png227113 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastblack_scale180.pngmspublogo.Contrast black_scale 180.png297313 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastblack_scale80.pngmspublogo.Contrast-black_scale-80.png123813 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastwhite_scale100.pngmspublogo.Contrast-white_scale-100.png154813 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastwhite_scale140.pngmspublogo.Contrast-white_scale-140.png227613 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastwhite_scale180.pngmspublogo.Contrast-white_scale-180.png296913 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastwhite_scale80.pngmspublogo.Contrast-white_scale-80.png125913 tháng bảy 1601:38
mspublogo.scale100.pngmspublogo.scale-100.png157113 tháng bảy 1601:38
mspublogo.scale140.pngmspublogo.scale-140.png224913 tháng bảy 1601:38
mspublogo.scale180.pngmspublogo.scale-180.png286613 tháng bảy 1601:38
mspublogo.scale80.pngmspublogo.scale-80.png128813 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastblack_scale100.pngmspublogosmall.Contrast black_scale 100.png104713 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastblack_scale140.pngmspublogosmall.Contrast-black_scale-140.png130013 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastblack_scale180.pngmspublogosmall.Contrast-black_scale-180.png185913 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastblack_scale80.pngmspublogosmall.Contrast-black_scale-80.png75413 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastwhite_scale100.pngmspublogosmall.Contrast-white_scale-100.png103613 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastwhite_scale140.pngmspublogosmall.Contrast-white_scale-140.png130013 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastwhite_scale180.pngmspublogosmall.Contrast-white_scale-180.png186813 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastwhite_scale80.pngmspublogosmall.Contrast-white_scale-80.png74913 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.scale100.pngmspublogosmall.scale-100.png109313 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.scale140.pngmspublogosmall.scale-140.png132413 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.scale180.pngmspublogosmall.scale-180.png179713 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.scale80.pngmspublogosmall.scale-80.png83813 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastblack_scale100.pngocpubmgrlogo.Contrast-black_scale-100.png306113 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastblack_scale140.pngocpubmgrlogo.Contrast-black_scale-140.png480013 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastblack_scale180.pngocpubmgrlogo.Contrast-black_scale-180.png655213 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastblack_scale80.pngocpubmgrlogo.Contrast-black_scale-80.png225113 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale100.pngocpubmgrlogo.Contrast-white_scale-100.png307713 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale140.pngocpubmgrlogo.Contrast-white_scale-140.png473613 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale180.pngocpubmgrlogo.Contrast-white_scale-180.png655313 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale80.pngocpubmgrlogo.Contrast-white_scale-80.png223413 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.scale100.pngocpubmgrlogo.scale-100.png325213 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.scale140.pngocpubmgrlogo.scale-140.png503813 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.scale180.pngocpubmgrlogo.scale-180.png667813 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.scale80.pngocpubmgrlogo.scale-80.png245013 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale100.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-black_scale-100.png191713 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale140.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-black_scale-140.png266613 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale180.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-black_scale-180.png399013 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale80.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-black_scale-80.png119313 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale100.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-white_scale-100.png185913 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale140.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-white_scale-140.png259513 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale180.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-white_scale-180.png388313 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale80.pngocpubmgrlogosmall.Contrast white_scale 80.png120813 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.scale100.pngocpubmgrlogosmall.scale-100.png220613 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.scale140.pngocpubmgrlogosmall.scale-140.png293513 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.scale180.pngocpubmgrlogosmall.scale-180.png456713 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.scale80.pngocpubmgrlogosmall.scale-80.png138913 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastblack_scale100.pngonenotelogo.Contrast-black_scale-100.png156613 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastblack_scale140.pngonenotelogo.Contrast-black_scale-140.png218313 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastblack_scale180.pngonenotelogo.Contrast-black_scale-180.png315013 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastblack_scale80.pngonenotelogo.Contrast-black_scale-80.png136213 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastwhite_scale100.pngonenotelogo.Contrast-white_scale-100.png155813 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastwhite_scale140.pngonenotelogo.Contrast-white_scale-140.png217113 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastwhite_scale180.pngonenotelogo.Contrast white_scale 180.png316213 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastwhite_scale80.pngonenotelogo.Contrast-white_scale-80.png134513 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.scale100.pngonenotelogo.scale-100.png163613 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.scale140.pngonenotelogo.scale-140.png226813 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.scale180.pngonenotelogo.scale-180.png294513 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.scale80.pngonenotelogo.scale-80.png139813 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastblack_scale100.pngonenotelogosmall.Contrast-black_scale-100.png109713 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastblack_scale140.pngonenotelogosmall.Contrast-black_scale-140.png131113 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastblack_scale180.pngonenotelogosmall.Contrast-black_scale-180.png180313 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastblack_scale80.pngonenotelogosmall.Contrast-black_scale-80.png71113 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastwhite_scale100.pngonenotelogosmall.Contrast-white_scale-100.png109913 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastwhite_scale140.pngonenotelogosmall.Contrast-white_scale-140.png130313 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastwhite_scale180.pngonenotelogosmall.Contrast-white_scale-180.png180813 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastwhite_scale80.pngonenotelogosmall.Contrast-white_scale-80.png70913 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.scale100.pngonenotelogosmall.scale-100.png119613 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.scale140.pngonenotelogosmall.scale-140.png138813 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.scale180.pngonenotelogosmall.scale-180.png180613 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.scale80.pngonenotelogosmall.scale-80.png81113 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastblack_scale100.pngonenotemlogo.Contrast-black_scale-100.png292213 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastblack_scale140.pngonenotemlogo.Contrast black_scale 140.png410213 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastblack_scale180.pngonenotemlogo.Contrast-black_scale-180.png591713 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastblack_scale80.pngonenotemlogo.Contrast-black_scale-80.png200113 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastwhite_scale100.pngonenotemlogo.Contrast-white_scale-100.png289013 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastwhite_scale140.pngonenotemlogo.Contrast-white_scale-140.png407413 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastwhite_scale180.pngonenotemlogo.Contrast-white_scale-180.png587913 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastwhite_scale80.pngonenotemlogo.Contrast-white_scale-80.pngnăm 200413 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.scale100.pngonenotemlogo.scale-100.png300513 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.scale140.pngonenotemlogo.scale-140.png428713 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.scale180.pngonenotemlogo.scale-180.png576913 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.scale80.pngonenotemlogo.scale-80.png215613 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastblack_scale100.pngonenotemlogosmall.Contrast-black_scale-100.png180113 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastblack_scale140.pngonenotemlogosmall.Contrast-black_scale-140.png260213 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastblack_scale180.pngonenotemlogosmall.Contrast-black_scale-180.png359413 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastblack_scale80.pngonenotemlogosmall.Contrast-black_scale-80.png113013 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastwhite_scale100.pngonenotemlogosmall.Contrast-white_scale-100.png179013 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastwhite_scale140.pngonenotemlogosmall.Contrast-white_scale-140.png258313 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastwhite_scale180.pngonenotemlogosmall.Contrast-white_scale-180.png355413 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastwhite_scale80.pngonenotemlogosmall.Contrast white_scale 80.png111913 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.scale100.pngonenotemlogosmall.scale-100.png191313 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.scale140.pngonenotemlogosmall.scale-140.png271813 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.scale180.pngonenotemlogosmall.scale-180.png359813 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.scale80.pngonenotemlogosmall.scale-80.png123413 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastblack_scale100.pngoutlooklogo.Contrast-black_scale-100.png192913 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastblack_scale140.pngoutlooklogo.Contrast black_scale 140.png309113 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastblack_scale180.pngoutlooklogo.Contrast-black_scale-180.png408413 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastblack_scale80.pngoutlooklogo.Contrast-black_scale-80.png157413 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastwhite_scale100.pngoutlooklogo.Contrast-white_scale-100.png189513 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastwhite_scale140.pngoutlooklogo.Contrast-white_scale-140.png309613 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastwhite_scale180.pngoutlooklogo.Contrast-white_scale-180.png409613 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastwhite_scale80.pngoutlooklogo.Contrast-white_scale-80.png154113 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.scale100.pngoutlooklogo.scale-100.png209313 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.scale140.pngoutlooklogo.scale-140.png324113 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.scale180.pngoutlooklogo.scale-180.png403813 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.scale80.pngoutlooklogo.scale-80.png170513 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastblack_scale100.pngoutlooklogosmall.Contrast-black_scale-100.png127013 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastblack_scale140.pngoutlooklogosmall.Contrast-black_scale-140.png159713 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastblack_scale180.pngoutlooklogosmall.Contrast-black_scale-180.png252313 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastblack_scale80.pngoutlooklogosmall.Contrast-black_scale-80.png91813 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastwhite_scale100.pngoutlooklogosmall.Contrast-white_scale-100.png126813 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastwhite_scale140.pngoutlooklogosmall.Contrast-white_scale-140.png154713 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastwhite_scale180.pngoutlooklogosmall.Contrast white_scale 180.png244913 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastwhite_scale80.pngoutlooklogosmall.Contrast white_scale 80.png90213 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.scale100.pngoutlooklogosmall.scale-100.png148113 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.scale140.pngoutlooklogosmall.scale-140.png183813 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.scale180.pngoutlooklogosmall.scale-180.png273113 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.scale80.pngoutlooklogosmall.scale-80.png105313 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastblack_scale100.pngpowerpntlogo.Contrast-black_scale-100.png165413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastblack_scale140.pngpowerpntlogo.Contrast-black_scale-140.png231413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastblack_scale180.pngpowerpntlogo.Contrast-black_scale-180.png307713 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastblack_scale80.pngpowerpntlogo.Contrast-black_scale-80.png128013 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastwhite_scale100.pngpowerpntlogo.Contrast-white_scale-100.png165013 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastwhite_scale140.pngpowerpntlogo.Contrast white_scale 140.png234813 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastwhite_scale180.pngpowerpntlogo.Contrast-white_scale-180.png305913 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastwhite_scale80.pngpowerpntlogo.Contrast white_scale 80.png125913 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.scale100.pngpowerpntlogo.scale-100.png172113 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.scale140.pngpowerpntlogo.scale-140.png234813 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.scale180.pngpowerpntlogo.scale-180.png302313 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.scale80.pngpowerpntlogo.scale-80.png135413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastblack_scale100.pngpowerpntlogosmall.Contrast-black_scale-100.png102613 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastblack_scale140.pngpowerpntlogosmall.Contrast black_scale 140.png136413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastblack_scale180.pngpowerpntlogosmall.Contrast-black_scale-180.png189413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastblack_scale80.pngpowerpntlogosmall.Contrast-black_scale-80.png74613 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastwhite_scale100.pngpowerpntlogosmall.Contrast-white_scale-100.png102213 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastwhite_scale140.pngpowerpntlogosmall.Contrast-white_scale-140.png130713 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastwhite_scale180.pngpowerpntlogosmall.Contrast-white_scale-180.png187413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastwhite_scale80.pngpowerpntlogosmall.Contrast-white_scale-80.png75813 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.scale100.pngpowerpntlogosmall.scale-100.png115413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.scale140.pngpowerpntlogosmall.scale-140.png143813 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.scale180.pngpowerpntlogosmall.scale-180.png189613 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.scale80.pngpowerpntlogosmall.scale-80.png87413 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastblack_scale100.pngspdesignlogo.Contrast-black_scale-100.png155913 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastblack_scale140.pngspdesignlogo.Contrast-black_scale-140.png238313 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastblack_scale180.pngspdesignlogo.Contrast-black_scale-180.png349713 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastblack_scale80.pngspdesignlogo.Contrast-black_scale-80.png129813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastwhite_scale100.pngspdesignlogo.Contrast-white_scale-100.png154813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastwhite_scale140.pngspdesignlogo.Contrast-white_scale-140.png253413 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastwhite_scale180.pngspdesignlogo.Contrast-white_scale-180.png372513 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastwhite_scale80.pngspdesignlogo.Contrast-white_scale-80.png129813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.scale100.pngspdesignlogo.scale-100.png216313 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.scale140.pngspdesignlogo.scale-140.png305813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.scale180.pngspdesignlogo.scale-180.png461413 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.scale80.pngspdesignlogo.scale-80.png174513 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastblack_scale100.pngspdesignlogosmall.Contrast-black_scale-100.png100813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastblack_scale140.pngspdesignlogosmall.Contrast-black_scale-140.png127813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastblack_scale180.pngspdesignlogosmall.Contrast-black_scale-180.png199013 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastblack_scale80.pngspdesignlogosmall.Contrast-black_scale-80.png61713 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastwhite_scale100.pngspdesignlogosmall.Contrast-white_scale-100.png97713 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastwhite_scale140.pngspdesignlogosmall.Contrast-white_scale-140.png119313 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastwhite_scale180.pngspdesignlogosmall.Contrast-white_scale-180.png187613 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastwhite_scale80.pngspdesignlogosmall.Contrast white_scale 80.png60213 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.scale100.pngspdesignlogosmall.scale-100.png154613 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.scale140.pngspdesignlogosmall.scale-140.png191013 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.scale180.pngspdesignlogosmall.scale-180.png261413 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.scale80.pngspdesignlogosmall.scale-80.png100313 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastblack_scale100.pngvisiologo.Contrast-black_scale-100.png180413 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastblack_scale140.pngvisiologo.Contrast-black_scale-140.png319513 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastblack_scale180.pngvisiologo.Contrast-black_scale-180.png3478 người13 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastblack_scale80.pngvisiologo.Contrast-black_scale-80.png147413 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastwhite_scale100.pngvisiologo.Contrast-white_scale-100.png180113 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastwhite_scale140.pngvisiologo.Contrast-white_scale-140.png325413 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastwhite_scale180.pngvisiologo.Contrast-white_scale-180.png362613 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastwhite_scale80.pngvisiologo.Contrast-white_scale-80.png144713 tháng bảy 1601:38
visiologo.scale100.pngvisiologo.scale-100.png187213 tháng bảy 1601:38
visiologo.scale140.pngvisiologo.scale-140.png326213 tháng bảy 1601:38
visiologo.scale180.pngvisiologo.scale-180.png340313 tháng bảy 1601:38
visiologo.scale80.pngvisiologo.scale-80.png152613 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastblack_scale100.pngvisiologosmall.Contrast-black_scale-100.png119613 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastblack_scale140.pngvisiologosmall.Contrast-black_scale-140.png149713 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastblack_scale180.pngvisiologosmall.Contrast-black_scale-180.png267513 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastblack_scale80.pngvisiologosmall.Contrast-black_scale-80.png84813 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastwhite_scale100.pngvisiologosmall.Contrast-white_scale-100.png116513 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastwhite_scale140.pngvisiologosmall.Contrast-white_scale-140.png145313 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastwhite_scale180.pngvisiologosmall.Contrast white_scale 180.png261813 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastwhite_scale80.pngvisiologosmall.Contrast-white_scale-80.png83613 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.scale100.pngvisiologosmall.scale-100.png128513 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.scale140.pngvisiologosmall.scale-140.png159713 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.scale180.pngvisiologosmall.scale-180.png272213 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.scale80.pngvisiologosmall.scale-80.png96013 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastblack_scale100.pngwinprojlogo.Contrast-black_scale-100.png166213 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastblack_scale140.pngwinprojlogo.Contrast-black_scale-140.png270513 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastblack_scale180.pngwinprojlogo.Contrast-black_scale-180.png339113 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastblack_scale80.pngwinprojlogo.Contrast-black_scale-80.png139313 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastwhite_scale100.pngwinprojlogo.Contrast-white_scale-100.png169813 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastwhite_scale140.pngwinprojlogo.Contrast-white_scale-140.png273713 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastwhite_scale180.pngwinprojlogo.Contrast-white_scale-180.png339613 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastwhite_scale80.pngwinprojlogo.Contrast-white_scale-80.png139213 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.scale100.pngwinprojlogo.scale-100.png174013 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.scale140.pngwinprojlogo.scale-140.png264213 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.scale180.pngwinprojlogo.scale-180.png325713 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.scale80.pngwinprojlogo.scale-80.png151413 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastblack_scale100.pngwinprojlogosmall.Contrast-black_scale-100.png112413 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastblack_scale140.pngwinprojlogosmall.Contrast black_scale 140.png143013 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastblack_scale180.pngwinprojlogosmall.Contrast-black_scale-180.png218313 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastblack_scale80.pngwinprojlogosmall.Contrast-black_scale-80.png72113 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastwhite_scale100.pngwinprojlogosmall.Contrast-white_scale-100.png111913 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastwhite_scale140.pngwinprojlogosmall.Contrast-white_scale-140.png138013 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastwhite_scale180.pngwinprojlogosmall.Contrast-white_scale-180.png214813 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastwhite_scale80.pngwinprojlogosmall.Contrast white_scale 80.png71113 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.scale100.pngwinprojlogosmall.scale-100.png130813 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.scale140.pngwinprojlogosmall.scale-140.png146113 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.scale180.pngwinprojlogosmall.scale-180.png218913 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.scale80.pngwinprojlogosmall.scale-80.png85513 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastblack_scale100.pngwinwordlogo.Contrast-black_scale-100.png166813 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastblack_scale140.pngwinwordlogo.Contrast-black_scale-140.png198413 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastblack_scale180.pngwinwordlogo.Contrast-black_scale-180.png306113 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastblack_scale80.pngwinwordlogo.Contrast-black_scale-80.png138513 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastwhite_scale100.pngwinwordlogo.Contrast-white_scale-100.png166313 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastwhite_scale140.pngwinwordlogo.Contrast-white_scale-140.png197913 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastwhite_scale180.pngwinwordlogo.Contrast white_scale 180.png306713 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastwhite_scale80.pngwinwordlogo.Contrast-white_scale-80.png138613 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.scale100.pngwinwordlogo.scale-100.png178413 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.scale140.pngwinwordlogo.scale-140.png216513 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.scale180.pngwinwordlogo.scale-180.png318713 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.scale80.pngwinwordlogo.scale-80.png143513 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastblack_scale100.pngwinwordlogosmall.Contrast-black_scale-100.png115213 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastblack_scale140.pngwinwordlogosmall.Contrast-black_scale-140.png142213 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastblack_scale180.pngwinwordlogosmall.Contrast-black_scale-180.png161913 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastblack_scale80.pngwinwordlogosmall.Contrast black_scale 80.png84513 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastwhite_scale100.pngwinwordlogosmall.Contrast-white_scale-100.png115613 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastwhite_scale140.pngwinwordlogosmall.Contrast white_scale 140.png140913 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastwhite_scale180.pngwinwordlogosmall.Contrast-white_scale-180.png160513 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastwhite_scale80.pngwinwordlogosmall.Contrast-white_scale-80.png83213 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.scale100.pngwinwordlogosmall.scale-100.png121913 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.scale140.pngwinwordlogosmall.scale-140.png149013 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.scale180.pngwinwordlogosmall.scale-180.png170613 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.scale80.pngwinwordlogosmall.scale-80.png88113 tháng bảy 1601:38
Resources.PRIResources.PRI4704013 tháng bảy 1601:38
mso.TPN.txt.ARMmso_third_party_notices.txt181413 tháng bảy 1601:37
mso.TPN.txt.x64mso_third_party_notices.txt181413 tháng bảy 1601:38
mso.TPN.txt.x86mso_third_party_notices.txt181413 tháng bảy 1601:37

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của Office 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
firstrun.exefirstrun.exe15.0.4847.1000105184013 tháng bảy 1601:40
msointl.dll.x64.1025msointl.dll15.0.4849.1000417920013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1026msointl.dll15.0.4849.1000307941613 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1029msointl.dll15.0.4849.1000307532013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1030msointl.dll15.0.4849.1000286028013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1031msointl.dll15.0.4849.1000302002413 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.x64.1032msointl.dll15.0.4849.1000344191213 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.3082msointl.dll15.0.4849.1000304818413 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.x64.1061msointl.dll15.0.4849.1000283724013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1035msointl.dll15.0.4849.1000285260813 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1036msointl.dll15.0.4849.1000370714413 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.x64.1037msointl.dll15.0.4849.1000396768813 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1081msointl.dll15.0.4849.1000292888813 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1050msointl.dll15.0.4849.1000294015213 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1038msointl.dll15.0.4849.1000313061613 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1057msointl.dll15.0.4849.1000264882413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1040msointl.dll15.0.4849.1000296677613 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.x64.1041msointl.dll15.0.4849.1000292940013 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.x64.1087msointl.dll15.0.4849.1000312447213 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1042msointl.dll15.0.4849.1000360012013 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.x64.1063msointl.dll15.0.4849.1000308146413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1062msointl.dll15.0.4849.1000304716013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1086msointl.dll15.0.4849.1000266776813 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1044msointl.dll15.0.4849.1000277375213 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1043msointl.dll15.0.4849.1000293503213 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1045msointl.dll15.0.4849.1000316236013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1046msointl.dll15.0.4849.1000296678413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.2070msointl.dll15.0.4849.1000299186413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1048msointl.dll15.0.4849.1000310706413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1049msointl.dll15.0.4849.1000312191213 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1051msointl.dll15.0.4849.1000312140013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1060msointl.dll15.0.4849.1000293554413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.2074msointl.dll15.0.4849.1000297701613 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1053msointl.dll15.0.4849.1000282188013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1054msointl.dll15.0.4849.1000276914413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1055msointl.dll15.0.4849.1000299135213 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1058msointl.dll15.0.4849.1000310195213 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.1066msointl.dll15.0.4849.1000311116013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.x64.2052msointl.dll15.0.4849.1000294624013 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.x64.1028msointl.dll15.0.4849.1000301844013 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.x64.1033msointl.dll15.0.4845.1000365542413 tháng bảy 1601:40
mso.dll.x64mso.dll15.0.4849.10003753190413 tháng bảy 1601:40
xlsrv.ECS.mso.dllmso.dll15.0.4849.10003753190413 tháng bảy 1601:40
conversion.Office.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 tháng bảy 1601:40
msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 tháng bảy 1601:37
ppt.conversion.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 tháng bảy 1601:40
ppt.Edit.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 tháng bảy 1601:40
WAC.Office.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 tháng bảy 1601:40
Office.dllOffice.dll15.0.4849.100046664013 tháng bảy 1601:40
acmcompanion.mso.dllmso.dll15.0.4849.100026925312
mso.dll.x86mso.dll15.0.4849.10002692531213 tháng bảy 1601:37
msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813 tháng bảy 1601:37
msores.dll.x86msores.dll15.0.4769.100011232684813 tháng bảy 1601:43
msosqm.exemsosqm.exe15.0.4847.100066379213 tháng bảy 1601:40
msointl.Rest.idx_dll.x64.1025msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149984813 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1026msointl.dll.idx_dll15.0.4460.10005331213 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1026msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000150342413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1029msointl.dll.idx_dll15.0.4454.10005280013 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1029msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146860813 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1030msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005235213 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1030msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146451213 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1031msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147066413 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.idx_dll.x64.1032msointl.dll.idx_dll15.0.4448.10005281613 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1032msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147629613 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1033msointl.Rest.idx_dll15.0.4801.1000149376013 tháng bảy 1601:40
msointl.Rest.idx_dll.x64.3082msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147936013 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.idx_dll.x64.1061msointl.dll.idx_dll15.0.4463.10005280013 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1061msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147526413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1035msointl.dll.idx_dll15.0.4445.10005280013 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1035msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146503213 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1036msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147680013 tháng bảy 1611:38
msointl.Rest.idx_dll.x64.1037msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148396813 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1081msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005235213 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1081msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149932813 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1050msointl.dll.idx_dll15.0.4460.10005331213 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1050msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000150803213 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1038msointl.dll.idx_dll15.0.4448.10005281613 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1038msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146298413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1057msointl.dll.idx_dll15.0.4469.10005281613 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1057msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149319213 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1040msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000145427213 tháng bảy 1611:38
msointl.Rest.idx_dll.x64.1041msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148602413 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.idx_dll.x64.1087msointl.dll.idx_dll15.0.4460.10005228813 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1087msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147270413 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1042msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000143635213 tháng bảy 1611:38
msointl.dll.idx_dll.x64.1063msointl.dll.idx_dll15.0.4463.10005280013 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1063msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149370413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1062msointl.dll.idx_dll15.0.4463.10005331213 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1062msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149574413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1086msointl.dll.idx_dll15.0.4469.10005228813 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1086msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000149319213 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1044msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005233613 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1044msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146093613 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1043msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146707213 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1045msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005284813 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1045msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148294413 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1046msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000151008013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.2070msointl.dll.idx_dll15.0.4569.15015290413 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.2070msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000151469613 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1048msointl.dll.idx_dll15.0.4448.10005280013 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1048msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000147680813 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1049msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146912813 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1051msointl.dll.idx_dll15.0.4460.10005331213 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1051msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148294413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1060msointl.dll.idx_dll15.0.4466.10005281613 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1060msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148448013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.2074msointl.dll.idx_dll15.0.4460.10005331213 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.2074msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000150137613 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1053msointl.dll.idx_dll15.0.4442.10005233613 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1053msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146196013 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1054msointl.dll.idx_dll15.0.4448.10005230413 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1054msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000145018413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1055msointl.dll.idx_dll15.0.4448.10005280013 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1055msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148397613 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1058msointl.dll.idx_dll15.0.4454.10005331213 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1058msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000148550413 tháng bảy 1611:39
msointl.dll.idx_dll.x64.1066msointl.dll.idx_dll15.0.4481.10005280013 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.1066msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000152544013 tháng bảy 1611:39
msointl.Rest.idx_dll.x64.2052msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000146451213 tháng bảy 1611:38
msointl.Rest.idx_dll.x64.1028msointl.Rest.idx_dll15.0.4805.1000144813613 tháng bảy 1611:38
firstrun.veman.xmlfirstrun.visualelementsmanifest.xml34413 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastblack_scale100.pngexcellogo.Contrast-black_scale-100.png165713 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastblack_scale140.pngexcellogo.Contrast black_scale 140.png257113 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastblack_scale180.pngexcellogo.Contrast-black_scale-180.png325313 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastblack_scale80.pngexcellogo.Contrast-black_scale-80.png128813 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastwhite_scale100.pngexcellogo.Contrast-white_scale-100.png164913 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastwhite_scale140.pngexcellogo.Contrast-white_scale-140.png255613 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastwhite_scale180.pngexcellogo.Contrast-white_scale-180.png329013 tháng bảy 1601:38
excellogo.contrastwhite_scale80.pngexcellogo.Contrast-white_scale-80.png130313 tháng bảy 1601:38
excellogo.scale100.pngexcellogo.scale-100.png170613 tháng bảy 1601:38
excellogo.scale140.pngexcellogo.scale-140.png251113 tháng bảy 1601:38
excellogo.scale180.pngexcellogo.scale-180.png312013 tháng bảy 1601:38
excellogo.scale80.pngexcellogo.scale-80.png140213 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastblack_scale100.pngexcellogosmall.Contrast-black_scale-100.png108513 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastblack_scale140.pngexcellogosmall.Contrast-black_scale-140.png133913 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastblack_scale180.pngexcellogosmall.Contrast-black_scale-180.png202813 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastblack_scale80.pngexcellogosmall.Contrast-black_scale-80.png81113 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastwhite_scale100.pngexcellogosmall.Contrast-white_scale-100.png105313 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastwhite_scale140.pngexcellogosmall.Contrast-white_scale-140.png131513 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastwhite_scale180.pngexcellogosmall.Contrast-white_scale-180.png192713 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.contrastwhite_scale80.pngexcellogosmall.Contrast-white_scale-80.png77213 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.scale100.pngexcellogosmall.scale-100.png120813 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.scale140.pngexcellogosmall.scale-140.png145413 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.scale180.pngexcellogosmall.scale-180.png201513 tháng bảy 1601:38
excellogosmall.scale80.pngexcellogosmall.scale-80.png88613 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastblack_scale100.pngfirstrunlogo.Contrast-black_scale-100.png112513 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastblack_scale140.pngfirstrunlogo.Contrast-black_scale-140.png168913 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastblack_scale180.pngfirstrunlogo.Contrast-black_scale-180.png218113 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastblack_scale80.pngfirstrunlogo.Contrast-black_scale-80.png85013 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastwhite_scale100.pngfirstrunlogo.Contrast-white_scale-100.png119613 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastwhite_scale140.pngfirstrunlogo.Contrast-white_scale-140.png181713 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastwhite_scale180.pngfirstrunlogo.Contrast-white_scale-180.png235213 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.contrastwhite_scale80.pngfirstrunlogo.Contrast-white_scale-80.png90113 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.scale100.pngfirstrunlogo.scale-100.png1555713 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.scale140.pngfirstrunlogo.scale-140.png1618413 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.scale180.pngfirstrunlogo.scale-180.png1653413 tháng bảy 1601:38
firstrunlogo.scale80.pngfirstrunlogo.scale-80.png1529813 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastblack_scale100.pngfirstrunlogosmall.Contrast-black_scale-100.png68213 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastblack_scale140.pngfirstrunlogosmall.Contrast-black_scale-140.png93213 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastblack_scale180.pngfirstrunlogosmall.Contrast-black_scale-180.png129513 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastblack_scale80.pngfirstrunlogosmall.Contrast-black_scale-80.png49713 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastwhite_scale100.pngfirstrunlogosmall.Contrast-white_scale-100.png73713 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastwhite_scale140.pngfirstrunlogosmall.Contrast-white_scale-140.png98113 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastwhite_scale180.pngfirstrunlogosmall.Contrast white_scale 180.png138913 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.contrastwhite_scale80.pngfirstrunlogosmall.Contrast white_scale 80.png52313 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.scale100.pngfirstrunlogosmall.scale-100.png1519013 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.scale140.pngfirstrunlogosmall.scale-140.png1543913 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.scale180.pngfirstrunlogosmall.scale-180.png1588813 tháng bảy 1601:38
firstrunlogosmall.scale80.pngfirstrunlogosmall.scale-80.png1500413 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastblack_scale100.pnggroovelogo.Contrast-black_scale-100.png160913 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastblack_scale140.pnggroovelogo.Contrast-black_scale-140.png231813 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastblack_scale180.pnggroovelogo.Contrast-black_scale-180.png318413 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastblack_scale80.pnggroovelogo.Contrast-black_scale-80.png120013 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastwhite_scale100.pnggroovelogo.Contrast-white_scale-100.png164013 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastwhite_scale140.pnggroovelogo.Contrast-white_scale-140.png248313 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastwhite_scale180.pnggroovelogo.Contrast white_scale 180.png338413 tháng bảy 1601:38
groovelogo.contrastwhite_scale80.pnggroovelogo.Contrast-white_scale-80.png123713 tháng bảy 1601:38
groovelogo.scale100.pnggroovelogo.scale-100.png309013 tháng bảy 1601:38
groovelogo.scale140.pnggroovelogo.scale-140.png460813 tháng bảy 1601:38
groovelogo.scale180.pnggroovelogo.scale-180.png657413 tháng bảy 1601:38
groovelogo.scale80.pnggroovelogo.scale-80.png216713 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastblack_scale100.pnggroovelogosmall.Contrast-black_scale-100.png99413 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastblack_scale140.pnggroovelogosmall.Contrast-black_scale-140.png135813 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastblack_scale180.pnggroovelogosmall.Contrast-black_scale-180.png191713 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastblack_scale80.pnggroovelogosmall.Contrast-black_scale-80.png65013 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastwhite_scale100.pnggroovelogosmall.Contrast-white_scale-100.png97413 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastwhite_scale140.pnggroovelogosmall.Contrast-white_scale-140.png129513 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastwhite_scale180.pnggroovelogosmall.Contrast-white_scale-180.png184913 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.contrastwhite_scale80.pnggroovelogosmall.Contrast white_scale 80.png62513 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.scale100.pnggroovelogosmall.scale-100.png194113 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.scale140.pnggroovelogosmall.scale-140.png284013 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.scale180.pnggroovelogosmall.scale-180.png406613 tháng bảy 1601:38
groovelogosmall.scale80.pnggroovelogosmall.scale-80.png133513 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastblack_scale100.pnginfopathlogo.Contrast-black_scale-100.png155213 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastblack_scale140.pnginfopathlogo.Contrast-black_scale-140.png234413 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastblack_scale180.pnginfopathlogo.Contrast-black_scale-180.png285013 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastblack_scale80.pnginfopathlogo.Contrast black_scale 80.png123313 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastwhite_scale100.pnginfopathlogo.Contrast white_scale 100.png154513 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastwhite_scale140.pnginfopathlogo.Contrast-white_scale-140.png230313 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastwhite_scale180.pnginfopathlogo.Contrast-white_scale-180.png281213 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.contrastwhite_scale80.pnginfopathlogo.Contrast-white_scale-80.png122913 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.scale100.pnginfopathlogo.scale-100.png160213 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.scale140.pnginfopathlogo.scale-140.png235213 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.scale180.pnginfopathlogo.scale-180.png281913 tháng bảy 1601:38
infopathlogo.scale80.pnginfopathlogo.scale-80.png129513 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastblack_scale100.pnginfopathlogosmall.Contrast-black_scale-100.png105013 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastblack_scale140.pnginfopathlogosmall.Contrast-black_scale-140.png132213 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastblack_scale180.pnginfopathlogosmall.Contrast black_scale 180.png194213 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastblack_scale80.pnginfopathlogosmall.Contrast-black_scale-80.png73213 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastwhite_scale100.pnginfopathlogosmall.Contrast-white_scale-100.png104713 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastwhite_scale140.pnginfopathlogosmall.Contrast-white_scale-140.png131013 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastwhite_scale180.pnginfopathlogosmall.Contrast-white_scale-180.png190013 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.contrastwhite_scale80.pnginfopathlogosmall.Contrast-white_scale-80.png72513 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.scale100.pnginfopathlogosmall.scale-100.png110913 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.scale140.pnginfopathlogosmall.scale-140.png136413 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.scale180.pnginfopathlogosmall.scale-180.png192713 tháng bảy 1601:38
infopathlogosmall.scale80.pnginfopathlogosmall.scale-80.png77413 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastblack_scale100.pnglynclogo.Contrast black_scale 100.png252813 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastblack_scale140.pnglynclogo.Contrast-black_scale-140.png385713 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastblack_scale180.pnglynclogo.Contrast-black_scale-180.png540313 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastblack_scale80.pnglynclogo.Contrast-black_scale-80.png185413 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastwhite_scale100.pnglynclogo.Contrast-white_scale-100.png251913 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastwhite_scale140.pnglynclogo.Contrast-white_scale-140.png384513 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastwhite_scale180.pnglynclogo.Contrast white_scale 180.png550413 tháng bảy 1601:38
lynclogo.contrastwhite_scale80.pnglynclogo.Contrast-white_scale-80.png185313 tháng bảy 1601:38
lynclogo.scale100.pnglynclogo.scale-100.png270413 tháng bảy 1601:38
lynclogo.scale140.pnglynclogo.scale-140.png405513 tháng bảy 1601:38
lynclogo.scale180.pnglynclogo.scale-180.png549313 tháng bảy 1601:38
lynclogo.scale80.pnglynclogo.scale-80.png203913 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastblack_scale100.pnglynclogosmall.Contrast-black_scale-100.png153613 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastblack_scale140.pnglynclogosmall.Contrast-black_scale-140.png213813 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastblack_scale180.pnglynclogosmall.Contrast-black_scale-180.png316413 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastblack_scale80.pnglynclogosmall.Contrast black_scale 80.png100813 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastwhite_scale100.pnglynclogosmall.Contrast white_scale 100.png150813 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastwhite_scale140.pnglynclogosmall.Contrast-white_scale-140.png208513 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastwhite_scale180.pnglynclogosmall.Contrast-white_scale-180.png311013 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.contrastwhite_scale80.pnglynclogosmall.Contrast-white_scale-80.png100913 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.scale100.pnglynclogosmall.scale-100.png179613 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.scale140.pnglynclogosmall.scale-140.png241713 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.scale180.pnglynclogosmall.scale-180.png357113 tháng bảy 1601:38
lynclogosmall.scale80.pnglynclogosmall.scale-80.png120313 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastblack_scale100.pngmsaccesslogo.Contrast-black_scale-100.png243513 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastblack_scale140.pngmsaccesslogo.Contrast-black_scale-140.png329813 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastblack_scale180.pngmsaccesslogo.Contrast-black_scale-180.png470113 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastblack_scale80.pngmsaccesslogo.Contrast black_scale 80.png187113 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastwhite_scale100.pngmsaccesslogo.Contrast-white_scale-100.png246513 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastwhite_scale140.pngmsaccesslogo.Contrast-white_scale-140.png339213 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastwhite_scale180.pngmsaccesslogo.Contrast-white_scale-180.png481013 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.contrastwhite_scale80.pngmsaccesslogo.Contrast-white_scale-80.png189413 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.scale100.pngmsaccesslogo.scale-100.png253713 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.scale140.pngmsaccesslogo.scale-140.png331513 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.scale180.pngmsaccesslogo.scale-180.png484513 tháng bảy 1601:38
msaccesslogo.scale80.pngmsaccesslogo.scale-80.png200013 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastblack_scale100.pngmsaccesslogosmall.Contrast-black_scale-100.png164413 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastblack_scale140.pngmsaccesslogosmall.Contrast-black_scale-140.png211613 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastblack_scale180.pngmsaccesslogosmall.Contrast black_scale 180.png280713 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastblack_scale80.pngmsaccesslogosmall.Contrast-black_scale-80.png101713 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastwhite_scale100.pngmsaccesslogosmall.Contrast-white_scale-100.png161913 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastwhite_scale140.pngmsaccesslogosmall.Contrast-white_scale-140.png210813 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastwhite_scale180.pngmsaccesslogosmall.Contrast-white_scale-180.png281613 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.contrastwhite_scale80.pngmsaccesslogosmall.Contrast-white_scale-80.png100713 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.scale100.pngmsaccesslogosmall.scale-100.png176713 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.scale140.pngmsaccesslogosmall.scale-140.png225213 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.scale180.pngmsaccesslogosmall.scale-180.png2815 người13 tháng bảy 1601:38
msaccesslogosmall.scale80.pngmsaccesslogosmall.scale-80.png114413 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastblack_scale100.pngmspublogo.Contrast black_scale 100.png153713 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastblack_scale140.pngmspublogo.Contrast-black_scale-140.png227113 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastblack_scale180.pngmspublogo.Contrast black_scale 180.png297313 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastblack_scale80.pngmspublogo.Contrast-black_scale-80.png123813 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastwhite_scale100.pngmspublogo.Contrast-white_scale-100.png154813 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastwhite_scale140.pngmspublogo.Contrast-white_scale-140.png227613 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastwhite_scale180.pngmspublogo.Contrast-white_scale-180.png296913 tháng bảy 1601:38
mspublogo.contrastwhite_scale80.pngmspublogo.Contrast-white_scale-80.png125913 tháng bảy 1601:38
mspublogo.scale100.pngmspublogo.scale-100.png157113 tháng bảy 1601:38
mspublogo.scale140.pngmspublogo.scale-140.png224913 tháng bảy 1601:38
mspublogo.scale180.pngmspublogo.scale-180.png286613 tháng bảy 1601:38
mspublogo.scale80.pngmspublogo.scale-80.png128813 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastblack_scale100.pngmspublogosmall.Contrast black_scale 100.png104713 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastblack_scale140.pngmspublogosmall.Contrast-black_scale-140.png130013 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastblack_scale180.pngmspublogosmall.Contrast-black_scale-180.png185913 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastblack_scale80.pngmspublogosmall.Contrast-black_scale-80.png75413 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastwhite_scale100.pngmspublogosmall.Contrast-white_scale-100.png103613 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastwhite_scale140.pngmspublogosmall.Contrast-white_scale-140.png130013 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastwhite_scale180.pngmspublogosmall.Contrast-white_scale-180.png186813 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.contrastwhite_scale80.pngmspublogosmall.Contrast-white_scale-80.png74913 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.scale100.pngmspublogosmall.scale-100.png109313 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.scale140.pngmspublogosmall.scale-140.png132413 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.scale180.pngmspublogosmall.scale-180.png179713 tháng bảy 1601:38
mspublogosmall.scale80.pngmspublogosmall.scale-80.png83813 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastblack_scale100.pngocpubmgrlogo.Contrast-black_scale-100.png306113 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastblack_scale140.pngocpubmgrlogo.Contrast-black_scale-140.png480013 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastblack_scale180.pngocpubmgrlogo.Contrast-black_scale-180.png655213 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastblack_scale80.pngocpubmgrlogo.Contrast-black_scale-80.png225113 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale100.pngocpubmgrlogo.Contrast-white_scale-100.png307713 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale140.pngocpubmgrlogo.Contrast-white_scale-140.png473613 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale180.pngocpubmgrlogo.Contrast-white_scale-180.png655313 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale80.pngocpubmgrlogo.Contrast-white_scale-80.png223413 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.scale100.pngocpubmgrlogo.scale-100.png325213 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.scale140.pngocpubmgrlogo.scale-140.png503813 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.scale180.pngocpubmgrlogo.scale-180.png667813 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogo.scale80.pngocpubmgrlogo.scale-80.png245013 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale100.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-black_scale-100.png191713 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale140.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-black_scale-140.png266613 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale180.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-black_scale-180.png399013 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale80.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-black_scale-80.png119313 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale100.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-white_scale-100.png185913 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale140.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-white_scale-140.png259513 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale180.pngocpubmgrlogosmall.Contrast-white_scale-180.png388313 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale80.pngocpubmgrlogosmall.Contrast white_scale 80.png120813 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.scale100.pngocpubmgrlogosmall.scale-100.png220613 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.scale140.pngocpubmgrlogosmall.scale-140.png293513 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.scale180.pngocpubmgrlogosmall.scale-180.png456713 tháng bảy 1601:38
ocpubmgrlogosmall.scale80.pngocpubmgrlogosmall.scale-80.png138913 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastblack_scale100.pngonenotelogo.Contrast-black_scale-100.png156613 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastblack_scale140.pngonenotelogo.Contrast-black_scale-140.png218313 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastblack_scale180.pngonenotelogo.Contrast-black_scale-180.png315013 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastblack_scale80.pngonenotelogo.Contrast-black_scale-80.png136213 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastwhite_scale100.pngonenotelogo.Contrast-white_scale-100.png155813 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastwhite_scale140.pngonenotelogo.Contrast-white_scale-140.png217113 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastwhite_scale180.pngonenotelogo.Contrast white_scale 180.png316213 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.contrastwhite_scale80.pngonenotelogo.Contrast-white_scale-80.png134513 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.scale100.pngonenotelogo.scale-100.png163613 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.scale140.pngonenotelogo.scale-140.png226813 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.scale180.pngonenotelogo.scale-180.png294513 tháng bảy 1601:38
onenotelogo.scale80.pngonenotelogo.scale-80.png139813 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastblack_scale100.pngonenotelogosmall.Contrast-black_scale-100.png109713 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastblack_scale140.pngonenotelogosmall.Contrast-black_scale-140.png131113 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastblack_scale180.pngonenotelogosmall.Contrast-black_scale-180.png180313 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastblack_scale80.pngonenotelogosmall.Contrast-black_scale-80.png71113 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastwhite_scale100.pngonenotelogosmall.Contrast-white_scale-100.png109913 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastwhite_scale140.pngonenotelogosmall.Contrast-white_scale-140.png130313 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastwhite_scale180.pngonenotelogosmall.Contrast-white_scale-180.png180813 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.contrastwhite_scale80.pngonenotelogosmall.Contrast-white_scale-80.png70913 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.scale100.pngonenotelogosmall.scale-100.png119613 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.scale140.pngonenotelogosmall.scale-140.png138813 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.scale180.pngonenotelogosmall.scale-180.png180613 tháng bảy 1601:38
onenotelogosmall.scale80.pngonenotelogosmall.scale-80.png81113 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastblack_scale100.pngonenotemlogo.Contrast-black_scale-100.png292213 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastblack_scale140.pngonenotemlogo.Contrast black_scale 140.png410213 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastblack_scale180.pngonenotemlogo.Contrast-black_scale-180.png591713 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastblack_scale80.pngonenotemlogo.Contrast-black_scale-80.png200113 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastwhite_scale100.pngonenotemlogo.Contrast-white_scale-100.png289013 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastwhite_scale140.pngonenotemlogo.Contrast-white_scale-140.png407413 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastwhite_scale180.pngonenotemlogo.Contrast-white_scale-180.png587913 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.contrastwhite_scale80.pngonenotemlogo.Contrast-white_scale-80.pngnăm 200413 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.scale100.pngonenotemlogo.scale-100.png300513 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.scale140.pngonenotemlogo.scale-140.png428713 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.scale180.pngonenotemlogo.scale-180.png576913 tháng bảy 1601:38
onenotemlogo.scale80.pngonenotemlogo.scale-80.png215613 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastblack_scale100.pngonenotemlogosmall.Contrast-black_scale-100.png180113 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastblack_scale140.pngonenotemlogosmall.Contrast-black_scale-140.png260213 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastblack_scale180.pngonenotemlogosmall.Contrast-black_scale-180.png359413 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastblack_scale80.pngonenotemlogosmall.Contrast-black_scale-80.png113013 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastwhite_scale100.pngonenotemlogosmall.Contrast-white_scale-100.png179013 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastwhite_scale140.pngonenotemlogosmall.Contrast-white_scale-140.png258313 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastwhite_scale180.pngonenotemlogosmall.Contrast-white_scale-180.png355413 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.contrastwhite_scale80.pngonenotemlogosmall.Contrast white_scale 80.png111913 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.scale100.pngonenotemlogosmall.scale-100.png191313 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.scale140.pngonenotemlogosmall.scale-140.png271813 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.scale180.pngonenotemlogosmall.scale-180.png359813 tháng bảy 1601:38
onenotemlogosmall.scale80.pngonenotemlogosmall.scale-80.png123413 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastblack_scale100.pngoutlooklogo.Contrast-black_scale-100.png192913 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastblack_scale140.pngoutlooklogo.Contrast black_scale 140.png309113 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastblack_scale180.pngoutlooklogo.Contrast-black_scale-180.png408413 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastblack_scale80.pngoutlooklogo.Contrast-black_scale-80.png157413 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastwhite_scale100.pngoutlooklogo.Contrast-white_scale-100.png189513 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastwhite_scale140.pngoutlooklogo.Contrast-white_scale-140.png309613 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastwhite_scale180.pngoutlooklogo.Contrast-white_scale-180.png409613 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.contrastwhite_scale80.pngoutlooklogo.Contrast-white_scale-80.png154113 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.scale100.pngoutlooklogo.scale-100.png209313 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.scale140.pngoutlooklogo.scale-140.png324113 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.scale180.pngoutlooklogo.scale-180.png403813 tháng bảy 1601:38
outlooklogo.scale80.pngoutlooklogo.scale-80.png170513 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastblack_scale100.pngoutlooklogosmall.Contrast-black_scale-100.png127013 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastblack_scale140.pngoutlooklogosmall.Contrast-black_scale-140.png159713 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastblack_scale180.pngoutlooklogosmall.Contrast-black_scale-180.png252313 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastblack_scale80.pngoutlooklogosmall.Contrast-black_scale-80.png91813 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastwhite_scale100.pngoutlooklogosmall.Contrast-white_scale-100.png126813 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastwhite_scale140.pngoutlooklogosmall.Contrast-white_scale-140.png154713 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastwhite_scale180.pngoutlooklogosmall.Contrast white_scale 180.png244913 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.contrastwhite_scale80.pngoutlooklogosmall.Contrast white_scale 80.png90213 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.scale100.pngoutlooklogosmall.scale-100.png148113 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.scale140.pngoutlooklogosmall.scale-140.png183813 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.scale180.pngoutlooklogosmall.scale-180.png273113 tháng bảy 1601:38
outlooklogosmall.scale80.pngoutlooklogosmall.scale-80.png105313 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastblack_scale100.pngpowerpntlogo.Contrast-black_scale-100.png165413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastblack_scale140.pngpowerpntlogo.Contrast-black_scale-140.png231413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastblack_scale180.pngpowerpntlogo.Contrast-black_scale-180.png307713 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastblack_scale80.pngpowerpntlogo.Contrast-black_scale-80.png128013 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastwhite_scale100.pngpowerpntlogo.Contrast-white_scale-100.png165013 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastwhite_scale140.pngpowerpntlogo.Contrast white_scale 140.png234813 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastwhite_scale180.pngpowerpntlogo.Contrast-white_scale-180.png305913 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.contrastwhite_scale80.pngpowerpntlogo.Contrast white_scale 80.png125913 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.scale100.pngpowerpntlogo.scale-100.png172113 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.scale140.pngpowerpntlogo.scale-140.png234813 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.scale180.pngpowerpntlogo.scale-180.png302313 tháng bảy 1601:38
powerpntlogo.scale80.pngpowerpntlogo.scale-80.png135413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastblack_scale100.pngpowerpntlogosmall.Contrast-black_scale-100.png102613 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastblack_scale140.pngpowerpntlogosmall.Contrast black_scale 140.png136413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastblack_scale180.pngpowerpntlogosmall.Contrast-black_scale-180.png189413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastblack_scale80.pngpowerpntlogosmall.Contrast-black_scale-80.png74613 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastwhite_scale100.pngpowerpntlogosmall.Contrast-white_scale-100.png102213 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastwhite_scale140.pngpowerpntlogosmall.Contrast-white_scale-140.png130713 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastwhite_scale180.pngpowerpntlogosmall.Contrast-white_scale-180.png187413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.contrastwhite_scale80.pngpowerpntlogosmall.Contrast-white_scale-80.png75813 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.scale100.pngpowerpntlogosmall.scale-100.png115413 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.scale140.pngpowerpntlogosmall.scale-140.png143813 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.scale180.pngpowerpntlogosmall.scale-180.png189613 tháng bảy 1601:38
powerpntlogosmall.scale80.pngpowerpntlogosmall.scale-80.png87413 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastblack_scale100.pngspdesignlogo.Contrast-black_scale-100.png155913 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastblack_scale140.pngspdesignlogo.Contrast-black_scale-140.png238313 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastblack_scale180.pngspdesignlogo.Contrast-black_scale-180.png349713 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastblack_scale80.pngspdesignlogo.Contrast-black_scale-80.png129813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastwhite_scale100.pngspdesignlogo.Contrast-white_scale-100.png154813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastwhite_scale140.pngspdesignlogo.Contrast-white_scale-140.png253413 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastwhite_scale180.pngspdesignlogo.Contrast-white_scale-180.png372513 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.contrastwhite_scale80.pngspdesignlogo.Contrast-white_scale-80.png129813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.scale100.pngspdesignlogo.scale-100.png216313 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.scale140.pngspdesignlogo.scale-140.png305813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.scale180.pngspdesignlogo.scale-180.png461413 tháng bảy 1601:38
spdesignlogo.scale80.pngspdesignlogo.scale-80.png174513 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastblack_scale100.pngspdesignlogosmall.Contrast-black_scale-100.png100813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastblack_scale140.pngspdesignlogosmall.Contrast-black_scale-140.png127813 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastblack_scale180.pngspdesignlogosmall.Contrast-black_scale-180.png199013 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastblack_scale80.pngspdesignlogosmall.Contrast-black_scale-80.png61713 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastwhite_scale100.pngspdesignlogosmall.Contrast-white_scale-100.png97713 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastwhite_scale140.pngspdesignlogosmall.Contrast-white_scale-140.png119313 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastwhite_scale180.pngspdesignlogosmall.Contrast-white_scale-180.png187613 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.contrastwhite_scale80.pngspdesignlogosmall.Contrast white_scale 80.png60213 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.scale100.pngspdesignlogosmall.scale-100.png154613 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.scale140.pngspdesignlogosmall.scale-140.png191013 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.scale180.pngspdesignlogosmall.scale-180.png261413 tháng bảy 1601:38
spdesignlogosmall.scale80.pngspdesignlogosmall.scale-80.png100313 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastblack_scale100.pngvisiologo.Contrast-black_scale-100.png180413 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastblack_scale140.pngvisiologo.Contrast-black_scale-140.png319513 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastblack_scale180.pngvisiologo.Contrast-black_scale-180.png3478 người13 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastblack_scale80.pngvisiologo.Contrast-black_scale-80.png147413 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastwhite_scale100.pngvisiologo.Contrast-white_scale-100.png180113 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastwhite_scale140.pngvisiologo.Contrast-white_scale-140.png325413 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastwhite_scale180.pngvisiologo.Contrast-white_scale-180.png362613 tháng bảy 1601:38
visiologo.contrastwhite_scale80.pngvisiologo.Contrast-white_scale-80.png144713 tháng bảy 1601:38
visiologo.scale100.pngvisiologo.scale-100.png187213 tháng bảy 1601:38
visiologo.scale140.pngvisiologo.scale-140.png326213 tháng bảy 1601:38
visiologo.scale180.pngvisiologo.scale-180.png340313 tháng bảy 1601:38
visiologo.scale80.pngvisiologo.scale-80.png152613 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastblack_scale100.pngvisiologosmall.Contrast-black_scale-100.png119613 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastblack_scale140.pngvisiologosmall.Contrast-black_scale-140.png149713 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastblack_scale180.pngvisiologosmall.Contrast-black_scale-180.png267513 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastblack_scale80.pngvisiologosmall.Contrast-black_scale-80.png84813 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastwhite_scale100.pngvisiologosmall.Contrast-white_scale-100.png116513 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastwhite_scale140.pngvisiologosmall.Contrast-white_scale-140.png145313 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastwhite_scale180.pngvisiologosmall.Contrast white_scale 180.png261813 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.contrastwhite_scale80.pngvisiologosmall.Contrast-white_scale-80.png83613 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.scale100.pngvisiologosmall.scale-100.png128513 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.scale140.pngvisiologosmall.scale-140.png159713 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.scale180.pngvisiologosmall.scale-180.png272213 tháng bảy 1601:38
visiologosmall.scale80.pngvisiologosmall.scale-80.png96013 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastblack_scale100.pngwinprojlogo.Contrast-black_scale-100.png166213 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastblack_scale140.pngwinprojlogo.Contrast-black_scale-140.png270513 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastblack_scale180.pngwinprojlogo.Contrast-black_scale-180.png339113 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastblack_scale80.pngwinprojlogo.Contrast-black_scale-80.png139313 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastwhite_scale100.pngwinprojlogo.Contrast-white_scale-100.png169813 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastwhite_scale140.pngwinprojlogo.Contrast-white_scale-140.png273713 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastwhite_scale180.pngwinprojlogo.Contrast-white_scale-180.png339613 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.contrastwhite_scale80.pngwinprojlogo.Contrast-white_scale-80.png139213 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.scale100.pngwinprojlogo.scale-100.png174013 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.scale140.pngwinprojlogo.scale-140.png264213 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.scale180.pngwinprojlogo.scale-180.png325713 tháng bảy 1601:38
winprojlogo.scale80.pngwinprojlogo.scale-80.png151413 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastblack_scale100.pngwinprojlogosmall.Contrast-black_scale-100.png112413 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastblack_scale140.pngwinprojlogosmall.Contrast black_scale 140.png143013 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastblack_scale180.pngwinprojlogosmall.Contrast-black_scale-180.png218313 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastblack_scale80.pngwinprojlogosmall.Contrast-black_scale-80.png72113 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastwhite_scale100.pngwinprojlogosmall.Contrast-white_scale-100.png111913 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastwhite_scale140.pngwinprojlogosmall.Contrast-white_scale-140.png138013 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastwhite_scale180.pngwinprojlogosmall.Contrast-white_scale-180.png214813 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.contrastwhite_scale80.pngwinprojlogosmall.Contrast white_scale 80.png71113 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.scale100.pngwinprojlogosmall.scale-100.png130813 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.scale140.pngwinprojlogosmall.scale-140.png146113 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.scale180.pngwinprojlogosmall.scale-180.png218913 tháng bảy 1601:38
winprojlogosmall.scale80.pngwinprojlogosmall.scale-80.png85513 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastblack_scale100.pngwinwordlogo.Contrast-black_scale-100.png166813 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastblack_scale140.pngwinwordlogo.Contrast-black_scale-140.png198413 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastblack_scale180.pngwinwordlogo.Contrast-black_scale-180.png306113 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastblack_scale80.pngwinwordlogo.Contrast-black_scale-80.png138513 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastwhite_scale100.pngwinwordlogo.Contrast-white_scale-100.png166313 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastwhite_scale140.pngwinwordlogo.Contrast-white_scale-140.png197913 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastwhite_scale180.pngwinwordlogo.Contrast white_scale 180.png306713 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.contrastwhite_scale80.pngwinwordlogo.Contrast-white_scale-80.png138613 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.scale100.pngwinwordlogo.scale-100.png178413 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.scale140.pngwinwordlogo.scale-140.png216513 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.scale180.pngwinwordlogo.scale-180.png318713 tháng bảy 1601:38
winwordlogo.scale80.pngwinwordlogo.scale-80.png143513 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastblack_scale100.pngwinwordlogosmall.Contrast-black_scale-100.png115213 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastblack_scale140.pngwinwordlogosmall.Contrast-black_scale-140.png142213 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastblack_scale180.pngwinwordlogosmall.Contrast-black_scale-180.png161913 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastblack_scale80.pngwinwordlogosmall.Contrast black_scale 80.png84513 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastwhite_scale100.pngwinwordlogosmall.Contrast-white_scale-100.png115613 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastwhite_scale140.pngwinwordlogosmall.Contrast white_scale 140.png140913 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastwhite_scale180.pngwinwordlogosmall.Contrast-white_scale-180.png160513 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.contrastwhite_scale80.pngwinwordlogosmall.Contrast-white_scale-80.png83213 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.scale100.pngwinwordlogosmall.scale-100.png121913 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.scale140.pngwinwordlogosmall.scale-140.png149013 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.scale180.pngwinwordlogosmall.scale-180.png170613 tháng bảy 1601:38
winwordlogosmall.scale80.pngwinwordlogosmall.scale-80.png88113 tháng bảy 1601:38
Resources.PRIResources.PRI4704013 tháng bảy 1601:38
mso.TPN.txt.ARMmso_third_party_notices.txt181413 tháng bảy 1601:37
mso.TPN.txt.x64mso_third_party_notices.txt181413 tháng bảy 1601:38
mso.TPN.txt.x86mso_third_party_notices.txt181413 tháng bảy 1601:37

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3115427 – останній перегляд: 08/16/2016 07:15:00 – виправлення: 39.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3115427 KbMtvi
Зворотний зв’язок