MS15-128: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho cuộc họp Live Add-in: ngày 8 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3115870
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office Live họp 2007 Add-in có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted hoặc truy cập web site chứa các phông chữ nhúng đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-128.

Để biết danh sách đầy đủ của phần mềm bị ảnh hưởng, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3104503.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3104503.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó 3096738.

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
LMSetup.exe7DBCE9B624CB48F9C4D73B7968CD6CC778B519A0BDC583BE0170892BDCDE29AC401918D578B2F62BB85E5C230277F0C5A4B93DB6

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x 86


Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Arrow.png.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng5,05825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Bottom_back.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng15025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Bottom_left.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng63525 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Bottom_right.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng63525 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Brandarc.jpg.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng5,94225 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Button_click_left.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng16825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Button_click_middle.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng15025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Button_click_right.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng16825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Button_hover_left.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng16825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Button_hover_middle.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng15025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Button_hover_right.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng16825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Button_left.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng16825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Button_middle.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng15025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Button_right.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng16825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Cc_background.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng11.778 người25 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Cc_default_image.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.817 người25 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Check.png.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng4,39425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Dialogue_selected.gi.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng21625 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Download_animation.g.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng2,99125 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Download_pg_separato.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.17725 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Dropdown_arrow.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng4625 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Dummy.jpg.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.664 người25 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Dummy_slide_corner_g.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng3,72825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Dummy_thumbnail.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng3,20725 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_anno.htm.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1,97525 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_anno.SVG.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng66025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_appshare.dll8.0.6362.2641,447,42417 tháng 11 năm 201521:27x 86
File_asrecprofile.prxkhông áp dụng3,83025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_bgpubmgr.exe8.0.6362.249240,79218 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_bgpubres_da_dk.dll8.0.6362.24929,84818 tháng 11 năm 201520:02x 86
File_bgpubres_de_de.dll8.0.6362.24930,87218 tháng 11 năm 201520:03x 86
File_bgpubres_en_us.dll8.0.6362.24929,33618 tháng 11 năm 201519:41x 86
File_bgpubres_es_es.dll8.0.6362.24930,87218 tháng 11 năm 201520:05x 86
File_bgpubres_fi_fi.dll8.0.6362.24929,84818 tháng 11 năm 201520:07x 86
File_bgpubres_fr_fr.dll8.0.6362.24931,38418 tháng 11 năm 201520:08x 86
File_bgpubres_it_it.dll8.0.6362.24930,87218 tháng 11 năm 201520:15x 86
File_bgpubres_ja_jp.dll8.0.6362.24925,75218 tháng 11 năm 201520:17x 86
File_bgpubres_ko_kr.dll8.0.6362.24925,75218 tháng 11 năm 201520:18x 86
File_bgpubres_nl_nl.dll8.0.6362.24929,84818 tháng 11 năm 201520:22x 86
File_bgpubres_pt_br.dll8.0.6362.24930,36018 tháng 11 năm 201520:24x 86
File_bgpubres_sv_se.dll8.0.6362.24929,84818 tháng 11 năm 201520:26x 86
File_bgpubres_zh_cn.dll8.0.6362.24916,89617 tháng 11 năm 201522:20x 86
File_bgpubres_zh_tw.dll8.0.6362.24923,70418 tháng 11 năm 201520:30x 86
File_blank.htm.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng44225 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_blank.jpg.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng63125 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_blank.swf.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.44025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_blank.wmv.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng9,38925 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_blankwithcss.htm.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng23825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_clipwidget.htm.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng69225 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_close.htm.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng7825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_collabhook.dll8.0.6362.26497,79217 tháng 11 năm 201521:27x 86
File_collaborate.dll8.0.6362.2641,304,57617 tháng 11 năm 201521:27x 86
File_confapi.dll.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.2492,281,11218 tháng 11 năm 201519:36không áp dụng
File_da_dk_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249230,56018 tháng 11 năm 201520:02không áp dụng
File_default.CSS.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng11,78725 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_default.htm.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng10,79725 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_de_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249245,40818 tháng 11 năm 201520:03không áp dụng
File_en_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249226,97618 tháng 11 năm 201519:41không áp dụng
File_es_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249242,84818 tháng 11 năm 201520:05không áp dụng
File_fi_fi_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249233,12018 tháng 11 năm 201520:07không áp dụng
File_fr_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249246,94418 tháng 11 năm 201520:08không áp dụng
File_gdiplus.dll5.2.3790.43771,742,80825 tháng 5 năm 201415:45x 86
File_importutil.dll8.0.6362.249367,26418 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_intldate.dll12.0.6413.100079,22425 tháng 5 năm 201416:06x 86
File_it_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249241,31218 tháng 11 năm 201520:15không áp dụng
File_ja_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249198,81618 tháng 11 năm 201520:17không áp dụng
File_ko_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249196,76818 tháng 11 năm 201520:18không áp dụng
File_lm8_product_icon.pngkhông áp dụng76525 tháng 5 năm 201416:00không áp dụng
File_lm8_product_icon_large.pngkhông áp dụng1.944 người25 tháng 5 năm 201416:00không áp dụng
File_lmasrecord.dll8.0.6362.249300,70418 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_lmclientrecord.dll8.0.6362.249286,37618 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_lmdicore.dll0.3.5611.01,234,07218 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_lmdigraph.dll0.3.5611.0984,22418 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_lmdimon.dll0.3.5611.082,58418 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_lmdippr.dll0.3.5611.082,07218 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_lmdires_da_dk.dll0.3.5611.060,05618 tháng 11 năm 201520:02x 86
File_lmdires_de_de.dll0.3.5611.060,05618 tháng 11 năm 201520:03x 86
File_lmdires_en_us.dll0.3.5611.060,05618 tháng 11 năm 201519:41x 86
File_lmdires_es_es.dll0.3.5611.060,56818 tháng 11 năm 201520:05x 86
File_lmdires_fi_fi.dll0.3.5611.060,05618 tháng 11 năm 201520:07x 86
File_lmdires_fr_fr.dll0.3.5611.060,56818 tháng 11 năm 201520:08x 86
File_lmdires_it_it.dll0.3.5611.060,56818 tháng 11 năm 201520:15x 86
File_lmdires_ja_jp.dll0.3.5611.059,54418 tháng 11 năm 201520:17x 86
File_lmdires_ko_kr.dll0.3.5611.059,54418 tháng 11 năm 201520:18x 86
File_lmdires_nl_nl.dll0.3.5611.060,05618 tháng 11 năm 201520:22x 86
File_lmdires_pt_br.dll0.3.5611.060,05618 tháng 11 năm 201520:24x 86
File_lmdires_sv_se.dll0.3.5611.060,05618 tháng 11 năm 201520:26x 86
File_lmdires_zh_cn.dll0.3.5611.052,22417 tháng 11 năm 201522:20x 86
File_lmdires_zh_tw.dll0.3.5611.059,03218 tháng 11 năm 201520:30x 86
File_lmdiui.dll0.3.5611.0159,89618 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_lmdiview.dll8.0.5611.0699,03218 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_lmpptview.dll8.0.6825.42,045,08818 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_microsoft.VC80.CRT.manifestkhông áp dụng1.869 người25 tháng 5 năm 201415:45không áp dụng
File_mmcrenderer.htm.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng66225 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_msptls.dll12.0.6421.1000756,03225 tháng 5 năm 201416:06x 86
File_msvcp80.dll8.0.50727.762548,86417 tháng 11 năm 201521:17x 86
File_msvcr80.dll8.0.50727.762626,68817 tháng 11 năm 201521:17x 86
File_nl_nl_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249240,28818 tháng 11 năm 201520:22không áp dụng
File_ogl.dll12.0.6738.50001,589,93613 tháng 11 năm 201519:23x 86
File_playback.htm.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng6,75025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_playback.js.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng738,06417 tháng 11 năm 201521:27không áp dụng
File_ppvwintl.dll8.0.6825.4337,56018 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_pt_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249238,24018 tháng 11 năm 201520:24không áp dụng
File_pubutil.dll8.0.6362.249754,32818 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_pwconsole.exe8.0.6362.2496,326,94418 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_pwresources_da_dk.dll8.0.6362.249259,23218 tháng 11 năm 201520:02x 86
File_pwresources_de_de.dll8.0.6362.249285,85618 tháng 11 năm 201520:03x 86
File_pwresources_en_us.dll8.0.6362.249250,52818 tháng 11 năm 201519:41x 86
File_pwresources_es_es.dll8.0.6362.249276,12818 tháng 11 năm 201520:05x 86
File_pwresources_fi_fi.dll8.0.6362.249261,79218 tháng 11 năm 201520:07x 86
File_pwresources_fr_fr.dll8.0.6362.249287,39218 tháng 11 năm 201520:08x 86
File_pwresources_it_it.dll8.0.6362.249277,66418 tháng 11 năm 201520:15x 86
File_pwresources_ja_jp.dll8.0.6362.249187,55218 tháng 11 năm 201520:17x 86
File_pwresources_ko_kr.dll8.0.6362.249181,92018 tháng 11 năm 201520:18x 86
File_pwresources_nl_nl.dll8.0.6362.249275,10418 tháng 11 năm 201520:22x 86
File_pwresources_pt_br.dll8.0.6362.249271,00818 tháng 11 năm 201520:24x 86
File_pwresources_sv_se.dll8.0.6362.249255,13618 tháng 11 năm 201520:26x 86
File_pwresources_zh_cn.dll8.0.6362.249148,99217 tháng 11 năm 201522:20x 86
File_pwresources_zh_tw.dll8.0.6362.249157,34418 tháng 11 năm 201520:30x 86
File_res_da_dk.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng18,96525 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_de_de.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng19.830 người25 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_en_us.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng18,48725 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_res_es_es.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng19,53525 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_fi_fi.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng19,01125 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_fr_fr.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng19,81925 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_it_it.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng19,52725 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_ja_jp.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng21,07425 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_ko_kr.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng19,90825 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_nl_nl.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng19,20225 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_pt_br.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng19,22225 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_sv_se.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng18,92025 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_zh_cn.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng18,17625 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_res_zh_tw.xml.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng18,21525 tháng 5 năm 201415:54không áp dụng
File_rtcrouter.dll8.0.6362.249287,39218 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_rtyuv.dll1.0.3656.030,87218 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_saext.dll12.0.4518.1014291,12825 tháng 5 năm 201416:06x 86
File_scdec.dll8.0.6362.249151,70418 tháng 11 năm 201519:36x 86
File_start.htm.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng6,39825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_sv_se_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249229,53618 tháng 11 năm 201520:26không áp dụng
File_transcoderprofile.prxkhông áp dụng7.202 người25 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_uccpres_da_dk.dll2.0.6362.249637,59218 tháng 11 năm 201520:02x 86
File_uccpres_de_de.dll2.0.6362.249640,15218 tháng 11 năm 201520:03x 86
File_uccpres_en_us.dll2.0.6362.249637,59218 tháng 11 năm 201519:41x 86
File_uccpres_es_es.dll2.0.6362.249639,12818 tháng 11 năm 201520:05x 86
File_uccpres_fi_fi.dll2.0.6362.249637,59218 tháng 11 năm 201520:07x 86
File_uccpres_fr_fr.dll2.0.6362.249640,15218 tháng 11 năm 201520:08x 86
File_uccpres_it_it.dll2.0.6362.249639,64018 tháng 11 năm 201520:15x 86
File_uccpres_ja_jp.dll2.0.6362.249630,42418 tháng 11 năm 201520:17x 86
File_uccpres_ko_kr.dll2.0.6362.249630,42418 tháng 11 năm 201520:18x 86
File_uccpres_nl_nl.dll2.0.6362.249638,61618 tháng 11 năm 201520:22x 86
File_uccpres_pt_br.dll2.0.6362.249638,61618 tháng 11 năm 201520:24x 86
File_uccpres_sv_se.dll2.0.6362.249637,08018 tháng 11 năm 201520:26x 86
File_uccpres_zh_cn.dll2.0.6362.249621,05617 tháng 11 năm 201522:20x 86
File_uccpres_zh_tw.dll2.0.6362.249627,86418 tháng 11 năm 201520:30x 86
File_uccp_dll.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d2.0.6362.2493,320,97618 tháng 11 năm 201519:36không áp dụng
File_wvc1.wmv.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng11,06625 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
File_zh_cn_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249179,20017 tháng 11 năm 201522:20không áp dụng
File_zh_tw_confapisat.0cdc580d_0fec_49d7_9b5a_08cae1fa7d3d8.0.6362.249186,52818 tháng 11 năm 201520:30không áp dụng
Frame_header.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng9625 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Frame_top_shadow.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng9325 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Header_back.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng26925 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Header_lmlogo.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng4.72525 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Index_minus.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng17725 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Index_playing.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng15225 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Index_plus.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng17925 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Index_selected_name. 3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng14725 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Index_selected_time. 3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng14725 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Information.png.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng3,55725 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Menu_button_view.png.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng3,17225 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Menu_left_back.png.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng22625 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Muted_active.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.14925 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Muted_click.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.15125 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Muted_hover.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.15425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Muted_inactive.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.15125 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Next_active.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.15425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Next_click.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.15425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Next_hover.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.15425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Next_inactive.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.15525 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Paused_active.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng74425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Paused_click.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng74425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Paused_hover.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng74425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Paused_inactive.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng74425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Play_active.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.16425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Play_back_left.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng57025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Play_back_middle.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng15025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Play_back_right.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng58625 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Play_click.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.166 người25 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Play_hover.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.166 người25 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Play_inactive.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1,16525 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Play_sep.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng26925 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Prev_active.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.156 người25 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Prev_click.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.157 người25 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Prev_hover.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.157 người25 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Prev_inactive.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1,15925 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Progress_back.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng6425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Progress_green.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng6425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Progress_thumb.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng30825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Progress_thumb_tail. 3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng60125 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Rtmpltfm_dll3.0.6362.2495,449,88018 tháng 11 năm 201519:36x 86
Start_pg_background. 3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1,24525 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Start_pg_lmlogo.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng3,80425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Start_pg_logo.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng16.064 người25 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Stop_active.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng70025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Stop_click.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng69725 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Stop_hover.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng70525 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Stop_inactive.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng70525 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Tab_back.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng4525 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Tab_left.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng9425 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Tab_middle.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng5225 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Tab_right.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng9325 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Tab_unfocused_left.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng16825 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Tab_unfocused_middle.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng5225 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Tab_unfocused_right.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng7625 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Thumbnail_selection. 3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng53025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Uccp_dll2.0.6362.2493,320,97618 tháng 11 năm 201519:36x 86
Unmuted_active.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.16025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Unmuted_click.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.16125 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Unmuted_hover.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.16225 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Unmuted_inactive.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng1.16125 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Vol_slider_active.gi.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng31125 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Vol_slider_hoverclic.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng31025 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Vol_slider_inactive. 3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng30925 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Vol_track_active.gif.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng13125 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
Vol_track_inactive.g.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng13125 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng
X.png.3400cf91_ea7e_4dad_bbf5_5137a577c60fkhông áp dụng5.16325 tháng 5 năm 201416:01không áp dụng

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3115870 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 00:20:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Live Meeting 2007

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3115870 KbMtvi
Phản hồi