Bản Cập Nhật tương hợp về sau để nâng cấp lên và khôi phục Windows 10 phiên bản 1511: ngày 19 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3116906
Tóm tắt
Bản cập nhật này giúp cải thiện dễ dàng nâng cấp và phục hồi kinh nghiệm cho Windows 10 phiên bản 1511.
Cách nhận bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Phiên bản Windows 10 1511

x 64 Phiên bản Windows 10 1511
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cmi2migxml.dll10.0.10586.10186,20812 tháng 11 năm 201505:35x64
Csiagent.dll10.0.10586.10681,31212 tháng 11 năm 201505:37x64
Diager.dll10.0.10586.1052,06412 tháng 11 năm 201505:37x64
Diagnostic.dll10.0.10586.10171,87212 tháng 11 năm 201505:37x64
Du.dll10.0.10586.10128,35212 tháng 11 năm 201505:37x64
Hwcompat.dll10.0.10586.10218,81612 tháng 11 năm 201505:14x64
Migapp.xmlkhông áp dụng597,66513 tháng 8 năm 201523:30không áp dụng
Migcore.dll10.0.10586.108,452,44812 tháng 11 năm 201505:35x64
Mighost.exe10.0.10586.10279,23212 tháng 11 năm 201505:15x64
Migisol.dll10.0.10586.10151,90412 tháng 11 năm 201505:36x64
Migres.dll10.0.10586.1016,73612 tháng 11 năm 201505:37x64
Migstore.dll10.0.10586.101,216,35212 tháng 11 năm 201505:35x64
Migsys.dll10.0.10586.10398,17612 tháng 11 năm 201505:37x64
Mxeagent.dll10.0.10586.10322,40012 tháng 11 năm 201505:37x64
Offline.xmlkhông áp dụng32,39612 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Oscomps.Woa.xmlkhông áp dụng249,10112 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Oscomps.xmlkhông áp dụng435,17512 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Reagent.dll10.0.10586.101,038,17612 tháng 11 năm 201505:35x64
Setupplatform.cfgkhông áp dụng1.73413 tháng 8 năm 201523:34không áp dụng
Setupplatform.dll1.40.10586.107,473,34412 tháng 11 năm 201505:15x64
Setupplatform.exe1.40.10586.10173,76012 tháng 11 năm 201505:16x64
Sfcn.datkhông áp dụng1,82413 tháng 8 năm 201523:31không áp dụng
Sflcid.datkhông áp dụng1.644 người13 tháng 8 năm 201523:31không áp dụng
Sflistw7.datkhông áp dụng1,703,32213 tháng 8 năm 201523:31không áp dụng
Sflistw8.datkhông áp dụng2,608,96823 tháng năm 201505:19không áp dụng
Sflistw8.Woa.datkhông áp dụng954,50613 tháng 8 năm 201523:31không áp dụng
Sflistwb.datkhông áp dụng3,173,01423 tháng năm 201505:19không áp dụng
Sflistwb.Woa.datkhông áp dụng1,150,20413 tháng 8 năm 201523:31không áp dụng
Sflistwt.datkhông áp dụng4,936,84217 tháng 10 năm 201505:27không áp dụng
Sflistwt.Woa.datkhông áp dụng2,637,29813 tháng 8 năm 201523:31không áp dụng
Unattend.dll10.0.10586.10243,55212 tháng 11 năm 201505:37x64
Unbcl.dll10.0.10586.101,132,38412 tháng 11 năm 201505:35x64
Uninstall.xmlkhông áp dụng2,97212 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Uninstall_data.xmlkhông áp dụng8,97312 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Upgradeagent.dll10.0.10586.103,101,88812 tháng 11 năm 201505:16x64
Upgradeagent.xmlkhông áp dụng70,80312 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Upgrade_bulk.xmlkhông áp dụng185,76912 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Upgrade_data.xmlkhông áp dụng31,02312 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Upgrade_frmwrk.xmlkhông áp dụng15,01012 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Upgwow_bulk.xmlkhông áp dụng96,68412 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Wdsclientapi.dll10.0.10586.10287,93612 tháng 11 năm 201505:16x64
Wdscsl.dll10.0.10586.1060,76812 tháng 11 năm 201505:37x64
Wdsimage.dll10.0.10586.10919,74412 tháng 11 năm 201505:16x64
Wdsutil.dll10.0.10586.10269,66412 tháng 11 năm 201505:37x64
Wpx.dll10.0.10586.101,337,18412 tháng 11 năm 201505:35x64
Compatprovider.dll10.0.10586.10164,70412 tháng 11 năm 201505:35x64
Diager.dll10.0.10586.1052,06412 tháng 11 năm 201505:37x64
Diagnostic.dll10.0.10586.10171,87212 tháng 11 năm 201505:37x64
Diagtrack.dll10.0.10586.101,365,85612 tháng 11 năm 201505:35x64
Diagtrackrunner.exe10.0.10586.1088,25612 tháng 11 năm 201505:15x64
Dismapi.dll10.0.10586.10924,51212 tháng 11 năm 201505:35x64
Dismcore.dll10.0.10586.10387,93612 tháng 11 năm 201505:35x64
Dismcoreps.dll10.0.10586.10158,56012 tháng 11 năm 201505:35x64
Dismprov.dll10.0.10586.10254,30412 tháng 11 năm 201505:37x64
Du.dll10.0.10586.10128,35212 tháng 11 năm 201505:37x64
Folderprovider.dll10.0.10586.1061,28012 tháng 11 năm 201505:37x64
Hwcompat.dll10.0.10586.10218,81612 tháng 11 năm 201505:14x64
Imagingprovider.dll10.0.10586.10214,36812 tháng 11 năm 201505:35x64
Logprovider.dll10.0.10586.10147,29612 tháng 11 năm 201505:37x64
Offline.xmlkhông áp dụng32,39612 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Reagent.ADMXkhông áp dụng1.240 người13 tháng 8 năm 201523:22không áp dụng
Reagent.dll10.0.10586.101,038,17612 tháng 11 năm 201505:35x64
Reagent.xmlkhông áp dụng78113 tháng 8 năm 201523:22không áp dụng
Setupplatform.cfgkhông áp dụng3,56427 tháng mười năm 201523:27không áp dụng
Setupplatform.dll1.40.10586.107,473,34412 tháng 11 năm 201505:15x64
Setupplatform.exe1.40.10586.10173,76012 tháng 11 năm 201505:16x64
Unattend.dll10.0.10586.10243,55212 tháng 11 năm 201505:37x64
Unbcl.dll10.0.10586.101,132,38412 tháng 11 năm 201505:35x64
Upgrade_frmwrk.xmlkhông áp dụng15,01012 tháng 11 năm 201503:24không áp dụng
Vhdprovider.dll10.0.10586.10565,60012 tháng 11 năm 201505:37x64
Wdsclientapi.dll10.0.10586.10287,93612 tháng 11 năm 201505:16x64
Wdscore.dll10.0.10586.10255,84012 tháng 11 năm 201505:35x64
Wdscsl.dll10.0.10586.1060,76812 tháng 11 năm 201505:37x64
Wdsimage.dll10.0.10586.10919,74412 tháng 11 năm 201505:16x64
Wdstptc.dll10.0.10586.10657,08812 tháng 11 năm 201505:17x64
Wdsutil.dll10.0.10586.10269,66412 tháng 11 năm 201505:37x64
Wimprovider.dll10.0.10586.10594,27212 tháng 11 năm 201505:35x64
Wpx.dll10.0.10586.101,337,18412 tháng 11 năm 201505:35x64
x 86 phiên bản Windows 10 1511
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cmi2migxml.dll10.0.10586.10148,32012 tháng 11 năm 201505:44x 86
Csiagent.dll10.0.10586.10522,08012 tháng 11 năm 201505:46x 86
Diager.dll10.0.10586.1043,36012 tháng 11 năm 201505:46x 86
Diagnostic.dll10.0.10586.10144,73612 tháng 11 năm 201505:46x 86
Du.dll10.0.10586.10105,82412 tháng 11 năm 201505:46x 86
Hwcompat.dll10.0.10586.10175,80812 tháng 11 năm 201505:17x 86
Migapp.xmlkhông áp dụng597,66513 tháng 8 năm 201523:57không áp dụng
Migcore.dll10.0.10586.106,561,63212 tháng 11 năm 201505:44x 86
Mighost.exe10.0.10586.10269,50412 tháng 11 năm 201505:18x 86
Migisol.dll10.0.10586.10120,67212 tháng 11 năm 201505:45x 86
Migres.dll10.0.10586.1016,73612 tháng 11 năm 201505:46x 86
Migstore.dll10.0.10586.10959,32812 tháng 11 năm 201505:44x 86
Migsys.dll10.0.10586.10310,62412 tháng 11 năm 201505:46x 86
Mxeagent.dll10.0.10586.10244,57612 tháng 11 năm 201505:46x 86
Offline.xmlkhông áp dụng32,39612 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Oscomps.Woa.xmlkhông áp dụng249,10112 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Oscomps.xmlkhông áp dụng435,17512 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Reagent.dll10.0.10586.10886,11212 tháng 11 năm 201505:44x 86
Setupplatform.cfgkhông áp dụng1.73414 tháng 8 năm 201500:04không áp dụng
Setupplatform.dll1.40.10586.105,913,79212 tháng 11 năm 201505:18x 86
Setupplatform.exe1.40.10586.10160,44812 tháng 11 năm 201505:19x 86
Sfcn.datkhông áp dụng1,82414 tháng 8 năm 201500:02không áp dụng
Sflcid.datkhông áp dụng1.644 người14 tháng 8 năm 201500:02không áp dụng
Sflistw7.datkhông áp dụng1,703,32214 tháng 8 năm 201500:02không áp dụng
Sflistw8.datkhông áp dụng2,608,96811 tháng 11 năm 201502:31không áp dụng
Sflistw8.Woa.datkhông áp dụng954,50614 tháng 8 năm 201500:02không áp dụng
Sflistwb.datkhông áp dụng3,173,01411 tháng 11 năm 201502:31không áp dụng
Sflistwb.Woa.datkhông áp dụng1,150,20414 tháng 8 năm 201500:02không áp dụng
Sflistwt.datkhông áp dụng4,936,84211 tháng 11 năm 201502:31không áp dụng
Sflistwt.Woa.datkhông áp dụng2,637,29814 tháng 8 năm 201500:02không áp dụng
Unattend.dll10.0.10586.10203,10412 tháng 11 năm 201505:46x 86
Unbcl.dll10.0.10586.10867,16812 tháng 11 năm 201505:45x 86
Uninstall.xmlkhông áp dụng2,97212 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Uninstall_data.xmlkhông áp dụng8,97312 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Upgradeagent.dll10.0.10586.102,459,84012 tháng 11 năm 201505:19x 86
Upgradeagent.xmlkhông áp dụng70,80312 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Upgrade_bulk.xmlkhông áp dụng185,76912 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Upgrade_data.xmlkhông áp dụng31,02312 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Upgrade_frmwrk.xmlkhông áp dụng15,01012 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Upgwow_bulk.xmlkhông áp dụng96,68412 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Wdsclientapi.dll10.0.10586.10242,36812 tháng 11 năm 201505:20x 86
Wdscsl.dll10.0.10586.1051,55212 tháng 11 năm 201505:46x 86
Wdsimage.dll10.0.10586.10770,24012 tháng 11 năm 201505:19x 86
Wdsutil.dll10.0.10586.10208,22412 tháng 11 năm 201505:46x 86
Wpx.dll10.0.10586.101,090,91212 tháng 11 năm 201505:45x 86
Compatprovider.dll10.0.10586.10124,76812 tháng 11 năm 201505:44x 86
Diager.dll10.0.10586.1043,36012 tháng 11 năm 201505:46x 86
Diagnostic.dll10.0.10586.10144,73612 tháng 11 năm 201505:46x 86
Diagtrack.dll10.0.10586.10922,96812 tháng 11 năm 201505:45x 86
Diagtrackrunner.exe10.0.10586.1079,04012 tháng 11 năm 201505:18x 86
Dismapi.dll10.0.10586.10692,06412 tháng 11 năm 201505:44x 86
Dismcore.dll10.0.10586.10309,60012 tháng 11 năm 201505:44x 86
Dismcoreps.dll10.0.10586.1077,66412 tháng 11 năm 201505:44x 86
Dismprov.dll10.0.10586.10192,86412 tháng 11 năm 201505:46x 86
Du.dll10.0.10586.10105,82412 tháng 11 năm 201505:46x 86
Folderprovider.dll10.0.10586.1048,99212 tháng 11 năm 201505:46x 86
Hwcompat.dll10.0.10586.10175,80812 tháng 11 năm 201505:17x 86
Imagingprovider.dll10.0.10586.10155,48812 tháng 11 năm 201505:44x 86
Logprovider.dll10.0.10586.10117,08812 tháng 11 năm 201505:46x 86
Offline.xmlkhông áp dụng32,39612 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Reagent.ADMXkhông áp dụng1.240 người13 tháng 8 năm 201523:42không áp dụng
Reagent.dll10.0.10586.10886,11212 tháng 11 năm 201505:44x 86
Reagent.xmlkhông áp dụng78113 tháng 8 năm 201523:42không áp dụng
Setupplatform.cfgkhông áp dụng3,56411 tháng 11 năm 201502:31không áp dụng
Setupplatform.dll1.40.10586.105,913,79212 tháng 11 năm 201505:18x 86
Setupplatform.exe1.40.10586.10160,44812 tháng 11 năm 201505:19x 86
Unattend.dll10.0.10586.10203,10412 tháng 11 năm 201505:46x 86
Unbcl.dll10.0.10586.10867,16812 tháng 11 năm 201505:45x 86
Upgrade_frmwrk.xmlkhông áp dụng15,01012 tháng 11 năm 201503:22không áp dụng
Vhdprovider.dll10.0.10586.10444,25612 tháng 11 năm 201505:46x 86
Wdsclientapi.dll10.0.10586.10242,36812 tháng 11 năm 201505:20x 86
Wdscore.dll10.0.10586.10203,61612 tháng 11 năm 201505:45x 86
Wdscsl.dll10.0.10586.1051,55212 tháng 11 năm 201505:46x 86
Wdsimage.dll10.0.10586.10770,24012 tháng 11 năm 201505:19x 86
Wdstptc.dll10.0.10586.10558,27212 tháng 11 năm 201505:20x 86
Wdsutil.dll10.0.10586.10208,22412 tháng 11 năm 201505:46x 86
Wimprovider.dll10.0.10586.10451,93612 tháng 11 năm 201505:45x 86
Wpx.dll10.0.10586.101,090,91212 tháng 11 năm 201505:45x 86

Thông tin tệp bổ sung

x 64 Phiên bản Windows 10 1511
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_9449d8a035dbf5512473897a4bb8b6ce_31bf3856ad364e35_10.0.10586.10_none_a5aab52ad6f1ab62.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)13 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)01:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fbebf4228291903ac389c85591925b1c_31bf3856ad364e35_10.0.10586.10_none_3198d4528c3cc86f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)13 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)01:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-i... dsetup-rejuvenation_31bf3856ad364e35_10.0.10586.10_none_d6d28f78c1516708.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp43,032
Ngày (UTC)12 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)07:57
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... nền tảng phương tiện base_31bf3856ad364e35_10.0.10586.10_none_59c0bf3dd59dd14d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp26,508
Ngày (UTC)12 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)07:57
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,971
Ngày (UTC)13 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)01:33
Nền tảngkhông áp dụng
x 86 phiên bản Windows 10 1511
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,959
Ngày (UTC)13 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)01:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2726b28ecde9aa479357aea26ee5da83_31bf3856ad364e35_10.0.10586.10_none_606e109ed887104b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)13 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)01:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2bbc6dcc5066280a802d10f04e24ca86_31bf3856ad364e35_10.0.10586.10_none_1a7377b888e64458.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)13 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)01:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-i... dsetup-rejuvenation_31bf3856ad364e35_10.0.10586.10_none_7ab3f3f508f3f5d2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp43,028
Ngày (UTC)12 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)06:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... nền tảng phương tiện base_31bf3856ad364e35_10.0.10586.10_none_fda223ba1d406017.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp26,504
Ngày (UTC)12 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)06:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tham khảo
Tìm hiểu về cácthuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3116906 - Xem lại Lần cuối: 12/15/2015 09:24:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 10 version 1511

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3116906 KbMtvi
Phản hồi