"File 'Đất' trên Windows XP Professional CD-ROM là cần thiết" lỗi tin nhắn khi bạn cài đặt Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:311755
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cài đặt Microsoft Windows XP, bạn có thể nhận được các thông báo lỗi sau:
[Tập tin cần thiết]

Các tập tin 'Đất' trên Windows XP Professional CD-ROM là cần thiết. Gõ đường dẫn nơi tệp có vị trí, và sau đó bấm OK.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu chương trình cài đặt không thể giao tiếp với ổ đĩa CD-ROM.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng các phương pháp thích hợp cho bạn máy tính.

Đĩa cứng được định dạng với hệ thống tệp FAT hay FAT32

Nếu đĩa cứng được định dạng với hệ thống tập tin FAT hoặc với FAT32 tập tin hệ thống, hãy làm theo các bước sau:
 1. Sử dụng Microsoft Windows 98 Second Edition hoặc Microsoft Windows Millennium Edition (Me) khởi động đĩa với trình điều khiển đĩa CD-ROM khởi động lại các máy tính.
 2. Sao chép các công cụ Xcopy.exe từ Windows 98 Second Edition Đĩa CD-ROM, Windows Millennium Edition (Me) CD-ROM hoặc đĩa cứng cho các Đĩa khởi động Windows. Để thực hiện việc này, sử dụng các phương pháp thích hợp.

  Windows 98 Second Edition CD-ROM

  Chèn Windows 98 Second Edition đĩa CD-ROM trong đĩa CD-ROM hoặc DVD-ROM lái xe, và sau đó, tại dấu nhắc lệnh gõ những dòng, nhấn ENTER sau khi bạn gõ mỗi dòng, nơiđĩa CD-ROM là ký tự ổ đĩa CD-ROM hay DVD-ROM ổ đĩa:
  c:
  bản sao đĩa CD-ROM: \win98\smartdrv.exe
  bản sao đĩa CD-ROM: \tools\oldmsdos\xcopy*.*

  Windows Millennium Ấn bản (Me) CD-ROM

  Chèn Windows Millennium Edition (Me) đĩa CD-ROM trong đĩa CD-ROM hoặc ổ đĩa DVD-ROM, tại dấu nhắc lệnh loại sau đường nơiđĩa CD-ROM là ký tự ổ đĩa CD-ROM hay DVD-ROM ổ đĩa, và sau đó nhấn ENTER sau khi bạn gõ mỗi dòng:
  c:
  bản sao đĩa CD-ROM: \win9x\smartdrv.exe
  giải nén đĩa CD-ROM: \win9x\win_17.cab xcopy.exe/l c: \ xcopy.exe
  giải nén đĩa CD-ROM: \win9x\win_17.cab xcopy32.exe/l c: \ xcopy32.exe
  giải nén đĩa CD-ROM: \win9x\win_19.cab xcopy32.mod/l c: \ xcopy32.mod

  Đĩa cứng

  Tại dấu nhắc lệnh, gõ sau đường nơiổ đĩa là ổ đĩa cứng nơi Windows được cài đặt, và sau đó nhấn ENTER sau khi bạn gõ mỗi dòng:
  c:
  bản sao ổ đĩa: \windows\smartdrv.*
  bản sao ổ đĩa: \windows\xcopy*.*
 3. Đẩy ra Windows 98 hay Windows Millennium Edition (Me) Đĩa CD-ROM, và sau đó chèn Windows XP Professional CD-ROM.
 4. Sao chép thư mục I386 và tất cả các cặp con của nó để các khó khăn đĩa. Để thực hiện việc này, gõ dòng sau tại dấu nhắc lệnh nơiđĩa CD-ROM là ký tự ổ đĩa của ổ đĩa CD-ROM, vàổ đĩa là ổ đĩa cứng, và sau đó nhấn ENTER sau khi bạn gõ mỗi dòng:
  smartdrv
  xcopy đĩa CD-ROM: \i386 ổ đĩa: \i386 e
 5. Khởi động lại máy tính, và sau đó bắt đầu chương trình cài đặt một lần nữa.
 6. Khi bạn nhận được thông báo lỗi, hãy nhấp vào Trình duyệt, và sau đó nhập đường dẫn thư mục I386 trên đĩa cứng.

  Chú ý Bạn có thể được nhắc nhiều lần cho vị trí này thư mục. Nếu Trình duyệt là không có sẵn, xem "đĩa cứng định dạng với hệ thống tệp NTFS"phần.

Đĩa cứng được định dạng với hệ thống tệp NTFS

Nếu đĩa cứng được định dạng với hệ thống tệp NTFS và bạn đang nâng cấp một phiên bản cũ của Windows, sử dụng một trong những phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
 1. Khi bạn nhận được thông báo lỗi, nhấn SHIFT + F10 để bắt đầu một phiên lệnh.
 2. Loại regedit.exe, vaø sau ñoù baám NHẬP.
 3. Nhấp vào HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Tải Hive, và sau đó tải % Windir%\System32\Config\System.sav.
 5. Khi bạn được nhắc để chỉ định một tên, gõTest.
 6. Định vị rồi bấm vào khoá sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\ (4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318)
 7. Xóa các UPPERFILTERSLOWERFILTERS khóa registry.
 8. Lặp lại các bước 6 và 7 cho khác ControlSet# phím dưới hive thử nghiệm.
 9. Nhấp vào Tệp, sau đó bấmLối ra thoát khỏi Registry Editor.
 10. Nếu đường dẫn trong các thông báo lỗi là đúng ổ đĩa chữ cái ổ đĩa CD-ROM, hãy nhấp vào Ok để tiếp tục thiết lập chương trình.
 11. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi một lần nữa, chương trình cài đặt một cách chính xác không thể đọc từ đĩa CD-ROM, hoặc đường dẫn thông tin là không chính xác. Trong trường hợp này, khởi động lại máy tính của bạn và để cho chương trình cài đặt tiếp tục.

Phương pháp 2

Nếu bạn không thể chạy Regedit.exe lệnh nhắc, và có là phân vùng có sẵn khác, nơi bạn có thể cài đặt Windows trên đĩa cứng, thực hiện theo các bước sau:
 1. Cài đặt Windows trong phân vùng khác.
 2. Bắt đầu cài đặt mới của Windows, và sau đó bắt đầu Regedit.exe.
 3. Làm theo các bước trong phương pháp 1, nhưng tải System.sav hive từ cửa sổ cặp gốc.

Phương pháp 3

Nếu bạn không sử dụng một bán lẻ Windows XP CD-ROM với một hình ba chiều (ví dụ, nếu bạn đang sử dụng đĩa CD-ROM đốt), cố gắng chạy chương trình cài đặt từ một đĩa CD-ROM bán lẻ với một hình ba chiều. Để xác minh điều này, bắt đầu máy tính bởi bằng cách sử dụng Recovery Console, và sau đó kiểm tra thư mục C:\$win_nt$.~ls. Tìm việc Đất cặp. Nếu cặp bị thiếu hoặc tập tin mà nó chứa là zero byte, đĩa CD-ROM không bị đốt một cách chính xác.

Để thêm thông tin về làm thế nào để sử dụng Recovery Console, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Microsoft Knowledge Base:
307654Làm thế nào để: Cài đặt và sử dụng Recovery Console trong Windows XP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 311755 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:07:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbregistry kberrmsg kbprb kbsetup kbmt KB311755 KbMtvi
Phản hồi