Thuật sĩ tạo đồng hồ skew lỗi khi bạn đặt cấu hình kiểm nhập Microsoft Intune trong trình quản lý cấu hình

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3117662
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng kí nhập trong quá trình thiết lập Microsoft Intune trong quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

dấu kiểm thời gian bảo mật không hợp lệ vì thời gian tạo ('2013-01-14T11:39:24.628Z') trong tương lai. Tất cả thời gian là ' 2013-01-14T11:32:13.572Z' và cho phép đồng hồ nghiêng ' 00: 05:00'

Nguyên nhân
Thisissue có thể xảy ra nếu thetimeon mục tiêu Windows Server 2012 computeris fiveminutes hoặc morebehind thời gian trên máy chủ Microsoft Intune kí nhập.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, xác nhận 2012computer Windows Server có thời gian chính xác. Chúng tôi khuyên bạn đồng bộ hoá thời gian với một serveror thời gian Internet để thay đổi thời gian trên máy tính Windows Server 2012 tobe hơn thời gian trên máy chủ dành.
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

816042 làm thế nào để cấu hình máy chủ thời gian xác định trong Windows Server

Sự cố này có thể xảy ra withConfigMgr 2012 cũng như ConfigMgr 2012 R2.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3117662 – останній перегляд: 11/16/2015 06:30:00 – виправлення: 1.0

Microsoft Intune, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1

  • kbmt KB3117662 KbMtvi
Зворотний зв’язок