Lỗi "một lỗi không có bảo đảm hoặc bảo đảm không chính xác nhận được" khi bạn đặt cấu hình kiểm nhập Microsoft Intune

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3117664
Triệu chứng
Khi bạn đặt cấu hình kết nối Microsoft Intune trong quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau khi bạn nhập thông tin kiểm nhập dành:

System.ServiceModel.Security.MessageSecurityException
Một lỗi không an toàn hoặc không đúng cách bảo đảm nhận được từ bên kia. Xem FaultException trong các mã lỗi và chi tiết.

Nguyên nhân
Sự cố này có thể xảy ra khi bạn sử dụng trình quản lý cấu hình Phiên bản trước 3 Cập Nhật tích luỹ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (ConfigMgr 2012 SP1 CU3).
Giải pháp
Nếu bạn sử dụng trình quản lý cấu hình Phiên bản trước đó với bản Cập Nhật tích luỹ 3 hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (ConfigMgr 2012 SP1 CU3), cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật rồi khởi động lại và thử thiết lập quản lý thống nhất một lần nữa.

2882125 - mô tả về Cập Nhật tích luỹ 3 dành cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1


Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3117664 - Xem lại Lần cuối: 11/16/2015 15:17:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Intune, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager

  • kbmt KB3117664 KbMtvi
Phản hồi