Microsoft ậ: Cập Nhật cho các lỗ hổng trong Adobe Flash Player trong Internet Explorer và Microsoft Edge: ngày 8 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3119147
Tóm tắt
Microsoft đã phát hành một tư vấn bảo mật cho các chuyên gia CNTT về lỗ hổng trong Adobe Flash Player trong trình duyệt Web sau đây:
 • Internet Explorer trong Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10 và Windows 10 phiên bản 1511
 • Microsoft Edge Windows 10 và Windows 10 phiên bản 1511
Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Bảo mật của Microsoft 2755801 tư vấn.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Tất cả trong tương lai an ninh và cập bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để có được và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemTự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows 10, Windows 10 phiên bản 1511, Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong bảng sau đây tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy. Tìm hiểu xem máy tính của bạn đang chạy phiên bản 32 hoặc 64 bit của Windows

Bản Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1 (KB3119147)

Tải xuốngTải xuống Windows8.1-KB3119147-x86.msu ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho hệ thống dựa trên x 64 Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1 (KB3119147)

Tải xuốngTải xuống Windows8.1-KB3119147-x64.msu ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 (KB3119147)

Tải xuốngTải xuống Windows8-RT-KB3119147-x86.msu ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho hệ thống dựa trên x 64 Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 (KB3119147)

Tải xuốngTải xuống Windows8-RT-KB3119147-x64.msu ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows Server 2012 (KB3119147)

Tải xuốngTải xuống Windows8-RT-KB3119147-x64.msu ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows Server 2012 R2 (KB3119147)

Tải xuốngTải xuống Windows8.1-KB3119147-x64.msu ngay bây giờ.


Ngày phát hành: Ngày 8 tháng 12 năm 2015

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
Thông tin thêm

Phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn

Trung tâm bảo mật

Bạn có thể quản lý các bản cập nhật phần mềm và bảo mật mà bạn có thể triển khai máy chủ, máy tính để bàn và các hệ thống điện thoại di động trong tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần TechNet cập nhật quản lý trung tâm. Cácweb site bảo mật của Microsoft TechNet cung cấp thêm thông tin về bảo mật trong sản phẩm của Microsoft.

Bản Cập Nhật bảo mật cóMicrosoft UpdateWindows Update. Bản Cập Nhật bảo mật cũng có sẵn từ cácTrung tâm Tải xuống của Microsoft. Bạn có thể tìm thấy bản Cập Nhật bảo mật dễ dàng nhất bằng cách tra cứu từ khóa "bản Cập Nhật bảo mật."

Bạn có thể tải xuống bản Cập Nhật bảo mật từ cácDanh mục Microsoft Update. Danh mục cập nhật Microsoft cung cấp một danh mục tra cứu Nội dung có sẵn thông qua Windows Update và Microsoft Update. Điều này bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật, trình điều khiển và gói bản ghi dịch vụ. Để biết thêm thông tin về danh mục Microsoft Update, hãy xem phầnDanh mục cập nhật Microsoft FAQ.

Phát hiện và triển khai hướng dẫn

Microsoft cung cấp phát hiện và hướng dẫn triển khai bản Cập Nhật bảo mật. Hướng dẫn này chứa thông tin có thể giúp các chuyên gia CNTT hiểu cách sử dụng các công cụ để phát hiện và triển khai các bản Cập Nhật bảo mật và khuyến nghị. Để biết thêm thông tin, hãy xemBài viết Cơ sở tri thức Microsoft 961747.

Microsoft Baseline Security phân tích

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) cho phép quản trị viên quét xa Hệ thống thiếu Cập Nhật bảo mật và phổ biến misconfigurations bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy xemMicrosoft Baseline Security phân tích.

Bảng sau đây cung cấp phát hiện MBSA tóm tắt các bản Cập Nhật bảo mật này.
Phần mềmMBSA
Windows 8 và Windows 8.1 cho hệ thống 32 bit Không
Windows 8 và Windows 8.1 cho hệ thống 64 bitKhông
Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2Không
Lưu ý: Khách hàng sử dụng phần mềm cũ không được hỗ trợ bởi phiên bản mới nhất MBSA, Microsoft Update, và Windows Server Update Services nên xem phần "Hỗ trợ sản phẩm hợp lệ"Microsoft Baseline Security phân tích. Ở đây, họ sẽ tìm thấy thông tin về cách tạo ện bản Cập Nhật bảo mật toàn diện bằng cách sử dụng công cụ hợp lệ.

Windows Server Update Services

Windows Server Update Services (WSUS) cho phép thông tin công nghệ quản trị viên triển khai các bản cập nhật mới nhất sản phẩm Microsoft cho máy tính đang chạy Windows. Để biết thêm thông tin về cách triển khai bản Cập Nhật bảo mật bằng cách sử dụng Windows Server Update Services, xem bài viết sau đây của Microsoft TechNet:

Máy chủ quản lý hệ thống

Bảng sau đây cung cấp máy chủ quản lý hệ thống Microsoft (SMS) phát hiện và triển khai tóm tắt các bản Cập Nhật bảo mật này.
Phần mềmSMS 2003 với ITMUQuản lý cấu hình Trung tâm hệ thống
Windows 8 và Windows 8.1 cho hệ thống 32 bit Không
Windows 8 và Windows 8.1 cho hệ thống 64 bitKhông
Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2Không
Lưu ý: Microsoft ngừng hỗ trợ tin thư thoại SMS 2.0 ngày 12 tháng 4 năm 2011. SMS 2003, Microsoft cũng ngưng hỗ trợ cho bảo mật Cập nhật hàng tồn kho công cụ (bộ) ngày 12 tháng 4 năm 2011. Khách hàng được khuyến khích để nâng cấpQuản lý cấu hình Trung tâm hệ thống. Đối với khách hàng vẫn còn trên SMS 2003 Gói bản ghi dịch vụ 3, các Công cụ kiểm kê cho bản cập nhật Microsoft (ITMU) là một tùy chọn.

SMS 2003, công cụ kiểm kê 2003 SMS Cập Nhật Microsoft (ITMU) có thể sử dụng SMS để cập nhật bảo mật được cung cấp bởiMicrosoft Update và có được hỗ trợWindows Server Update Services. Để biết thêm thông tin, hãy xem hệ thống quản lí Server 2003. Để biết thêm thông tin về các công cụ quét SMS, hãy xemHệ thống máy chủ 2003 Cập nhật phần mềm quét công cụ quản lý. Xem thêm Tải về hệ thống quản lí Server 2003.

Quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống sử dụng WSUS 3.0 để phát hiện các bản Cập Nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xemTrung tâm hệ thống.

Thông tin chi tiết, hãy xemBài viết Cơ sở tri thức Microsoft 910723: Danh sách tổng hợp hàng tháng phát hiện và triển khai bài viết hướng dẫn.

Bản Cập Nhật tương hợp về sau hiện và bộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng

Bản Cập Nhật thường ghi vào cùng các tệp và thiết đặt kiểm nhập được yêu cầu cho ứng dụng của bạn để chạy. Điều này có thể gây ra sự không tương hợp về sau và tăng thời gian cần thiết để triển khai bản Cập Nhật bảo mật. Bạn có thể sắp xếp các kiểm tra và xác nhận các bản cập nhật Windows với các ứng dụng được cài đặt chuyên biệt bằng cách sử dụng cácBản Cập Nhật tương hợp về sau hiện cấu phần được bao gồm trong Bộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng.

Bộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng (ACT) chứa các công cụ cần thiết và tài liệu để đánh giá và giảm vấn đề tương hợp về sau ứng dụng trước khi bạn triển khai Windows Vista, Windows Update, bản cập nhật Microsoft Security hoặc phiên bản mới của Windows Internet Explorer trong môi trường của bạn.

Triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thấy thông tin trong phần "Thông tin triển khai".
Triển khaiThông tin
cài đặt chuyên biệt mà không cần sự can thiệp của người dùngCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3119147-x86.msu/Quiet
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8:
Windows8-RT-KB3119147-x64.msu/im lặng
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3119147-x86.msu/Quiet
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3119147-x64.msu/im lặng
cài đặt chuyên biệt mà không cần khởi động lạiCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3119147-x86.msu/im lặng/norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ xx64 dựa trên phiên bản Windows 8:
Windows8-RT-KB3119147-x64.msu/im lặng/norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3119147-x86.msu/im lặng/norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3119147-x64.msu/im lặng/norestart
Thông tin thêmXem phần phụ "phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn".
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại. Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động sẽ yêu cầu, bạn phải dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xemBài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Hotpatchingkhông áp dụng
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc, nhấp vào Panel điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập NhậtWindows Updatevà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Xác minh khóa kiểm nhậpKhông có khoá kiểm nhập để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Thông tin triển khai

cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật
Khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt chuyên biệt sẽ kiểm tra xem một hoặc nhiều tệp đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn đã được cập nhật trước hotfix Microsoft.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," Hãy xemBài viết Cơ sở tri thức Microsoft 824684.

Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ các khoá cài đặt chuyên biệt sau.
Chuyển đổiMô tả
/?, / h, /helpHiển thị trợ giúp về chuyển được hỗ trợ.
/ im lặngNgăn chặn Hiển thị thông báo lỗi hoặc trạm đậu.
/ norestartKhi kết hợp với/im lặng, Hệ thống không khởi động lại sau khi cài đặt chuyên biệt ngay cả khi khởi động lại là bắt buộc để hoàn thành cài đặt chuyên biệt.
/warnrestart:<seconds></seconds>Khi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt cảnh báo người dùng trước khi Bắt đầu khởi động lại.
/promptrestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt nhắc trước khi Bắt đầu khởi động lại.
/forcerestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt bị đóng ứng dụng và Bắt đầu khởi động lại.
/log:<file name=""></file>Cho phép ghi vào tệp được chỉ định.
/Extract:<destination></destination>Trích xuất nội dung đóng gói vào mục tin thư thoại đích.
/ dỡ cài đặt chuyên biệt /kb:<KB number=""></KB>Tháo gỡ bản Cập Nhật bảo mật.
Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cài đặt chuyên biệt Wusa.exe, hãy xem phần "Cài đặt độc lập Windows Update" trong bài viết TechNetCác thay đổi trong Windows 7.
Xác minh rằng bản Cập Nhật được áp dụng
Vì có một số phiên bản của Windows, các bước sau đây có thể khác trên hệ thống của bạn. Nếu họ khác, hãy xem tài liệu sản phẩm của bạn để hoàn tất các bước sau.

Xác nhận phiên bản tệp
 1. Bấm Bắt đầu, và sau đó nhập tập đã đặt tên tin Cập Nhật trong hộp tra cứu .
 2. Khi tệp xuất hiện trong chương trình, bấm chuột phải vào tên tệp, và sau đó bấm thuộc tính.
 3. Trên tab chung , so sánh kích thước tệp với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft.

  Lưu ý: Tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành hoặc các chương trình được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống của bạn, một số tệp được liệt kê trong bảng thông tin tệp có thể không được cài đặt chuyên biệt.
 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab thông tin chi tiết và so sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày thay đổi, bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft.

  Lưu ý: Thuộc tính khác với phiên bản tập tin có thể thay đổi trong quá trình cài đặt chuyên biệt. So sánh các thuộc tính tệp thông tin trong bảng thông tin tệp không được hỗ trợ phương pháp để xác minh rằng bản Cập Nhật được áp dụng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, các tập tin được đổi tên trong khi cài đặt chuyên biệt. Nếu thông tin tệp hoặc phiên bản không tồn tại, sử dụng một trong các phương pháp có sẵn để xác minh cài đặt chuyên biệt Cập Nhật.
 5. Cuối cùng, bạn cũng có thể nhấp vào tab Phiên bản trước và so sánh thông tin tệp cho phiên bản trước đó cùng với thông tin tệp cho tệp mới hoặc Cập Nhật, phiên bản của tệp.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thấy thông tin trong phần phụ "Triển khai thông tin" trong phần này.
Triển khaiThông tin
cài đặt chuyên biệt mà không cần sự can thiệp của người dùngĐối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3119147-x64.msu/im lặng
Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3119147-x64.msu/im lặng
cài đặt chuyên biệt mà không cần khởi động lạiĐối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3119147-x64.msu/im lặng/norestart
Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3119147-x64.msu/im lặng/norestart
Thông tin thêmXem phần phụ "Phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn".
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại. Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động sẽ yêu cầu, bạn phải dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xemBài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Hotpatchingkhông áp dụng
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc, nhấp vào Panel điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập NhậtWindows Updatevà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Xác minh khóa kiểm nhập

Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Thông tin triển khai

cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật
Khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt chuyên biệt sẽ kiểm tra xem một hoặc nhiều tệp đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn được cập nhật trước một hotfix Microsoft.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," Hãy xemBài viết Cơ sở tri thức Microsoft 824684.

Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ các khoá cài đặt chuyên biệt sau.
Chuyển đổiMô tả
/?, / h, /helpHiển thị trợ giúp về chuyển được hỗ trợ.
/ im lặngNgăn chặn Hiển thị thông báo lỗi hoặc trạm đậu.
/ norestartKhi kết hợpvới/im lặng, Hệ thống không khởi động lại sau khi cài đặt chuyên biệt ngay cả khi khởi động lại là bắt buộc để hoàn thành cài đặt chuyên biệt.
/warnrestart:giây>Khi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt cảnh báo người dùng trước khi Bắt đầu khởi động lại.
/promptrestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt sẽ nhắc người dùng trước khi Bắt đầu khởi động lại.
/forcerestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt bị đóng ứng dụng và Bắt đầu khởi động lại.
/ đăng:tên tệp>Cho phép ghi vào tệp được chỉ định.
/ trích xuất:đích>Trích xuất nội dung đóng gói vào mục tin thư thoại đích.
/ dỡ cài đặt chuyên biệt /kb:số KB>Tháo gỡ bản Cập Nhật bảo mật.
Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cài đặt chuyên biệt Wusa.exe, hãy xem "Cài đặt độc lập Windows Update" trong bài viết sau đây của Microsoft TechNet:
Xác minh rằng bản Cập Nhật được áp dụng
Vì có một số phiên bản của Windows, các bước sau đây có thể khác nhau trong hệ thống của bạn. Nếu họ khác, hãy xem tài liệu sản phẩm của bạn để hoàn tất các bước sau.

Xác nhận phiên bản tệp
 1. Bấm Bắt đầu, và sau đó nhập tập đã đặt tên tin Cập Nhật trong hộp Bắt đầu tra cứu .
 2. Khi tệp xuất hiện trong chương trình, bấm chuột phải vào tên tệp, và sau đó bấm thuộc tính.
 3. Trên tab chung , so sánh kích thước tệp với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức.

  Lưu ý: Tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành hoặc các chương trình được cài đặt chuyên biệt trong hệ thống của bạn, một số tệp được liệt kê trong bảng thông tin tệp có thể không được cài đặt chuyên biệt.
 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab thông tin chi tiết so sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày thay đổi, bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức.

  Lưu ý: Thuộc tính khác với phiên bản tập tin có thể thay đổi trong quá trình cài đặt chuyên biệt. So sánh các thuộc tính tệp thông tin trong bảng thông tin tệp không được hỗ trợ phương pháp để xác minh rằng bản Cập Nhật được áp dụng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tập tin có thể được đổi tên trong khi cài đặt chuyên biệt. Nếu thông tin tệp hoặc phiên bản không tồn tại, sử dụng một trong các phương pháp có sẵn để xác minh cài đặt chuyên biệt Cập Nhật.
 5. Cuối cùng, bạn có thể cũng có thể bấm vào tab Phiên bản trước , và sau đó so sánh thông tin tệp cho các phiên bản trước của tệp thông tin tệp mới hoặc cập nhật phiên bản của tệp.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với Internet Explorer Flash Player cho phiên bản dựa trên x 86 của Windows 10 phiên bản 1511 (KB3119147)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
ActiveX.VCHkhông áp dụng627,15801 tháng 12 năm 201500:33không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22819,374,07201 tháng 12 năm 201500:33x 86
Flashplayerapp.exe20.0.0.228826,87201 tháng 12 năm 201500:33x 86
Flashplayercplapp.cpl20.0.0.228176,63201 tháng 12 năm 201500:33không áp dụng
Flashutil_activex.dll20.0.0.228560,12001 tháng 12 năm 201500:33x 86
Flashutil_activex.exe20.0.0.2281,219,57601 tháng 12 năm 201500:33x 86

Internet Explorer Flash Player phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10 phiên bản 1511 (KB3119147)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
ActiveX.VCHkhông áp dụng146,48201 tháng 12 năm 201500:33không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22825,302,52001 tháng 12 năm 201500:33x64
Flashutil_activex.dll20.0.0.228631,28801 tháng 12 năm 201500:33x64
Flashutil_activex.exe20.0.0.228884,72801 tháng 12 năm 201500:33x64
ActiveX.VCHkhông áp dụng627,15801 tháng 12 năm 201500:33không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22819,374,07201 tháng 12 năm 201500:33x 86
Flashplayerapp.exe20.0.0.228826,87201 tháng 12 năm 201500:33x 86
Flashplayercplapp.cpl20.0.0.228176,63201 tháng 12 năm 201500:33không áp dụng
Flashutil_activex.dll20.0.0.228560,12001 tháng 12 năm 201500:33x 86
Flashutil_activex.exe20.0.0.2281,219,57601 tháng 12 năm 201500:33x 86

Đối với Internet Explorer Flash Player cho phiên bản dựa trên x 86 của Windows 10 (KB3119147)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
ActiveX.VCHkhông áp dụng627,15801 tháng 12 năm 201500:32không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22819,374,07201 tháng 12 năm 201500:32x 86
Flashplayerapp.exe20.0.0.228826,87201 tháng 12 năm 201500:32x 86
Flashplayercplapp.cpl20.0.0.228176,63201 tháng 12 năm 201500:32không áp dụng
Flashutil_activex.dll20.0.0.228560,12001 tháng 12 năm 201500:32x 86
Flashutil_activex.exe20.0.0.2281,219,57601 tháng 12 năm 201500:32x 86

Internet Explorer Flash Player phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10 (KB3119147)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
ActiveX.VCHkhông áp dụng146,48201 tháng 12 năm 201500:32không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22825,302,52001 tháng 12 năm 201500:32x64
Flashutil_activex.dll20.0.0.228631,28801 tháng 12 năm 201500:32x64
Flashutil_activex.exe20.0.0.228884,72801 tháng 12 năm 201500:32x64
ActiveX.VCHkhông áp dụng627,15801 tháng 12 năm 201500:32không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22819,374,07201 tháng 12 năm 201500:32x 86
Flashplayerapp.exe20.0.0.228826,87201 tháng 12 năm 201500:32x 86
Flashplayercplapp.cpl20.0.0.228176,63201 tháng 12 năm 201500:32không áp dụng
Flashutil_activex.dll20.0.0.228560,12001 tháng 12 năm 201500:32x 86
Flashutil_activex.exe20.0.0.2281,219,57601 tháng 12 năm 201500:32x 86

Đối với Internet Explorer Flash Player cho phiên bản dựa trên x 86 của Windows 8.1 (KB3119147)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
ActiveX.VCHkhông áp dụng627,15801 tháng 12 năm 201517:19không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22819,374,07201 tháng 12 năm 201517:19x 86
Flashplayerapp.exe20.0.0.228826,87201 tháng 12 năm 201517:19x 86
Flashplayercplapp.cpl20.0.0.228176,63201 tháng 12 năm 201517:19không áp dụng
Flashutil_activex.dll20.0.0.228560,12001 tháng 12 năm 201517:19x 86
Flashutil_activex.exe20.0.0.2281,219,57601 tháng 12 năm 201517:19x 86

Internet Explorer Flash Player phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB3119147)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
ActiveX.VCHkhông áp dụng146,48201 tháng 12 năm 201517:19không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22825,302,52001 tháng 12 năm 201517:19x64
Flashutil_activex.dll20.0.0.228631,28801 tháng 12 năm 201517:19x64
Flashutil_activex.exe20.0.0.228884,72801 tháng 12 năm 201517:19x64
ActiveX.VCHkhông áp dụng627,15801 tháng 12 năm 201517:19không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22819,374,07201 tháng 12 năm 201517:19x 86
Flashplayerapp.exe20.0.0.228826,87201 tháng 12 năm 201517:19x 86
Flashplayercplapp.cpl20.0.0.228176,63201 tháng 12 năm 201517:19không áp dụng
Flashutil_activex.dll20.0.0.228560,12001 tháng 12 năm 201517:19x 86
Flashutil_activex.exe20.0.0.2281,219,57601 tháng 12 năm 201517:19x 86

Đối với Internet Explorer Flash Player cho phiên bản dựa trên x 86 của Windows 8 (KB3119147)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
ActiveX.VCHkhông áp dụng627,15801 tháng 12 năm 201501:11không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22819,373,52801 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashplayerapp.exe20.0.0.228826,33601 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashplayercplapp.cpl20.0.0.228176,09601 tháng 12 năm 201501:11không áp dụng
Flashutil_activex.dll20.0.0.228559,58401 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashutil_activex.exe20.0.0.2281,219,04001 tháng 12 năm 201501:11x 86
ActiveX.VCHkhông áp dụng627,15801 tháng 12 năm 201501:11không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22819,373,52801 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashplayerapp.exe20.0.0.228826,33601 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashplayercplapp.cpl20.0.0.228176,09601 tháng 12 năm 201501:11không áp dụng
Flashutil_activex.dll20.0.0.228559,58401 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashutil_activex.exe20.0.0.2281,219,04001 tháng 12 năm 201501:11x 86

Internet Explorer Flash Player phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8 và Windows Server 2012 (KB3119147)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
ActiveX.VCHkhông áp dụng146,48201 tháng 12 năm 201501:11không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22825,301,98401 tháng 12 năm 201501:11x64
Flashutil_activex.dll20.0.0.228630,74401 tháng 12 năm 201501:11x64
Flashutil_activex.exe20.0.0.228884,18401 tháng 12 năm 201501:11x64
ActiveX.VCHkhông áp dụng146,48201 tháng 12 năm 201501:11không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22825,301,98401 tháng 12 năm 201501:11x64
Flashutil_activex.dll20.0.0.228630,74401 tháng 12 năm 201501:11x64
Flashutil_activex.exe20.0.0.228884,18401 tháng 12 năm 201501:11x64
ActiveX.VCHkhông áp dụng627,15801 tháng 12 năm 201501:11không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22819,373,52801 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashplayerapp.exe20.0.0.228826,33601 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashplayercplapp.cpl20.0.0.228176,09601 tháng 12 năm 201501:11không áp dụng
Flashutil_activex.dll20.0.0.228559,58401 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashutil_activex.exe20.0.0.2281,219,04001 tháng 12 năm 201501:11x 86
ActiveX.VCHkhông áp dụng627,15801 tháng 12 năm 201501:11không áp dụng
Flash.ocx20.0.0.22819,373,52801 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashplayerapp.exe20.0.0.228826,33601 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashplayercplapp.cpl20.0.0.228176,09601 tháng 12 năm 201501:11không áp dụng
Flashutil_activex.dll20.0.0.228559,58401 tháng 12 năm 201501:11x 86
Flashutil_activex.exe20.0.0.2281,219,04001 tháng 12 năm 201501:11x 86

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
Windows10.0-KB3119147-x64.msu 6A0D35BB4D1884C8411232454A07008552B8318859517FF4B2D7D7702D364AB569A6E8D4DB34049550FF5E5D89E203E48B69A1B8
Windows10.0-KB3119147-x64.msu (Phiên bản 1511)217031AA5D7C307C5150A7CC1B985F0F16D48ABC926661D1E82F355A498DAC86A14992882870938AC7C4CA9795155DD52ECD6EC5
Windows10.0-KB3119147-x86.msu B816ED3C7EA627785D8051F55303986C7665B174C8BE5E8B26D74193AFC49ED4C13FC7BAEBD2DEB417C0CD67F343B26A6602EAFF
Windows10.0-KB3119147-x86.msu (Phiên bản 1511)1A38855C9715C13C4146A98B625AF267F6A7CB100B7F458B7B07D12A47572E3EE7B7AA5AFFBEF3F085F5476EC77A0FB284B42138
Windows8.1-KB3119147-x64.msu29246BFFE6B4DC74A1BA5715196FCE7D8F8FB0E953DE849789787E1A949F116D1E228927A451B8AC28EA6A6A4C3146D00799460F
Windows8.1-KB3119147-x86.msu402D667BB6FEF84B8F837FD5027EB1E9E1543FE7D5C6D7E5F511251BE6545FBFB3326DE6B8A8C0C7A86428A6BADCA941DA9DB1EB
Windows8-RT-KB3119147-x64.msuC9E9122852C9C80E3E1D16C665DECD9F46AE126A286FC9BCE3EB759A3DE8FEC4098F5DAB152C2B3CEFC1E7F8F449EBFBB4A585AC
Windows8-RT-KB3119147-x86.msu827E5AEDD5CB9269BE1EFE58F5C9C1E73CF85029D9CECFC63E1C1455BC99E36E4B462B1CF349CE8AFBA2CC94547F63574E1355A5

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3119147 - Xem lại Lần cuối: 01/21/2016 09:44:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 10, Windows 10 Education, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 10 Home, released in July 2015, Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows RT, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • atdownload kbfix kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3119147 KbMtvi
Phản hồi