Bạn không thể sử dụng Mstsc.exe với switch Console để kết nối với một giao diện điều khiển phiên trên một máy tính dựa trên Windows 2000 Server

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:311926
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Mstsc giúp và hỗ trợ chủ đề không chính xác nói rằng bạn có thể sử dụng các Console chuyển đổi để kết nối với phiên giao diện điều khiển (Kỳ họp thứ 0) của một máy tính dựa trên Microsoft Windows 2000 Server đã chỉ định.

Chú ý Mstsc.exe là công cụ kết nối máy tính để bàn từ xa đã là khách hàng dịch vụ đầu cuối trong phiên bản trước của Windows.
THÔNG TIN THÊM
Bạn không thể sử dụng các Console chuyển đổi để kết nối với phiên giao diện điều khiển của một máy tính đang chạy Microsoft Windows 2000 Server. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các Console chuyển đổi để kết nối với phiên giao diện điều khiển của một máy tính đang chạy Microsoft Windows Server 2003.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 311926 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:07:51 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbTermServ kbmt KB311926 KbMtvi
Phản hồi