OOBE Cập Nhật cho Windows 10: ngày 8 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3119598
Tóm tắt
Bản cập nhật này cải thiện trải nghiệm Windows 10 out of box (OOBE). Bản cập nhật này áp dụng cho trình Windows 10 OOBE và sẽ có chỉ lúc OOBE bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt.
Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows OOBE

Bản cập nhật này được cài đặt chuyên biệt trong quá trình Windows 10 OOBE, giả sử rằng kết nối Internet có sẵn trong quá trình.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Windows 10

x 86 Windows 10
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Ci.dll10.0.10240.16462549,16019 tháng 8 năm 201504:11x 86
Driver.STLkhông áp dụng4,46130 tháng 5 năm 201504:07không áp dụng
Explorer-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,10718 tháng 11 năm 201506:24không áp dụng
Explorer.exe10.0.10240.166014,047,28018 tháng 11 năm 201505:56x 86
Useroobe-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2.897 người18 tháng 11 năm 201506:24không áp dụng
Useroobe.dll10.0.10240.1660178,84818 tháng 11 năm 201504:52x 86
x 64 Windows 10
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Skci.dll10.0.10240.16405161,26426 tháng 7 năm 201504:34x64
Ci.dll10.0.10240.16462609,59219 tháng 8 năm 201504:50x64
Driver.STLkhông áp dụng4,57518 tháng 6 năm 201501:05không áp dụng
Explorer-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,10718 tháng 11 năm 201507:07không áp dụng
Explorer.exe10.0.10240.166014,532,30418 tháng 11 năm 201506:36x64
Useroobe-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng2.897 người18 tháng 11 năm 201507:07không áp dụng
Useroobe.dll10.0.10240.16601101,88818 tháng 11 năm 201505:22x64
Explorer.exe10.0.10240.166014,047,28018 tháng 11 năm 201505:56x 86

Thông tin tệp bổ sung

x 86 Windows 10
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp5,516
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)22:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2ab8195d08cd8537af3a71502f716a5f_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16601_none_dd5b37538c73b0cb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)22:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7765ab484111350655cba2892fa85d38_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16601_none_1b5dc963bbb1081e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)22:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_9abccebb86c1de7acdc6132c1e342bf5_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16462_none_e5bfa3807d8d0db9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)22:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-codeintegrity_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16462_none_4c5af176e70ea97b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp44,664
Ngày (UTC)19 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)04:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16601_none_fd9a2ea95c08cfb5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp49,400
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)06:27
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-oobe-user_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16601_none_0c50d3e5342ec86d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp12,468
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)06:27
Nền tảngkhông áp dụng
x 64 Windows 10
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_5802f34846eef0d512192094fe9cbf7f_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16601_none_ece07920df3db55e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6b8e8dea862f5e57f4d9339a84fcd6de_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16601_none_b893e9af3925c75d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d2086d3e3d55e77533ba385804a8cbc5_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16462_none_9c5ac943470ff2d6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d2cdc6d353f1d2975bba08bb3a729376_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16601_none_e212308b5e0db911.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d85b625672d0cd84ec13aeeb4e5dea24_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16462_none_d04e3c2a5925a047.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-onecore-codeintegrity-secure_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16462_none_98e6e4ba230a9053.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,060
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-codeintegrity_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16462_none_a8798cfa9f6c1ab1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp44,670
Ngày (UTC)19 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)05:59
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16601_none_59b8ca2d146640eb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp49,404
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)07:10
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-oobe-user_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16601_none_686f6f68ec8c39a3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp12.472 người
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)07:10
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,227
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)22:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16601_none_640d747f48c702e6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp48,192
Ngày (UTC)18 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)06:27
Nền tảngkhông áp dụng
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3119598 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 20:48:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 10

  • kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB3119598 KbMtvi
Phản hồi