Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: các cuộc hẹn trên lịch Outlook không được Cập Nhật cuộc họp khi người tham gia được thêm vào

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3120594
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
  • Người dùng tạo một cuộc hẹn từ ứng dụng Exchange ActiveSync (EAS).
  • Cuộc hẹn đồng bộ hóa vào lịch của người dùng và hiển thị trong Outlook.
  • Người dùng thêm một hoặc nhiều người tham dự cuộc hẹn từ ứng dụng EAS.

Trong trường hợp này, cuộc hẹn trong lịch Outlook không Cập Nhật cuộc họp.
Nguyên nhân
Khi bạn thêm người tham gia vào một cuộc hẹn, cuộc họp trạm đậu cuộc hẹn hiện có được thay đổi giá trị 0 (sự kiện là một cuộc hẹn có người tham dự không) giá trị 1 (sự kiện là một cuộc họp và người dùng là tổ chức cuộc họp). Giá trị này bị xoá bất ngờ bằng Exchange Server.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chuyên biệt Cập Nhật tích luỹ 11 cho Exchange Server 2013.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3120594 - Xem lại Lần cuối: 12/15/2015 18:21:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB3120594 KbMtvi
Phản hồi