Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: rò bộ nhớ xảy ra trong Tcpipreg.dll khi bạn gắn bộ thích ứng mạng nhiều lần trong Windows 7 Compact nhúng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3120994
Giới thiệu
Bài viết này mô tả sự cố trong đó một rò bộ nhớ xảy ra trong Tcpipreg.dll khi bạn gắn bộ thích ứng mạng nhiều lần trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành dành cho sản phẩm này phải được cài đặt chuyên biệt.
Triệu chứng
Khi bạn liên kết hoặc unbind bộ thích ứng mạng nhiều lần trên thiết bị đang chạy Windows 7 Compact nhúng, rò bộ nhớ xảy ra trong Tcpipreg.dll.
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày năm 2015).

Lưu ý: Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành dành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong những phương pháp sau:

  • Xây dựng menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Trên menu xây dựng , nhấp vào Xây dựng lại giải pháp.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này


Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Tcpipreg.Map61,90907 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Tcpipreg.dll106,49607 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Tcpipreg.rel96,27907 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Tcpipreg.Map32,34007 tháng 12 năm 201514:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Tcpipreg.dll57,34407 tháng 12 năm 201514:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Tcpipreg.rel46,28307 tháng 12 năm 201514:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Tcpipreg.Map64,80807 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Tcpipreg.dll122,88007 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Tcpipreg.rel111,09807 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Tcpipreg.Map64,03807 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Tcpipreg.dll86,01607 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Tcpipreg.rel29,37607 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Tcpipreg.Map34,11807 tháng 12 năm 201514:47Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Tcpipreg.dll49,15207 tháng 12 năm 201514:47Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Tcpipreg.rel16,38407 tháng 12 năm 201514:47Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Tcpipreg.Map66,93607 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Tcpipreg.dll106,49607 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Tcpipreg.rel31,11607 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Tcpipreg.Map61,39207 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Tcpipreg.dll69,63207 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Tcpipreg.rel33,32007 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Tcpipreg.Map32,52407 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Tcpipreg.dll36,86407 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Tcpipreg.rel18,15307 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Tcpipreg.Map64,07607 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Tcpipreg.dll77,82407 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Tcpipreg.rel35,84307 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Tcpipreg.Map64.81207 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Tcpipreg.dll77,82407 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Tcpipreg.rel44.77507 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Tcpipreg.Map34,31607 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Tcpipreg.dll45,05607 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Tcpipreg.rel27,08507 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Tcpipreg.Map67,44907 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Tcpipreg.dll86,01607 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Tcpipreg.rel48,71907 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Tcpipreg.Map61,90907 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Tcpipreg.dll106,49607 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Tcpipreg.rel96,27907 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Tcpipreg.Map32,34007 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Tcpipreg.dll57,34407 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Tcpipreg.rel46,28307 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Tcpipreg.Map64,80907 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Tcpipreg.dll122,88007 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Tcpipreg.rel111,09807 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Tcpipreg.Map64,03807 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Tcpipreg.dll86,01607 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Tcpipreg.rel29,37607 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Tcpipreg.Map34,11807 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Tcpipreg.dll49,15207 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Tcpipreg.rel16,38407 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Tcpipreg.Map66,93707 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Tcpipreg.dll106,49607 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Tcpipreg.rel31,11607 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Tcpipreg.Map64,03707 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Tcpipreg.dll86,01607 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Tcpipreg.rel29,37607 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Tcpipreg.Map34,11807 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Tcpipreg.dll49,15207 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Tcpipreg.rel16,38407 tháng 12 năm 201514:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Tcpipreg.Map66,93707 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Tcpipreg.dll106,49607 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Tcpipreg.rel31,11607 tháng 12 năm 201514:45Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3120994 - Xem lại Lần cuối: 01/21/2016 00:32:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbpubtypekc kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3120994 KbMtvi
Phản hồi