Có thể một số thiết đặt không được giữ lại khi áp dụng bản cập nhật tháng 11 (Phiên bản 1511)

Tóm tắt
Gần đây, chúng tôi đã phát hiện thấy một sự cố có thể ảnh hưởng đến một lượng rất nhỏ những người đã cài đặt Windows 10 và áp dụng bản cập nhật tháng 11 (Phiên bản 1511). Khi bản cập nhật tháng 11 được cài đặt thì một vài tùy chọn thiết đặt có thể vô tình không được giữ lại cho ID quảng cáoỨng dụng nền, Bộ lọc SmartScreen , và Đồng bộ hóa với thiết bị. Đã khắc phục sự cố này trong bản cập nhật đi kèm KB3120677.
Giải pháp
Đối với những khách hàng trước đó đã cài đặt bản cập nhật tháng 11 (Phiên bản 1511), chúng tôi sẽ nỗ lực để giúp khôi phục thiết đặt trước đó của họ trong những ngày tới và chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Trong thời gian chờ đợi, những người dùng muốn kiểm tra thiết đặt của họ có thể tìm thấy thiết đặt này bằng cách vào Thiết đặt, sau đó Quyền riêng tư.
  • Chọn Chung để điều chỉnh ID quảng cáo và Bộ lọc SmartScreen.
  • Chọn Các thiết bị khác để điều chỉnh thiết đặt Đồng bộ hóa với thiết bị của bạn.
  • Chọn Ứng dụng nền để xem lại các ứng dụng được đặt chạy trong nền.

Thuộc tính

ID Bài viết: 3121244 - Xem lại Lần cuối: 11/25/2015 19:39:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows 10

  • KB3121244
Phản hồi