Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tài khoản chủ sở hữu sẽ được hiển thị như là "tài khoản không rõ" trong hồ sơ trên Windows XP Home Edition dựa trên máy tính

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:312131
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Tài khoản chủ sở hữu có thể không được gỡ bỏ một cách chính xác khi bạn chạy thiết lập trên máy tính đang chạy Windows XP Home Edition. Tài khoản chủ sở hữu sẽ được hiển thị như là "Tài khoản không biết" khi bạn xem các cấu hình trên máy tính. Ngoài ra, chủ sở hữu thư mục không được cắt bỏ bởi vì các hồ sơ không được cắt bỏ. Lưu ý rằng các vấn đề khác xảy ra nếu một tài khoản chủ sở hữu được sử dụng hoặc được tạo ra trong thời gian còn lại của thiết lập hoặc ra khỏi hộp kinh nghiệm (OOBE).
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì OOBE mã sẽ không xoá tài khoản chủ sở hữu trong lúc thiết lập.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
322389 Làm thế nào để có được Windows XP Service Pack mới nhất

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix không phải là có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time Version   Size   File name    ------------------------------------------------------  12-Dec-2001 18:54 5.1.2600.22 532,992 Msobmain.dll  19-Oct-2001 10:20        169,576 Msobshel.htm				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Windows XP Service Pack 1.
THÔNG TIN THÊM
Khi bạn chạy Sysprep, quá trình Sysprep tạo ra một trang mới cho trương mục người dùng hiện có. Điều này không phải là một vấn đề; Tuy nhiên, một chương trình có thể dùng các định danh bảo mật hiện tại (SIDs) như một chìa khóa để mã hóa và giải mã dữ liệu (như các dịch vụ lưu trữ bảo vệ). Sau khi SID thay đổi trong Sysprep, SIDs là không chính xác.

Vấn đề này không xảy ra trên Microsoft Windows XP Professional dựa trên các máy tính bởi vì tài khoản quản trị được sử dụng trong khi thiết lập. Vấn đề này cũng không xảy ra trên các máy tính Windows XP Home Edition dựa trên nếu bạn không sử dụng tên chủ sở hữu như là người dùng mặc định. OOBE việc xoá tài khoản chủ sở hữu trước khi hoàn tất các thủ tục sau khi bạn cài đặt sửa chữa từ bài viết này.

LƯU Ý: Dữ liệu hiện có trong thư mục chủ sở hữu từ chủ nhân và người quản trị sao chép vào thư mục người dùng mặc định trước khi nó sẽ bị xóa.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 312131 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:08:46 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix kbmt KB312131 KbMtvi
Phản hồi