Hộp thư tài nguyên không cập nhật khi thay đổi người dùng khác khởi tạo cuộc họp cuộc họp trong hộp thư dùng chung

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3121838
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:

  • Nhiều người dùng Microsoft Exchange có thể truy cập vào hộp thư dùng chung trong một môi trường sau:

    • Microsoft Exchange Server 2016
    • Môi trường Microsoft Exchange Server 2013 đã Cập Nhật tích luỹ 3 hoặc phiên bản mới hơn của các bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt
  • Một trong những người dùng kí nhập vào hộp thư để tạo một cuộc họp có tài nguyên.
Trong trường hợp này, người dùng khác có thể thay đổi thông tin Microsoft Outlook, chẳng hạn như thời gian theo lịch và danh sách người tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, tài nguyên không cập nhật thông tin.
Nguyên nhân
Thisbehavior xảy ra vì bảo vệ addedin Exchange Server tích lũy Update 3 để tránh chiếm đoạt điều khiển cuộc họp. Do đó, hộp thư tài nguyên không xử lý yêu cầu từ những người dùng khác. Chỉ người dùng bắt nguồn từ cuộc họp có thể thay đổi thông tin cuộc họp trong Outlook và có tự động xử lý bằng tài nguyên.
Cách giải quyết khác
Để khắc phục hiện tượng này, có cuộc họp khởi tạo thay đổi trong hộp thư dùng chung. Hoặc, sử dụng Outlook Web App hoặc Outlook trên web cho tất cả người dùng kết nối với hộp thư dùng chung.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3121838 - Xem lại Lần cuối: 12/23/2015 05:37:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbsurveynew kbprb kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB3121838 KbMtvi
Phản hồi