MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.2 trong Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: tháng 9, 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3122654
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép từ chối bản ghi dịch vụ nếu kẻ chèn đặc biệt crafted XSLT vào XML phía máy tính khách Phần Web gây ra cuộc gọi đệ quy trên máy chủ. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-019.

Thông tin thêm
Quan trọng Tất cả trong tương lai bảo mật và cập Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.

Cách tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Liên tục Cập Nhật cho trình duyệt Web an toàn hơn.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3122654

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3137893.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Tập tin băm

Windows8.1-KB3122654-arm.msu5258CA7DAB175AD93259F80F5C6485C20BDB4CED3908FC4C4C7FC344975DE2A878C2B59C3F9FDCD6AEB15024CA72BF4AE276634C
Windows8.1-KB3122654-x64.msu25C69FB6B938BC7E799D0E62CA9A3D7EB5B28CA017E6E7CC0795E2B0545E32B411AA7725544C79B003DFB0A28F30BE2BDE7910D6
Windows8.1-KB3122654-x86.msu6C11702D856A4CAA1AC62E312EED8F8817ECB23DD621C6EA23CAD29DE7D940DBB3AFF303057C5C89AC5BC6D89E43A08453B0BE67

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của hệ thống

Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621348,88015 tháng 10 năm 201513:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,24821 tháng 10 năm 201513:33
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,27221 tháng 10 năm 201513:32
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621345,80821 tháng 10 năm 201513:30
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621356,56004 tháng 11 năm 201514:21
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78404 tháng 11 năm 201514:20
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,24831 tháng 10 năm 201503:39
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621345,80815 tháng 10 năm 201513:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621348,36831 tháng 10 năm 201503:39
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621346,83231 tháng 10 năm 201503:39
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78409 tháng 10 năm 201513:33
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621349,39209 tháng 10 năm 201513:33
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621346,32009 tháng 10 năm 201513:32
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,24816 tháng năm 201514:44
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,27216 tháng năm 201514:44
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621345,80816 tháng năm 201514:44
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78425 tháng 11 năm 201517:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78425 tháng 11 năm 201517:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621352,97602 tháng năm 201513:19
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,76025 tháng 11 năm 201517:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,76025 tháng 11 năm 201517:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621342,22425 tháng 11 năm 201517:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621341,71215 tháng 10 năm 201513:25
System.Data.sqlxml.dll4.0.30319.34281752,32804 tháng 12 năm 201514:32
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213316,11215 tháng 10 năm 201513:23
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213289,48821 tháng 10 năm 201513:33
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213287,95221 tháng 10 năm 201513:32
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213297,16821 tháng 10 năm 201513:30
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213362,19204 tháng 11 năm 201514:21
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213293,07204 tháng 11 năm 201514:20
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213286,93631 tháng 10 năm 201503:39
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213297,68015 tháng 10 năm 201513:26
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213308,94431 tháng 10 năm 201503:39
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213302,28831 tháng 10 năm 201503:39
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213293,07209 tháng 10 năm 201513:33
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213314,57609 tháng 10 năm 201513:33
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213301,77609 tháng 10 năm 201513:32
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213284,36816 tháng năm 201514:44
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213292,56016 tháng năm 201514:44
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213300,75216 tháng năm 201514:44
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213291,02425 tháng 11 năm 201517:26
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213294,09625 tháng 11 năm 201517:26
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213347,34402 tháng năm 201513:19
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213287,44025 tháng 11 năm 201517:27
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213287,95225 tháng 11 năm 201517:27
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213276,68825 tháng 11 năm 201517:26
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213276,68815 tháng 10 năm 201513:25
System.xml.dll4.0.30319.342812,703,00804 tháng 12 năm 201514:32
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632051,84004 tháng 12 năm 201522:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,20804 tháng 12 năm 201522:48
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632047,23204 tháng 12 năm 201522:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632047,24804 tháng 12 năm 201522:48
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632058,00024 tháng năm 201513:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,22430 tháng 10 năm 201519:53
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632043,25624 tháng năm 201513:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632047,24804 tháng 12 năm 201522:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632051,32824 tháng năm 201513:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,84024 tháng năm 201513:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632047,74430 tháng 10 năm 201519:54
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632052,35230 tháng 10 năm 201519:55
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632049,28030 tháng 10 năm 201519:55
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632043,25630 tháng 10 năm 201519:55
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632045,71230 tháng 10 năm 201519:57
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632047,24830 tháng 10 năm 201519:56
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,22404 tháng 12 năm 201522:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632044.79204 tháng 12 năm 201522:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632055,93604 tháng 12 năm 201522:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632045,20004 tháng 12 năm 201522:43
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632045,20004 tháng 12 năm 201522:43
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632045,18404 tháng 12 năm 201522:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632041,71204 tháng 12 năm 201522:48
System.Data.sqlxml.dll4.0.30319.36334752,32804 tháng 12 năm 201522:52
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320319,07204 tháng 12 năm 201522:46
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36333289,48804 tháng 12 năm 201522:48
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320290,91204 tháng 12 năm 201522:47
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320300,12804 tháng 12 năm 201522:48
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320363,71224 tháng năm 201513:08
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320294,59230 tháng 10 năm 201519:53
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320288,52824 tháng năm 201513:08
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320299,20804 tháng 12 năm 201522:46
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320310,46424 tháng năm 201513:08
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320305,24824 tháng năm 201513:08
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320294,51230 tháng 10 năm 201519:54
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320317,53630 tháng 10 năm 201519:55
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320303,21630 tháng 10 năm 201519:55
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320285,80830 tháng 10 năm 201519:55
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320295,52030 tháng 10 năm 201519:57
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320303,71230 tháng 10 năm 201519:56
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320293,98404 tháng 12 năm 201522:46
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320295,53604 tháng 12 năm 201522:46
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320347,35204 tháng 12 năm 201522:47
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320288,88004 tháng 12 năm 201522:43
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320289,39204 tháng 12 năm 201522:43
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320279,64804 tháng 12 năm 201522:47
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320279,64804 tháng 12 năm 201522:48
System.xml.dll4.0.30319.363342,703,00804 tháng 12 năm 201522:52

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của hệ thống

Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621348,88030 tháng 10 năm 201519:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,24830 tháng 10 năm 201519:48
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,27230 tháng 10 năm 201519:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621345,80830 tháng 10 năm 201519:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621356,56030 tháng 10 năm 201519:42
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78430 tháng 10 năm 201519:43
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,24830 tháng 10 năm 201519:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621345,80830 tháng 10 năm 201519:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621348,36830 tháng 10 năm 201519:45
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621346,83230 tháng 10 năm 201519:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78430 tháng 10 năm 201515:55
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621349,39230 tháng 10 năm 201515:58
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621346,32030 tháng 10 năm 201515:56
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,24825 tháng 11 năm 201517:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,27225 tháng 11 năm 201517:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621345,80825 tháng 11 năm 201517:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78425 tháng 11 năm 201517:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78425 tháng 11 năm 201517:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621352,97625 tháng 11 năm 201517:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,76025 tháng 11 năm 201517:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,76025 tháng 11 năm 201517:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621342,22425 tháng 11 năm 201517:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621341,71230 tháng 10 năm 201519:49
System.Data.sqlxml.dll4.0.30319.34281752,32804 tháng 12 năm 201514:33
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213316,11230 tháng 10 năm 201519:47
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213289,48830 tháng 10 năm 201519:48
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213287,95230 tháng 10 năm 201519:47
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213297,16830 tháng 10 năm 201519:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213362,19230 tháng 10 năm 201519:42
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213293,07230 tháng 10 năm 201519:43
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213286,92830 tháng 10 năm 201519:47
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213297,68030 tháng 10 năm 201519:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213308,94430 tháng 10 năm 201519:45
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213302,28830 tháng 10 năm 201519:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213293,07230 tháng 10 năm 201515:55
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213314,57630 tháng 10 năm 201515:58
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213301,77630 tháng 10 năm 201515:56
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213284,36825 tháng 11 năm 201517:26
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213292,56025 tháng 11 năm 201517:26
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213300,75225 tháng 11 năm 201517:27
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213291,02425 tháng 11 năm 201517:25
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213294,09625 tháng 11 năm 201517:24
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213347,34425 tháng 11 năm 201517:23
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213287,44025 tháng 11 năm 201517:25
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213287,95225 tháng 11 năm 201517:25
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213276,68825 tháng 11 năm 201517:25
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213276,68830 tháng 10 năm 201519:49
System.xml.dll4.0.30319.342812,703,00804 tháng 12 năm 201514:33
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621348,88030 tháng 10 năm 201519:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,24830 tháng 10 năm 201519:48
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,27230 tháng 10 năm 201519:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621345,80830 tháng 10 năm 201519:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621356,56030 tháng 10 năm 201519:42
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78430 tháng 10 năm 201519:43
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,24830 tháng 10 năm 201519:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621345,80830 tháng 10 năm 201519:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621348,36830 tháng 10 năm 201519:45
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621346,83230 tháng 10 năm 201519:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78430 tháng 10 năm 201515:55
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621349,39230 tháng 10 năm 201515:58
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621346,32030 tháng 10 năm 201515:56
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,24825 tháng 11 năm 201517:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,27225 tháng 11 năm 201517:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621345,80825 tháng 11 năm 201517:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78425 tháng 11 năm 201517:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621344,78425 tháng 11 năm 201517:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621352,97625 tháng 11 năm 201517:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,76025 tháng 11 năm 201517:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621343,76025 tháng 11 năm 201517:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621342,22425 tháng 11 năm 201517:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3621341,71230 tháng 10 năm 201519:49
System.Data.sqlxml.dll4.0.30319.34281752,32804 tháng 12 năm 201514:32
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213316,11230 tháng 10 năm 201519:47
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213289,48830 tháng 10 năm 201519:48
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213287,95230 tháng 10 năm 201519:47
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213297,16830 tháng 10 năm 201519:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213362,19230 tháng 10 năm 201519:42
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213293,07230 tháng 10 năm 201519:43
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213286,92830 tháng 10 năm 201519:47
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213297,68030 tháng 10 năm 201519:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213308,94430 tháng 10 năm 201519:45
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213302,28830 tháng 10 năm 201519:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213293,07230 tháng 10 năm 201515:55
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213314,57630 tháng 10 năm 201515:58
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213301,77630 tháng 10 năm 201515:56
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213284,36825 tháng 11 năm 201517:26
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213292,56025 tháng 11 năm 201517:26
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213300,75225 tháng 11 năm 201517:27
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213291,02425 tháng 11 năm 201517:25
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213294,09625 tháng 11 năm 201517:24
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213347,34425 tháng 11 năm 201517:23
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213287,44025 tháng 11 năm 201517:25
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213287,95225 tháng 11 năm 201517:25
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213276,68825 tháng 11 năm 201517:25
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36213276,68830 tháng 10 năm 201519:49
System.xml.dll4.0.30319.342812,703,00804 tháng 12 năm 201514:32
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632051,84022 tháng 10 năm 201513:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632044,68823 tháng năm 201513:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632044,28023 tháng năm 201513:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632047,32823 tháng năm 201513:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632058,00026 tháng năm 201513:10
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,22423 tháng năm 201513:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632044,68804 tháng 12 năm 201522:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632047,24822 tháng 10 năm 201513:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632051,32804 tháng 12 năm 201522:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632048,27204 tháng 12 năm 201522:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632047,74426 tháng năm 201513:12
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632050,83226 tháng năm 201513:12
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632049,28026 tháng năm 201513:12
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,20804 tháng 12 năm 201522:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632045,71204 tháng 12 năm 201522:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632045,81604 tháng 12 năm 201522:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632044.79204 tháng 12 năm 201522:43
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,30404 tháng 12 năm 201522:44
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632054,41609 tháng 10 năm 201522:10
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,72026 tháng năm 201513:06
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632045,28826 tháng năm 201513:06
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632043,74404 tháng 12 năm 201522:50
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632043,15222 tháng 10 năm 201513:22
System.Data.sqlxml.dll4.0.30319.36334752,32804 tháng 12 năm 201522:55
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320317,55222 tháng 10 năm 201513:22
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320290,92823 tháng năm 201513:09
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320287,96023 tháng năm 201513:09
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320300,12823 tháng năm 201513:09
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320363,72026 tháng năm 201513:10
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320294,60023 tháng năm 201513:09
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320289,88804 tháng 12 năm 201522:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320300,64022 tháng 10 năm 201513:22
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320311,90404 tháng 12 năm 201522:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320303,72804 tháng 12 năm 201522:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320293,08026 tháng năm 201513:12
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320316,10426 tháng năm 201513:12
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320303,29626 tháng năm 201513:12
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320285,89604 tháng 12 năm 201522:46
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320294,00004 tháng 12 năm 201522:46
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320302,19204 tháng 12 năm 201522:47
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320293,98404 tháng 12 năm 201522:43
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320294,10404 tháng 12 năm 201522:44
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320348,78409 tháng 10 năm 201522:10
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320290,40026 tháng năm 201513:06
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320289,48026 tháng năm 201513:06
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320278,21604 tháng 12 năm 201522:50
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320278,12822 tháng 10 năm 201513:22
System.xml.dll4.0.30319.363342,703,00804 tháng 12 năm 201522:55
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632051,84022 tháng 10 năm 201513:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632044,68823 tháng năm 201513:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632044,28023 tháng năm 201513:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632047,32823 tháng năm 201513:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632058,00026 tháng năm 201513:10
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,22423 tháng năm 201513:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632044,68804 tháng 12 năm 201522:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632047,24822 tháng 10 năm 201513:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632051,32804 tháng 12 năm 201522:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632048,27204 tháng 12 năm 201522:49
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632047,74426 tháng năm 201513:12
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632050,83226 tháng năm 201513:12
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632049,28026 tháng năm 201513:12
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,20804 tháng 12 năm 201522:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632045,71204 tháng 12 năm 201522:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632045,81604 tháng 12 năm 201522:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632044.79204 tháng 12 năm 201522:43
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,30404 tháng 12 năm 201522:44
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632054,41609 tháng 10 năm 201522:10
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632046,72026 tháng năm 201513:06
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632045,28826 tháng năm 201513:06
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632043,74404 tháng 12 năm 201522:50
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3632043,15222 tháng 10 năm 201513:22
System.Data.sqlxml.dll4.0.30319.36334752,32804 tháng 12 năm 201522:52
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320317,55222 tháng 10 năm 201513:22
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320290,92823 tháng năm 201513:09
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320287,96023 tháng năm 201513:09
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320300,12823 tháng năm 201513:09
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320363,72026 tháng năm 201513:10
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320294,60023 tháng năm 201513:09
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320289,88804 tháng 12 năm 201522:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320300,64022 tháng 10 năm 201513:22
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320311,90404 tháng 12 năm 201522:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320303,72804 tháng 12 năm 201522:49
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320293,08026 tháng năm 201513:12
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320316,10426 tháng năm 201513:12
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320303,29626 tháng năm 201513:12
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320285,89604 tháng 12 năm 201522:46
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320294,00004 tháng 12 năm 201522:46
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320302,19204 tháng 12 năm 201522:47
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320293,98404 tháng 12 năm 201522:43
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320294,10404 tháng 12 năm 201522:44
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320348,78409 tháng 10 năm 201522:10
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320290,40026 tháng năm 201513:06
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320289,48026 tháng năm 201513:06
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320278,21604 tháng 12 năm 201522:50
System.xml.Resources.dll4.0.30319.36320278,12822 tháng 10 năm 201513:22
System.xml.dll4.0.30319.363342,703,00804 tháng 12 năm 201522:52

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344050,66425 tháng 11 năm 201517:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344045,04025 tháng 11 năm 201517:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344046,05625 tháng 11 năm 201517:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344047,59225 tháng 11 năm 201517:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344058,35225 tháng 11 năm 201517:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344046,57625 tháng 11 năm 201517:29
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344045,03225 tháng 11 năm 201517:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344047,59225 tháng 11 năm 201517:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344050,16025 tháng 11 năm 201517:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344048,61625 tháng 11 năm 201517:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344046,57625 tháng 11 năm 201517:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344051,17625 tháng 11 năm 201517:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344048,11225 tháng 11 năm 201517:28
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344045,04025 tháng 11 năm 201517:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344046,05625 tháng 11 năm 201517:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344047,59225 tháng 11 năm 201517:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344046,57625 tháng 11 năm 201517:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344046,56825 tháng 11 năm 201517:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344054,76825 tháng 11 năm 201517:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344045,55230 tháng 10 năm 201519:50
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344045,55230 tháng 10 năm 201519:48
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344044,00830 tháng 10 năm 201519:44
System.Data.sqlxml.Resources.dll4.0.30319.3344043,50425 tháng 11 năm 201517:27
System.Data.sqlxml.dll4.0.30319.34281752,32804 tháng 12 năm 201514:34
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440317,89625 tháng 11 năm 201517:24
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440291,28025 tháng 11 năm 201517:27
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440289,73625 tháng 11 năm 201517:27
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440298,95225 tháng 11 năm 201517:26
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440363,98425 tháng 11 năm 201517:27
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440294,86425 tháng 11 năm 201517:29
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440288,71225 tháng 11 năm 201517:24
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440299,46425 tháng 11 năm 201517:27
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440310,73625 tháng 11 năm 201517:23
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440304,07225 tháng 11 năm 201517:26
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440294,86425 tháng 11 năm 201517:27
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440316,36025 tháng 11 năm 201517:23
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440303,56825 tháng 11 năm 201517:28
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440286,16025 tháng 11 năm 201517:25
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440294,34425 tháng 11 năm 201517:26
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440302,53625 tháng 11 năm 201517:25
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440292,81625 tháng 11 năm 201517:25
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440295,88025 tháng 11 năm 201517:24
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440349,13625 tháng 11 năm 201517:23
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440289,23230 tháng 10 năm 201519:50
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440289,73630 tháng 10 năm 201519:48
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440278,47230 tháng 10 năm 201519:44
System.xml.Resources.dll4.0.30319.33440278,48025 tháng 11 năm 201517:27
System.xml.dll4.0.30319.342812,703,00804 tháng 12 năm 201514:34

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
  • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi sử dụng:
    • Windows Server 2012 R2
    • Windows 8.1
    • Windows RT 8.1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3122654 - Xem lại Lần cuối: 02/10/2016 06:53:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3122654 KbMtvi
Phản hồi