PowerPoint chú thích đang họp Skype phát không hiển thị cho người tham gia

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3123049
VẤN ĐỀ
Các nhóm thành viên sự kiện đang họp Skype phát có thể chú thích vào bản trình bày PowerPoint được trình bày trong cuộc họp. Tuy nhiên, những người tham gia của chương trình không thể xem các chú thích.
THÔNG TIN KHÁC
Chú thích đang họp Skype Broadcast không được hỗ trợ và do đó không thể được xem bởi những người tham gia của chương trình. Sự kiện nhóm thành viên nên tránh sử dụng chức năng này.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3123049 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 18:33:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Skype for Business Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3123049 KbMtvi
Phản hồi