Windows 10 phiên bản 1511 ảnh không chính xác cho biết "Windows 10 doanh nghiệp kỹ thuật xem trước"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3123871
Triệu chứng
Bạn có thể gặp một hoặc nhiều sự cố sau khi Windows 10 phiên bản 1511 ISO hoặc WIMs:

  • Sau khi bạn nhập tệp .wim vào bộ công cụ triển khai Microsoft, tên hoặc mô tả sẽ có tham chiếu đến "Xem trước kỹ thuật".
  • Dism /get-wiminfo đã tham chiếu đến "Xem trước kỹ thuật".
  • Nếu bạn mở một tệp unattend.xml được tạo ra bằng cách sử dụng tệp .wim, bạn sẽ thấy "Xem trước kỹ thuật" liệt kê trong phần CPI:Source trong tệp trả lời.
  • Văn bản có thể hiển thị ở nhiều nơi khác nhau trong triển khai công cụ khác. Ví dụ, quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống.
Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng Windows 10 doanh nghiệp vào ISO/WIM, nó sẽ hiển thị "Windows 10 doanh nghiệp kỹ thuật xem trước" để mô tả.

Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra do một mô tả chính xác trong cửa sổ 10 phiên bản 1511 install.wim.
Giải pháp
Microsoft biết vấn đề này và đang điều tra. Mô tả chính xác sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề.
sccm mdt

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3123871 - Xem lại Lần cuối: 12/25/2015 15:35:00 - Bản sửa đổi: 1.0

  • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbtshoot kbmt KB3123871 KbMtvi
Phản hồi