MS16-005: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows trình điều khiển chế độ lõi: 12 tháng 1 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3124001
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Nghiêm trọng hơn của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng truy cập một web site độc hại.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-005.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-005 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows6.0-KB3124001-x86.msu400CFF299C9768D7AE857A7BE209AF2C4275C897C9DA134110FB30A57BBB4D4DCD7299926B86D8A8E604D7495DC92AE2934087DA
Windows6.1-KB3124001-ia64.msuCF0F52D15EDBD93FEB36FAF908BF5C768AF58EBA3357C9F7EB84B2823377C0EE446024605D4F791BB5F8E4A0DFE7C13B93D4BC39
Windows8.1-KB3124001-x64.msu9E461083E663E652E556241CC0C6011A1DC2FB5507880729B1BE283782DDFC718FA2FA3473EA09291260AAB32BBB1176E2306E6A
Windows8-RT-KB3124001-x64.msuE14318C8C83130D3220F2F3DDF3CD1AC87A1226B8D5B93913B5D86C2139B19976A7414E67988E941C4324ADB62358CB9AB04134C
Windows8-RT-KB3124001-x86.msu52795DCBA270AFF2E69DD4998F5A0A8F7E01361DFA25D69504B56CC002F1EB451460AB4CA4BACA483278DF7B0149934E988BA01A
Windows6.1-KB3124001-x86.msu7A97B37CE07F93FDC67657E9EDF815EC109320283209825C756A8B0AADAE8AFF9370EE00BFF4035E93233568BAD6C4182F3E4026
Windows8.1-KB3124001-x86.msu4F9CF28780C1F2405ECF4404C5AAE45707E5E34E0CE355C285FE8C6577945B079EA6D7CE8E093F964503DF9C255CDD5E060E05B8
Windows6.0-KB3124001-x64.msu45A6D88B838C771E38B60FE62C31A1D586558F5A2AC0569438EB6FB7510BF1F596E857D6744F0BA951CFD73E2289A39C287B5D0E
Windows6.0-KB3124001-ia64.msuD00E4D32F6ECB723D5B687D0700AA0EAD5F08383C527B2E91F526CB70188F7D1865718E95C03CA511407F6FE6F7D4EE950274E0F
Windows6.1-KB3124001-x64.msu754FCC274AC87C61250D45C904838F6A42F32E4AC40ED7A7AEDE7201402D45838CEC14DDB657736F3F70AAF1CA48505F41757D46

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2,19XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gdi32.dll6.0.6002.19554298,49605 tháng 12 năm 201517:02x 86
Gdi32.dll6.0.6002.23864298,49605 tháng 12 năm 201516:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gdi32.dll6.0.6002.19554390,65605 tháng 12 năm 201516:39x64
Gdi32.dll6.0.6002.23864390,65605 tháng 12 năm 201516:35x64
Gdi32.dll6.0.6002.19554304,64005 tháng 12 năm 201517:03x 86
Gdi32.dll6.0.6002.23864304,64005 tháng 12 năm 201516:32x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gdi32.dll6.0.6002.19554954,36805 tháng 12 năm 201516:20IA-64
Gdi32.dll6.0.6002.23864954,36805 tháng 12 năm 201516:00IA-64
Gdi32.dll6.0.6002.19554304,64005 tháng 12 năm 201517:03x 86
Gdi32.dll6.0.6002.23864304,64005 tháng 12 năm 201516:32x 86

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1,18XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gdi32.dll6.1.7601.19091971,77608 tháng 12 năm 201518:20IA-64
Gdi32.dll6.1.7601.23290971,77608 tháng 12 năm 201518:06IA-64
Gdi32.dll6.1.7601.19091312,32008 tháng 12 năm 201521:52x 86
Gdi32.dll6.1.7601.23290312,32008 tháng 12 năm 201518:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gdi32.dll6.1.7601.19091305,66408 tháng 12 năm 201521:53x 86
Gdi32.dll6.1.7601.23290305,66408 tháng 12 năm 201518:32x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gdi32.dll6.1.7601.19091405,50408 tháng 12 năm 201519:07x64
Gdi32.dll6.1.7601.2329040499208 tháng 12 năm 201518:58x64
Gdi32.dll6.1.7601.19091312,32008 tháng 12 năm 201521:52x 86
Gdi32.dll6.1.7601.23290312,32008 tháng 12 năm 201518:31x 86

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.3.960 0.17XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gdi32.dll6.3.9600.181551,380,60007 tháng 12 năm 201510:56x64
Gdi32.dll6.3.9600.181551,097,21604 tháng 12 năm 201515:00x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gdi32.dll6.3.9600.181551,132,64007 tháng 12 năm 201511:01x 86

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh dịch vụ
  6.2.920 0.17XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,21XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gdi32.dll6.2.9200.175911,303,04008 tháng 12 năm 201515:16x64
Gdi32.dll6.2.9200.217141,296,89609 tháng 12 năm 201506:38x64
Gdi32.dll6.2.9200.175921,024,00005 tháng 12 năm 201518:48x 86
Gdi32.dll6.2.9200.217131,024,00008 tháng 12 năm 201505:23x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Gdi32.dll6.2.9200.175921,079,80808 tháng 12 năm 201515:43x 86
Gdi32.dll6.2.9200.217131,075,20009 tháng 12 năm 201501:38x 86
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3124001 - Xem lại Lần cuối: 01/12/2016 19:40:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3124001 KbMtvi
Phản hồi