ID tài liệu không được gán cho các mục trong Thư viện Tài liệu trong SharePoint trực tuyến

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3125194
VẤN ĐỀ
Xem xét tình huống sau:
  • Bạn có nhiều loại nội dung tuỳ chỉnh dựa trên loại nội dung tài liệu. Các loại nội dung tuỳ chỉnh được xuất bản tập hợp web site trung tâm loại nội dung tuyển tập site kiểm nhập.
  • Trên tập hợp web site kiểm nhập, bạn thiết lập một loại nội dung tùy chỉnh kiểu nội dung mặc định vào Thư viện Tài liệu.
  • Bạn kích hoạt theDocument ID Servicefeature trên tuyển tập site.
Khi bạn đi tuyển tập site và xem tài liệu trong Thư viện Tài liệu ID tài liệu không chỉ định và cột ID tài liệu không được hiển thị dưới dạng một cột trong chế độ xem.
GIẢI PHÁP
Để kích hoạt tính năng tài liệu bản ghi dịch vụ ID trên tập hợp web site đã được kiểm nhập với Trung tâm loại nội dung, trước tiên bạn phải cho phép theDocument ID bản ghi dịch vụ tính năng trên tuyển tập site trung tâm loại nội dung. Sau đó, bạn phải trích dẫn được cung cấp các loại nội dung để các tuyển tập site kiểm nhập có thể cập nhật các loại nội dung site.

Để biết thêm thông tin về cách phát hành một loại nội dung từ Trung tâm phát hành loại nội dung, hãy xem bài viết sau đây:
THÔNG TIN KHÁC
Sự cố này xảy ra do một loại nội dung site được xuất bản một tuyển tập site kiểm nhập được thiết lập để chỉ đọc khi hub loại nội dung xuất bản một loại nội dung. Điều này xảy ra bất kể có loại nội dung được xác định loại nội dung Trung tâm là chỉ-đọc. TheDocument ID bản ghi dịch vụ tính năng được bật trên tuyển tập site kiểm nhập, yêu cầu cột bị mất và không được cung cấp bởi vì loại nội dung site chỉ đọc.

Để biết thêm thông tin về cách kích hoạt tính năng thu thập web site, hãy xem bài viết sau đây:
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3125194 - Xem lại Lần cuối: 12/14/2015 23:26:00 - Bản sửa đổi: 1.0


  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3125194 KbMtvi
Phản hồi