MS16-006: Cập nhật bảo mật cho Silverlight để thực thi mã từ xa địa chỉ: Ngày 12 tháng 1 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3126036
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một lỗ hổng trong Microsoft Silverlight. Các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng truy cập một web site bị xâm phạm bao gồm một ứng dụng Silverlight đặc biệt crafted. Kẻ tấn công sẽ không có cách nào để buộc người dùng truy cập một web site bị xâm phạm. Thay vào đó, kẻ tấn công có thể thuyết phục người dùng để truy cập vào các web site, thường bằng cách nhận được chúng để nhấp vào một liên kết trong một thông báo email hoặc tin nhắn nhanh sẽ đưa người dùng đến web site của kẻ tấn công.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-006.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemTự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-006 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Silverlight 5 cho Mac (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Silverlight 5 khi cài đặt chuyên biệt trên máy Mac:
Silverlight.dmg
Đối với Microsoft Silverlight 5 phát triển thời gian khi cài đặt chuyên biệt trên máy Mac:
silverlight_developer.dmg
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại.
Thông tin về việc loại bỏMở Finder, chọn ổ đĩa hệ thống, mục tin thư thoại Internet cắm - thư việnvà sau đó xoá các Silverlight.Plugin tệp. (Thông báo rằng bản Cập Nhật không thể loại bỏ mà không loại bỏ trình bổ sung Silverlight.)
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần.
Xác minh cài đặt chuyên biệtXem phần Cập Nhật câu hỏi thường gặp trong bản tin này giải quyết vấn đề, "làm thế nào để biết phiên bản và xây dựng Microsoft Silverlight hiện được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống của tôi?"

Silverlight 5 cho Windows (hỗ trợ tất cả phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Silverlight 5 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Microsoft Windows:
Silverlight.exe
Đối với Microsoft Silverlight 5 nhà phát triển chạy khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả hỗ trợ phiên bản 32-bit của Microsoft Windows:
silverlight_developer.exe
Microsoft Silverlight 5 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 64-bit của Microsoft Windows:
silverlight_x64.exe
Đối với Microsoft Silverlight 5 nhà phát triển chạy khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả hỗ trợ phiên bản 64-bit của Microsoft Windows:
silverlight_developer_x64.exe
Khoá cài đặt chuyên biệtXem các Hướng dẫn triển khai doanh nghiệp Silverlight.
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại.
Thông tin về việc loại bỏSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển. (Thông báo rằng bản Cập Nhật không thể loại bỏ mà không loại bỏ Silverlight.)
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần.
Xác minh khóa kiểm nhậpĐể cài đặt chuyên biệt 32-bit Microsoft Silverlight 5:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.41212.0"
Để cài đặt chuyên biệt 64-bit Microsoft Silverlight 5:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.41212.0"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.41212.0"

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
Silverlight.dmgA9E699B5DEA25835D201783F64CB30521CEF4DD1E7FD86EBCC5F48F8B2DCC2FC17028AEF1F8208C3FE798245BA879A5C99FE4AD9
Silverlight.exe22B0BEAAAF181FCAF0166DDCDE8CBDC96D38DE52AF2D435A034E03C2940A648291013EBD9DE20D855447DBDB93416E7E03C3E91B
Silverlight_Developer.exe3D8EF9DD48DABC9DE2FDD5BFC9E4D1B1DE3ADB5D9B21CF7934FB1EDFAE47843FDDC4D36430917CBC85521C9F0FDABF395AFA129E
Silverlight_Developer_x64.exe4F04C83AB015AF1C98B98CBE682088435B1C464C1BC88A6B7095859ADBE13AA9D8D44788C558954B7EC3F91B712F6E9CF238462F
Silverlight_x64.exe55FD768B40CCF1286DD7555398E4116F2888FB3AC658BAF950F26279DC9115D952EDF2426FE1115888EDE53BA08CBC9166868C1A

Thông tin về tệp

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 Silverlight

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Install.exe5.1.41212.0230,07212 tháng 12 năm 201508:29x86
Install.Res.dll5.1.41212.0438,44012 tháng 12 năm 201507:18x86
Microsoft_defaults.exe1.0.0.1119,96827 tháng 5 năm 201504:13x86
Silverlight.7zKhông áp dụng6,723,59412 tháng 12 năm 201508:29Không áp dụng
Silverlight.msiKhông áp dụng38,40012 tháng 12 năm 201507:21Không áp dụng

Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của nhà phát triển Silverlight

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Install.exe5.1.41212.0289,46412 tháng 12 năm 201509:11x64
Install.Res.dll5.1.41212.0438,44012 tháng 12 năm 201507:48x64
Microsoft_defaults.exe1.0.0.1119,96827 tháng 5 năm 201504:13x86
Silverlight.7zKhông áp dụng12,836,03912 tháng 12 năm 201509:11Không áp dụng
Silverlight.msiKhông áp dụng37,88812 tháng 12 năm 201507:52Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của nhà phát triển Silverlight

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Install.exe5.1.41212.0230,61612 tháng 12 năm 201508:48x86
Install.Res.dll5.1.41212.0438,44012 tháng 12 năm 201507:18x86
Microsoft_defaults.exe1.0.0.1119,96827 tháng 5 năm 201504:13x86
Silverlight.7zKhông áp dụng6,724,26812 tháng 12 năm 201508:49Không áp dụng
Silverlight.msiKhông áp dụng38,40012 tháng 12 năm 201507:21Không áp dụng
Agcoreresourcedll5.1.41212.0304,80012 tháng 12 năm 201507:32x86
Dbgshimdll5.1.41212.0164,49612 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_dedll5.1.41212.027,34412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_en_usdll5.1.41212.026.40012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_esdll5.1.41212.027,42412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_frdll5.1.41212.026.912 người12 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_itdll5.1.41212.026.912 người12 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_jadll5.1.41212.029,98412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_kodll5.1.41212.028,44812 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_rudll5.1.41212.033,05612 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.024,86412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.024,86412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_dedll5.1.41212.011,99212 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_en_usdll5.1.41212.013,08812 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_esdll5.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_frdll5.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_itdll5.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_jadll5.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_kodll5.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_rudll5.1.41212.012,57612 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.011,55212 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.011,55212 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_dedll5.1.41212.015,59212 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_en_usdll5.1.41212.016,69612 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_esdll5.1.41212.015.672 người12 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_frdll5.1.41212.016,18412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_itdll5.1.41212.016,18412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_jadll5.1.41212.016,69612 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_kodll5.1.41212.016,18412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_rudll5.1.41212.017,72012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.015,16012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.015,16012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_dedll5.1.41212.011.00012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_en_usdll5.1.41212.012.104 người12 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_esdll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_frdll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_itdll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_jadll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_kodll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_rudll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscordaccoredll5.1.41212.01,179,29612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscordbidll5.1.41212.0952,98412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_dedll5.1.41212.0228,53612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_en_usdll5.1.41212.0215,81612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_esdll5.1.41212.0224,52012 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_frdll5.1.41212.0229,12812 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_itdll5.1.41212.0223,49612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_jadll5.1.41212.0255,24012 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_kodll5.1.41212.0232,20012 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_rudll5.1.41212.0292,10412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.0198,40812 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.0199,94412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_dedll5.1.41212.0423,66412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_en_usdll5.1.41212.0345,76012 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_esdll5.1.41212.0413,42412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_frdll5.1.41212.0419,05612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_itdll5.1.41212.0404,72012 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_jadll5.1.41212.0239,85612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_kodll5.1.41212.0234,22412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_rudll5.1.41212.0388,33612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_zh_hansdll5.1.41212.0163,56812 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_zh_hantdll5.1.41212.0174,83212 tháng 12 năm 201507:32x86
Sosdll5.1.41212.0627,33612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_dedll5.1.41212.046,26412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_en_usdll5.1.41212.044,29612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_esdll5.1.41212.045,83212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_frdll5.1.41212.046,85612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_itdll5.1.41212.045,83212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_jadll5.1.41212.050,95212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_kodll5.1.41212.047.36812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_rudll5.1.41212.057,09612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.041,22412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.041,73612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_dedll5.1.41212.025,77612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_en_usdll5.1.41212.032,00012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_esdll5.1.41212.025,85612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_frdll5.1.41212.025,85612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_itdll5.1.41212.025,34412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_jadll5.1.41212.027,39212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_kodll5.1.41212.025,85612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_rudll5.1.41212.030,46412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.023,29612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.023,80812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_dedll5.1.41212.023,22412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_en_usdll5.1.41212.029,44812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_esdll5.1.41212.023,30412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_frdll5.1.41212.023,81612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_itdll5.1.41212.022,79212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_jadll5.1.41212.025,35212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_kodll5.1.41212.023,30412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_rudll5.1.41212.027,40012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.020,74412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.021,25612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_dedll5.1.41212.056,54412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_en_usdll5.1.41212.052,01612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_esdll5.1.41212.055,08812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_frdll5.1.41212.058,16012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_itdll5.1.41212.053,55212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_jadll5.1.41212.063,28012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_kodll5.1.41212.057,64812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_rudll5.1.41212.071,47212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.049,96812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.049,45612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_dedll5.1.41212.071,36812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_en_usdll5.1.41212.066,32812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_esdll5.1.41212.069,40012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_frdll5.1.41212.073,49612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_itdll5.1.41212.068,88812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_jadll5.1.41212.080,66412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_kodll5.1.41212.071,96012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_rudll5.1.41212.092,44012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.061,72012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.061,20812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_dedll5.1.41212.016,60012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_en_usdll5.1.41212.017,18412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_esdll5.1.41212.016,16012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_frdll5.1.41212.016,67212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_itdll5.1.41212.016,16012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_jadll5.1.41212.017,18412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_kodll5.1.41212.016,67212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_rudll5.1.41212.018,72012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.015,64812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.015,64812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_dedll8.1.41212.014.032 người12 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_en_usdll8.1.41212.015,13612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_esdll8.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_frdll8.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_itdll8.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_jadll8.1.41212.014,62412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_kodll8.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_rudll8.1.41212.015,13612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_zh_hansdll8.1.41212.013,60012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_zh_hantdll8.1.41212.013,60012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_dedll5.1.41212.064,19212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_en_usdll5.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_esdll5.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_frdll5.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_itdll5.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_jadll5.1.41212.064,27212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_kodll5.1.41212.064,27212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_rudll5.1.41212.072,46412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.056,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.056,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_dedll5.1.41212.015,04812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_en_usdll5.1.41212.015,64012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_esdll5.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_frdll5.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_itdll5.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_jadll5.1.41212.016,15212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_kodll5.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_rudll5.1.41212.016.664 người12 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.014,61612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.014,61612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_dedll5.1.41212.033,46412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_en_usdll5.1.41212.033,03212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_esdll5.1.41212.033,03212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_frdll5.1.41212.033,54412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_itdll5.1.41212.033,03212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_jadll5.1.41212.036,61612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_kodll5.1.41212.034,56812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_rudll5.1.41212.041,22412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.030,47212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.030,47212 tháng 12 năm 201507:32x86

Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của nhà phát triển Silverlight

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Install.exe5.1.41212.0290,00812 tháng 12 năm 201509:33x64
Install.Res.dll5.1.41212.0438,44012 tháng 12 năm 201507:48x64
Microsoft_defaults.exe1.0.0.1119,96827 tháng 5 năm 201504:13x86
Silverlight.7zKhông áp dụng12,836,03012 tháng 12 năm 201509:34Không áp dụng
Silverlight.msiKhông áp dụng37,88812 tháng 12 năm 201507:52Không áp dụng
Agcoreresourcedll5.1.41212.0304,80012 tháng 12 năm 201507:32x86
Agcoreresourcedll_645.1.41212.0304,80012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Dbgshimdll5.1.41212.0164,49612 tháng 12 năm 201507:32x86
Dbgshimdll_645.1.41212.0204,43212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_visualbasic_debug_resources_dedll5.1.41212.027,34412 tháng 12 năm 201508:00x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_dedll_645.1.41212.027,34412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_visualbasic_debug_resources_en_usdll5.1.41212.026.40012 tháng 12 năm 201508:00x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.026.40012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_visualbasic_debug_resources_esdll5.1.41212.027,42412 tháng 12 năm 201508:00x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_esdll_645.1.41212.027,42412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_visualbasic_debug_resources_frdll5.1.41212.026.912 người12 tháng 12 năm 201508:00x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_frdll_645.1.41212.026.912 người12 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_visualbasic_debug_resources_itdll5.1.41212.026.912 người12 tháng 12 năm 201508:00x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_itdll_645.1.41212.026.912 người12 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_visualbasic_debug_resources_jadll5.1.41212.029,98412 tháng 12 năm 201508:00x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_jadll_645.1.41212.029,98412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_visualbasic_debug_resources_kodll5.1.41212.028,44812 tháng 12 năm 201508:00x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_kodll_645.1.41212.028,44812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_visualbasic_debug_resources_rudll5.1.41212.033,05612 tháng 12 năm 201508:00x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_rudll_645.1.41212.033,05612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.024,86412 tháng 12 năm 201508:00x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.024,86412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.024,86412 tháng 12 năm 201508:00x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.024,86412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_debug_resources_dedll5.1.41212.011,99212 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_dedll_645.1.41212.011,99212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_debug_resources_en_usdll5.1.41212.013,08812 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.013,08812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_debug_resources_esdll5.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_esdll_645.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_debug_resources_frdll5.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_frdll_645.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_debug_resources_itdll5.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_itdll_645.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_debug_resources_jadll5.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_jadll_645.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_debug_resources_kodll5.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_kodll_645.1.41212.012,06412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_debug_resources_rudll5.1.41212.012,57612 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_rudll_645.1.41212.012,57612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.011,55212 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.011,55212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.011,55212 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.011,55212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_dedll5.1.41212.015,59212 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_dedll_645.1.41212.015,59212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_en_usdll5.1.41212.016,69612 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.016,69612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_esdll5.1.41212.015.672 người12 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_esdll_645.1.41212.015.672 người12 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_frdll5.1.41212.016,18412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_frdll_645.1.41212.016,18412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_itdll5.1.41212.016,18412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_itdll_645.1.41212.016,18412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_jadll5.1.41212.016,69612 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_jadll_645.1.41212.016,69612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_kodll5.1.41212.016,18412 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_kodll_645.1.41212.016,18412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_rudll5.1.41212.017,72012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_rudll_645.1.41212.017,72012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.015,16012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.015,16012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.015,16012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.015,16012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_dedll5.1.41212.011.00012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_dedll_645.1.41212.011.00012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_en_usdll5.1.41212.012.104 người12 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.012.104 người12 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_esdll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_esdll_645.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_frdll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_frdll_645.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_itdll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_itdll_645.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_jadll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_jadll_645.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_kodll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_kodll_645.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_rudll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_rudll_645.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.011,08012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscordaccoredll5.1.41212.01,179,29612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscordaccoredll_645.1.41212.01,620,12812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscordbidll5.1.41212.0952,98412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscordbidll_645.1.41212.01,349,27212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorlib_debug_resources_dedll5.1.41212.0228,53612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_dedll_645.1.41212.0228,53612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorlib_debug_resources_en_usdll5.1.41212.0215,81612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.0215,81612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorlib_debug_resources_esdll5.1.41212.0224,52012 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_esdll_645.1.41212.0224,52012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorlib_debug_resources_frdll5.1.41212.0229,12812 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_frdll_645.1.41212.0229,12812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorlib_debug_resources_itdll5.1.41212.0223,49612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_itdll_645.1.41212.0223,49612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorlib_debug_resources_jadll5.1.41212.0255,24012 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_jadll_645.1.41212.0255,24012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorlib_debug_resources_kodll5.1.41212.0232,20012 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_kodll_645.1.41212.0232,20012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorlib_debug_resources_rudll5.1.41212.0292,10412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_rudll_645.1.41212.0292,10412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorlib_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.0198,40812 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.0198,40812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorlib_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.0199,94412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorlib_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.0199,94412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorrc_debug_dedll5.1.41212.0423,66412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_dedll_645.1.41212.0423,66412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorrc_debug_en_usdll5.1.41212.0345,76012 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_en_usdll_645.1.41212.0345,76012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorrc_debug_esdll5.1.41212.0413,42412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_esdll_645.1.41212.0413,42412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorrc_debug_frdll5.1.41212.0419,05612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_frdll_645.1.41212.0419,05612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorrc_debug_itdll5.1.41212.0404,72012 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_itdll_645.1.41212.0404,72012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorrc_debug_jadll5.1.41212.0239,85612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_jadll_645.1.41212.0239,85612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorrc_debug_kodll5.1.41212.0234,22412 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_kodll_645.1.41212.0234,22412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorrc_debug_rudll5.1.41212.0388,33612 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_rudll_645.1.41212.0388,33612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorrc_debug_zh_hansdll5.1.41212.0163,56812 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_zh_hansdll_645.1.41212.0163,56812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Mscorrc_debug_zh_hantdll5.1.41212.0174,83212 tháng 12 năm 201507:32x86
Mscorrc_debug_zh_hantdll_645.1.41212.0174,83212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
Sosdll5.1.41212.0627,33612 tháng 12 năm 201507:32x86
Sosdll_645.1.41212.0742,02412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_core_debug_resources_dedll5.1.41212.046,26412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_dedll_645.1.41212.046,26412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_core_debug_resources_en_usdll5.1.41212.044,29612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.044,29612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_core_debug_resources_esdll5.1.41212.045,83212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_esdll_645.1.41212.045,83212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_core_debug_resources_frdll5.1.41212.046,85612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_frdll_645.1.41212.046,85612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_core_debug_resources_itdll5.1.41212.045,83212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_itdll_645.1.41212.045,83212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_core_debug_resources_jadll5.1.41212.050,95212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_jadll_645.1.41212.050,95212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_core_debug_resources_kodll5.1.41212.047.36812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_kodll_645.1.41212.047.36812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_core_debug_resources_rudll5.1.41212.057,09612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_rudll_645.1.41212.057,09612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_core_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.041,22412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.041,22412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_core_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.041,73612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_core_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.041,73612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_debug_resources_dedll5.1.41212.025,77612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_dedll_645.1.41212.025,77612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_debug_resources_en_usdll5.1.41212.032,00012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.032,00012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_debug_resources_esdll5.1.41212.025,85612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_esdll_645.1.41212.025,85612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_debug_resources_frdll5.1.41212.025,85612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_frdll_645.1.41212.025,85612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_debug_resources_itdll5.1.41212.025,34412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_itdll_645.1.41212.025,34412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_debug_resources_jadll5.1.41212.027,39212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_jadll_645.1.41212.027,39212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_debug_resources_kodll5.1.41212.025,85612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_kodll_645.1.41212.025,85612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_debug_resources_rudll5.1.41212.030,46412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_rudll_645.1.41212.030,46412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.023,29612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.023,29612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.023,80812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.023,80812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_net_debug_resources_dedll5.1.41212.023,22412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_dedll_645.1.41212.023,22412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_net_debug_resources_en_usdll5.1.41212.029,44812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.029,44812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_net_debug_resources_esdll5.1.41212.023,30412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_esdll_645.1.41212.023,30412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_net_debug_resources_frdll5.1.41212.023,81612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_frdll_645.1.41212.023,81612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_net_debug_resources_itdll5.1.41212.022,79212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_itdll_645.1.41212.022,79212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_net_debug_resources_jadll5.1.41212.025,35212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_jadll_645.1.41212.025,35212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_net_debug_resources_kodll5.1.41212.023,30412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_kodll_645.1.41212.023,30412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_net_debug_resources_rudll5.1.41212.027,40012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_rudll_645.1.41212.027,40012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_net_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.020,74412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.020,74412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_net_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.021,25612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_net_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.021,25612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_runtime_serialization_debug_resources_dedll5.1.41212.056,54412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_dedll_645.1.41212.056,54412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_runtime_serialization_debug_resources_en_usdll5.1.41212.052,01612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.052,01612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_runtime_serialization_debug_resources_esdll5.1.41212.055,08812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_esdll_645.1.41212.055,08812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_runtime_serialization_debug_resources_frdll5.1.41212.058,16012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_frdll_645.1.41212.058,16012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_runtime_serialization_debug_resources_itdll5.1.41212.053,55212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_itdll_645.1.41212.053,55212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_runtime_serialization_debug_resources_jadll5.1.41212.063,28012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_jadll_645.1.41212.063,28012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_runtime_serialization_debug_resources_kodll5.1.41212.057,64812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_kodll_645.1.41212.057,64812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_runtime_serialization_debug_resources_rudll5.1.41212.071,47212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_rudll_645.1.41212.071,47212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.049,96812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.049,96812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.049,45612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.049,45612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_debug_resources_dedll5.1.41212.071,36812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_dedll_645.1.41212.071,36812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_debug_resources_en_usdll5.1.41212.066,32812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.066,32812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_debug_resources_esdll5.1.41212.069,40012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_esdll_645.1.41212.069,40012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_debug_resources_frdll5.1.41212.073,49612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_frdll_645.1.41212.073,49612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_debug_resources_itdll5.1.41212.068,88812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_itdll_645.1.41212.068,88812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_debug_resources_jadll5.1.41212.080,66412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_jadll_645.1.41212.080,66412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_debug_resources_kodll5.1.41212.071,96012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_kodll_645.1.41212.071,96012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_debug_resources_rudll5.1.41212.092,44012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_rudll_645.1.41212.092,44012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.061,72012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.061,72012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.061,20812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.061,20812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_web_debug_resources_dedll5.1.41212.016,60012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_dedll_645.1.41212.016,60012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_web_debug_resources_en_usdll5.1.41212.017,18412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.017,18412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_web_debug_resources_esdll5.1.41212.016,16012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_esdll_645.1.41212.016,16012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_web_debug_resources_frdll5.1.41212.016,67212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_frdll_645.1.41212.016,67212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_web_debug_resources_itdll5.1.41212.016,16012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_itdll_645.1.41212.016,16012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_web_debug_resources_jadll5.1.41212.017,18412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_jadll_645.1.41212.017,18412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_web_debug_resources_kodll5.1.41212.016,67212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_kodll_645.1.41212.016,67212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_web_debug_resources_rudll5.1.41212.018,72012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_rudll_645.1.41212.018,72012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.015,64812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.015,64812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.015,64812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.015,64812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_browser_debug_resources_dedll8.1.41212.014.032 người12 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_dedll_648.1.41212.014.032 người12 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_browser_debug_resources_en_usdll8.1.41212.015,13612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_en_usdll_648.1.41212.015,13612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_browser_debug_resources_esdll8.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_esdll_648.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_browser_debug_resources_frdll8.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_frdll_648.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_browser_debug_resources_itdll8.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_itdll_648.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_browser_debug_resources_jadll8.1.41212.014,62412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_jadll_648.1.41212.014,62412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_browser_debug_resources_kodll8.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_kodll_648.1.41212.014,11212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_browser_debug_resources_rudll8.1.41212.015,13612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_rudll_648.1.41212.015,13612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_browser_debug_resources_zh_hansdll8.1.41212.013,60012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_zh_hansdll_648.1.41212.013,60012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_browser_debug_resources_zh_hantdll8.1.41212.013,60012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_browser_debug_resources_zh_hantdll_648.1.41212.013,60012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_debug_resources_dedll5.1.41212.064,19212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_dedll_645.1.41212.064,19212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_debug_resources_en_usdll5.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_debug_resources_esdll5.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_esdll_645.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_debug_resources_frdll5.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_frdll_645.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_debug_resources_itdll5.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_itdll_645.1.41212.060,17612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_debug_resources_jadll5.1.41212.064,27212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_jadll_645.1.41212.064,27212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_debug_resources_kodll5.1.41212.064,27212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_kodll_645.1.41212.064,27212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_debug_resources_rudll5.1.41212.072,46412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_rudll_645.1.41212.072,46412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.056,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.056,08012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.056,08012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.056,08012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_xna_debug_resources_dedll5.1.41212.015,04812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_dedll_645.1.41212.015,04812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_xna_debug_resources_en_usdll5.1.41212.015,64012 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.015,64012 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_xna_debug_resources_esdll5.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_esdll_645.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_xna_debug_resources_frdll5.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_frdll_645.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_xna_debug_resources_itdll5.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_itdll_645.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_xna_debug_resources_jadll5.1.41212.016,15212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_jadll_645.1.41212.016,15212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_xna_debug_resources_kodll5.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_kodll_645.1.41212.015,12812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_xna_debug_resources_rudll5.1.41212.016.664 người12 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_rudll_645.1.41212.016.664 người12 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_xna_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.014,61612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.014,61612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_windows_xna_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.014,61612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_windows_xna_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.014,61612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_xml_debug_resources_dedll5.1.41212.033,46412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_dedll_645.1.41212.033,46412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_xml_debug_resources_en_usdll5.1.41212.033,03212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_en_usdll_645.1.41212.033,03212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_xml_debug_resources_esdll5.1.41212.033,03212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_esdll_645.1.41212.033,03212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_xml_debug_resources_frdll5.1.41212.033,54412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_frdll_645.1.41212.033,54412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_xml_debug_resources_itdll5.1.41212.033,03212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_itdll_645.1.41212.033,03212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_xml_debug_resources_jadll5.1.41212.036,61612 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_jadll_645.1.41212.036,61612 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_xml_debug_resources_kodll5.1.41212.034,56812 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_kodll_645.1.41212.034,56812 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_xml_debug_resources_rudll5.1.41212.041,22412 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_rudll_645.1.41212.041,22412 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_xml_debug_resources_zh_hansdll5.1.41212.030,47212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_zh_hansdll_645.1.41212.030,47212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng
System_xml_debug_resources_zh_hantdll5.1.41212.030,47212 tháng 12 năm 201507:32x86
System_xml_debug_resources_zh_hantdll_645.1.41212.030,47212 tháng 12 năm 201508:00Không áp dụng

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3126036 - Xem lại Lần cuối: 04/10/2016 02:59:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft Silverlight 4, Microsoft Silverlight 5, Microsoft Silverlight for Macintosh, Microsoft Silverlight for Windows

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB3126036 KbMtvi
Phản hồi