MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.2 trong Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: tháng 9, 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3127226
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép từ chối bản ghi dịch vụ nếu kẻ chèn đặc biệt crafted XSLT vào XML phía máy tính khách Phần Web gây ra cuộc gọi đệ quy trên máy chủ. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-019.

Thông tin thêm
Quan trọng Tất cả trong tương lai bảo mật và cập Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.

Cách tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Bài viết Trung tâm bảo mật & an toàn.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3127226

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 3137893.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Tập tin băm

Windows8.1-KB3127226-x86.msu9A376BB879FA33FECD4E9E856BEAC0C9C8BCE563EAC429C3405BFD03400873DA988D5B4C3864DEB87069D9E1B4F33EC79E415F21
Windows8.1-KB3127226-x64.msu83BABD1F42804A66E1A0D00CD76FFD9C77E722CBF29F60B75C71D2FDF6017EDF1576EB8290B31A430D614956E8ABBE209DDA1493
Windows8.1-KB3127226-arm.msu2165C843198985C9A6F40034FFB8BE7690E57566F3081A01D6041048FFC3639D9C68E6DE8B00B7924B1CD92245E0968256C231B1
Windows8.1-KB3127226-arm.msu5FC714FE3C25A0DD3A6D92F60E17C088E88C411AF5893E8B5EEC5656A783ACF8C5C31CC7CED30A2BA4B7B98D05D7885DFCD71975
Windows8.1-KB3127226-x64.msu100FCB08D1F360A081255E7B7EAB8B0FDE91DCAC844D452A79ACD09247F30622940DBAC01ECE9B7A480AE1AFC77E51EE762830A2
Windows8.1-KB3127226-x86.msu66851DAD712ED27AFDEAFD0125DA898D6AE9FCA2029140F85E67331F4A1B76177822CF20AA0C518D33C0657B8EA2D8C481C43947

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của hệ thống

Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,61628 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621363,20029 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59228 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,10429 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59229 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621360,12829 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59229 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,57629 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621361,66429 tháng 12 năm 201514:18
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54429 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54428 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.dll4.0.30319.34284598,18407-Jan-201614:36
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,61628 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621363,20029 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59228 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,10429 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59229 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621360,12829 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59229 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,57629 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08029 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621361,66429 tháng 12 năm 201514:18
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56829 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54429 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54428 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.dll4.0.30319.34284598,18407-Jan-201614:36
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,05631 tháng 12 năm 201514:14
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52826 tháng năm 201513:06
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00826 tháng năm 201513:06
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04026 tháng năm 201513:06
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632063,20831 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04026 tháng năm 201513:09
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00831 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632062,06431 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,11231 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:11
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632063,08831 tháng 12 năm 201514:11
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,60031 tháng 12 năm 201514:11
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,24831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52826 tháng 11 năm 201503:22
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04026 tháng 11 năm 201503:22
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632064,62431 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00830 tháng 10 năm 201519:53
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00830 tháng 10 năm 201519:53
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,50431 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,50431 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.dll4.0.30319.36337598,19207-Jan-201614:25
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,05631 tháng 12 năm 201514:14
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52826 tháng năm 201513:06
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00826 tháng năm 201513:06
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04026 tháng năm 201513:06
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632063,20831 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04026 tháng năm 201513:09
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00831 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632062,06431 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,11231 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:11
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632063,08831 tháng 12 năm 201514:11
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,60031 tháng 12 năm 201514:11
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,24831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52826 tháng 11 năm 201503:22
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04026 tháng 11 năm 201503:22
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632064,62431 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00830 tháng 10 năm 201519:53
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00830 tháng 10 năm 201519:53
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,50431 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,50431 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.dll4.0.30319.36337598,19207-Jan-201614:25

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của hệ thống

Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,61630 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56808 tháng năm 201517:33
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56808 tháng năm 201517:33
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08008 tháng năm 201517:34
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621363,20030 tháng 12 năm 201514:21
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08030 tháng 12 năm 201514:22
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56830 tháng 12 năm 201514:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,10430 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08030 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621360,12830 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56818 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08018 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08018 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56816 tháng năm 201514:44
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08016 tháng năm 201514:44
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621361,66430 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56809 tháng 10 năm 201513:40
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56809 tháng 10 năm 201513:40
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54430 tháng 12 năm 201514:29
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54430 tháng 12 năm 201514:21
System.drawing.dll4.0.30319.34284598,18407-Jan-201614:34
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,61630 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56808 tháng năm 201517:33
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56808 tháng năm 201517:33
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08008 tháng năm 201517:34
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621363,20030 tháng 12 năm 201514:21
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08030 tháng 12 năm 201514:22
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56830 tháng 12 năm 201514:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,10430 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08030 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621360,12830 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56818 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08018 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08018 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56816 tháng năm 201514:44
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08016 tháng năm 201514:44
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621361,66430 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56809 tháng 10 năm 201513:40
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56809 tháng 10 năm 201513:40
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54430 tháng 12 năm 201514:29
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54430 tháng 12 năm 201514:21
System.drawing.dll4.0.30319.34284598,18407-Jan-201614:36
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,61630 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56808 tháng năm 201517:33
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56808 tháng năm 201517:33
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08008 tháng năm 201517:34
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621363,20030 tháng 12 năm 201514:21
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08030 tháng 12 năm 201514:22
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56830 tháng 12 năm 201514:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,10430 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08030 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621360,12830 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56818 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08018 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08018 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56816 tháng năm 201514:44
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08016 tháng năm 201514:44
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621361,66430 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56809 tháng 10 năm 201513:40
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56809 tháng 10 năm 201513:40
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54430 tháng 12 năm 201514:29
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54430 tháng 12 năm 201514:21
System.drawing.dll4.0.30319.34284598,18407-Jan-201614:34
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,61630 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56808 tháng năm 201517:33
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56808 tháng năm 201517:33
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08008 tháng năm 201517:34
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621363,20030 tháng 12 năm 201514:21
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08030 tháng 12 năm 201514:22
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56830 tháng 12 năm 201514:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621359,10430 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08030 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621360,12830 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,59230 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56818 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08018 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08018 tháng năm 201513:20
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56816 tháng năm 201514:44
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621358,08016 tháng năm 201514:44
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621361,66430 tháng 12 năm 201514:17
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56809 tháng 10 năm 201513:40
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621357,56809 tháng 10 năm 201513:40
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54430 tháng 12 năm 201514:29
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3621356,54430 tháng 12 năm 201514:21
System.drawing.dll4.0.30319.34284598,18407-Jan-201614:36
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,05631 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,08831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,08831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632064,72831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00831 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632062,06431 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,08831 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,13631 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:18
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,08831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:18
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04031 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632063,10431 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632057,57631 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632056,55231 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,06431 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.dll4.0.30319.36337598,19207-Jan-201614:28
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,05631 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,08831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,08831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632064,72831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00831 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632062,06431 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,08831 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,13631 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:18
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,08831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:18
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04031 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632063,10431 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632057,57631 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632056,55231 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,06431 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.dll4.0.30319.36337598,19207-Jan-201614:25
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,05631 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,08831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,08831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632064,72831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00831 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632062,06431 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,08831 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,13631 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:18
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,08831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:18
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04031 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632063,10431 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632057,57631 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632056,55231 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,06431 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.dll4.0.30319.36337598,19207-Jan-201614:28
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,05631 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,08831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,08831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632064,72831 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,00831 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632062,06431 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,08831 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,13631 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,03231 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:18
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,08831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632059,52031 tháng 12 năm 201514:18
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632061,04031 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632063,10431 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632057,57631 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632060,52831 tháng 12 năm 201514:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632056,55231 tháng 12 năm 201514:13
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3632058,06431 tháng 12 năm 201514:15
System.drawing.dll4.0.30319.36337598,19207-Jan-201614:25

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344061.40030 tháng 12 năm 201514:24
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,36015 tháng 10 năm 201513:26
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,35215 tháng 10 năm 201513:26
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,86415 tháng 10 năm 201513:27
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344064,99201 tháng năm 201522:45
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,87215 tháng 10 năm 201513:41
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,35203 tháng năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344060,37630 tháng 12 năm 201514:24
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344060,89603 tháng năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344060,37603 tháng năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,87201 tháng năm 201514:09
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344061,91201 tháng năm 201514:10
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344060,38401 tháng năm 201514:11
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,36001 tháng năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,86401 tháng năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,86401 tháng năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,36021 tháng 8 năm 201513:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,86421 tháng 8 năm 201513:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344063,45628 tháng 8 năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,36028 tháng 8 năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,35228 tháng 8 năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344058,32830 tháng 12 năm 201514:21
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344058,33630 tháng 12 năm 201514:24
System.drawing.dll4.0.30319.34284598,18407-Jan-201614:33
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344061.40030 tháng 12 năm 201514:24
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,36015 tháng 10 năm 201513:26
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,35215 tháng 10 năm 201513:26
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,86415 tháng 10 năm 201513:27
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344064,99201 tháng năm 201522:45
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,87215 tháng 10 năm 201513:41
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,35203 tháng năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344060,37630 tháng 12 năm 201514:24
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344060,89603 tháng năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344060,37603 tháng năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,87201 tháng năm 201514:09
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344061,91201 tháng năm 201514:10
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344060,38401 tháng năm 201514:11
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,36001 tháng năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,86401 tháng năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,86401 tháng năm 201514:12
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,36021 tháng 8 năm 201513:16
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,86421 tháng 8 năm 201513:15
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344063,45628 tháng 8 năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,36028 tháng 8 năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344059,35228 tháng 8 năm 201513:19
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344058,32830 tháng 12 năm 201514:21
System.drawing.Resources.dll4.0.30319.3344058,33630 tháng 12 năm 201514:24
System.drawing.dll4.0.30319.34284598,18407-Jan-201614:33

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
  • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi sử dụng:
    • Windows Server 2012 R2
    • Windows 8.1
    • Windows RT 8.1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3127226 - Xem lại Lần cuối: 02/10/2016 07:10:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2

  • kbsecvulnerability kbsecurity KbSECBulletin kbfix kbExpertiseInter kbbug atdownload kbmt KB3127226 KbMtvi
Phản hồi