Bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Compact 7 (năm 2016)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3127490

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3081320MS15-121: Cập Nhật bảo mật cho Schannel tới địa chỉ giả mạo: ngày 10 tháng 12 năm 2015
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (năm 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Loại bộ xử lý mỗi tệp áp dụng được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Ipsec_api.lib196,57202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Ssl_lsa.lib516,97802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Spbase.lib2,035,58202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Ipsec_api.lib197,47002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Ssl_lsa.lib343,07202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Spbase.lib1,296,96002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Ipsec_api.lib206,27202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Ssl_lsa.lib565,25802 tháng 2 năm 201614:45Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Spbase.lib2,240,53202 tháng 2 năm 201614:45Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Ipsec_api.lib199,58802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Ssl_lsa.lib537,92602 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Spbase.lib2,118,61402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Ipsec_api.lib201,14602 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Ssl_lsa.lib353,62802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Spbase.lib1,326,89402 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Ipsec_api.lib209,06602 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Ssl_lsa.lib581,83402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Spbase.lib2,318,70002 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Ipsec_api.lib191,38402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Ssl_lsa.lib478,96402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Spbase.lib1,866,36802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Ipsec_api.lib191,76002 tháng 2 năm 201614:45Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Ssl_lsa.lib319,80602 tháng 2 năm 201614:45Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Spbase.lib1,198,87402 tháng 2 năm 201614:45Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Ipsec_api.lib194,55002 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Ssl_lsa.lib500,63802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Spbase.lib1,960,63402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Ipsec_api.lib191,97802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Ssl_lsa.lib459,52002 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Spbase.lib1,809,29402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Ipsec_api.lib193,86402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Ssl_lsa.lib319,77202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Spbase.lib1,216,98802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Ipsec_api.lib199,47202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Ssl_lsa.lib496,09202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Spbase.lib1,953,77202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Ipsec_api.lib196,68202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Ssl_lsa.lib517,40402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Spbase.lib2,037,35002 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Ipsec_api.lib197,57202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Ssl_lsa.lib343,50002 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Spbase.lib1,298,72002 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Ipsec_api.lib206,38202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Ssl_lsa.lib565,68002 tháng 2 năm 201614:45Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Spbase.lib2,242,16602 tháng 2 năm 201614:45Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Ipsec_api.lib199,43802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Ssl_lsa.lib530,53002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Spbase.lib2,098,56002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Ipsec_api.lib201,02402 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Ssl_lsa.lib347,79602 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Spbase.lib1,313,27202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Ipsec_api.lib208,90402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Ssl_lsa.lib574,77402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Spbase.lib2,299,63802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Ipsec_api.lib199,44602 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Ssl_lsa.lib537,86002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Spbase.lib2,118,39802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Ipsec_api.lib200,93402 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Ssl_lsa.lib353,56802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Spbase.lib1,326,67402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Ipsec_api.lib209,05002 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Ssl_lsa.lib581,80402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Spbase.lib2,318,54802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Ncrypt.rel293,39202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
SCHANNEL.Map372,53602 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Dssdh.dll158,48002 tháng 2 năm 201614:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ncrypt.dll356,35202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ncrypt.Map156,97202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
SCHANNEL.rel613,75502 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Rsaenh.dll228,11202 tháng 2 năm 201614:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
SCHANNEL.dll520,19202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Bcrypt.dll416,52802 tháng 2 năm 201614:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ncrypt.rel206,59502 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
SCHANNEL.Map113,85702 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Dssdh.dll158,48002 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ncrypt.dll262,14402 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ncrypt.Map106,69802 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
SCHANNEL.rel190,21002 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Rsaenh.dll228,11202 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
SCHANNEL.dll233,47202 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Bcrypt.dll416,52802 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ncrypt.rel339,41502 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
SCHANNEL.Map383,09702 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Dssdh.dll158,48002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ncrypt.dll454,65602 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ncrypt.Map161,07502 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
SCHANNEL.rel772,99402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Rsaenh.dll228,11202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
SCHANNEL.dll692,22402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Bcrypt.dll416,52802 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ncrypt.rel85,37502 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
SCHANNEL.Map379,05402 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Dssdh.dll133,90402 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ncrypt.dll278,52802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ncrypt.Map160,50002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
SCHANNEL.rel149,90002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Rsaenh.dll187,15202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
SCHANNEL.dll421,88802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Bcrypt.dll342,80002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ncrypt.rel62.55202 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
SCHANNEL.Map119,69602 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Dssdh.dll133,90402 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ncrypt.dll204,80002 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ncrypt.Map110,55902 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
SCHANNEL.rel51,30002 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Rsaenh.dll187,15202 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
SCHANNEL.dll184,32002 tháng 2 năm 201614:48Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Bcrypt.dll342,80002 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ncrypt.rel88,15902 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
SCHANNEL.Map389,71702 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Dssdh.dll133,90402 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ncrypt.dll401.40802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ncrypt.Map164,52302 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
SCHANNEL.rel155,38102 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Rsaenh.dll187,15202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
SCHANNEL.dll606,20802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Bcrypt.dll342,80002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ncrypt.rel81,28602 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
SCHANNEL.Map374,49102 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Dssdh.dll121,61602 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ncrypt.dll241,66402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ncrypt.Map159,22402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
SCHANNEL.rel186,00502 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Rsaenh.dll166,67202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
SCHANNEL.dll348,16002 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Bcrypt.dll289,55202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ncrypt.rel57,65102 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
SCHANNEL.Map117,47902 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Dssdh.dll121,61602 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ncrypt.dll180,22402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ncrypt.Map110,13202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
SCHANNEL.rel48.63202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Rsaenh.dll166,67202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
SCHANNEL.dll139,26402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Bcrypt.dll289,55202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ncrypt.rel93,87202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
SCHANNEL.Map382,88602 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Dssdh.dll121,61602 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ncrypt.dll303,10402 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ncrypt.Map163,57202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
SCHANNEL.rel248,99302 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Rsaenh.dll166,67202 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
SCHANNEL.dll466,94402 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Bcrypt.dll289,55202 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ncrypt.rel148,85602 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
SCHANNEL.Map378,89802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Dssdh.dll117,52002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ncrypt.dll245,76002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ncrypt.Map161,34002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
SCHANNEL.rel236,05902 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Rsaenh.dll178,96002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
SCHANNEL.dll364,54402 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Bcrypt.dll305,93602 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ncrypt.rel119,10202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
SCHANNEL.Map119,97002 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Dssdh.dll117,52002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ncrypt.dll184,32002 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ncrypt.Map110,29502 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
SCHANNEL.rel106,60302 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Rsaenh.dll178,96002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
SCHANNEL.dll159,74402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Bcrypt.dll305,93602 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ncrypt.rel163,00802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
SCHANNEL.Map390,01602 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Dssdh.dll117,52002 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ncrypt.dll319,48802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ncrypt.Map165,19702 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
SCHANNEL.rel262,27502 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Rsaenh.dll178,96002 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
SCHANNEL.dll487,42402 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Bcrypt.dll305,93602 tháng 2 năm 201614:41Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ncrypt.rel293,39202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
SCHANNEL.Map372,37302 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Dssdh.dll158,48002 tháng 2 năm 201614:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ncrypt.dll356,35202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ncrypt.Map156,97502 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
SCHANNEL.rel613,66802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Rsaenh.dll228,11202 tháng 2 năm 201614:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
SCHANNEL.dll520,19202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Bcrypt.dll416,52802 tháng 2 năm 201614:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ncrypt.rel206,59502 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
SCHANNEL.Map113,85702 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Dssdh.dll158,48002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ncrypt.dll262,14402 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ncrypt.Map106,70102 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
SCHANNEL.rel190,21002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Rsaenh.dll228,11202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
SCHANNEL.dll233,47202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Bcrypt.dll416,52802 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ncrypt.rel339,41502 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
SCHANNEL.Map382,93202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Dssdh.dll158,48002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ncrypt.dll454,65602 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ncrypt.Map161,07902 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
SCHANNEL.rel772,90702 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Rsaenh.dll228,11202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
SCHANNEL.dll692,22402 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Bcrypt.dll416,52802 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ncrypt.rel85,37502 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
SCHANNEL.Map379,05702 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Dssdh.dll129,80802 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ncrypt.dll278,52802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ncrypt.Map160,50002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
SCHANNEL.rel149,90002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Rsaenh.dll187,15202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
SCHANNEL.dll417,79202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Bcrypt.dll342,80002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ncrypt.rel62.55202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
SCHANNEL.Map119,69602 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Dssdh.dll129,80802 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ncrypt.dll204,80002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ncrypt.Map110,55902 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
SCHANNEL.rel51,30002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Rsaenh.dll187,15202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
SCHANNEL.dll184,32002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Bcrypt.dll342,80002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ncrypt.rel88,15902 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
SCHANNEL.Map389,71702 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Dssdh.dll129,80802 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ncrypt.dll397,31202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ncrypt.Map164,52202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
SCHANNEL.rel155,20702 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Rsaenh.dll187,15202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
SCHANNEL.dll602,11202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Bcrypt.dll342,80002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ncrypt.rel85,37502 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
SCHANNEL.Map379,05802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Dssdh.dll133,90402 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ncrypt.dll278,52802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ncrypt.Map160,49802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
SCHANNEL.rel149,90002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Rsaenh.dll187,15202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
SCHANNEL.dll421,88802 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Bcrypt.dll342,80002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ncrypt.rel62.55202 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
SCHANNEL.Map119,69602 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Dssdh.dll133,90402 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ncrypt.dll204,80002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ncrypt.Map110,55902 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
SCHANNEL.rel51,30002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Rsaenh.dll187,15202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
SCHANNEL.dll184,32002 tháng 2 năm 201614:47Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Bcrypt.dll342,80002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ncrypt.rel88,15902 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
SCHANNEL.Map389,72002 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Dssdh.dll133,90402 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ncrypt.dll401.40802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ncrypt.Map164,52202 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
SCHANNEL.rel155,38102 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Rsaenh.dll187,15202 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
SCHANNEL.dll606,20802 tháng 2 năm 201614:46Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Bcrypt.dll342,80002 tháng 2 năm 201614:40Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
SSPI.h76,16829-Jan-201612:51Public\Common\Sdk\Inc
Ncrypt.h19,04229-Jan-201612:51Public\Common\Sdk\Inc
Thông tin thêm
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3127490 - Xem lại Lần cuối: 02/22/2016 22:33:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbsecurity kbsecbulletin kbmt KB3127490 KbMtvi
Phản hồi