Visual Studio.NET 2002 Readme (phần 1)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:312779
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này chứa phần 1 của Visual Studio.NET 2002 Tệp Readme. Phần 2 của Readme, xem các kiến thức Microsoft sau đây Căn cứ điều:
316250 Visual Studio.NET Readme (phần 2)
THÔNG TIN THÊM

Microsoft Visual Studio.NET Readme

Tài liệu này chứa các ghi chú phút cuối để cài đặt Visual Phòng thu.NET. Xem http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;en-US;vsnetĐối với các sản phẩm mới nhất hỗ trợ thông tin.

1 Bắt đầu

Sau khi bạn đã cài đặt Visual Studio.NET, giấy phép người dùng cuối Thỏa thuận (EULA.txt) cho Visual Studio.NET là có sẵn để tham khảo trên CD1 hay DVD trong thư mục cài đặt.

1.1 Có liên quan Readmes

Thêm vào này Visual Studio.Sản phẩm NET readme, trực quan Phòng thu.NET bao gồm các tài liệu khác readme chứa thông tin cần thiết các khu vực sản phẩm cụ thể. Danh sách sau đây có chứa tên liên quan readme tài liệu và vị trí của họ vào cung cấp phương tiện truyền thông.
Nội dung tênTên tệpVị trí
Microsoft Visual Studio.NET Windows thành phần thông tinMoreinfo.htmTrong thư mục trợ giúp của Visual Studio.NET Windows thành phần Cập Nhật CD hoặc trong thư mục wcu\Help của đĩa DVD
Microsoft Visual Studio.Thiết lập NET Administrator Mode Readmeadminreadme.htmTrong thư mục cài đặt Visual Studio.NET CD1 hay DVD
.NET Framework SDKNAhttp://msdn2.Microsoft.com/en-US/vstudio/aa718689.aspx
VSIP & VSA SDKReadme.htmVSIP SDK CD vào thư mục gốc
VSS 6.0 cReadmess.htmTrực quan SourceSafe 6.0 c CD vào thư mục gốc
Duwamish 7,0 Visual Basic mẫureadme.htmVị trí mặc định: Lưu thư trong trường hợp Visual Studio.NET được cài đặt: \Program Files\Microsoft visual Studio.NET\Enterprise Samples\Duwamish 7,0 BB
Duwamish 7,0 C# mẫureadme.htmVị trí mặc định: Lưu thư trong trường hợp Visual Studio.NET được cài đặt: \Program Files\Microsoft visual Studio.NET\Enterprise Samples\Duwamish 7,0 CS
Fitch và Mather 7,0 mẫuReadMe.htmlVị trí mặc định: Drive letter trong trường hợp Visual Studio.NET được cài đặt: \Program Files\Microsoft Visual Studio.NET\Enterprise Samples\FMStocks7
Trung tâm ứng dụng thử nghiệm (ACT)ReadMe.htmLưu thư trong trường hợp Visual Studio.NET được cài đặt: \Program Files\Microsoft ACT\
Công cụ học sinhREADME.HTMSinh viên công cụ CD vào thư mục gốc
Công cụ giảng viênREADME.HTMKhoa công cụ CD vào thư mục gốc

2 Yêu cầu hệ thống

Bảng dưới đây liệt kê yêu cầu để cài đặt khác nhau tùy chọn của Visual Studio.NET. NOTES"" theo các bảng áp dụng cho cả hai bảng.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt tất cả Visual Studio.NET Phiên bản
Bộ xử lýPC với một bộ xử lý Pentium II-lớp, 450 MHz
(khuyến cáo: Pentium III-lớp học, 600 MHz)
RAM 1Windows NT 4.0 trạm làm việc - 64 MB, Windows NT 4.0 Server - 160 MB
(khuyến cáo: 96 MB cho máy trạm, 192 MB cho máy chủ)
Windows 2000 Professional-96 MB; Windows 2000 Server-192 MB
(khuyến cáo: 128 MB cho chuyên nghiệp, 256 MB cho máy chủ)
Windows XP Professional - 160 MB
(khuyến cáo: 192 MB)
Windows XP Home - 96 MB
(khuyến cáo: 160 MB)
Không gian đĩa cứng sẵn dùng 2600 MB trên ổ hệ thống, 3 GB cài đặt ổ đĩa
Hệ điều hành 3,4Windows 2000, Windows XP, và Windows NT 4.0
Đĩa CD-ROM hoặc ổ đĩa DVD-ROM 5Yêu cầu
Video800 × 600, 256 màu (khuyến cáo: cao màu 16-bit)
ChuộtMicrosoft chuột hoặc thiết bị trỏ tương thích


Yêu cầu hệ thống để cài đặt ngôn ngữ cá nhân
Bộ xử lýPC với một bộ xử lý Pentium II-lớp, 450 MHz
(khuyến cáo: Pentium III-lớp học, 600 MHz)
RAM 1Windows NT 4.0 trạm làm việc - 64 MB, Windows NT 4.0 Server - 160 MB
(khuyến cáo: 96 MB cho máy trạm, 192 MB cho máy chủ)
Windows 2000 Professional-96 MB; Windows 2000 Server-192 MB
(khuyến cáo: 128 MB cho chuyên nghiệp, 256 MB cho máy chủ)
Windows XP Professional - 160 MB
(khuyến cáo: 192 MB)
Windows XP Home - 96 MB
(khuyến cáo: 160 MB)
Không gian đĩa cứng sẵn dùng 2Visual c + +.NET - 600 MB trên ổ hệ thống, 2 GB cài đặt ổ đĩa
Visual C#.NET, Visual Basic.NET - 600 MB trên ổ hệ thống, 1.5 GB cài đặt ổ đĩa
Hệ điều hành 3, 4Windows 2000, Windows XP, và Windows NT 4.0
Đĩa CD-ROM hoặc ổ đĩa DVD-ROM 5Yêu cầu
Video800 × 600, 256 màu (khuyến cáo: cao màu 16-bit)
ChuộtMicrosoft chuột hoặc thiết bị trỏ tương thích
GHI CHÚ:
 1. Hiệu suất đã không được điều chỉnh cho hệ thống tối thiểu cấu hình. Tăng RAM của bạn trên cấu hình hệ thống được khuyến cáo tăng hiệu suất của bạn đặc biệt khi chạy nhiều ứng dụng, làm việc với các dự án lớn, hoặc làm cấp doanh nghiệp phát triển.
 2. Khi bạn bắt đầu Visual Studio.Trình cài đặt NET, các vị trí cài đặt mặc định là ổ đĩa hệ thống của bạn, mà là ổ đĩa đó khởi động hệ thống của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt các ứng dụng trên bất kỳ ổ đĩa. Bất kể vị trí của ứng dụng, của trình cài đặt cài đặt một số tệp trên đĩa hệ thống của bạn. Do đó, đảm bảo rằng số tiền yêu cầu không gian được xác định trong bảng ở trên là có sẵn trên đĩa hệ thống của bạn bất kể của vị trí của ứng dụng, và đảm bảo rằng không gian bổ sung có sẵn trên đĩa vào đó bạn cài đặt ứng dụng. Tuỳ chỉnh sự lựa chọn việc cài đặt có thể yêu cầu không gian nhiều hơn hay ít khó đĩa.
 3. Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, và Windows ME không phải là nền tảng được hỗ trợ cho thiết kế và phát triển cho thị giác Phòng thu.NET. Bạn có thể triển khai các ứng dụng và từ xa gỡ lỗi các ứng dụng trong các Môi trường nền tảng Windows 98 và Windows ME.
 4. Microsoft Windows 2000 Datacenter Server không phải là một được hỗ trợ hệ điều hành.
 5. Một đĩa CD-ROM hay DVD-ROM được yêu cầu dựa trên loại phương tiện truyền thông cung cấp các sản phẩm.

2.1 Visual Studio 6.0 và Visual Studio.Khả năng tương thích mạng

Cả hai phòng thu trực quan.NET và Visual Studio 6.0 có thể được cài đặt trên cùng một máy tính và chạy cùng một lúc. Một khi bạn đã cài đặt thị giác Phòng thu.NET tài liệu hướng dẫn, xem nâng cấp các ứng dụng)http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/dy163kx7 (vs.71) .aspx) để biết thêm chi tiết về tính tương thích ứng dụng và nâng cấp.

3 Chuẩn bị cài đặt Visual Studio.NET

 • Trước khi cài đặt Visual Studio.NET, kiểm chứng rằng bạn có đáp ứng các yêu cầu hệ thống và làm theo hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị cho cài đặt Visual Studio.NET.
 • Nếu bạn sử dụng Microsoft Office XP nhà phát triển, bạn phải cài đặt nó trước.NET Framework SDK và MSDN cho Visual Studio.NET. Nếu không các Văn phòng trợ giúp nhà phát triển tài liệu hướng dẫn sẽ không có sẵn.
 • Nếu bạn đang chạy một hệ điều hành với tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Azeri đặt làm miền địa phương đang hoạt động, xem các.NET Framework SDK readme lúchttp://msdn2.Microsoft.com/en-US/vstudio/aa718689.aspxtrước khi cài đặt. Trong phiên bản 1 của các.NET Framework, có được biết đến các vấn đề Đối với những miền địa phương tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và Azeri.

3.1 Gỡ cài đặt các phiên bản trước phát hành của Visual Studio.NET

CHÚ Ý: Nếu bạn đã cài đặt bất kỳ phiên bản trước phát hành của các .NET Framework hoặc Visual Studio (Release ứng viên, phiên bản Beta 2, phiên bản Beta 1 hoặc PDC Xem trước công nghệ) trên máy tính của bạn, bạn phải hoàn tất các bước sau để dỡ cài đặt bản phát hành trước.

Để gỡ cài đặt Visual Studio.NET Beta 2 hay sau này các phiên bản trước phát hành

 1. Từ các Bắt đầu trình đơn, chọn Thiết đặt và sau đó Bảng điều khiển.
 2. Chọn Thêm/loại bỏ chương trình và sau đó chọn Thay đổi hoặc loại bỏ chương trình.
 3. Nếu hiện tại, chọn Visual Studio.NET và chọn Thay đổi/loại bỏ. Nếu không, bỏ qua đến bước 7.
 4. Nhấp vào liên kết 2, Visual Studio.NET.
 5. Nhấp vào Gỡ cài đặt Visual Studio.NET để bắt đầu gỡ cài đặt.
 6. Sau khi gỡ bỏ cài đặt đã hoàn tất cho Visual Studio.NET Beta 2, trở về các Thêm/loại bỏ chương trình cửa sổ.
 7. Chọn Microsoft.NET Framework và chọn Thay đổi/loại bỏ.
 8. Câu trả lời Có để tiến hành việc loại bỏ.
 9. Sau khi gỡ bỏ Microsoft.NET Framework, quay trở lại các máy tính để bàn.
 10. Nhấp chuột phải Máy tính của tôi và chọn Quản lý từ trình đơn phím tắt.
 11. Mở rộng các Dịch vụ và ứng dụng nút và chọn Dịch vụ.
 12. Bấm đúp .NET Framework hỗ trợ dịch vụ.

  CHÚ Ý: Nếu dịch vụ này chưa niêm yết, tiến hành bước 14.
 13. Thay đổi các Khởi động gõ để Bị vô hiệu hoá.
 14. Khởi động lại máy tính của bạn.
Để gỡ cài đặt Visual Studio.LƯỚI 7,0 Beta 1

 1. Từ các Bắt đầu trình đơn, chọn Thiết đặt và sau đó Bảng điều khiển.
 2. Chọn Thêm/loại bỏ chương trình và sau đó chọn Thay đổi hoặc loại bỏ chương trình.
 3. Chọn Visual Studio.NET doanh nghiệp 7,0 và chọn Thay đổi/loại bỏ.
 4. Nhấp vào liên kết 2, Visual Studio.NET.
 5. Nhấp vào Gỡ cài đặt Visual Studio.NET doanh nghiệp 7,0 để bắt đầu gỡ cài đặt.
 6. Sau khi gỡ bỏ cài đặt đã hoàn tất cho Visual Studio.LƯỚI 7,0 Beta 1, trở về các Thêm/loại bỏ chương trình cửa sổ.
 7. Chọn Microsoft.NET Framework SDK và chọn Thay đổi/loại bỏ.
 8. Câu trả lời Có để tiến hành việc loại bỏ.
Để gỡ cài đặt Visual Studio 7,0 PDC xem trước công nghệ

 1. Từ các Bắt đầu trình đơn, chọn Chạy.
 2. Trong hộp thoại Run, gõ như sau:

  msiexec.exe /x {33334F07-0C6B-11D3-A51D-00A0C9231BA1} NOVSUI = 1
 3. Câu trả lời Có, khi được nhắc, tiến hành với việc loại bỏ các Visual Studio.NET PDC xem trước công nghệ.
 4. Trong hộp thoại Run, gõ như sau:
  msiexec.exe /x {62EDCF3C-69F4-11D3-A521-00A0C9231BA1}
 5. Câu trả lời Có, khi được nhắc, để tiến hành việc loại bỏ bản phát hành trước Bootstrap cho Visual Studio.NET PDC xem trước công nghệ.
 6. Từ các Bắt đầu trình đơn, chọn Thiết đặt và sau đó Bảng điều khiển.
 7. Chọn Thêm/loại bỏ chương trình và sau đó chọn Thay đổi hoặc loại bỏ chương trình.
 8. Chọn Microsoft NGWS SDK và chọn Thay đổi/loại bỏ.
 9. Câu trả lời Có để tiến hành việc loại bỏ.
 10. Loại bỏ tất cả các tệp từ N: \Documents và Settings\All Users\Application Data\Microsoft Trợ giúp. Bước này đảm bảo việc loại bỏ các PDC phát hành tài liệu hướng dẫn.

3.1.1 Gỡ cài đặt các ứng dụng được triển khai

Nếu bạn đã tạo ra các ứng dụng với một phiên bản trước phát hành của Visual Studio.NET và triển khai các ứng dụng bằng cách sử dụng các.NET Framework hợp nhất các mô-đun được cung cấp bởi Visual Studio.NET triển khai tính năng, bạn phải gỡ cài đặt các ứng dụng trước khi cài đặt Visual Studio.NET.

Để gỡ cài đặt các ứng dụng được triển khai, hãy sử dụng các Thêm/loại bỏ chương trình tính năng trong các Bảng điều khiển.

Nếu bạn không gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng được triển khai, trực quan Phòng thu.NET cài đặt sẽ không tiến hành cho đến khi tất cả trường hợp của các.NET Khung được gỡ cài đặt.

3.2 Gỡ bỏ cài đặt Visual Studio Analyzer 6.0

Phiên bản Visual Studio Analyzer vận chuyển với Visual Studio .Phiên bản doanh nghiệp NET là không tương thích với Visual Studio Analyzer 6.0.

Nếu bạn đang cài đặt Visual Studio Analyzer là bao gồm trong Visual Studio.Phiên bản doanh nghiệp NET trên một máy tính có Visual Studio Phân tích 6,0 cài đặt, gỡ bỏ cài đặt Visual Studio Analyzer 6.0 trước khi cài đặt Visual Studio.NET. Visual Studio Analyzer là một phần của mặc định Visual Studio .NET doanh nghiệp Ấn bản cài đặt.

Nếu bạn có nhầm lẫn cài đặt cả hai phiên bản trên cùng một máy tính, bạn sẽ không thể thu thập các sự kiện trong Visual Studio Analyzer. Bạn phải gỡ cài đặt một phiên bản của sản phẩm và làm theo các hướng dẫn dưới đây để sửa chữa các phiên bản được cài đặt còn lại.

Để sửa chữa Visual Studio Analyzer sau khi gỡ bỏ cài đặt Visual Studio Analyzer 6.0

 1. Khởi động lại máy tính của bạn.
 2. Chạy RegisterAnalyzerv7.bat từ Visual Studio .Thư mục cài đặt NET\Common7\Tools\Analyzer.
Để sửa chữa Visual Studio Analyzer 6.0 sau khi gỡ bỏ cài đặt Visual Studio Analyzer
 1. Trước khi gỡ bỏ cài đặt Visual Studio Analyzer, sao chép các tập tin theo đây từ Visual Studio.Cài đặt NET thư mục\Common7\Tools\Analyzer để Visual Studio thư mục cài đặt 6,0\Common\Tools\VS-ENT98\Vanalyzr:
  • RegisterAnalyzerv6.bat
  • VSAReg.exe
 2. Sau khi gỡ bỏ cài đặt Visual Studio Analyzer, chạy RegisterAnalyzerv6.bat từ Visual Studio 6.0 cài đặt thư mục\Common\Tools\VS-ENT98\Vanalyzr.

4 Cài đặt Visual Studio.NET

Để cài đặt Visual Studio.NET

 1. Đóng tất cả các mở ứng dụng để ngăn chặn khởi động lại bổ sung trong khi thiết lập.
 2. Đưa đĩa có nhãn Visual Studio.NET CD1 hoặc DVD. Autorun bắt đầu Setup.exe. Nếu vô hiệu hoá Autorun, chạy Setup.exe từ thư mục gốc của đĩa CD cài đặt hay DVD.

  Thiết lập chương trình quét đĩa của bạn cho các thành phần đã được cài đặt. Nếu việc quét sẽ xác định rằng hệ thống đòi hỏi một Cập Nhật thành phần, Bước 1: Cài đặt Cập Nhật thành phần Windows, có sẵn trong hộp thoại cài đặt. Chọn Bước 1 để cập nhật các cấu phần hệ thống. Nếu không phải là một cập nhật phần yêu cầu, tùy chọn này là không có sẵn. Sau khi cập nhật các thành phần hệ thống, các Cài đặt hộp thoại cho phép Bước 2: Cài đặt Visual Studio.NET. Chọn Bước 2 để cài đặt Visual Studio.NET.

  CHÚ Ý: Nếu bạn đang chạy một chương trình chống virus, chẳng hạn như Norton Chống vi-rút 2001, trong khi thiết lập chạy, cảnh báo có thể được hiển thị bởi vì thiết lập chạy kịch bản truy nhập đối tượng hệ thống tập tin. It's an toàn để cho phép các script để chạy.

  Để đăng ký các Visual Studio.NET Truy cập vào các phòng thu trực quan.NET Internet đăng ký trang web tạihttp://MSDN.Microsoft.com/vstudio/register/vsnet/.

4.1 Tạo điều kiện thiết lập qua mạng

Các thủ tục sau đây minh họa cho làm thế nào để chuẩn cho Visual Studio .NET để cài đặt từ một mạng dùng chung.

Để chia sẻ tập tin cài đặt từ các đĩa CD

 1. Tạo một thư mục cấp cao nhất (ví dụ,VS7) trên máy chủ.
 2. Tạo một thư mục có tên WCU trong vòng các thư mục cấp cao nhất (ví dụ, VS7\WCU).
 3. Sao chép nội dung của đĩa CD có nhãn Visual Studio.NET Windows thành phần thông tin để thư mục có tên WCU.
 4. Tạo một thư mục có tên VS trong vòng các thư mục cấp cao nhất.
 5. Sao chép nội dung của còn lại Visual Studio.NET Đĩa CD để các VS7\VS thư mục (chọn để ghi đè tệp hiện có).

  CHÚ Ý: Tùy chọn, bạn có thể cũng sao nội dung của đĩa CD khác, chẳng hạn như SourceSafe, Visio, và như vậy, để tách cặp cho cài đặt qua mạng.
 6. Mở Setup.ini trong các VS thư mục bằng cách sử dụng một trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad.
 7. Trong phần [đường cơ sở], thay đổi dòng bắt đầu với "DIR =" để DIR =...\WCU. Ví dụ:

  [Đường cơ sở]
  DIR =...\WCU
  FileName=setup.exe
 8. Lưu các thay đổi này và đóng tệp.

  Hoàn tất bước này ngăn cản đĩa trao đổi yêu cầu trong lúc thiết lập và thông báo cho thiết lập của các đường dẫn chính xác vào đĩa Windows thành phần thông tin.
 9. Tạo một cặp mạng để các VS7 thư mục và thiết lập các thiết đặt bảo mật thích hợp. Đường dẫn phòng thu trực quan.Bây giờ là thiết lập NET từ mạng:

  \\tên máy chủ\VS7\VS\setup.exe

  CHÚ Ý: Khi cài đặt, thiết lập không thành công nếu có đường dẫn và tên tệp sự kết hợp vượt quá số ký tự 260. Chiều dài tối đa của một đường dẫn trực quan Studio là 221 ký tự; Theo đó, bạn phải sao tệp vào một đường dẫn với nhân vật ít hơn 70. Nếu bạn tạo một chia sẻ mạng cho một mạng hình ảnh, các Đường dẫn UNC tới vị trí cài đặt gốc nên chứa ít hơn 39 ký tự.
Để chia sẻ tập tin cài đặt từ đĩa DVD

 1. Sao chép nội dung của đĩa DVD vào một thư mục cấp cao nhất có tênVS7.

  CHÚ Ý: Tùy chọn, bạn có thể cũng sao nội dung của đĩa CD khác, chẳng hạn như SourceSafe, Visio, và như vậy, để cài đặt qua mạng.
 2. Tạo một cặp mạng để các VS7 thư mục và thiết lập các thiết đặt bảo mật thích hợp. Đường dẫn đến Visual Studio.Bây giờ là thiết lập NET từ mạng:

  \\tên máy chủ\VS7\setup.exe

  CHÚ Ý: Khi cài đặt, thiết lập không thành công nếu có đường dẫn và tên tệp sự kết hợp vượt quá số ký tự 260. Chiều dài tối đa của một đường dẫn trực quan Studio là 221 ký tự; Theo đó, bạn phải sao tệp vào một đường dẫn với nhân vật ít hơn 70. Nếu bạn tạo một chia sẻ mạng cho một mạng hình ảnh, các Đường dẫn UNC tới vị trí cài đặt gốc nên chứa ít hơn 39 ký tự. Ví dụ:

  Không hợp lệ
  \\products\corporate\licenses\DeveloperTools\Visual Studio\Visual Studio.NET\NetSetup

  Hợp lệ
  \\products\DeveloperTools\Visual studio .NET\NetSetup

4.2 Cấu hình một máy chủ Web từ xa cho ASP.LƯỚI dự án

Để làm việc với các ứng dụng Web trong Visual Studio.NET, của bạn phát triển máy tính và máy chủ Web phải được cấu hình đúng cách.

Yêu cầu

Sau đây là các yêu cầu hệ điều hành cho làm việc với các hình thức Web và XML Web dịch vụ trong Visual Studio.NET:
 • Các máy chủ Web phải chạy Windows 2000, Windows XP, hoặc Windows Server 2003. Máy tính chạy Windows 95, Windows 98, Windows ME, hoặc Windows NT 4.0 không được hỗ trợ.
 • Đó là khuyến cáo rằng các máy chủ Web được cài đặt trên một máy tính được định dạng với hệ thống tệp NTFS. Trong khi được hỗ trợ bởi Visual Studio .NET, FAT và FAT32 là không an toàn như NTFS.
 • Các máy chủ Web phải chạy thông tin trên Internet Dịch vụ (IIS) Phiên bản 5.0 hoặc 6.0. For details, see Setup\WebServer.htm trên Visual Studio.NET CD1 hay DVD.
Cấu hình máy tính

Nếu bạn đang phát triển trên một máy tính với trực quan Phòng thu.NET và muốn để triển khai các ứng dụng Web của bạn đến một máy chủ Web từ xa máy tính, bạn phải cấu hình máy tính đúng cách. Làm như vậy đòi hỏi cài đặt của một số Visual Studio.NET thành phần trên máy tính của máy chủ Web.

Chú ý Nếu bạn sử dụng máy tính của bạn phát triển như các máy chủ Web, bạn làm không cần phải làm theo quy trình này; cài đặt Visual Studio.NET ngày của bạn máy tính cấu hình nó đúng cách.

Để cấu hình máy chủ Web riêng biệt cho Visual Studio.NET
 1. Chạy Visual Studio.Thiết lập mạng trên máy tính của máy chủ Web và thực hiện bước 1 để cài đặt cấu phần Windows Update. Điều này cài đặt các.NET Khung về máy tính. Khi bước này là đầy đủ, quá trình thiết lập trở về bước 2 của Visual Studio.Cài đặt NET.
 2. Bắt đầu bước 2 của quá trình thiết lập. Trong ngăn bên trái của các Thiết lập cửa sổ là một số lựa chọn cho việc cài đặt. Bạn nên:
  1. Bỏ lựa chọn tùy chọn tất cả ngoại trừ Các thành phần máy chủ.
  2. Mở rộng các Các thành phần máy chủ nút và chọn Phát triển web và trình gỡ lỗi từ xa.
  3. Nhấp vào Cài đặt ngay để tiến hành cài đặt.
 3. Kiểm chứng rằng phần mở rộng FrontPage Server được cấu hình. Cho thông tin chi tiết, xem Setup\WebServer.htm trên Visual Studio.NET CD1 hoặc DVD.
 4. Thêm người sử dụng sẽ tạo ra các dự án Web để các VS Các nhà phát triển nhóm.
Quan trọng thông tin gỡ lỗi

Gỡ lỗi một ứng dụng chạy dưới aspnet_wp.exe, bạn phải là người quản trị hoặc thành viên của nhóm người quản trị hoặc bạn phải chỉnh sửa tập tin machine.config để aspnet_wp.exe để aspnet_wp.exe chạy theo một tài khoản người dùng. Gỡ lỗi một ứng dụng chạy dưới inetinfo.exe, bạn phải Người quản trị hoặc thành viên của nhóm người quản trị trên máy chạy inetinfo.exe. điều này là trường hợp do ASP.NET ứng dụng chạy dưới inetinfo.exe (trình IIS) hoặc ASP công nhân quá trình aspnet_wp.exe, tùy thuộc vào thiết đặt bảo mật. Quá trình aspnet_wp.exe chạy như hệ thống bằng cách mặc định.

4.3 Cài đặt SQL Server công cụ máy tính để bàn (MSDE)

Nếu bạn đã chọn các SQL Server công cụ máy tính để bàn tính năng trong khi thiết lập, tất cả các file cần thiết để cài đặt SQL Công cụ máy tính để bàn máy chủ (MSDE) được cài đặt trên máy tính này. Sau đây thủ tục minh hoạ làm thế nào để cấu hình và cài đặt MSDE.

THẬN TRỌNG: Nếu bạn có kế hoạch cài đặt ứng dụng trung tâm 2000, bạn phải cài đặt ứng dụng trung tâm 2000 trước khi cài đặt MSDE.

Đặt tên dụ MSDE

CHÚ Ý: Bạn có thể bỏ qua các bước và chấp nhận tên dụ mặc định, VSdotNET.
 1. Từ các Bắt đầu trình đơn, chọn Chạy.
 2. Loại C: Program Files Microsoft Visual Studio .NET\FrameworkSDK\Samples\Setup\msde và nhấp vào Ok.
 3. Bấm đúp vào tập tin tên Setup.ini để chỉnh sửa nó bằng Notepad.
 4. Thay thế VSdotNET trong INSTANCENAME = VSdotNET với tên dụ mới.
 5. Từ các Tệp trình đơn, nhấp vào Lưu và thoát Notepad.
Để cài đặt MSDE

 1. Từ các Bắt đầu trình đơn, chọn Chạy.
 2. Loại C: Program Files Microsoft Visual Studio .NET\Setup\MSDE\ và nhấp vào Ok.
 3. Nhấp đúp vào tập tin tên setup.exe.

  Đợi cho MSDE để hoàn tất cài đặt. Thiết lập được hoàn tất khi trình cài đặt Windows hộp thoại biến mất.

  CHÚ Ý: Nếu trong lúc thiết lập bạn nhìn thấy các tin nhắn: «Thiết lập không thể cấu hình» hệ phục vụ"xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
  309398 PRB: SQL Server 2000 cài đặt không thành công với một "lỗi bảo mật SSL: ConnectionOpen (SECDoClientHandshake())"thông báo lỗi
Để bắt đầu dịch vụ SQL (MSDE)
 1. Từ các Bắt đầu trình đơn, chọn Chạy.
 2. Loại NET START MSSQL$ VSdotNET và nhấp vào Ok.

  CHÚ Ý: Nếu bạn cài đặt MSDE với một tên dụ khác nhau, thay thế "VSdotNET" với tên mới chỉ huy ở trên.

4.4 Cài đặt trình gỡ lỗi từ xa

Nếu bạn dự định để gỡ lỗi các quá trình trên một máy từ xa, bạn phải cài đặt trình gỡ lỗi từ xa. Để biết chi tiết, xem RemoteComponents.htm tại gốc của Visual Studio.NET CD1 hoặc DVD.

4.5 Cài đặt Windows 2000 SP2 Symbols

Windows 2000 SP2 biểu tượng được cung cấp trên Visual Studio.NET vật chứa cài đặt cho quản trị hệ thống và người dùng tiên tiến khác chẩn đoán thất bại ứng dụng và máy tính. Các tệp này là chỉ thích hợp Đối với người dùng Windows 2000.

Để cài đặt các biểu tượng Windows 2000 SP2

CHÚ Ý: Các Cập Nhật thành phần Windows bước phải được hoàn thành trước khi tới lắp đặt các biểu tượng. Nếu bạn chạy thiết lập này trước khi hoàn tất bước Windows thành phần thông tin, bạn sẽ cài đặt các biểu tượng.
 1. Chèn các Cập Nhật thành phần Windows đĩa.

  - hay -

  Chèn các Visual Studio.NET DVD, và sau đó mở các WCU thư mục.
 2. Mở các Win2kSP2\Symbols\ thư mục.
 3. Bấm đúp sp2sym.exe và giải nén các tập tin vào một cặp cục bộ.
 4. Mở địa phương thư mục bạn đã chọn trong bước 3\Support\Debug.
 5. Mở DBG_SP.htm, sau đó bấm Cài đặt Service Pack 2 biểu tượng.

4.6. Gỡ bỏ cài đặt Visual Studio.NET

Để gỡ cài đặt Visual Studio.NET, sử dụng các Thêm/loại bỏ chương trình công cụ trong Bảng điều khiển.

Gỡ cài đặt bản cập nhật thành phần Windows

Gỡ cài đặt Visual Studio.NET không gỡ bỏ cài đặt các thành phần cài đặt của Windows thành phần thông tin. Đối với các thành phần mà cung cấp gỡ cài đặt cá nhân, sử dụng các Thêm/loại bỏ chương trình công cụ trong Bảng điều khiển.

Gỡ bỏ cài đặt hệ thống service pack

Nếu bạn chưa cài đặt Windows NT 4.0 Service Pack 6A hoặc Windows 2000 SP2 trước khi tới cài đặt Visual Studio.NET và bạn muốn có thể gỡ bỏ cài đặt các gói dịch vụ, bạn nên cài đặt thủ công các dịch vụ gói và kích hoạt tính năng tùy chọn tập tin sao lưu để gỡ bỏ cài đặt trước khi bạn cài đặt Visual Studio.NET. Mặc dù Visual Studio.NET lắp các dịch vụ thích hợp gói như một phần của bản cập nhật hệ thống các thành phần, thị giác Phòng thu.NET cài đặt không tạo ra thư mục gỡ cài đặt.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 312779 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:11:09 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer

 • kbnosurvey kbarchive kbvs2005doesnotapply kbhowto kbvs2005swept kbide kbinfo kbsetup kbmt KB312779 KbMtvi
Phản hồi