Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tự động phát hiện Proxy trong Internet Explorer với DHCP đòi hỏi quyền hạn cụ thể

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:312864
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Bạn có thể cấu hình Internet Explorer sử dụng các chức năng tự động ủy quyền phát hiện hơn năng động Host Configuration Protocol (DHCP). Tùy chọn này có thể trực tiếp khách hàng Web để ISA Server Web proxy dịch vụ thông qua quá trình Web Proxy tự động phát hiện (TỆP). Trong Microsoft Windows 2000, tính năng này hoạt động chỉ cho người sử dụng là thành viên của nhóm quản trị viên hoặc người sử dụng điện. Hoạt động trong Microsoft Windows XP, các nước sử dụng cấu hình mạng cũng có sự cho phép đến vấn đề truy vấn DHCP.
NGUYÊN NHÂN
DHCP khách hàng các cuộc gọi được thực hiện trên một nguyên tên là đường ống. Vì lý do bảo mật, quyền hạn cụ thể được đặt trên ống tên. Trong Windows 2000, mục điều khiển truy cập (ACE) được đặt trên đường ống cho các nhóm quản trị viên và người sử dụng điện. Trong Windows XP, một ACE cũng được thiết lập cho nhóm nhà khai thác cấu hình mạng.
GIẢI PHÁP

Microsoft Windows 2000

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  08-Jul-2003 01:27 5.0.2195.6770   89,360 Dhcpcsvc.dll   

Microsoft Windows XP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  29-Mar-2004 09:20 5.1.2600.1351   103,936 Dhcpcsvc.dll   
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Chỉnh sửa hành vi này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
 • Hãy chắc chắn rằng người sử dụng thích hợp thuộc về một trong những nhóm được liệt kê trong phần "Triệu chứng" của bài viết này.
 • Sử dụng một script cấu hình tự động thay vì tự động ủy quyền phát hiện.
TÌNH TRẠNG
Hành vi này là do thiết kế.Vấn đề này đã được sửa chữa trong Microsoft Windows XP Service Pack 2.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về cách cấu hình Proxy tự động phát hiện, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
252898Làm thế nào để kích hoạt tính năng Proxy Autodiscovery trong Windows 2000
TỆP Proxy Autodiscovery dhcpinform
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 312864 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:11:15 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbenv kbfix kbprb kbmt KB312864 KbMtvi
Phản hồi