Video bị thiếu trong Skype dành cho doanh nghiệp 2015 cuộc họp ghi sau khi cập nhật bảo mật tháng 12 năm 2015 3114351 được cài đặt chuyên biệt

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3128747
Triệu chứng
Khi bạn phát lại cuộc họp ghi rằng bạn thực hiện trong Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp), theo dõi video bị thiếu mặc dù rãnh âm thanh vẫn giữ nguyên. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo sau:
Tại thời điểm này trong cuộc họp, không ai được trình bày hoặc chia sẻ video.
Thisissue xảy ra trong một số trường hợp sau khi cácNgày 8 tháng 12 năm 2015 Cập Nhật bảo mật Đối với Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) được cài đặt chuyên biệt. Các bản ghi không chụp chia sẻ màn hình hoặc chia sẻ ứng dụng. Các bản ghi lưu bản trình bày PowerPoint, bảng và tính năng kiểm tra nội dung.

Tuy nhiên, không có bất kỳ thông báo lỗi hoặc cảnh báo về thiếu video được hiển thị trong quá trình ghi.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chuyên biệt các Cập Nhật ngày 12 tháng 1 năm 2016 (KB3114502) Đối với Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý: Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3128747 - Xem lại Lần cuối: 01/12/2016 17:27:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Skype for Business 2015

  • kbsurveynew kbbug kbqfe kbexpertiseinter kbfix kbmt KB3128747 KbMtvi
Phản hồi