Mô tả Update Rollup 9 System Center 2012 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3129757
Giới thiệu
Đây là một bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được Cập Nhật Update Rollup 9 dành cho Microsoft System Center 2012 R2.

Cấu phần đã được khắc phục trong bản cập nhật này

Điều khiển ứng dụng

Không có không có bản cập nhật này thành phần Cập nhật này.

Quản lý bảo vệ dữ liệu

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3112306 Bản Cập Nhật 9 dành cho quản lý bảo vệ dữ liệu 2012 R2

Quản lý hoạt động

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3129774 Bản Cập Nhật 9 dành cho System Center 2012 R2 Operations Manager

Soạn thảo

Không có bản Cập Nhật không cho cấu phần này trong bản cập nhật này.

Quản lý bản ghi dịch vụ

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3129780 Bản Cập Nhật 9 dành cho System Center 2012 R2 Service Manager

bản ghi dịch vụ cung cấp nền tảng

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3133705 Cập Nhật 9 dành cho hệ thống Trung tâm 2012 R2 soạn thảo - bản ghi dịch vụ cung cấp nền tảng

bản ghi dịch vụ báo cáo

Không có bản Cập Nhật không cho cấu phần này trong bản cập nhật này.

Quản lý máy ảo

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3129784 Bản Cập Nhật 9 dành cho System Center 2012 R2 Bộ quản lí cấu hình

Windows Azure gói

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3129786 Bản Cập Nhật 9 dành cho Windows Azure gói

Windows Azure gói website

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3129789 Bản Cập Nhật 9 dành cho Windows Azure gói website Phiên bản 2

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 9 System Center 2012 R2

Vui lòng xem bài viết mỗi phần để được hướng dẫn cụ thể cài đặt chuyên biệt cho từng phần.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3129757 - Xem lại Lần cuối: 01/29/2016 03:07:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft System Center 2012 R2, Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Service Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator, Windows Azure Pack

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3129757 KbMtvi
Phản hồi