Bản Cập Nhật 9 dành cho System Center 2012 R2 Bộ quản lí cấu hình

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3129784
Giới thiệu
Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 9 dành cho Microsoft System Center 2012 R2 Bộ quản lí cấu hình. Có ba bản cập nhật sẵn có cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager: cho máy chủ, cho bàn điều khiển quản trị viên, và một Cập Nhật cho nhân viên khách. Ngoài ra, bài viết này chứa hướng dẫn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 9 System Center 2012 R2 Bộ quản lí cấu hình.

Tính năng được bổ sung trong bản cập nhật này

Kích hoạt động VLAN trên vNIC máy ảo

Update Rollup 9 dành cho Bộ quản lí cấu hình (VMM) 2012 R2, bây giờ bạn có thể kích hoạt động VLAN trên vNICs máy ảo (VM). Bằng cách cho phép các tham số này trên mạng logic, vNICs được kết nối với mạng máy ảo đang chạy trên mạng logic nói có VLAN tuỳ chỉnh khác với những lần đầu tiên được chỉ định bởi VMM. Tham số mới PowerShell, AllowDynamicVlanOnVnic, được giới thiệu để kích hoạt động VLAN trên VLAN dựa trên logic. Tham số có thể được đặt khi bạn tạo một mạng logic mới hoặc trong quá trình sửa đổi hợp lý mạng hiện có.

Sử dụng mẫu
 • Kích hoạt động VLAN khi bạn tạo một mạng logic mới

  New-SCLogicalNetwork –Name ‘Test Logical Network’ –LogicalNetworkDefinitionIsolation –AllowDynamicVlanOnVnic $true

 • Kích hoạt động VLAN cho VLAN sẵn có trên mạng logic

  $ln = Get-SClogicalNetwork –Name ‘Test Logical Network’ Set-SCLogicalNetwork –LogicalNetwork $ln –AllowDynamicVlanOnVnic $true

 • Vô hiệu hoá các động VLAN VLAN sẵn có trên mạng logic

  Set-SCLogicalNetwork –LogicalNetwork $ln –AllowDynamicVlanOnVnic $false

Lưu ý:
 • theo mặc định, tham số -AllowDynamicVlanOnVnic được đặt thành False.
 • Tính năng này có thể được thừa hưởng chỉ với CISCO ACI để hỗ trợ các phân đoạn nhỏ.

Sự cố được khắc phục trong bản cập nhật này

 • Sau khi hoàn tất khôi phục thảm họa, bạn nhận được ngoại lệ sau khi bạn cố gắng thực hiện một máy ảo làm mới của đồng gửi VM trên đám mây khôi phục:

  System.OverflowException: Không thể chuyển đổi các giá trị tham đếm chữ một UInt16 Int16 một.

 • VMM khách nhân trên máy ảo VMware khách không làm sạch lên các tệp tạm thời được tạo trong mục tin thư thoại C:\Windows\Temp. Điều này cuối cùng dẫn đến nghẽn ổ C.

 • Sự cố hiệu suất được tìm thấy trong VM Live di chuyển trong môi trường mạng ảo Hyper-V (HNV).

 • Trong một môi trường SCVMM SCOM, biểu đồ thời sử dụng CPU trong báo cáo máy chủ nhóm dự báo bị thiếu, mặc dù điểm dữ liệu để lưu trữ tài nguyên CPU có. Biểu đồ thay vào đó sẽ xuất hiện khi điểm dữ liệu không có sẵn (biểu đồ trống).

 • Khi bạn thêm một máy chủ độc lập sang cụm, VMM cũng thêm bộ nhớ của máy chủ cụm. Không có tuỳ chọn sẵn có trong VMM loại trừ lưu trữ cục bộ trong khi thêm nút chọn một. Do đó, có thể xảy ra sự cố trễ trong máy ảo, và họ có thể không khởi động.

 • Cổng VMM bổ sung không phân bổ địa chỉ MAC khi nó phân bổ một nhà cung cấp địa chỉ (PA) cho cổng nút chọn một. Do đó, Windows sử dụng địa chỉ MAC từ mạng vật lý địa chỉ PA MAC, và điều này khiến MAC địa chỉ trùng lặp. Điều này có thể làm mất kết nối mạng và rồi thuê máy ảo sẽ không còn có thể sử dụng cổng nút chọn một. Vấn đề này xuất hiện khi máy ảo hàng (VMQ) được bật.

 • cài đặt chuyên biệt lại VMM Update Rollup 8 hoặc bản Cập Nhật sau thất bại và bạn nhận được lỗi sau:

  thời gian: InnerException.Type: System.Data.SqlClient.SqlException, InnerException.Message: hạn chế vi phạm khoá chính 'PK_tbl_WLC_ServiceTemplate'. Không thể chèn khoá trùng lặp trong đối tượng 'dbo.tbl_WLC_ServiceTemplate'. Giá trị khoá trùng lặp là (5fddb85c-4ae5-4c8b-be83-9b2961a316dd).

  Lưu ý: Vấn đề này chưa được khắc phục trong bản Cập Nhật 9, và bạn sẽ phải sử dụng các bước sau cài đặt chuyên biệt thành công bản Cập Nhật Rollup 8 hoặc bản Cập Nhật sau:
  1. Dỡ cài đặt chuyên biệt sản phẩm Update Rollup 8 duy trì bộ máy cơ sở dữ liệu.
  2. Chạy các PreR2ReInstall tập lệnh trên bộ máy cơ sở dữ liệu giữ lại.
  3. cài đặt chuyên biệt phiên bản phát hành System Center 2012 R2 Bộ quản lí cấu hình chỉ giữ lại bộ máy cơ sở dữ liệu. Quá trình cài đặt chuyên biệt sẽ đi qua nhưng bản ghi dịch vụ VMM không thể khởi động.
  4. cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 8 bật lên và chạy các PostInstall tập lệnh.
  5. Khởi động bản ghi dịch vụ VMM trong trường hợp này không khởi động tự động.


  Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  3132774 Làm thế nào để duy trì bộ máy cơ sở dữ liệu khi bạn cài đặt chuyên biệt trình quản lý máy ảo

 • Khi bạn thêm một nút chọn một mới vào một cụm HAVMM và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 8 hoặc các phiên bản trên nút chọn một mới, bạn có thể nhận được ngoại lệ sau:

  thời gian: InnerException.Type: System.Data.SqlClient.SqlException, InnerException.Message: hạn chế vi phạm khoá chính 'PK_tbl_WLC_ServiceTemplate'. Không thể chèn khoá trùng lặp trong đối tượng 'dbo.tbl_WLC_ServiceTemplate'. Giá trị khoá trùng lặp là (5fddb85c-4ae5-4c8b-be83-9b2961a316dd).


  Lưu ý: Vấn đề này chưa được khắc phục bằng Update Rollup 9. Để khắc phục ngoại lệ này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Thêm nút chọn một thứ hai cụm.
  2. Ngừng bản ghi dịch vụ SCVMM nút chọn một nơi VMM được cài đặt chuyên biệt.
  3. Chạy các PreR2ReInstall tập lệnh trên bộ máy cơ sở dữ liệu.
  4. cài đặt chuyên biệt phiên bản phát hành System Center 2012 R2 Bộ quản lí cấu hình trên nút chọn một thứ hai, trỏ đến bộ máy cơ sở dữ liệu hiện có.
  5. cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 8 trên nút chọn một thứ hai, và sau đó chạy các PostInstall tập lệnh.
  6. Khởi động bản ghi dịch vụ VMM trên nút chọn một hoạt động.


  Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  3132774 Làm thế nào để duy trì bộ máy cơ sở dữ liệu khi bạn cài đặt chuyên biệt trình quản lý máy ảo

 • Trong một môi trường HNV, nhiều chính sách mạng HNV trùng lặp được xuất bản và điều này có thể gây ra sử dụng CPU cao trong máy chủ làm mới.

 • Khi bạn cố gắng thêm một mảng lưu trữ VMM khi giá trị của thuộc tính MaximumReplicasPerSourceClone hơn 32767 (ví dụ: HPE 3PAR StoreServ 20000 lí mảng), bạn nhận được ngoại lệ sau:

  System.OverflowException: Không thể chuyển đổi các giá trị tham đếm chữ một UInt16 Int16 một.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 9 System Center 2012 R2 Bộ quản lí cấu hình

Thông tin tải xuống

Gói Cập Nhật cho trình quản lý máy ảo có sẵn từ Microsoft Update hoặc bằng cách tải xuống thủ công.

Microsoft Update
Để tải xuống và cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật từ Microsoft Update, hãy làm theo các bước sau trên máy tính có một cấu phần trình quản lý máy ảo được cài đặt:
 1. Bấm vào Bắt đầu, sau đó bấm Panel điều khiển.
 2. Trong Panel điều khiển, bấm đúp vào Windows Update.
 3. Trong cửa sổ Windows Update, nhấp vào Kiểm tra trực tuyến Cập Nhật từ Microsoft Update.
 4. Bấm vào Bản cập nhật quan trọng có sẵn.
 5. Chọn gói Cập Nhật, và sau đó nhấp vào OK.
 6. Bấm vào cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật để cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật.
Tải xuống gói Cập Nhật thủ công
Truy cập vào web site sau đây để tải xuống gói Cập Nhật thủ công từ danh mục cập nhật Microsoft:

Hướng dẫn cài đặt chuyên biệt

Để tự cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật, chạy lệnh sau từ dấu kiểm nhắc lệnh nâng cao:

Msiexec.exe /updatetên_gói

Ví dụ: để cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật Rollup 9 dành cho máy chủ System Center 2012 Bộ quản lí cấu hình SP1 (KB3129784), hãy chạy lệnh sau:

Msiexec.exe /update kb3129784_vmmserver_amd64.msp

Lưu ý: Thực hiện một Cập Nhật cho bản Cập Nhật 9 trên máy chủ VMM yêu cầu cài đặt chuyên biệt điều khiển VMM và máy chủ Cập Nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3066343 Làm thế nào để cài đặt chuyên biệt, loại bỏ hoặc kiểm tra bản Cập Nhật trình quản lý máy ảo 2012 R2

Tệp được Cập Nhật trong bản cập nhật này

Để có danh sách các tệp đã được thay đổi trong bản cập nhật này, bấm ở đây.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
Tham khảo
Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3129784 - Xem lại Lần cuối: 02/13/2016 22:37:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft System Center 2012 R2, Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3129784 KbMtvi
Phản hồi