Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

OLEXP: Cặp Thư, Sổ Địa chỉ, và Tin nhắn E-mail Bị mất Sau khi Bạn Nâng cấp lên Microsoft Windows XP

TRIỆU CHỨNG
Cặp thư Outlook Express, tin nhắn e-mail,và Sổ Địa chỉ bị mất khi bạn nâng cấp lên Microsoft Windows XP.
NGUYÊN NHÂN
Hiện tượng này xảy ra vì Windows XP có cấu trúc tệp khác và các tệp cho Outlook Express không còn ở cùng vị trí nữa.
GIẢI PHÁP
Bài viết trong Cơ sở Kiến thức này cung cấp quy trình từng bước giúp bạn tìm lại thư, tệp, và Sổ Địa chỉ trước của bạn và chuyển nhập chúng trở lại Outlook Express.

Cặp và Tin nhắn Thư Trước của Bạn

Tìm lại Tin nhắn Thư Trước của Bạn

 1. Trên màn hình của bạn, tạo cặp có tên là XPMail. Để thực hiện việc này, bấm chuột phải vào màn hình của bạn, bấmMới, rồi bấm Cặp. Nếu bạn sử dụng danh tính, tạo một cặp mới cho mỗi danh tính.
 2. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Tìm kiếm.
 3. Trong hộp Bạn muốn tìm kiếm gì, bấm Tất cả các tệp và cặp.
 4. Trong Tất cả hoặc một phần tên tệp gõ *.dbx.
 5. Bấm Thêm Tuỳ chọn nâng cao, bấm Tìm kiếm các tệp và cặp ẩn, rồi bấm Tìm kiếm.

  CHÚ Ý: Nếu trước đó bạn đã sử dụng danh tính, mỗi người dùng sẽ có cặp danh tính riêng. Mỗi cặp danh tính sẽ có số duy nhất gồm cả chữ và số (ví dụ: {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}) đứng trước "\Microsoft\Outlook Express".

  Bạn có thể phân biệt giữa danh tính trước đó và danh tính mới mặc dù chúng có thể cùng chia sẻ số gồm cả chữ và số. Danh tính mới sẽ đứng trước "\Microsoft\Outlook Ex".

Sao chép Cặp Thư

Trước khi bạn sao chép cặp thư từ cặp của danh tính trước vào cặp mới trên màn hình có tên XPMail, hãy xem lại Chú ý về cách phân biệt giữa danh tính mới và danh tính cũ trong bước 5, phần "Tìm Tin nhắn Thư Trước của Bạn".
 1. Trong cửa sổ Tìm kiếm, bạn có thể chọn từng cặp .dbx riêng lẻ hoặc chọn nhiều cặp bằng cách nhấn phím CTRL và bấm vào mỗi cặp.
 2. Sau khi bạn đã chọn các cặp, bấm Sao chép trên menu Chỉnh sửa.
 3. Mở cặp XPMail, và sau đó bấm Dán trong menu Chỉnh sửa.

  CHÚ Ý: Hãy đảm bảo bao gồm cả tệp Folders.dbx khi bạn sao chép các cặp. Tệp này cần thiết cho chức năng chuyển nhập trong Outlook Express.
Quy trình này sao chép tất cả các tệp từ cặp được chọn vào cặp XPMail. Thực hiện quy trình này đối với mỗi cặp danh tính, nhưng hãy đảm bảo tạo một cặp riêng, ví dụ như XPMail1, cho mỗi cặp danh tính được tìm thấy.

Chuyển nhập Thư và Cặp của Bạn

 1. Mở Outlook Express.
 2. Trên menu Tệp, bấm Chuyển nhập.
 3. Bấm Tin nhắn.
 4. Bấm Microsoft Outlook Express 5, rồi bấm Tiếp theo.

  CHÚ Ý: Trong một số trường hợp có thể bạn chỉ nhìn thấy các tuỳ chọn để chuyển nhập Outlook Express 4 và Outlook Express 6. Nếu phiên bản Outlook Express trước của bạn là phiên bản 4, hãy sử dụng tuỳ chọn cho Outlook Express 4. Nếu bạn đang chuyển nhập từ Outlook Express 5, hoặc 5.5, bạn có thể sử dụng tuỳ chọn Outlook Express 6.
 5. Bấm Chuyển nhập thư từ thư mục lưu trữ của OE6, rồi bấm OK.
 6. Bấm Duyệt, chọn cặp XPMail bạn đã tạo trước đó, bấm OK, và sau đó bấm Tiếp theo.
 7. Bấm Tất cả các cặp, rồi bấm Tiếp theo.
Quy trình này chuyển nhập thư trước của bạn vào Danh tính hiện thời. Sau khi hoàn tất nhập, bấm Kết thúc. Lặp lại quy trình này với mỗi cặp mà bạn tạo ra trước đó.

Sổ Địa chỉ Windows của Bạn

Tìm Sổ Địa chỉ Windows của Bạn

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Tìm kiếm.
 2. Bấm Tất cả các tệp và cặp.
 3. Trong hộp Bạn muốn tìm kiếm gì, bấm Tất cả các tệp và cặp.
 4. Trong ô Tất cả hoặc một phần tên tệp, gõ*.wab, sau đó bấm Tìm kiếm.
 5. hi tìm kiếm kết thúc, bấm đúp vào mỗi tệp để mở ra. Khi bạn đã tìm được đúng sổ địa chỉ (nó sẽ chứa Thông tin Liên hệ của bạn), ghi chú vị trí và tên chính xác của tệp.

Chuyển nhập Sổ Địa chỉ Windows của Bạn

 1. Trong Outlook Express, bấm menu Tệp.
 2. Bấm Chuyển nhập, sau đó bấm Sổ Địa chỉ.
 3. Hướng trường Tìm trong tới vị trí bạn đã ghi chú trong bước #5 trong phần "Tìm Sổ Địa chỉ Windows của Bạn".
 4. Bấm vào tệp .wab, rồi bấm Mở.
 5. Bấm OK để chuyển nhập Sổ Địa chỉ.
Sau khi bạn xác nhận quá trình chuyển nhập đã thành công, xoá tất cả các cặp bạn đã tạo trong quá trình khôi phục thư.
nâng cấp windows xp làm mất cặp thư tin nhắn email sổ địa chỉ
Thuộc tính

ID Bài viết: 313055 - Xem lại Lần cuối: 04/22/2008 12:04:13 - Bản sửa đổi: 2.2

Microsoft Outlook Express 6.0, the operating system: Microsoft Windows XP, the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

 • kbprb KB313055
Phản hồi