Không có thông báo hết hạn mật khẩu được trình bày trong quá trình đăng nhập

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:313194
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Windows XP có thể không hiển thị một thông báo để một người sử dụng mật khẩu của người dùng là sắp hết hạn. Vấn đề này có thể xảy ra nếu người sử dụng đăng vào một tên miền dựa trên Microsoft Windows 2000 từ một máy Windows XP Professional dựa trên tính mà người dùng đã đăng nhập trước đây, và mật khẩu của người dùng sẽ hết hạn trong giai đoạn hết thời hạn quy định.
NGUYÊN NHÂN
Các chính sách sau đây xác định liệu Windows XP chờ đợi cho mạng trong thời gian khởi động và tiến trình đăng nhập người sử dụng:
Máy tính Administrative Templates\System\Logon: Luôn chờ đợi cho mạng lúc khởi động máy tính và đăng nhập
Theo mặc định, Windows XP không chờ đợi cho mạng để được hoàn toàn khởi chạy trong thời gian khởi động và quá trình đăng nhập. Người dùng hiện tại đang đăng nhập bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập được lưu trữ. Kết quả là ngắn hơn lần cho tiến trình đăng nhập. Chính sách nhóm được áp dụng trong nền sau khi mạng trở thành có sẵn.

Bởi vì điều này làm mới một nền, phần mở rộng như cài đặt phần mềm và chuyển hướng cặp mất hai quá trình đăng nhập để áp dụng những thay đổi. Để có thể vận hành một cách an toàn, những phần mở rộng yêu cầu người dùng không thể đăng nhập vào. Vì vậy, những phần mở rộng phải được xử lý tại phía sau trước khi người dùng đang tích cực sử dụng máy tính. Ngoài ra, những thay đổi được thực hiện cho các đối tượng người sử dụng, chẳng hạn như cách thêm đường dẫn hồ sơ chuyển vùng, mục nhà hay kịch bản đăng nhập của người sử dụng đối tượng, có thể mất đến hai quá trình đăng nhập để được phát hiện.

Nếu một người sử dụng với một hồ sơ di động, mục nhà hoặc người sử dụng đăng nhập đối tượng kịch bản Nhật ký ngày với một máy tính, Windows XP luôn chờ đợi cho mạng để được khởi chạy trước khi người dùng đăng nhập. Nếu một người sử dụng đã không đăng nhập vào máy tính trước khi, Windows XP luôn chờ đợi cho mạng để được khởi tạo.

Nếu bạn bật các thiết lập được liệt kê trước đó trong bài viết này, đăng nhập xử lý được thực hiện như vậy đối với khách hàng dựa trên Windows 2000. Windows XP chờ đợi cho mạng để được hoàn toàn khởi chạy trước khi người dùng đã đăng nhập. Chính sách nhóm được áp dụng đồng bộ tại phía sau.

Nếu bạn tắt hoặc không cấu hình các thiết lập, Windows XP không chờ đợi cho mạng để được hoàn toàn khởi tạo và người dùng đã đăng nhập với thông tin đăng nhập được lưu trữ. Chính sách nhóm được áp dụng không đồng bộ trong nền.

Nếu bạn muốn đổi hướng cặp, cài đặt phần mềm hoặc thiết lập hồ sơ người dùng di động sẽ được áp dụng đối với chỉ có một tiến trình đăng nhập, bật các thiết lập để đảm bảo rằng Windows XP chờ đợi cho mạng có sẵn trước khi áp dụng chính sách.

Lưu ý thường là cho các máy chủ, khởi động và đăng nhập xử lý luôn luôn chạy như thể thiết đặt chính sách này là về.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date    Time  Version    Size   File name  -----------------------------------------------------  2-28-2002  16:11  5.1.2600.31  968192  Msgina.dll				

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, lần lượt về chính sách nhóm sau đây:
Computer\Administrative Templates\System\logon\Always chờ đợi cho mạng lúc khởi động máy tính và đăng nhập
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Sự cố này lần đầu tiên được khắc phục trong Gói Dịch vụ 1 của Windows XP.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 313194 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:12:59 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix kbmt KB313194 KbMtvi
Phản hồi