Làm thế nào để tải cân bằng một nông trại máy chủ Web bằng cách sử dụng một giấy chứng nhận SSL trong IIS 6.0 và IIS 5.0

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:313299
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách thiết lập trang Web máy chủ trang trại có chứa nhiều máy chủ trang Web Microsoft Internet Information Services (IIS) với cùng một giấy chứng nhận. Khi bạn làm điều này, thông tin liên lạc giữa các máy tính khách hàng Web và máy chủ được bảo đảm bởi Secure Sockets Layer (SSL).

back to the top
THÔNG TIN THÊM

Làm thế nào để có được và cài đặt một chứng chỉ máy chủ Web cho máy chủ Web đầu tiên

Để thực hiện cân bằng tải của một trang trại máy chủ Web với một chứng chỉ duy nhất trong IIS 6.0 hoặc IIS 5.0, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Công cụ quản trị, sau đó bấm Quản lý dịch vụ Internet hoặc Bộ quản lý thông tin Internet Services (IIS).
 2. Mở rộng tên máy chủ của bạn, bấm chuột phải vào các trang Web và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 3. Bấm vào các Bảo mật thư mục tab.
 4. Nhấp vào Chứng chỉ máy chủ.
 5. Sau khi thuật sĩ chứng chỉ máy chủ Web bắt đầu, bấm Tiếp theo.
 6. Trên các Chứng chỉ máy chủ Trang, bấm vào các phương pháp mà bạn muốn sử dụng để chỉ định các trang web chứng chỉ mới, ví dụ, bấm vào Tạo một chứng chỉ mới.
 7. Trên các Bị trì hoãn hoặc ngay lập tức yêu cầu Trang, Click vào một trong các tùy chọn sau và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
  • Nếu bạn có một máy chủ trực tuyến giấy chứng nhận trong tổ chức của bạn, hãy nhấp vào Gửi yêu cầu ngay lập tức cho các cơ quan cấp giấy chứng nhận trực tuyến.
  • Nếu bạn phải gửi yêu cầu đến một nhà cung cấp bên thứ ba hoặc một chứng nhận authority (CA) mà là ra khỏi mạng, bấm Chuẩn bị yêu cầu bây giờ, nhưng gửi nó sau này. Các thủ tục được mô tả trong bài viết này giả định rằng bạn bấm vào tùy chọn này.
 8. Trên các Tên và thiết đặt bảo mật Trang, gõ tên cho chứng chỉ mới trong các Tên hộp, bấm vào 1024 trong các Chút chiều dài hộp, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 9. Trên các Tổ chức thông tin Trang, gõ tên của tổ chức của bạn trong các Tổ chức hộp, gõ tên đơn vị tổ chức của bạn trong các Đơn vị tổ chức hộp, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 10. Trên các Tên phổ biến trang web của bạn Trang, gõ tên miền hoàn toàn đủ tiêu chuẩn (FQDN) mà người dùng sử dụng để truy cập vào các trang web trong các Tên gọi thông thường hộp, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

  Chú ý Nếu bạn sử dụng hệ phục vụ trên mạng nội bộ chỉ, bạn có thể sử dụng tên NetBIOS của máy chủ.
 11. Trên các Thông tin địa lý hoặc Thông tin địa lý Trang, bấm vào quốc gia của bạn trong các Quốc gia/khu vực hộp, gõ tên đầy đủ của nhà nước của bạn hoặc của bạn (tỉnh) ở các Bang/tỉnh hộp, gõ tên đầy đủ của thành phố của bạn hoặc địa phương của bạn trong các Thành phố/địa phương hộp, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 12. Trên các Giấy chứng nhận yêu cầu tên tệp Trang, gõ đường dẫn đầy đủ của tập tin yêu cầu giấy chứng nhận hoặc sử dụng yêu cầu chứng chỉ mặc định, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 13. Trên các Tóm lược tập tin yêu cầu Trang, xem lại các thiết lập và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 14. Trên các Hoàn tất thuật sĩ chứng chỉ máy chủ Web Trang, nhấp vào Kết thúc.
 15. Lấy các yêu cầu chứng chỉ, và sau đó hoặc e-mail yêu cầu hoặc sử dụng đĩa mềm để cung cấp theo yêu cầu tới nhà cung cấp CA. Các nhà cung cấp trả về giấy chứng nhận có chữ ký cho bạn.
 16. Cài đặt chứng chỉ trên máy chủ Web.
back to the top

Làm thế nào để cài đặt một chứng chỉ ký

 1. Có được và cài đặt một chứng chỉ máy chủ Web cho máy chủ Web đầu tiên.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Công cụ quản trị, sau đó bấm Quản lý dịch vụ Internet hoặc Bộ quản lý thông tin Internet Services (IIS).
 3. Mở rộng tên máy chủ của bạn, bấm chuột phải vào các trang Web và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 4. Trên các Bảo mật thư mục tab, bấm vào Chứng chỉ máy chủ.
 5. Sau khi thuật sĩ chứng chỉ máy chủ Web bắt đầu, bấm Tiếp theo.
 6. Trên các Đang chờ giải quyết yêu cầu giấy chứng nhận Trang, nhấp vào Xử lý các yêu cầu đang chờ giải quyết và cài đặt chứng chỉ, sau đó bấm Tiếp theo.
 7. Trên các Quá trình một yêu cầu đang chờ giải quyết Trang, gõ đường dẫn đầy đủ của chứng chỉ trong các Đường dẫn và tên tệp hộp, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 8. Trên các Tóm tắt giấy chứng nhận Trang, xem lại các thiết lập trong chứng chỉ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 9. Trên các Hoàn tất thuật sĩ chứng chỉ máy chủ Web Trang, nhấp vào Kết thúc.
 10. Nhấp vào Ok.
 11. Dừng và khởi động lại các trang Web.
back to the top

Làm thế nào để xuất khẩu một khóa riêng

Để xuất khẩu chính mà bạn cài đặt trên máy chủ Web đầu tiên, hãy làm theo các bước sau. Phím này được nhập khẩu cho các máy chủ Web khác trong trang trại.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại MMC, sau đó bấm Ok.
 2. Trên các Giao diện điều khiển Menu trong IIS 5 hoặc các Tệp Nhấp vào trình đơn trong IIS 6, Thêm/loại bỏ-theo hoặc Thêm/loại bỏ-theo, sau đó bấm Thêm.
 3. Nhấp vào Chứng chỉ, sau đó bấm Thêm.
 4. Nhấp vào Trương mục máy tính, sau đó bấm Tiếp theo.
 5. Nhấp vào Địa phương máy tính (máy tính bàn giao tiếp này chạy), sau đó bấm Kết thúc.
 6. Nhấp vào Đóng, sau đó bấm Ok.
 7. Trong ngăn bên trái, mở rộng Chứng chỉ, và sau đó mở rộng Cá nhân.
 8. Nhấp vào Chứng chỉ dưới Cá nhân.
 9. Nhấp chuột phải vào chứng chỉ máy chủ Web trong ngăn bên phải, điểm đến Tất cả các nhiệm vụ, sau đó bấm Xuất khẩu.
 10. Sau khi thuật sĩ xuất chuyển chứng chỉ bắt đầu, bấm Tiếp theo.
 11. Trên các Xuất khẩu Private Key Trang, nhấp vào Có, xuất khẩu khóa riêng, sau đó bấm Tiếp theo.
 12. Trên các Định dạng tập tin xuất khẩu Trang, nhấn vào đây để chọn các Bao gồm tất cả các chứng chỉ trong đường dẫn chứng nhận nếu có thể kiểm tra hộp và bấm Tiếp theo.

  Chú ý Nếu bạn muốn kích hoạt tính năng bảo vệ mạnh mẽ trong IIS 5 cho Microsoft Internet Explorer 5.0 hoặc cho Microsoft Windows NT 4.0 service pack, bấm vào để chọn các Kích hoạt tính năng bảo vệ mạnh mẽ hộp kiểm. Nếu bạn không muốn bật bảo vệ mạnh mẽ trong IIS 6, nhấp vào Xoá các Kích hoạt tính năng bảo vệ mạnh mẽ hộp kiểm.
 13. Trên các Mật khẩu Trang, gõ mật khẩu trong các Mật khẩu hộp, gõ lại mật khẩu trong các Xác nhận mật khẩu hộp, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 14. Trên các Tập tin để xuất khẩu Trang, gõ tên tệp của chứng chỉ đã xuất chuyển trong các Tên tệp hộp, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 15. Trên các Hoàn tất thuật sĩ xuất chuyển chứng chỉ Trang, nhấp vào Kết thúc.
back to the top

Làm thế nào để nhập khẩu một giấy chứng nhận cho các cửa hàng cá nhân

Sau khi chứng chỉ được xuất khẩu, sao chép chứng chỉ tới một vị trí trên một máy chủ Web trong tải cân bằng máy chủ trang trại. Bạn phải chuyển nhập chứng chỉ vào kho chứng chỉ cá nhân của máy tính. Để chuyển nhập chứng chỉ vào kho chứng chỉ cá nhân của máy tính, làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại MMC, sau đó bấm Ok.
 2. Trên các Giao diện điều khiển Menu trong IIS 5 hoặc các Tệp Nhấp vào trình đơn trong IIS 6, Thêm/loại bỏ-theo hoặc Thêm/loại bỏ-theo, sau đó bấm Thêm.
 3. Nhấp vào Chứng chỉ, sau đó bấm Thêm.
 4. Nhấp vào Trương mục máy tính, sau đó bấm Tiếp theo.
 5. Nhấp vào Địa phương máy tính (máy tính bàn giao tiếp này chạy), sau đó bấm Kết thúc.
 6. Nhấp vào Đóng, sau đó bấm Ok.
 7. Trong ngăn bên trái, mở rộng Chứng chỉ, và sau đó mở rộng Cá nhân.
 8. Nhấp chuột phải Chứng chỉ dưới Cá nhân, điểm đến Tất cả các nhiệm vụ, sau đó bấm Nhập khẩu.
 9. Khi thuật sĩ chuyển nhập chứng chỉ bắt đầu, bấm Tiếp theo.
 10. Trên các Tệp để chuyển nhập Trang, gõ đường dẫn đầy đủ của tập tin trong các Tên tệp hộp hoặc nhấp chuột Trình duyệt để xác định vị trí tệp và bấm Tiếp theo.
 11. Trên các Mật khẩu Trang, gõ mật khẩu được gán cho chứng chỉ trong các Mật khẩu hộp, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 12. Trên các Kho chứng chỉ Trang, nhấp vào Đặt tất cả các chứng chỉ trong các cửa hàng sau đây, xác nhận rằng Cá nhân được chọn như các cửa hàng, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 13. Trên các Hoàn tất thuật sĩ chuyển nhập chứng chỉ Trang, nhấp vào Kết thúc.
 14. Nhấp vào Ok.
back to the top

Làm thế nào để gán giấy chứng nhận nhập khẩu cho các trang Web

Để gán giấy chứng nhận nhập khẩu cho các trang Web, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Công cụ quản trị, sau đó bấm Quản lý dịch vụ Internet hoặc Bộ quản lý thông tin Internet Services (IIS).
 2. Mở rộng tên máy chủ của bạn, bấm chuột phải vào các trang Web và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 3. Trên các Bảo mật thư mục tab, bấm vào Chứng chỉ máy chủ.
 4. Sau khi thuật sĩ chứng chỉ máy chủ Web bắt đầu, bấm Tiếp theo.
 5. Trên các Chứng chỉ máy chủ Trang, nhấp vào Gán một giấy chứng nhận hiện có, sau đó bấm Tiếp theo.
 6. Trên các Giấy chứng nhận có sẵn Trang, bấm vào chứng chỉ mà bạn nhập khẩu và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 7. Trên các Tóm tắt giấy chứng nhận Trang, xem lại các thiết lập và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 8. Trên các Hoàn tất thuật sĩ chứng chỉ máy chủ Web Trang, nhấp vào Kết thúc.
 9. Nhấp vào Ok.
Lặp lại việc nhập khẩu và thủ tục chuyển nhượng chứng chỉ trên bất kỳ máy chủ khác ở trang trại máy chủ Web.

back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 313299 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 19:12:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbhowto kbenv kbmt KB313299 KbMtvi
Phản hồi