Khắc phục: Giao điểm cuối đã được mã hoá với TLS 1.2 không thành công khi bạn sử dụng SQL Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3135852
Triệu chứng
Khi bạn sử dụng nhóm khả dụng luôn bật, nhân bản bộ máy cơ sở dữ liệu hoặc bản ghi dịch vụ môi giới trong Microsoft SQL Server, mã điểm cuối kết nối withTransport Layer Security (TLS) giao thức bản 1.2 không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi trong Nhật ký lỗi SQL Server:
Bắt tay kết nối không thành công. Cuộc gọi hệ điều hành không thành công: (80090331) 0x80090331 (máy khách và máy chủ không thể liên lạc, bởi vì họ không có một thuật toán phổ biến.). trạm đậu 56.
Nhật ký sự kiện windows sẽ thông báo lỗi SChannel sau:
Cảnh báo nghiêm trọng được tạo ra và gửi đến điểm cuối từ xa. Điều này có thể dẫn đến chấm dứt kết nối. mã lỗi nghiêm trọng TLS giao thức được xác định là 40. trạm đậu lỗi Windows SChannel là 1205.

Nguyên nhân
Thông tin điểm cuối trong SQL Server không hỗ trợ phiên bản giao thức TLS 1.2.
Giải pháp
Vấn đề này được khắc phục trong phiên bản mới của SQL Server. Danh sách các phiên bản SQL Server hỗ trợ phiên bản giao thức TLS 1.2 có trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3135244 TLS 1.2 hỗ trợ cho Microsoft SQL Server
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3135852 - Xem lại Lần cuối: 01/30/2016 00:06:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3135852 KbMtvi
Phản hồi