Khắc phục: Vi phạm truy nhập khi bạn chạy một lệnh XMLA SSAS 2012 hoặc SSAS 2014

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3136789
Triệu chứng
Bạn chạy Microsoft XML cho lệnh phân tích (XMLA) trong Microsoft SQL Server bản ghi dịch vụ phân tích 2012 (SSAS 2012) orSQL máy chủ phân tích bản ghi dịch vụ 2014 (SSAS 2014). Các yếu tốRequestTypeMDSCHEMA_FUNCTIONS và thuộc tính nội dung được đặt dữ liệu, một sự vi phạm truy nhập xảy ra. Ngoài ra, tệp kết xuất nhỏ được tạo trong mục tin thư thoại Nhật ký của SQL Server.
Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề này được khắc phục trong bản Cập Nhật sau:
Giới thiệu: cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server

Mỗi bản Cập Nhật tích luỹ mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với bản Cập Nhật tích luỹ trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server:
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3136789 - Xem lại Lần cuối: 05/31/2016 06:57:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3136789 KbMtvi
Phản hồi