Bản Cập Nhật bao gồm một bản Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7 (năm 2016)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3137475

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3089659 MS15-108: Bản Cập Nhật JScript và VBScript để thực thi mã từ xa địa chỉ: ngày 13 tháng 12 năm 2015
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (năm 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Loại bộ xử lý mỗi tệp áp dụng được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
JScript.dll1,212,41620-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
VBScript.rel865,38820-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.dll10,850,30420-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
VBScript.Map508,70920-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.Map8,082,47420-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
JScript.Map621,47320-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.rel12,138,67420-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
JScript.rel1,295,34220-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
VBScript.dll872,44820-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
JScript.dll819,20020-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
VBScript.rel515,12620-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.dll5,603,32820-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
VBScript.Map316,36820-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.Map2,993,99620-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
JScript.Map385,60220-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.rel5,554,89120-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
JScript.rel759,45120-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
VBScript.dll618,49620-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
JScript.dll1,683,45620-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
VBScript.rel1,215,15720-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.dll14,327,80820-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
VBScript.Map569,16620-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.Map8,919,72220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
JScript.Map687,00920-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.rel16,601,83220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
JScript.rel1,771,26120-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
VBScript.dll1,261,56820-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
JScript.dll974,84820-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
VBScript.rel286,98320-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.dll8,732,67220-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
VBScript.Map516,22020-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.Map8,084,55020-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
JScript.Map629,37920-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.rel4,239,85720-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
JScript.rel479,57220-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
VBScript.dll712,70420-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
JScript.dll647,16820-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
VBScript.rel171,82420-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.dll4,444,16020-Jan-201612:25Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
VBScript.Map316,82720-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.Map3,003,45920-Jan-201612:25Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
JScript.Map389,24220-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.rel2,263,50720-Jan-201612:25Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
JScript.rel314,47520-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
VBScript.dll491,52020-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
JScript.dll1,531,90420-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
VBScript.rel314,44620-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.dll13,037,56820-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
VBScript.Map574,06120-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.Map8,940,81220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
JScript.Map693,96720-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.rel4,505,87420-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
JScript.rel506,28120-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
VBScript.dll1,138,68820-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
JScript.dll741,37620-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
VBScript.rel288,20120-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.dll6,823,93620-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
VBScript.Map524,07620-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.Map8,214,91220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
JScript.Map643,41720-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.rel4,835,57520-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
JScript.rel467,24720-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
VBScript.dll552,96020-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
JScript.dll483,32820-Jan-201612:20Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
VBScript.rel159,49920-Jan-201612:20Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.dll3,276,80020-Jan-201612:20Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
VBScript.Map334,51220-Jan-201612:20Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.Map3,189,94220-Jan-201612:20Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
JScript.Map412,76420-Jan-201612:20Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.rel1,901,35520-Jan-201612:20Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
JScript.rel271,32320-Jan-201612:20Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
VBScript.dll385,02420-Jan-201612:20Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
JScript.dll1,069,05620-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
VBScript.rel360,67220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.dll9,142,27220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
VBScript.Map566,34420-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.Map8,920,33720-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
JScript.Map687,70820-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.rel5,307,17320-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
JScript.rel588,58320-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
VBScript.dll782,33620-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
JScript.dll847,87220-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
VBScript.rel446,36720-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.dll7,839,74420-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
VBScript.Map517,29020-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.Map8,094,95120-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
JScript.Map628,95320-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.rel6,548,25720-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
JScript.rel711,83320-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
VBScript.dll626,68820-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
JScript.dll581,63220-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
VBScript.rel294,37820-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.dll4,001,79220-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
VBScript.Map319,99720-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.Map3,000,95520-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
JScript.Map389,56220-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.rel3,682,91220-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
JScript.rel482,41420-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
VBScript.dll446,46420-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
JScript.dll1,282,04820-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
VBScript.rel549,43320-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.dll11,345,92020-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
VBScript.Map573,21320-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.Map8,939,03220-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
JScript.Map691,58920-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.rel8,352,46320-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
JScript.rel848,53920-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
VBScript.dll942,08020-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
JScript.dll1,204,22420-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
VBScript.rel860,45820-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.dll10,842,11220-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
VBScript.Map506,04320-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.Map8,082,13820-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
JScript.Map622,58320-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.rel12,107,78920-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
JScript.rel1,289,31020-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
VBScript.dll872,44820-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
JScript.dll815,10420-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
VBScript.rel510,19620-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.dll5,595,13620-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
VBScript.Map313,70320-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.Map2,992,98120-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
JScript.Map386,00220-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.rel5,529,11020-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
JScript.rel754,66620-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
VBScript.dll618,49620-Jan-201612:22Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
JScript.dll1,675,26420-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
VBScript.rel1,208,92220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.dll14,315,52020-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
VBScript.Map566,67320-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.Map8,919,21720-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
JScript.Map687,60220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.rel16,575,93520-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
JScript.rel1,763,19920-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
VBScript.dll1,257,47220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
JScript.dll958,46420-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
VBScript.rel287,01220-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.dll8,617,98420-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
VBScript.Map516,21920-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.Map8,085,61020-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
JScript.Map629,38120-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.rel4,239,74120-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
JScript.rel479,51420-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
VBScript.dll704,51220-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
JScript.dll647,16820-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
VBScript.rel171,79520-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.dll4,431,87220-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
VBScript.Map316,73520-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.Map3,002,55020-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
JScript.Map389,24220-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.rel2,265,10220-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
JScript.rel314,44620-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
VBScript.dll491,52020-Jan-201612:24Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
JScript.dll1,515,52020-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
VBScript.rel314,41720-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.dll12,906,49620-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
VBScript.Map574,06220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.Map8,940,80620-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
JScript.Map693,96620-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.rel4,504,85920-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
JScript.rel506,28120-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
VBScript.dll1,126,40020-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
JScript.dll983,04020-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
VBScript.rel289,36120-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.dll8,753,15220-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
VBScript.Map517,14620-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.Map8,082,77920-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
JScript.Map627,55620-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.rel4,249,89120-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
JScript.rel483,22620-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
VBScript.dll716,80020-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
JScript.dll655,36020-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
VBScript.rel174,17320-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.dll4,460,54420-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
VBScript.Map317,68120-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.Map3,002,32220-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
JScript.Map387,56920-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.rel2,271,94620-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
JScript.rel318,18720-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
VBScript.dll495,61620-Jan-201612:23Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
JScript.dll1,544,19220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
VBScript.rel316,56320-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.dll13,066,24020-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
VBScript.Map574,82220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.Map8,939,21520-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
JScript.Map692,20820-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.rel4,516,40120-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
JScript.rel510,60220-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
VBScript.dll1,146,88020-Jan-201612:21Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
Thông tin thêm
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3137475 - Xem lại Lần cuối: 02/19/2016 01:17:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbsecurity kbsecbulletin kbmt KB3137475 KbMtvi
Phản hồi