MS16-019: Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET địa chỉ từ chối dịch vụ: tháng 9, 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3137893
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép từ chối bản ghi dịch vụ nếu kẻ chèn đặc biệt crafted XSLT vào XML phía máy tính khách Phần Web gây ra cuộc gọi đệ quy trên máy chủ. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-019.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Tất cả trong tương lai bảo mật và cập Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6.1

 • 3127231 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6.1 trong Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: tháng 9, 2016
 • 3122660 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6.1 trong Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: tháng 9, 2016
 • 3127230 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6.1 Windows Server 2012: tháng 9, 2016
 • 3122658 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6.1 Windows Server 2012: tháng 9, 2016
 • 3127233 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6.1 trong Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2, Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2, Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1: 9 tháng 2 năm 2016
 • 3122661 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6.1 trong Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2, Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2, Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1: 9 tháng 2 năm 2016

Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2

 • 3127226MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.2 trong Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: tháng 9, 2016
 • 3122654MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.2 trong Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: tháng 9, 2016
 • 3127227MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.2 Windows Server 2012: tháng 9, 2016
 • 3122655MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.2 Windows Server 2012: tháng 9, 2016
 • 3127229MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.2 trong Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2, Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2, Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1: 9 tháng 2 năm 2016
 • 3122656MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.2 trong Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2, Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2, Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1: 9 tháng 2 năm 2016

Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 và 3.5.1

 • 3127222 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: tháng 9, 2016
 • 3122651 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: tháng 9, 2016
 • 3127221 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 trong Windows Server 2012: tháng 9, 2016
 • 3122649 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 trong Windows Server 2012: tháng 9, 2016
 • 3127220 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 trong Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1: 9 tháng 2 năm 2016
 • 3122648 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 trong Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1: 9 tháng 2 năm 2016

Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0

 • 3127219 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trong Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: tháng 9, 2016
 • 3122646 MS16-019: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trong Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 2: tháng 9, 2016

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Khuôn khổ .NET 2.0 gói bản ghi dịch vụ 2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3122646-x86.msu
Windows6.0-KB3127219-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
NDP46-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 gói bản ghi dịch vụ 2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3122646-x64.msu
Windows6.0-KB3127219-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP46-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe
Khoá cài đặt chuyên biệtMicrosoft Khuôn khổ .NET, xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2:
không áp dụng
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
KB3122661_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Thông tin gỡ bỏNhấp vào Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa kiểm nhậpĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 (3122646):
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 (3127219):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2\SP2\KB3127219
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2:
\KB3122656 [Phiên bản .NET tiêu]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 gói bản ghi dịch vụ 2 trên Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2:
Windows6.0-KB3122646-x86.msu
Windows6.0-KB3127219-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP46-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x 64 Service Pack 2:
Windows6.0-KB3122646-x64.msu
Windows6.0-KB3127219-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP46-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 bản ghi dịch vụ gói 2 trên Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ hệ thống dựa trên Itanium 2:
Windows6.0-KB3122646-ia64.msu
Windows6.0-KB3127219-ia64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2:
không áp dụng
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
KB3122661_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Thông tin gỡ bỏNhấp vào Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa kiểm nhậpĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 (3122646):
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 (3127219):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2\SP2\KB3127219
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2:
\KB3122656 [Phiên bản .NET tiêu]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3122648-x86.msu
Windows6.1-KB3127220-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3122648-x64.msu
Windows6.1-KB3127220-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
không áp dụng.
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 / 4.6.1:
KB3122661_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Thông tin gỡ bỏNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa kiểm nhậpKhoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2:
\KB3122656 [Phiên bản .NET tiêu]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3122648-x64.msu
Windows6.1-KB3127220-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 cho Itanium dựa trên hệ thống bản ghi dịch vụ gói 1:
Windows6.1-KB3122648-ia64.msu
Windows6.1-KB3127220-ia64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
không áp dụng
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 / 4.6.1:
KB3122661_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Thông tin gỡ bỏNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa kiểm nhậpCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2:
\KB3122656 [Phiên bản .NET tiêu]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB3122651-x86.msu
Windows8.1-KB3127222-x86.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB3122654-x86.msu
Windows8.1-KB3127226-x86.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB3122660-x86.msu
Windows8.1-KB3127231-x86.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8.1-KB3122651-x64.msu
Windows8.1-KB3127222-x64.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8.1-KB3122654-x64.msu
Windows8.1-KB3127226-x64.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8.1-KB3122660-x64.msu
Windows8.1-KB3127231-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Thông tin gỡ bỏNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa kiểm nhậpKhoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của các bản Cập Nhật. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122649-x64.msu
Windows8-RT-KB3127221-x64.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122655-x64.msu
Windows8-RT-KB3127227-x64.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122658-x64.msu
Windows8-RT-KB3127230-x64.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122651-x64.msu
Windows8.1-KB3127222-x64.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122654-x64.msu
Windows8.1-KB3127226-x64.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6/4.6.1 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122660-x64.msu
Windows8.1-KB3127231-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Thông tin gỡ bỏNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa kiểm nhậpKhoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của các bản Cập Nhật. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

Windows RT 8.1

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiCó sẵn thông qua Cập Nhật 3122654 Windows Update chỉ.
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3127226 Windows Update chỉ.
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3122660 Windows Update chỉ.
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3127231 Windows Update chỉ.
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin gỡ bỏNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 10:
Windows10.0-KB3135174-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10:
Windows10.0-KB3135174-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtMicrosoft Khuôn khổ .NET, xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin gỡ bỏDỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3135174
Xác minh khóa đăng kýKhoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
 • Microsoft .NET Framework 4.6.1 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1
 • Microsoft .NET Framework 4.6 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi sử dụng:
  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1
 • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 khi sử dụng:
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3137893 - Xem lại Lần cuối: 02/10/2016 03:19:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3137893 KbMtvi
Phản hồi