Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chương trình dừng đáp ứng khi bạn cố gắng để mở hoặc lưu một tệp trong một chương trình văn phòng 2002, vào một chương trình Office 2003, trong một chương trình Office 2007 hoặc trong một chương trình Office 2010

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:313937
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn thực hiện một trong các thủ tục sau đây trong một trong các chương trình Microsoft Office đang được liệt kê ở phần cuối của bài viết này, chương trình có thể ngừng đáp ứng (treo) trong một thời gian dài:
 • Bạn bấm vào các Lưu vào liệt kê trong các Löu laøm hộp thoại.
 • Bạn bấm vào các Tìm trong liệt kê trong các Mở hộp thoại.
Nếu bạn bấm vào Hủy bỏ hoặc thử để đóng hộp thoại, chương trình vẫn không đáp ứng.

Ngoài ra, trong năm 2007 Microsoft Office chương trình, bạn có thể nhận được thông báo sau:
Đang khởi tạo thư mục
Đang khởi tạo thư mục gốc để hiển thị
Hủy bỏ
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu bất kỳ một trong những điều kiện sau là đúng:
 • Khi máy tính được kết nối đến một hoặc nhiều ánh xạ chia sẻ mạng là không tồn tại hoặc có hiện đang ngoại tuyến.
 • Khi một hoặc nhiều ánh xạ ổ đĩa được liên tục, và ổ đĩa trong một tên miền đó không phải là đáng tin cậy.
 • Khi được ánh xạ ổ đĩa nằm trên một chậm hoặc một máy tính cấp xuống. Một máy tính cấp xuống là khi hệ điều hành của máy tính có một phiên bản Microsoft Windows cũ hơn máy tính bạn đang sử dụng).
 • Khi một ổ đĩa được ánh xạ được kết nối qua một khu vực rộng mạng (WAN).
 • Khi một ổ đĩa là một ổ đĩa lưu động không thể tiếp cận.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, bạn phải ngắt kết nối tất cả các ổ đĩa mạng đang có bất kỳ một trong các điều kiện được nêu trong phần "Gây ra". Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau.

Lưu ý Bởi vì có rất nhiều phiên bản của Microsoft Windows, các bước sau đây có thể khác nhau trên máy tính của bạn. Nếu họ đang có, hãy xem tài liệu sản phẩm hoàn tất các bước sau.
 1. Nhấp chuột phải Máy tính của tôi, sau đó bấm Ngắt kết nối ổ đĩa mạng.
 2. Trong các Ngắt kết nối ổ đĩa mạng hộp thoại, bấm vào chữ ổ đĩa bạn muốn ngắt kết nối và sau đó nhấp vào Ok.
 3. Lặp lại bước 1 và 2 cho đến khi tất cả các ổ đĩa mạng gián tuyến bị ngắt kết nối. Nếu bạn không chắc chắn về một ổ đĩa đặc biệt, hãy làm theo các bước sau:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
  2. Trong các Mở hộp, loại sau đây, và sau đó nhấn ENTER\\tên máy tính\tên chia sẻ

   nơi tên máy tính là tên máy chủ chia sẻ các nguồn tài nguyên, và tên chia sẻ là tên của các nguồn tài nguyên chia sẻ mà bạn muốn sử dụng.

   Nếu tài nguyên không có sẵn, bạn nhận được một thông báo lỗi tương tự như dưới đây:
   Tên mạng không thể được tìm thấy.
  Ngoài ra, bạn có thể thử xem nội dung của ổ đĩa trong Windows Explorer.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Chỉnh sửa hành vi này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Không sử dụng các kết nối liên tục

Khi bạn kết nối một ổ đĩa được ánh xạ, hãy nhấp vào để xóa các Kết nối lại lúc đăng nhập hộp kiểm. Bởi việc xoá hộp kiểm này, được ánh xạ ổ đĩa sẽ không được kết nối sau khi bạn đăng nhập vào máy tính. Hãy xem phần "Thông tin" để biết thêm thông tin về làm thế nào để ánh xạ ổ đĩa mạng.

Cách 2: Sử dụng một kịch bản đăng nhập người dùng

Nếu bạn, có thể sử dụng một kịch bản đăng nhập để kết nối người dùng đến các máy chủ thích hợp mỗi khi người dùng đăng nhập vào. Hãy chắc chắn rằng đoạn mã ánh xạ ổ đĩa trong một nhà nước không liên tục. Nếu ổ đĩa không có sẵn như là chạy kịch bản đăng nhập, các ổ đĩa không được ánh xạ. Hành vi này ngăn chặn các vấn đề.

Cách 3: Sử dụng máy chủ ánh xạ

Nếu kết nối là trên một diện tích rộng mạng (WAN), xem xét việc thực hiện các hệ phục vụ phản ánh. Hệ phục vụ phản ánh bản sao một máy chủ từ xa tại địa phương. Sau đó, ánh xạ ổ đĩa của bạn cho hệ phục vụ địa phương, trùng lặp. Làm điều này có thể làm giảm thời gian chờ đợi bằng cách kết nối tới một máy chủ địa phương.

Phương pháp 4: Sử dụng lối tắt tới vị trí mạng

Sử dụng lối tắt trên bàn làm việc của Microsoft Windows hoặc trong địa điểm mạng của tôi kết nối đến vị trí mạng bạn muốn.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tạo lối tắt tới vị trí mạng, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
308416Làm thế nào để tạo một shortcut để vị trí mạng trong Windows XP
THÔNG TIN THÊM
Mỗi địa điểm trong danh sách được kiểm tra để đảm bảo rằng nó có sẵn và bạn có quyền truy nhập khi bạn thực hiện các thủ tục sau cả hai trong chương trình Microsoft Office:
 • Bạn cố gắng để mở hoặc lưu một tệp.
 • Bạn truy cập các Tìm trong hoặc các Lưu vào danh sách.
Nếu bất kỳ ổ đĩa được ánh xạ là một trạng thái được diễn tả trong phần "Gây ra", phải mất một thời gian cho các điều kiện để được phát hiện và được giải quyết bằng các chương trình Office. Để tránh những hành vi này, bạn nên ngắt kết nối ổ đĩa đó được ánh xạ. Bạn có thể tìm sự sẵn có của các lái xe tại bất kỳ thời điểm nào trong Windows Explorer. Nếu ổ đĩa có sẵn, ánh xạ ổ đĩa mạng lại sau.

Bản đồ một ổ đĩa để một nguồn tài nguyên đó là trực tuyến một lần nữa, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp chuột phải Máy tính của tôi, sau đó bấm Ánh xạ ổ đĩa mạng.
 2. Trong các Ổ đĩa hộp, bấm vào ký tự ổ đĩa bạn muốn sử dụng ổ đĩa mạng.
 3. Trong các Thư mục hộp, gõ như sau\\tên máy tính\tên chia sẻ

  nơi tên máy tính là tên máy chủ chia sẻ các nguồn tài nguyên, và tên chia sẻ là tên của các nguồn tài nguyên chia sẻ mà bạn muốn sử dụng.
 4. Để làm cho ổ đĩa được ánh xạ liên tục không, nhấp vào Xoá các Kết nối lại lúc đăng nhập hộp kiểm.
 5. Nhấp vào Kết thúc.
Nếu bạn đang cố gắng để kết nối tới tài nguyên trên mạng khác, liên hệ với người quản trị mạng.Không tìm thấy ổ lưu động hoặc ổ đĩa mạng mà không còn tồn tại, mà không còn được chia sẻ, nên được vĩnh viễn bị ngắt để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất của các sản phẩm văn phòng.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để bản đồ tài nguyên mạng, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
145843Làm thế nào để kết nối tới một máy chủ từ xa bằng cách sử dụng mạng quay

Để biết thêm chi tiết về vấn đề với tài nguyên mạng đã ánh xạ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
321126"Tìm trong" và "Save As" hộp chung hộp được làm chậm
prb OFFXP OFF2003 reviewdocid chậm nhìn vào, lookin, không dây hàng WD2007 XL2007

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 313937 - Xem lại Lần cuối: 09/17/2011 07:31:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbsavefile kbnetwork kbprb kbmt KB313937 KbMtvi
Phản hồi