MS16-032: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho các bản ghi dịch vụ kí nhập Windows phụ: 8 tháng 3 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3139914
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu bản ghi dịch vụ kí nhập thứ cấp của Windows không được quản lý xử lý yêu cầu trong bộ nhớ.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-032.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-032 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
Windows6.0-KB3139914-ia64.msu5C4224C9A09FC960B1D965B5B615B982DF5DC70EB8411D9BBA764D54B643610E82A27C5C90F681E4336151FDD4658ADAF5EF4A00
Windows6.0-KB3139914-x64.msuFB1546EE62327699F7A1D4CC7E5944FB477853558878C61C9D23E0377F57882739F508E47BBA14E90E555E16A6B5BCEEBA698348
Windows6.0-KB3139914-x86.msu7ED958ADCDD1C8642AA1F999FFA23FA90605791EDC176F9F664702D60377A0A60892241EC86F2F9B7F56A4A566C6E5914B6F7C73
Windows6.1-KB3139914-ia64.msu131A7E09FC2EA57CD7187CA3F7926B3CF08782CAB470755B4878EF5FE13D1C7BB79E34E30438EAEEA129192AFFB274241BFAE0CE
Windows6.1-KB3139914-x64.msuAD8A18B8AADA73F20225D233444A578902508596914D18EAB67AA9D1EBB94A7385F3D89F17A8C1FFDB246C1787EF8231675C418F
Windows6.1-KB3139914-x86.msu3DF17382A74DF45C63DFF5C1ED5858866E108A408E530F3CF323C51ECAD4554DEDD346888D9C70A654546282BBCDF527B3FB5925
Windows8.1-KB3139914-arm.msuFAF2AD0D146976C7B345CEBE6F61BC35D7142A5201CF01F6F89F35777CF82DD950802BDA6F76C120EF16D97C8D77B1D7CDE2603A
Windows8.1-KB3139914-x64.msuC0ED0734CDE5D1EDDCC7AD0632EB539E766A9E93BA91A1EC80FCC961FCD5821FC7BDA2686F394700865E8BA5335D1141C11A5FA2
Windows8.1-KB3139914-x86.msu6A31676D512122E9667ED1F326BDD6CB48BFF7FF1819751D11313083038535A4AB6CB2A752A7147A7CDCCF2454D6EC0157BBD87C
Windows8-RT-KB3139914-arm.msuAF61A3A65464CA266335019A6CF8E646D98B985ACAF9FBDF6833A559D82373477219758A9677F26DF42A8DDE14FAF3EAA47886F5
Windows8-RT-KB3139914-x64.msu6BAD7F433012B695415A7E805764B5C5F8C3996922ED3D8E74AFE0A8C35ACED827428A6AC0C11F015FFCE5EE1A2845C9106759AA
Windows8-RT-KB3139914-x86.msu6A5A2E40C94C1DB9C610BF0960C6B3B841214F5660FF44014E4FFE081C1E3F3E2D4CD292B6E2FB896268032D190DB2FADAB12673

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.0.6002. 19XXXWindows Vista SP2 hoặc Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002. 23XXXWindows Vista SP2 hoặc Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
Lưu ý: Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Seclogon.dll6.0.6002.1959819,96806 tháng 2 năm 201602:12x 86
Seclogon.dll6.0.6002.2391019,96806 tháng 2 năm 201601:49x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Seclogon.dll6.0.6002.1959828,67206 tháng 2 năm 201602:01x64
Seclogon.dll6.0.6002.2391029,18406 tháng 2 năm 201601:42x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Seclogon.dll6.0.6002.1959857,34406 tháng 2 năm 201601:41IA-64
Seclogon.dll6.0.6002.2391057,85606 tháng 2 năm 201601:23IA-64

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.1.7601. 18xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.7601. 23xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
Lưu ý: Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Seclogon.dll6.1.7601.1914821,50409 tháng 2 năm 201609:50x 86
Seclogon.dll6.1.7601.2334821,50409 tháng 2 năm 201619:44x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Seclogon.dll6.1.7601.1914830,72009 tháng 2 năm 201609:55x64
Seclogon.dll6.1.7601.2334830,72009 tháng 2 năm 201619:06x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Seclogon.dll6.1.7601.1914865,02409 tháng 2 năm 201616:41IA-64
Seclogon.dll6.1.7601.2334865,02409 tháng 2 năm 201618:06IA-64

Thông tin tệp Windows Server 2012

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.2.920 0,17xxxWindows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.21xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
Lưu ý: Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2012

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Seclogon.dll6.2.9200.1764930,72010 tháng 2 năm 201614:28x64
Seclogon.dll6.2.9200.2176830,72010 tháng 2 năm 201614:26x64

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.3.920 0,17xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp.
Các tệp lưu ý MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt không được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Seclogon.dll6.3.9600.1823024,06406 tháng 2 năm 201617:20x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Seclogon.dll6.3.9600.1823031,74406 tháng 2 năm 201618:08x64

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3139914 - Xem lại Lần cuối: 03/08/2016 18:11:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3139914 KbMtvi
Phản hồi