MS16-030: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows OLE: 8 tháng 3 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3139940
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu Windows OLE không được xác thực người dùng vào. Kẻ tấn công có thể khai thác lỗ hổng thực thi mã độc hại. Tuy nhiên, kẻ trước tiên phải thuyết phục người dùng opena đặc biệt crafted tệp hoặc chương trình từ web site hoặc thư email.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-030.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemTự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-030 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows6.0-KB3139940-ia64.msu02342BD16CCF66128272DFD81C10AEC5D279831321420B331B2EB1EF9B28F0A0C4B5D496ECAE22077C9FA6BCE9792909B9C19B8D
Windows8.1-KB3139940-x64.msu089BA970E4744A62249C9D24E4F53B75423806E4E6FF602EF1B3C5D3AF5E9908DC4F3B97191DE1A951B08BAC860F21AB682213E6
Windows8-RT-KB3139940-x64.msuD2F4B77969FA4D23AB4ABF7B41C486022B7DA1E7DB0E3202C81CC95BE56D3E5935932D997699B2C4990B5D54AC8122AD2EBC317C
Windows6.1-KB3139940-x86.msuB453A1E3A9E4E4666517B0686753C0AA261EF753DD16E5ABAD789215A51A8C4BF77BDAA2D0B4354A9C1036AB461249BA0E5C9CF6
Windows8.1-KB3139940-x86.msu2BD2BD3359B1A803320CEA720B4250BC524F6B3E9D57D7AA3238354C8934F3A9119403AC38A624949370CF4000A58DF35A47BD38
Windows6.1-KB3139940-ia64.msuFEFA37F0CE51E1564273E04DF8037D36C24F92A82117E3139FC35DD298F3E8FC6914548D850A1C89FCA23D307D508BF6FF829DC6
Windows6.1-KB3139940-x64.msu38FC3FB8E8088281EC8004F262617B7FF9A4750D59ECAFB35BB5155BCC6A452F402334189AADF0B56A92EB379F05EED9A6C062D8
Windows6.0-KB3139940-x64.msu3908AC8D76F0452E21E358D9235F0647CB62DACCBD9500D86E93A3E150CF9D28A59CE52672A74DED5709A83BE6814DFA0E5F9660

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh dịch vụ
  6.0.600 2.19xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Asycfilt.dll6.0.6002.19596218,11203 tháng 2 năm 201616:21IA-64
Asycfilt.dll6.0.6002.23907218,11203 tháng 2 năm 201616:01IA-64
Oleaut32.dll6.0.6002.195961,987,58403 tháng 2 năm 201616:23IA-64
Oleaut32.dll6.0.6002.239071,986,04803 tháng 2 năm 201616:02IA-64
Oleaut32.dll6.0.6002.19596564,73603 tháng 2 năm 201617:06x 86
Oleaut32.dll6.0.6002.23907564,73603 tháng 2 năm 201616:32x 86
Asycfilt.dll6.0.6002.1959667,07203 tháng 2 năm 201617:05x 86
Asycfilt.dll6.0.6002.2390767,07203 tháng 2 năm 201616:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Asycfilt.dll6.0.6002.1959667,07203 tháng 2 năm 201617:05x 86
Asycfilt.dll6.0.6002.2390767,07203 tháng 2 năm 201616:31x 86
Olepro32.dll6.0.6002.1959689,60003 tháng 2 năm 201617:06x 86
Olepro32.dll6.0.6002.2390789,60003 tháng 2 năm 201616:32x 86
Oleaut32.dll6.0.6002.19596564,73603 tháng 2 năm 201617:06x 86
Oleaut32.dll6.0.6002.23907564,73603 tháng 2 năm 201616:32x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Asycfilt.dll6.0.6002.1959684,99203 tháng 2 năm 201616:41x64
Asycfilt.dll6.0.6002.2390784,99203 tháng 2 năm 201616:41x64
Oleaut32.dll6.0.6002.19596848,38403 tháng 2 năm 201616:42x64
Oleaut32.dll6.0.6002.23907847,87203 tháng 2 năm 201616:42x64
Oleaut32.dll6.0.6002.19596564,73603 tháng 2 năm 201617:06x 86
Oleaut32.dll6.0.6002.23907564,73603 tháng 2 năm 201616:32x 86
Asycfilt.dll6.0.6002.1959667,07203 tháng 2 năm 201617:05x 86
Asycfilt.dll6.0.6002.2390767,07203 tháng 2 năm 201616:31x 86

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.3.960 0,17xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngChi nhánh dịch vụ
Ole32.dll6.3.9600.182271,661,57603 tháng 2 năm 201620:37x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-SỞ-QFE
Asycfilt.dll6.3.9600.1822791,13603 tháng 2 năm 201615:00x64Không áp dụng
Ole32.dll6.3.9600.182271,212,24803 tháng 2 năm 201620:36x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-SỞ-QFE
Asycfilt.dll6.3.9600.1822777,82403 tháng 2 năm 201615:00x 86Không áp dụng
Olepro32.dll6.3.9600.1822786,01603 tháng 2 năm 201615:09x 86Không áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Ole32.dll6.3.9600.182271,212,24803 tháng 2 năm 201620:36x 86
Asycfilt.dll6.3.9600.1822777,82403 tháng 2 năm 201615:00x 86
Olepro32.dll6.3.9600.1822786,01603 tháng 2 năm 201615:09x 86

Thông tin tệp Windows Server 2012

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh dịch vụ
  6.2.920 0,17xxxWindows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.21xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngChi nhánh dịch vụ
Ole32.dll6.2.9200.176461,567,56803 tháng 2 năm 201617:45x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-SỞ-QFE
Ole32.dll6.2.9200.217651,567,05603 tháng 2 năm 201618:07x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-SỞ-QFE
Asycfilt.dll6.2.9200.1764684,99203 tháng 2 năm 201615:05x64Không áp dụng
Asycfilt.dll6.2.9200.2176584,99203 tháng 2 năm 201615:45x64Không áp dụng
Ole32.dll6.2.9200.176461,150,27203 tháng 2 năm 201616:15x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-SỞ-QFE
Ole32.dll6.2.9200.217651,150,78403 tháng 2 năm 201616:40x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-SỞ-QFE
Asycfilt.dll6.2.9200.1764669,63203 tháng 2 năm 201615:57x 86Không áp dụng
Asycfilt.dll6.2.9200.2176569,63203 tháng 2 năm 201616:26x 86Không áp dụng
Olepro32.dll6.2.9200.1764679,36003 tháng 2 năm 201615:58x 86Không áp dụng
Olepro32.dll6.2.9200.2176579,36003 tháng 2 năm 201616:26x 86Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh dịch vụ
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Asycfilt.dll6.1.7601.1914467,58403 tháng 2 năm 201618:43x 86
Asycfilt.dll6.1.7601.2334467,58403 tháng 2 năm 201618:40x 86
Olepro32.dll6.1.7601.1914490,62403 tháng 2 năm 201618:49x 86
Olepro32.dll6.1.7601.2334490,62403 tháng 2 năm 201618:42x 86
Oleaut32.dll6.1.7601.19144572,41603 tháng 2 năm 201618:49x 86
Oleaut32.dll6.1.7601.23344572,41603 tháng 2 năm 201618:42x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Asycfilt.dll6.1.7601.19144221,69603 tháng 2 năm 201618:03IA-64
Asycfilt.dll6.1.7601.23344221,69603 tháng 2 năm 201617:57IA-64
Oleaut32.dll6.1.7601.191442,035,20003 tháng 2 năm 201618:09IA-64
Oleaut32.dll6.1.7601.233442,035,20003 tháng 2 năm 201618:03IA-64
Oleaut32.dll6.1.7601.19144572,41603 tháng 2 năm 201618:49x 86
Oleaut32.dll6.1.7601.23344572,41603 tháng 2 năm 201618:42x 86
Asycfilt.dll6.1.7601.1914467,58403 tháng 2 năm 201618:43x 86
Asycfilt.dll6.1.7601.2334467,58403 tháng 2 năm 201618:40x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Asycfilt.dll6.1.7601.1914484,99203 tháng 2 năm 201618:52x64
Asycfilt.dll6.1.7601.2334484,99203 tháng 2 năm 201619:09x64
Oleaut32.dll6.1.7601.19144862,20803 tháng 2 năm 201618:58x64
Oleaut32.dll6.1.7601.23344862,20803 tháng 2 năm 201619:12x64
Oleaut32.dll6.1.7601.19144572,41603 tháng 2 năm 201618:49x 86
Oleaut32.dll6.1.7601.23344572,41603 tháng 2 năm 201618:42x 86
Asycfilt.dll6.1.7601.1914467,58403 tháng 2 năm 201618:43x 86
Asycfilt.dll6.1.7601.2334467,58403 tháng 2 năm 201618:40x 86

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3139940 - Xem lại Lần cuối: 03/08/2016 18:13:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3139940 KbMtvi
Phản hồi