Bạn không thể di chuyển mạng Yammer trên Office 365 thuê

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3140483
VẤN ĐỀ
Bạn định thêm hoặc di chuyển một vùng mạng từ một Office 365 người thuê một thuê Office 365 hoặc bạn đã thực hiện điều này. Bây giờ, bạn muốn liên kết của bạn Yammer mạng được ánh xạ với miền thuê ban đầu của bạn, với người thuê mới của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể gặp một hoặc nhiều hiện tượng sau:
  • Người dùng trong miền cụ thể không thể kí nhập vào mạng Yammer khi họ sử dụng của Office 365 kí nhập Yammer.
  • Bạn muốn di chuyển mạng Yammer mạng chính của bạn. Tuy nhiên, vùng không xuất hiện trong thuật sỹ di chuyển mạng.
GIẢI PHÁP
Đây là hành động mong muốn. Di chuyển Yammer mạng trên Office 365 thuê không được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, xem website sau của Microsoft:
THÔNG TIN KHÁC
Bạn có thể củng cố nhiều Yammer mạng, khi các miền được kiểm tra trong cùng một người. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mạng di chuyển: củng cố nhiều Yammer mạng.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3140483 - Xem lại Lần cuối: 03/09/2016 22:59:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Yammer

  • kbmt KB3140483 KbMtvi
Phản hồi