Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi "NTLDR bị thiếu" khi bạn cài đặt hoặc nâng cấp Windows XP trên Windows 95, Windows 98, hoặc Windows Millennium Edition

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Về phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, hãy xem 255220 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cài đặt Microsoft Windows XP hoặc nâng cấp lên Windows XP trên một máy tính đang chạy Microsoft Windows 95, Windows 98, hoặc Windows Millennium Edition, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây sau lần khởi động lại đầu tiên trong lúc cài đặt:
NTLDR bị thiếu
Nhấn phím bất kỳ để khởi động lại
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu việc cài đặt Windows 95, Windows 98, hoặc Windows Millennium Edition hiện tại của bạn bị sao chép và áp dụng cho ổ đĩa có cấu trúc hình học khác với cấu trúc hình học của ổ đĩa nguồn của bản sao.

Ví dụ: bạn đang chạy Windows 98 trên ổ đĩa 4 gigabyte (GB). Sau khi bạn nâng cấp lên đĩa cứng 30 GB, bạn sử dụng tiện ích tạo ảnh đĩa của bên thứ ba để tạo một ảnh nhân bản của cài đặt Windows 98 của bạn, sau đó áp dụng ảnh lên ổ đĩa mới. Sau đó, bạn nâng cấp lên Windows XP. Để làm điều này, bạn cài đặt Windows XP trên hình ảnh sao chép của Windows 98.

Để sự cố này xảy ra, tất cả các điều kiện sau đây phải đúng:
 • Phân hoạch hệ thống/khởi động được định dạng bằng hệ thống tệp FAT32 .
 • Máy tính khởi động bằng cách dùng phần mở rộng INT-13. (Phân hoạch này lớn hơn 7,8 GB với loại ID-Hệ thống 0C trong bảng phân hoạch).
 • Do quy trình sao chép, giá trị Heads (cạnh) trong Khối Tham biến BIOS (BPB) FAT32 không khớp với cấu trúc hình học của ổ đĩa vật lý.
Mã khởi động Windows 95, Windows 98, hoặc Windows Millennium Edition không nhận giá trị Heads trong BPB và khởi động những chương trình đó ngay cả khi giá trị không hợp lệ. Tuy nhiên, mã khởi động trong Microsoft Windows 2000 và Windows XP yêu cầu giá trị này, và không thể khởi động nếu giá trị này không hợp lệ.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, hãy sửa giá trị Heads (cạnh) trong FAT32 BPB để Windows XP có thể tiếp tục khởi động. Để cập nhật giá trị này, ghi lại mã khởi động Windows 95, Windows 98, hoặc Windows Millennium Edition. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Khởi động lại máy tính bằng cách dùng một đĩa khởi động Windows 95, Windows 98, hoặc Windows Millennium Edition có chứa tệp Sys.com. (Tệp này được đưa vào theo mặc định.)
 2. Tạo một bản sao lưu của tệp Msdos.sys trong thư gốc của ổ đĩa hệ thống của bạn. Để thực hiện việc này, gõ các lệnh sau đây tại dấu nhắc lệnh:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  đổi tên msdos.sys *.ysy
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ sys c: để ghi lại mã khởi động Windows 95, Windows 98, hoặc Windows Millennium Edition với thông tin BPB chính xác. Nếu lệnh này chạy thành công, chuyển sang bước 4.

  Nếu bạn đang sử dụng đĩa khởi động Windows Millennium Edition, và bạn nhận được thông báo lỗi sau đây, một hoặc nhiều tệp trong quá trình cài đặt Windows Millennium Edition đã được loại bỏ:
  Không thể tìm thấy tệp hệ thống trong các vị trí chuẩn trên ổ đĩa C:
  Làm theo những bước sau để đặt đúng các tệp lên ổ đĩa sao cho lệnh sys có thể định vị tệp:
  1. Gõ các lệnh sau đây. Nhấn ENTER sau mỗi lệnh:
   c:
   cd\windows
   Nếu Windows đang cài đặt trong một cặp khác không phải cặp Windows, điều chỉnh lệnh tương ứng với nó.
  2. Chuyển sang cặp Lệnh bằng cách gõ lệnh sau:
   cd command
   Nếu bạn nhận được thông báo lỗi không tìm thấy đường dẫn, gõ lệnh sau đây để tạo cặp Lệnh, sau đó chạy lại lệnh cd command :
   md command
  3. Chuyển sang cặp EBD bằng cách gõ lệnh sau:
   cd ebd
   Nếu bạn không nhận được thông báo lỗi không tìm thấy đường dẫn, gõ lệnh sau đây để tạo cặp EBD, sau đó lặp lại lệnh cd ebd :
   md ebd
  4. Trong cặp EBD, sử dụng các lệnh sau đây để sao chép tệp Io.sys từ ổ đĩa cứng gốc và đổi tên tệp Io.sys thành Winboot.sys:
   attrib -- -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys là tệp mà Sys.com yêu cầu.
  5. Quay về ổ A, sau đó gõ các lệnh sau đây:
   a:
   sys c:
  Gõ các lệnh sau đây để khôi phục tệp gốc Msdos.sys. Nhấn ENTER sau mỗi lệnh:
  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Nhấn Y để ghi đè lên tệp Msdos.sys hiện tại. Bạn sẽ nhận được một xác thực "1 (NHIỀU) TỆP ĐÃ ĐƯỢC SAO CHÉP" rằng tệp đã được ghi đè.
 4. Khởi động lại máy tính sang Windows 95, Windows 98, hoặc Windows Millennium Edition, và cài đặt hoặc nâng cấp lại lên Windows XP.

  Chú ý Hoặc, sau khi bạn chạy lệnhsys c: bạn có thể khởi động Bàn điều khiển Phục hồi, sau đó sử dụng lệnh fixboot để ghi lại mã khởi động Windows XP. Theo quy trình này, cài đặt gốc tiếp tục chạy bình thường.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là một sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
178947 Không tìm thấy tệp đăng ký Các dịch vụ đăng ký có thể... (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
318948 Thông báo lỗi "NTLDR bị thiếu hoặc hỏng" trong khi nâng cấp Windows 2000 hoặc Windows NT 4.0 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Thuộc tính

ID Bài viết: 314057 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:18:40 - Bản sửa đổi: 3.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbfilesystems kbenv kbsetup kbprb KB314057
Phản hồi