Phát hành theo danh sách mới nhất Windows XP phần cứng tương hợp về sau

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 314062
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Để Windows 2000 và một phiên bản Microsoft Windows NT của bài viết này, hãy xem 131303.

Tóm tắt
Bài viết này mô tả những gì Microsoft Windows phần cứng tương hợp về sau danh sách (HCL) là, và nó cung cấp một liên kết đến các web site Microsoft nơi bạn có thể xem HCL mới nhất.
Thông tin thêm
HCL liệt kê máy tính và các thành phần phần cứng máy tính đã được thử nghiệm rộng rãi với sản phẩm Windows cho sự ổn định và khả năng tương hợp về sau. Nhóm bản ghi dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft sử dụng HCL để xác định máy tính và các thành phần được hỗ trợ để sử dụng với hệ điều hành Windows.

Trước khi bạn cài đặt chuyên biệt Microsoft Windows XP trên máy tính, kiểm tra HCL để đảm bảo rằng máy tính được chứng nhận của Microsoft là Windows tương hợp về sau.

Để có được danh sách Windows HCL mới nhất, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết thêm thông tin về phần cứng và phần mềm tương hợp về sau với Windows XP, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
hclist kbfaq

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 314062 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:18:45 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbenv kbhardware kbinfo kbmt KB314062 KbMtvi
Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)