Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn nhận được thông báo lỗi "Mã lỗi dừng 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)" trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả một số nguyên nhân và giải pháp dành cho thông báo lỗi "Stop: 0x0000000A" mà bạn nhận được trong hoặc sau khi cài đặt Windows XP. Bài viết này dành cho những người dùng chuyên sâu.
Triệu chứng
Bạn nhận được thông báo lỗi Dừng với định dạng sau đây trong hoặc sau khi cài đặt Windows XP:
Stop: 0x0000000A (tham biến1, tham biến2, tham biến3, tham biến4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Address x has base at x - tên tệp
Trong thông báo lỗi Dừng này, mỗi tham biến là một số thập lục phân tham chiếu tới một sự cố cụ thể:
 • Tham biến 1 – Một địa chỉ bị tham chiếu sai.
 • Tham biến 2 – Một IRQL cần thiết để truy cập bộ nhớ.
 • Tham biến 3 – Loại truy nhập, trong đó 0 là một thao tác đọc và 1 là một thao tác ghi.
 • Tham biến 4 - Địa chỉ của chỉ dẫn đã tham chiếu bộ nhớ trong tham biến 1.
Ví dụ:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Address 8000f67c has base at 80001000 - hal.dll
Nguyên nhân
Thông báo lỗi Dừng này thường xảy ra trong quá trình cài đặt khi cố gắng chạm vào bộ nhớ có thể phân trang trong chế độ nhân ở mức yêu cầu xử lý nội bộ quá cao (IRQL). Thông thường, lỗi này xảy ra khi một trình điều khiển trình sử dụng địa chỉ bộ nhớ không đúng. Các nguyên nhân khác có thể có của lỗi này bao gồm trình điều khiển thiết bị không tương thích, sự cố phần cứng thông thường hoặc phần mềm không tương thích.
Giải pháp
Khi xảy ra thông báo lỗi Dừng này, trước hết hãy cố gắng giải quyết sự cố bằng cách sử dụng công cụ Báo cáo Lỗi Windows tự động hiển thị khi có bất cứ lỗi nào xảy ra. Công cụ Báo cáo gửi báo cáo lỗi tới Microsoft và báo cáo lại cho bạn cách khắc phục hoặc giải quyết sự cố ngay lập tức. Nếu không có cách khắc phục hoặc giải quyết sự cố nào khả dụng hoặc nếu cách khắc phục hoặc giải quyết sự cố mà công cụ đã báo cáo không xử lý được lỗi, khi đó bạn hãy thực hiện theo các phương pháp trong mục "KHẮC PHỤC SỰ CỐ NÂNG CAO".
KHẮC PHỤC SỰ CỐ NÂNG CAO
Mục này bao gồm hai phần KHẮC PHỤC SỰ CỐ NÂNG CAO:
 • Nếu lỗi xảy ra trong khi cài đặt, đi tới phần "Lỗi xảy ra trong khi cài đặt Windows XP".
 • Nếu lỗi xảy ra sau khi Windows XP đã được cài đặt, đi tới phần "Lỗi xảy ra sau khi Windows XP đã được cài đặt".
Bạn có thể thấy các phương pháp dễ thực hiện hơn nếu trước tiên bạn in bài viết này.
Lỗi xảy ra trong khi cài đặt Windows XP
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi "Stop: 0x0000000A" trong khi cài đặt Windows XP, có thể có sự cố xảy ra với các cấu phần phần cứng được cài đặt trên máy tính của bạn. Trước hết, hãy đảm bảo rằng phần cứng của bạn tương thích với Windows XP bằng cách truy cập liên kết trong phần "Đảm bảo rằng phần cứng của bạn tương thích". Nếu phần cứng của bạn tương thích, khi đó thực hiện theo quy trình khắc phục sự cố các cấu phần phần cứng của bạn trong phần "Nếu phần cứng của bạn tương thích, hãy tìm các sự cố phần cứng khác".

Đảm bảo rằng phần cứng của bạn tương thích

Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề "Kiểm tra Sự tương thích của Hệ thống" trên đĩa CD hoặc DVD cài đặt Windows XP để tìm hiểu về các khả năng không tương thích có thể có của phần cứng và phần mềm.

Nếu phần cứng của bạn tương thích, hãy tìm các sự cố ở phần cứng khác

Phần này cung cấp bảy phương pháp mà bạn có thể sử dụng để khắc phục sự cố và tách biệt sự cố bằng cách kiểm tra phần cứng để phát hiện các sự cố tiềm ẩn.

Cảnh báo Bài viết này chứa các bước có thể liên quan đến việc thay đổi thiết đặt BIOS hoặc CMOS hoặc có thể yêu cầu bạn thực hiện các thay đổi vật lý đối với phần cứng máy tính của bạn. Các thay đổi không đúng đối với BIOS trên máy tính của bạn có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng. Microsoft không thể đảm bảo rằng các sự cố do những thay đổi đối với BIOS gây ra có thể được giải quyết. Bạn phải chịu mọi rủi ro khi thay đổi các thiết đặt BIOS. Nếu bạn muốn được trợ giúp về bất kỳ bước nào trong các bước này, hãy liên hệ với nhà sản xuất phần cứng của bạn. Thay đổi phần mềm hoặc BIOS đối với máy tính của bạn có thể làm mất hiệu lực giấy bảo hành của bạn. Nếu bạn không muốn thực hiện các thay đổi phần cứng đối với máy tính của bạn, hãy mang máy tính đến trung tâm sửa chữa.

Điều kiện tiên quyết

Đảm bảo rằng bạn có đĩa CD hoặc DVD cài đặt Windows XP. Phương pháp sau yêu cầu bạn sử dụng đĩa CD hoặc DVD cài đặt Windows XP để khởi động máy tính.

Tài liệu được đề xuất

Trước khi bạn bắt đầu các bước khắc phục sự cố, bạn có thể muốn có các tài liệu sau:
 • Tài liệu hỗ trợ cho bất kỳ phần cứng, bộ điều hợp hoặc thiết bị bổ sung nào
 • Thông tin liên hệ của bất kỳ nhà sản xuất phần cứng, bộ điều hợp hoặc thiết bị bổ sung nào

Phương pháp 1: Chỉ định Lớp Trừu tượng Phần cứng (HAL)

Hãy sử dụng phương pháp này trước tiên để giải quyết thông báo lỗi Dừng.
 1. Trong thời gian khởi động quá trình cài đặt, nhấn F5 khi thông báo "Thiết lập đang điều tra cấu hình phần cứng máy tính của bạn" hiển thị.
 2. Khi được nhắc, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ định chính xác loại máy tính và Lớp Trừu tượng Phần cứng (HAL). Ví du:, nếu bạn có một bộ xử lý, hãy xác định HAL "PC Chuẩn".
 3. Cố gắng cài đặt lại Windows XP.
  • Nếu cách này giải quyết được thông báo lỗi Dừng và bạn cài đặt Windows XP thành công, bạn đã hoàn tất.
  • Nếu cách này không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới phương pháp 2.

Phương pháp 2: Tắt các tính năng trong thiết đặt CMOS

Sử dụng phương pháp này khi phương pháp 1 không giải quyết được thông báo lỗi Dừng.
 1. Tắt tất cả các tính năng sau trong thiết đặt CMOS của máy tính. Để biết hướng dẫn, xem tài liệu về phần cứng hoặc liên hệ với nhà sản xuất.
  • Tất cả các tính năng lưu bộ nhớ ẩn, bao gồm L2, BIOS, trong/ngoài cũng như ghi lại nội dung lưu trong bộ nhớ ẩn trên bộ điều khiển đĩa
  • Tất cả đổ bóng
  • Cắm và Chạy
  • Bất kỳ tính năng chống vi rút dựa trên BIOS nào
 2. Cố gắng cài đặt lại Windows XP.
  • Nếu cách này giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới bước c.
  • Nếu cách này không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới phương pháp 3.
 3. Cố gắng tách biệt tính năng gây ra lỗi. Để thực hiện việc này, mỗi lần bật lại một trong số các tính năng rồi khởi động lại máy tính sau khi bạn bật lại từng tính năng.
 4. Nếu bạn xác định được tính năng gây ra sự cố, hãy tắt hoặc loại bỏ tính năng đó và liên hệ với nhà sản xuất để cố gắng giải quyết sự cố.

  Nếu cách này không tách biệt được tính năng gây ra sự cố với thiết đặt CMOS nhưng giải quyết được thông báo lỗi Dừng và bạn có thể khởi động máy tính một cách bình thường, điều đó có thể là do có thiết đặt đang ngăn cản quá trình cài đặt. Nếu đúng như vậy, hãy bật thiết đặt sau khi bạn cài đặt Windows XP và bạn đã hoàn tất.

Phương pháp 3: Kiểm tra RAM của máy tính

sử dụng phương pháp này khi phương pháp 2 không giải quyết được thông báo lỗi Dừng. Nếu bạn cần trợ giúp khi thực hiện bất kỳ bước nào trong các bước sau, hãy xem tài liệu về phần cứng.
 1. Loại bỏ bất kỳ SIMM bộ nhớ (RAM) nào không phù hợp để tất cả các SIMM hoạt động ở cùng một tốc độ. Ví dụ: 60 hoặc 70 na nô giây (ns).
 2. Chạy kiểm tra hệ thống trên bộ nhớ, và loại bỏ bất kỳ SIMM nào không tốt.
 3. Kiểm tra bằng cách sử dụng các SIMM khác nhau nếu có.
 4. Cố gắng cài đặt lại Windows XP.
  • Nếu cách này giải quyết được thông báo lỗi Dừng và bạn cài đặt Windows XP thành công, bạn đã hoàn tất.
  • Nếu cách này không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới phương pháp 4.

Phương pháp 4: Loại bỏ bất kỳ bộ điều hợp nào và ngắt kết nối mọi thiết bị phần cứng

Sử dụng phương pháp này khi phương pháp 3 không giải quyết được thông báo lỗi Dừng.
 1. Không cần phải loại bỏ tất cả các bộ điều hợp và ngắt kết nối tất cả các thiết bị phần cứng để khởi động máy tính hoặc cài đặt Windows. Các bộ điều hợp và các thiết bị gồm có:
  • Thiết bị SCSI
  • Thiết bị IDE
  • Bộ điều hợp mạng
  • Modem bên trong
  • Thẻ âm thanh
  • Đĩa cứng bổ sung (bạn phải có ít nhất một đĩa cứng bổ sung để hoàn tất quá trình cài đặt)
  • Ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD (nếu bạn cài đặt từ đĩa cứng trên máy tính)
 2. Cố gắng cài đặt lại Windows XP.
  • Nếu cách này giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy tiếp tục đi tới bước c.
  • Nếu cách này không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới phương pháp 5.
 3. Cố gắng tách biệt bộ điều hợp hoặc thiết bị phần cứng gây ra lỗi. Sau khi bạn cài đặt lại Windows XP, mỗi lần hãy kết nối lại từng bộ điều hợp hoặc thiết bị phần cứng một. Khởi động lại máy tính của bạn sau mỗi lần kết nối lại.
 4. Nếu cách này tách biệt được sự cố xảy ra với phần cứng, hãy ngắt kết nối bộ điều hợp hoặc thiết bị đó và liên hệ với nhà cung cấp để cố gắng giải quyết sự cố.

  Nếu cách này không tách biệt được sự cố xảy ra với phần cứng nhưng giải quyết được thông báo lỗi Dừng và bạn có thể khởi động máy tính một cách bình thường, điều đó có thể là do có phần cứng nào đó đang ngăn cản quá trình cài đặt. Nếu đúng vậy, hãy kết nối lại phần cứng sau khi bạn cài đặt Windows XP, khi đó bạn đã hoàn tất.

Phương pháp 5: Cập nhật trình điều khiển SCSI và loại bỏ bất kỳ thiết bị SCSI nào

Sử dụng phương pháp này khi phương pháp 4 không giải quyết được thông báo lỗi Dừng. Nếu bạn cần trợ giúp khi thực hiện bất kỳ bước nào trong các bước sau, hãy xem tài liệu về phần cứng.
 1. Lấy trình điều khiển mới nhất của Windows từ nhà cung cấp điều hợp.
 2. Tắt thoả thuận đồng bộ hóa trên bộ điều khiển SCSI.
 3. Kiểm tra xem kết nối đầu cuối và ID của các thiết bị SCSI có đúng không.
 4. Loại bỏ tất cả các thiết bị SCSI khỏi chuỗi SCSI (ngoại trừ một đĩa cứng nếu bạn đang khởi động từ hoặc cài đặt vào một ổ đĩa nằm trên đĩa đó).
 5. Cố gắng cài đặt lại Windows XP.
  • Nếu cách này giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy tiếp tục đi tới bước f.
  • Nếu cách này không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới phương pháp 6.
 6. Cố gắng tách biệt thiết bị SCSI gây ra lỗi. Sau khi bạn cài đặt lại Windows XP, mỗi lần hãy kết nối lại từng thiết bị SCSI một. Khởi động lại máy tính của bạn sau mỗi lần kết nối lại.
 7. Nếu cách này tách biệt được sự cố xảy ra với thiết bị, hãy ngắt kết nối thiết bị SCSI và liên hệ với nhà cung cấp để cố gắng giải quyết sự cố.

  Nếu cách này không tách biệt được sự cố xảy ra với thiết bị SCSI nhưng giải quyết được thông báo lỗi Dừng và bạn có thể khởi động máy tính một cách bình thường, điều đó có thể là do có thiết bị đang ngăn cản quá trình cài đặt. Nếu đúng vậy, hãy kết nối lại thiết bị sau khi bạn cài đặt Windows XP, khi đó bạn đã hoàn tất.

Phương pháp 6: Định nghĩa lại thiết đặt IDE và loại bỏ bất kỳ thiết bị IDE nào

Sử dụng phương pháp này khi phương pháp 5 không giải quyết được thông báo lỗi Dừng. Nếu bạn cần trợ giúp khi thực hiện bất kỳ bước nào trong các bước sau, hãy xem tài liệu về phần cứng.
 1. Định nghĩa cổng IDE trên bảng mạch thành cổng Chính duy nhất.
 2. Xác minh rằng thiết đặt Chính/Phụ/Duy nhất cho các thiết bị IDE là chính xác.
 3. Xoá tất cả thiết bị IDE trừ đĩa cứng.
 4. Cố gắng cài đặt lại Windows XP.
  • Nếu cách này giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy tiếp tục đi tới bước e.
  • Nếu cách này không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới phương pháp 7.
 5. Cố gắng tách biệt thiết bị hoặc thiết đặt IDE gây ra lỗi. Sau khi bạn cài đặt lại Windows XP, mỗi lần hãy kết nối lại từng thiết bị IDE một. Khởi động lại máy tính của bạn sau mỗi lần kết nối lại.
 6. Nếu cách này tách biệt được thiết bị hoặc thiết đặt gây ra sự cố, hãy tắt thiết đặt hoặc ngắt kết nối thiết bị IDE và liên hệ với nhà cung cấp để cố gắng giải quyết sự cố.

  Nếu cách này không tách biệt được sự cố xảy ra với thiết bị hoặc thiết đặt IDE nhưng giải quyết được thông báo lỗi Dừng và bạn có thể khởi động máy tính một cách bình thường, điều đó có thể là do có thiết đặt hoặc thiết bị đang ngăn cản quá trình cài đặt. Nếu đúng vậy, hãy bật lại thiết đặt hoặc kết nối lại thiết bị sau khi bạn cài đặt Windows XP, khi đó bạn đã hoàn tất.

Phương pháp 7: Liên hệ với nhà sản xuất để biết các sự cố đã biết

Sử dụng phương pháp này như là phương cách cuối cùng khi tất cả các phương pháp khác nhằm cố gắng tách biệt và giải quyết sự cố không đem lại kết quả.
 1. Liên hệ nhà sản xuất máy tính hoặc bản mạch in chính để xem có bất kỳ vấn đề đã được xác định về việc chạy hoặc cài đặt Windows XP nào không. Nhà sản xuất có thể trợ giúp với các bước sau:
  • Chạy chương trình chẩn đoán trên máy tính.
  • Nâng cấp BIOS máy tính nếu có thể.
 2. Cố gắng cài đặt lại Windows XP.

  Nếu cách này không hiệu quả, hãy truy cập trang web sau của Microsoft để biết thông tin về cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ:
Lỗi xảy ra sau khi Windows XP đã được cài đặt
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi "Stop: 0x0000000A" sau khi Windows XP đã được cài đặt, phần cứng hoặc phần mềm bên thứ ba đã được thêm gần đây có thể là nguyên nhân gây ra lỗi. Trước hết, hãy thử các phương pháp trong phần "Khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm bên thứ ba" để khắc phục sự cố các cấu phần khác. Bạn có thể muốn có tài liệu hỗ trợ dành cho bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào được thêm gần đây. Nếu các phương pháp này không giải quyết được sự cố, khi đó hãy thử các phương pháp trong phần "Khôi phục Windows".

Bước được đề xuất

Chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu hệ thống của bạn, bao gồm tất cả các thư mục và tệp cá nhân trước khi bạn bắt đầu các phương pháp khắc phục sự cố sau đây.

Khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm bên thứ ba

Phương pháp 1: Kiểm tra phần mềm bên thứ ba đã thêm gần đây

Nếu bạn đã cài đặt bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào, hãy cố gắng loại bỏ hoặc vô hiệu hóa phần mềm đó để phần mềm không được tải. Sau đó, khởi động lại máy tính để xem liệu có phải phần mềm hoặc trình điều khiển đó gây ra lỗi hay không.
 • Nếu có nhiều phần mềm bên thứ ba, mỗi lần hãy loại bỏ hoặc vô hiệu hóa từng phần mềm một, sau đó khởi động lại máy tính sau khi bạn loại bỏ hoặc vô hiệu hóa một phần mềm để cố gắng tách biệt phần mềm bên thứ ba gây ra lỗi.
 • Nếu việc loại bỏ phần mềm bên thứ ba giải quyết được thông báo lỗi Dừng thì có nghĩa là sự cố xảy ra với phần mềm đó đã gây ra lỗi. Báo cáo sự cố này với nhà cung cấp để cố gắng giải quyết sự cố.
 • Nếu việc loại bỏ phần mềm bên thứ ba không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, điều đó có nghĩa là phần mềm không có sự cố. Đi tới phần "Phương pháp 2: Kiểm tra phần cứng bên thứ ba đã thêm gần đây".

Phương pháp 2: Kiểm tra phần cứng bên thứ ba đã thêm gần đây

Nếu bạn đã thêm bất kỳ thiết bị phần cứng hoặc trình điều khiển nào sau khi Windows được cài đặt, hãy loại bỏ phần cứng đã thêm gần đây, sau đó khởi động lại máy tính của bạn để xem liệu có phải phần cứng đó gây ra lỗi hay không.
 • Nếu có nhiều phần cứng đã được thêm gần đây, mỗi lần hãy loại bỏ từng thiết bị hoặc trình điều khiển một, sau đó khởi động lại máy tính sau khi bạn loại bỏ một thiết bị hoặc trình điều khiển để cố gắng tách biệt phần cứng gây ra lỗi.
 • Nếu việc loại bỏ phần cứng đã thêm gần đây giải quyết được thông báo lỗi Dừng, khi đó hãy sử dụng một hoặc nhiều phương pháp sau để cố gắng giải quyết sự cố:
  1. Tải các trình điều khiển đã được cập nhật cho thiết bị nếu chúng có sẵn.
  2. Liên hệ với nhà cung cấp thiết bị hoặc trình điều khiển để xem liệu có bất kỳ sự cố đã biết nào xảy ra với phần cứng hay không.
  3. Chạy chương trình chẩn đoán để đảm bảo rằng phần cứng hoạt động chính xác.
  Nếu phương pháp này giải quyết được thông báo lỗi Dừng, bạn đã hoàn tất.
 • Nếu việc loại bỏ thiết bị đã thêm gần đây không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy cố gắng khôi phục Windows bằng cách Khôi phục Hệ thống. Để thực hiện việc này, hãy đi tới phần "Khôi phục Windows".

Khôi phục Windows

Nếu việc khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm bên thứ ba đã thêm gần đây không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy cố gắng khôi phục Windows. Để thực hiện việc này, hãy thử phương pháp 1.

Phương pháp 1: Sử dụng tính năng Cấu hình Tốt Đã biết Trước đó

Tính năng Cấu hình Tốt Đã biết Trước đó là một tùy chọn khôi phục mà bạn có thể sử dụng khi bạn không thể khởi động Windows XP sau khi bạn thực hiện thay đổi đối với máy tính của bạn hoặc khi bạn nghi ngờ rằng thay đổi mà bạn thực hiện trước đó có thể đã gây ra sự cố. Tính năng này khôi phục thông tin sổ đăng ký và thiết đặt trình điều khiển đã được sử dụng lần trước đó khi máy tính được khởi động thành công.Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tính năng Cấu hình Tốt Đã biết Trước đó, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307852 Cách khởi động máy tính của bạn bằng cách sử dụng tính năng Cấu hình Tốt Đã biết Trước đó trong Windows XP
 • Nếu phương pháp này giúp khôi phục Windows và giải quyết được thông báo lỗi Dừng, bạn đã hoàn tất.
 • Nếu phương pháp này không khôi phục được Windows hoặc không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới phương pháp 2.

Phương pháp 2: Sửa cài đặt Windows XP

Nếu bạn không thể khôi phục Windows bằng cách sử dụng Cấu hình Tốt Đã biết Trước đó, hãy cố gắng khôi phục Windows bằng cách sửa cài đặt Windows XP.
Điều kiện tiên quyết
Đảm bảo rằng bạn có đĩa CD hoặc DVD cài đặt Windows XP.
Tài liệu được đề xuất
Trước khi bạn bắt đầu các bước khắc phục sự cố, bạn có thể muốn có các tài liệu sau:
 • Tài liệu về phần mềm chống vi rút hoặc phần mềm mức BIOS
 • Tài liệu máy tính về cách thiết lập ổ đĩa CD hoặc DVD của bạn dưới dạng thiết bị khởi động ưu tiên số một
Để sửa cài đặt Windows XP, hãy làm theo các bước sau:
 1. Vô hiệu hoá mọi chương trình chống vi rút và bảo vệ chống vi rút mức BIOS. Để được trợ giúp, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm có liên quan hoặc nội dung Trợ giúp trực tuyến.
 2. Đảm bảo rằng ổ đĩa CD hoặc DVD là thiết bị khởi động ưu tiên số một. Xem tài liệu về máy tính để biết thông tin về cách thực hiện việc này.
 3. Cài đĩa CD Windows XP vào ổ đĩa CD hoặc DVD, sau đó khởi động lại máy tính.
 4. Khi chỉ dẫn "Nhấn phím bất kỳ để khởi động từ CD" xuất hiện, hãy nhấn phím bất kỳ. Máy tính của bạn khởi động từ CD Windows XP.
 5. Khi máy tính khởi động từ CD, hệ thống kiểm tra phần cứng của bạn, sau đó nhắc bạn chọn một trong các tùy chọn sau đây :
  • Để thiết lập Windows XP bây giờ, nhấn ENTER.
  • Để sửa cài đặt Windows XP bằng cách dùng Bàn điều khiển Phục hồi, nhấn R.
  • Để thoát Thiết lập mà không cài đặt Windows XP, hãy nhấn F3.
 6. Nhấn ENTER.
 7. Nhấn F8 để chấp nhận Thỏa thuận Cấp phép.
 8. Một ô liệt kê việc cài đặt Windows XP hiện tại của bạn, sau đó máy tính nhắc bạn chọn một trong các tùy chọn sau đây :
  • Để sửa cài đặt Windows XP đã chọn, nhấn R.
  • Để tiếp tục cài đặt một bản sao mới của Windows XP mà không phải sửa lại, nhấn ESC.
 9. Nhấn R. Sau khi bạn sửa Windows XP, bạn có thể phải kích hoạt lại Windows XP nếu bạn đã thay đổi phần cứng nào đó.
  • Nếu phương pháp này giúp khôi phục Windows và giải quyết được thông báo lỗi Dừng, bạn đã hoàn tất.
  • Nếu phương pháp này không khôi phục được Windows hoặc không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới phương pháp 3.

Phương pháp 3: Sử dụng tính năng Quay lui Trình điều khiển

Nếu bạn có thể khởi động máy tính ở chế độ an toàn, hãy sử dụng phương pháp này để khôi phục Windows khi phương pháp 2 không mang lại kết quả.

Tính năng Quay lui Trình điều khiển cho phép bạn thay thế trình điều khiển thiết bị bằng cách sử dụng phiên bản đã cài đặt trước đó. Bạn có thể sử dụng tính năng này nếu bạn đã cài đặt một trình điều khiển thiết bị mới khiến cho máy tính của bạn không ổn định. Khi bạn sử dụng tính năng Quay lui Trình điều khiển, bạn có thể khôi phục (hoặc quay lui) trình điều khiển thiết bị trước đó và tiếp tục sử dụng máy tính. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tính năng Quay lại trình điều khiển, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
283657 Cách sử dụng tính năng Quay lại trình điều khiển trong Windows XP (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
 • Nếu phương pháp này giúp khôi phục Windows và giải quyết được thông báo lỗi Dừng, bạn đã hoàn tất.
 • Nếu phương pháp này không khôi phục được Windows hoặc không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới phương pháp 4.

Phương pháp 4: Sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống Windows XP

Nếu bạn có thể khởi động máy tính ở chế độ an toàn, hãy sử dụng phương pháp này để khôi phục Windows khi phương pháp 3 không mang lại kết quả. Tính năng Khôi phục Hệ thống Windows XP chụp "ảnh nhanh" các tệp hệ thống và một số tệp chương trình quan trọng đồng thời lưu trữ thông tin này dưới dạng các điểm khôi phục. Bạn có thể sử dụng các điểm khôi phục này để quay về trạng thái trước đó của Windows XP.Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
306084 Cách khôi phục hệ điều hành trở lại trạng thái trước đó trong Windows XP
 • Nếu phương pháp này giúp khôi phục Windows và giải quyết được thông báo lỗi Dừng, bạn đã hoàn tất.
 • Nếu phương pháp này không khôi phục được Windows hoặc không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới phương pháp 5.

Phương pháp 5: Sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục

Chúng tôi khuyên bạn chỉ sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục để khôi phục Windows sau khi chế độ an toàn và các tùy chọn khởi động khác không khả dụng. Nếu bạn không thể khởi động máy tính, bạn có thể chạy Bảng điều khiển Khôi phục từ đĩa khởi động Windows XP hoặc CD-ROM.

Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục để bật và tắt các dịch vụ, định dạng ổ đĩa, đọc và ghi dữ liệu trên ổ đĩa cục bộ (bao gồm các ổ đĩa được định dạng để sử dụng hệ thống tệp NTFS) và thực hiện nhiều tác vụ quản trị khác. Bảng điều khiển Khôi phục đặc biệt hữu ích nếu bạn phải sửa máy tính bằng cách sao chép tệp từ đĩa hoặc CD-ROM sang đĩa cứng của bạn hoặc nếu bạn phải đặt lại cấu hình một dịch vụ đang ngăn cản máy tính khởi động chính xác.
Điều kiện tiên quyết
Đảm bảo bạn có đĩa CD hoặc DVD cài đặt Windows XP.Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307654 Cách cài đặt và sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục trong Windows XP
 • Nếu phương pháp này giúp khôi phục Windows và giải quyết được thông báo lỗi Dừng, bạn đã hoàn tất.
 • Nếu phương pháp này không khôi phục được Windows hoặc không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy đi tới phương pháp 6.

Phương pháp 6: Đổi tên phần mềm hoặc trình điều khiển gây ra sự cố

Nếu bạn có thể khởi động máy tính trong chế độ DOS hoặc chế độ an toàn, hãy sử dụng phương pháp này như là phương cách cuối cùng khi tất cả các phương pháp khác nhằm cố gắng khôi phục Windows đều không mang lại kết quả.
 • Nếu Windows nằm trên phân vùng FAT, hãy khởi động máy tính bằng cách sử dụng MS-DOS, sau đó đổi tên phần mềm hoặc trình điều khiển gây ra sự cố.
 • Hoặc nếu không thì sử dụng chế độ an toàn với dấu nhắc Lệnh để khởi động máy tính, sau đó đổi tên trình điều khiển hoặc phần mềm gây ra sự cố.

  Để biết thêm thông tin về các tùy chọn khởi động ở chế độ an toàn, hãy truy cập trang web Hỗ trợ và Trợ giúp của Microsoft và xem "Mô tả về các tùy chọn Khởi động ở Chế độ An toàn trong Windows XP."
  • Nếu phương pháp này giúp khôi phục Windows và giải quyết được thông báo lỗi Dừng, bạn đã hoàn tất.
  • Nếu phương pháp này không giúp khôi phục được Windows hoặc không giải quyết được thông báo lỗi Dừng, hãy truy cập trang web sau của Microsoft để biết thông tin về cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ:
Thông tin thêm
Nếu các phương pháp trong bài viết này không giải quyết được thông báo lỗi "Stop: 0x0000000A" và nếu bạn đang chạy Windows trên phần cứng tương thích HCL, hãy tham khảo bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
314103 Chuẩn bị trước khi bạn liên hệ với Microsoft sau khi bạn nhận được thông báo lỗi DỪNG trên màn hình màu xanh
ntoskrnl.exe blue screen tshoot 0x0000000a 0a oa
Thuộc tính

ID Bài viết: 314063 - Xem lại Lần cuối: 07/25/2013 11:57:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063
Phản hồi