Cập nhật ngăn xếp bản ghi dịch vụ cho Windows 10 phiên bản 1511: Ngày 22 tháng 3 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3140741
Tóm tắt
Bản cập nhật này thực hiện ổn định cải tiến cho Windows 10 phiên bản 1511 phục vụ chồng.

Nếu bạn đang cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật bản ghi dịch vụ chồng lần đầu tiên, gói cho x86 Phiên bản là 5 MB và gói dành cho x64 Phiên bản 11 MB.
Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3139907.

Thông tin gỡ bỏ

Bạn không thể dỡ cài đặt chuyên biệt này ngăn xếp gói bản ghi dịch vụ.
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Phiên bản Windows 10 1511

x86 Phiên bản Windows 10 1511
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Netsetupapi.dll10.0.10586.11384,83212 tháng 2 năm 201605:22x86
Networkbindingenginetransformer.dll10.0.10586.113200,19212 tháng 2 năm 201604:31x86
Cmitrust.dll10.0.10586.0288,09630 tháng 10 năm 201503:09x86
Bcdeditai.dll10.0.10586.0260,60830 tháng 10 năm 201502:39x86
Configureieoptionalcomponentsai.dll10.0.10586.038,40030 tháng 10 năm 201502:40x86
Featuresettingsoverride.dll10.0.10586.025,08830 tháng 10 năm 201502:40x86
Iefileinstallai.dll10.0.10586.027,13630 tháng 10 năm 201502:40x86
Msdtcadvancedinstaller.dll10.0.10586.047,10430 tháng 10 năm 201502:40x86
Netfxconfig.dll10.0.10586.018,94430 tháng 10 năm 201502:40x86
Peerdistai.dll10.0.10586.024,06430 tháng 10 năm 201502:38x86
Printadvancedinstaller.dll10.0.10586.084,99230 tháng 10 năm 201502:37x86
Servicemodelregai.dll10.0.10586.06451230 tháng 10 năm 201502:39x86
Setieinstalleddateai.dll10.0.10586.014,33630 tháng 10 năm 201502:40x86
Aritransformer.dll10.0.10586.041,47230 tháng 10 năm 201502:34x86
Primitivetransformers.dll10.0.10586.042,49630 tháng 10 năm 201502:34x86
Wpndatatransformer.dll10.0.10586.022,01630 tháng 10 năm 201502:34x86
Shtransform.dll10.0.10586.020,48030 tháng 10 năm 201502:40x86
Mqcmiplugin.dll10.0.10586.0122,36830 tháng 10 năm 201502:37x86
Eventsinstaller.dll10.0.10586.0169,47230 tháng 10 năm 201502:30x86
Wmicmiplugin.dll10.0.10586.0272,38430 tháng 10 năm 201502:30x86
Appxprovisionpackage.dll10.0.10586.16863,48815 tháng 3 năm 201604:58x86
Appxreg.dll10.0.10586.16824,06415 tháng 3 năm 201605:00x86
Cleanupai.dll10.0.10586.013,31230 tháng 10 năm 201502:12x86
Cntrtextinstaller.dll10.0.10586.0127,48830 tháng 10 năm 201502:12x86
Grouptrusteeai.dll10.0.10586.038,75230 tháng 10 năm 201503:39x86
Httpai.dll10.0.10586.019.45630 tháng 10 năm 201502:12x86
Luainstall.dll10.0.10586.043,00830 tháng 10 năm 201502:12x86
Timezoneai.dll10.0.10586.051.20030 tháng 10 năm 201502:12x86
Winsockai.dll10.0.10586.065,02430 tháng 10 năm 201502:12x86
Ws2_helper.dll10.0.10586.070,14430 tháng 10 năm 201502:12x86
Bfsvc.dll10.0.10586.057,34430 tháng 10 năm 201502:12x86
Fveupdateai.dll10.0.10586.019.45630 tháng 10 năm 201502:12x86
Securebootai.dll10.0.10586.018,94430 tháng 10 năm 201502:12x86
Offlinelsa.dll10.0.10586.113100,86412 tháng 2 năm 201604:26x86
Offlinesam.dll10.0.10586.0110,08030 tháng 10 năm 201502:26x86
Sppinst.dll10.0.10586.0646,65630 tháng 10 năm 201502:27x86
Esscli.dll10.0.10586.0299,00830 tháng 10 năm 201502:30x86
Fastprox.dll10.0.10586.0668,67230 tháng 10 năm 201502:30x86
Mofd.dll10.0.10586.0201,72830 tháng 10 năm 201502:30x86
Mofinstall.dll10.0.10586.063,48830 tháng 10 năm 201502:30x86
Repdrvfs.dll10.0.10586.0278,01630 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemcomn.dll10.0.10586.0386,56030 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemcore.dll10.0.10586.0921,60030 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemprox.dll10.0.10586.029,69630 tháng 10 năm 201502:30x86
Wmiutils.dll10.0.10586.091,13630 tháng 10 năm 201502:30x86
Cmifw.dll10.0.10586.080.38430 tháng 10 năm 201502:18x86
Firewallofflineapi.dll10.0.10586.0149,50430 tháng 10 năm 201502:18x86
Implatsetup.dll10.0.10586.1136451212 tháng 2 năm 201604:19x86
Netsetupai.dll10.0.10586.16882,43215 tháng 3 năm 201605:04x86
Netsetupapi.dll10.0.10586.11384,83212 tháng 2 năm 201605:22x86
Netsetupengine.dll10.0.10586.168502,11215 tháng 3 năm 201606:09x86
Cbscore.dll10.0.10586.1681,773,56815 tháng 3 năm 201605:09x86
Cbsmsg.dll10.0.10586.049,50430 tháng 10 năm 201503:07x86
Cmiadapter.dll10.0.10586.06451230 tháng 10 năm 201502:12x86
Cmiaisupport.dll10.0.10586.02,160,99230 tháng 10 năm 201503:08x86
Dpx.dll10.0.10586.0373,76030 tháng 10 năm 201502:31x86
Drupdate.dll10.0.10586.0284,51230 tháng 10 năm 201503:08x86
Drvstore.dll10.0.10586.0716,64030 tháng 10 năm 201503:08x86
Globalinstallorder.xmlkhông áp dụng1,249,16504 tháng 5 năm 201523:57không áp dụng
Msdelta.dll10.0.10586.0411,13630 tháng 10 năm 201502:13x86
Mspatcha.dll10.0.10586.036,86430 tháng 10 năm 201502:40x86
Poqexec.exe10.0.10586.0119,29630 tháng 10 năm 201502:34x86
Smiengine.dll10.0.10586.0734,20830 tháng 10 năm 201502:13x86
Smipi.dll10.0.10586.023,55230 tháng 10 năm 201502:12x86
Tifilefetcher.exe10.0.10586.0233,82430 tháng 10 năm 201503:08x86
Tiworker.exe10.0.10586.0197,12030 tháng 10 năm 201502:35x86
Wcmtypes.xsdkhông áp dụng1,04731 tháng 3 năm 201501:19không áp dụng
Wcp.dll10.0.10586.1682,718,20815 tháng 3 năm 201604:58x86
Wdscore.dll10.0.10586.0208,22430 tháng 10 năm 201503:35x86
Wrpint.dll10.0.10586.056,32030 tháng 10 năm 201502:38x86
x64 Phiên bản Windows 10 1511
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Netsetupapi.dll10.0.10586.113115,04012 tháng 2 năm 201605:22x64
Networkbindingenginetransformer.dll10.0.10586.113301,05612 tháng 2 năm 201604:35x64
Cmitrust.dll10.0.10586.0421,72830 tháng 10 năm 201503:09x64
Bcdeditai.dll10.0.10586.0285,18430 tháng 10 năm 201502:41x64
Configureieoptionalcomponentsai.dll10.0.10586.046,59230 tháng 10 năm 201502:41x64
Featuresettingsoverride.dll10.0.10586.032,25630 tháng 10 năm 201502:42x64
Iefileinstallai.dll10.0.10586.029,18430 tháng 10 năm 201502:41x64
Msdtcadvancedinstaller.dll10.0.10586.058,88030 tháng 10 năm 201502:41x64
Netfxconfig.dll10.0.10586.022,52830 tháng 10 năm 201502:41x64
Peerdistai.dll10.0.10586.030,20830 tháng 10 năm 201502:40x64
Printadvancedinstaller.dll10.0.10586.097,79230 tháng 10 năm 201502:39x64
Servicemodelregai.dll10.0.10586.080,89630 tháng 10 năm 201502:41x64
Setieinstalleddateai.dll10.0.10586.016,38430 tháng 10 năm 201502:41x64
Aritransformer.dll10.0.10586.050,17630 tháng 10 năm 201502:36x64
Primitivetransformers.dll10.0.10586.057,85630 tháng 10 năm 201502:36x64
Wpndatatransformer.dll10.0.10586.029,18430 tháng 10 năm 201502:36x64
Shtransform.dll10.0.10586.026,11230 tháng 10 năm 201502:41x64
Mqcmiplugin.dll10.0.10586.0148,48030 tháng 10 năm 201502:38x64
Appserverai.dll10.0.10586.0109,05630 tháng 10 năm 201502:10x64
Rdwebai.dll10.0.10586.0113,15230 tháng 10 năm 201502:10x64
Tssdisai.dll10.0.10586.0116,73630 tháng 10 năm 201502:10x64
Vmhostai.dll10.0.10586.094,20830 tháng 10 năm 201502:10x64
Eventsinstaller.dll10.0.10586.0216,57630 tháng 10 năm 201502:32x64
Wmicmiplugin.dll10.0.10586.0341,50430 tháng 10 năm 201502:32x64
Appxprovisionpackage.dll10.0.10586.16874,75215 tháng 3 năm 201603:38x64
Appxreg.dll10.0.10586.16830,72015 tháng 3 năm 201603:38x64
Cleanupai.dll10.0.10586.015,87230 tháng 10 năm 201502:13x64
Cntrtextinstaller.dll10.0.10586.0153,08830 tháng 10 năm 201502:13x64
Grouptrusteeai.dll10.0.10586.043,86430 tháng 10 năm 201503:33x64
Httpai.dll10.0.10586.023,55230 tháng 10 năm 201502:13x64
Luainstall.dll10.0.10586.053,24830 tháng 10 năm 201502:09x64
Timezoneai.dll10.0.10586.067,07230 tháng 10 năm 201502:13x64
Winsockai.dll10.0.10586.073,21630 tháng 10 năm 201502:13x64
Ws2_helper.dll10.0.10586.084,48030 tháng 10 năm 201502:13x64
Bfsvc.dll10.0.10586.067,58430 tháng 10 năm 201502:09x64
Fveupdateai.dll10.0.10586.024,57630 tháng 10 năm 201502:09x64
Securebootai.dll10.0.10586.022,01630 tháng 10 năm 201502:13x64
Offlinelsa.dll10.0.10586.113114,68812 tháng 2 năm 201604:30x64
Offlinesam.dll10.0.10586.0137,72830 tháng 10 năm 201502:28x64
Sppinst.dll10.0.10586.0769,53630 tháng 10 năm 201502:29x64
Esscli.dll10.0.10586.0402,43230 tháng 10 năm 201502:32x64
Fastprox.dll10.0.10586.0854,52830 tháng 10 năm 201502:32x64
Mofd.dll10.0.10586.0246,27230 tháng 10 năm 201502:32x64
Mofinstall.dll10.0.10586.067,58430 tháng 10 năm 201502:32x64
Repdrvfs.dll10.0.10586.0350,72030 tháng 10 năm 201502:32x64
Wbemcomn.dll10.0.10586.0450,56030 tháng 10 năm 201502:32x64
Wbemcore.dll10.0.10586.01,147,39230 tháng 10 năm 201502:32x64
Wbemprox.dll10.0.10586.036,35230 tháng 10 năm 201502:32x64
Wmiutils.dll10.0.10586.0112,12830 tháng 10 năm 201502:32x64
Cmifw.dll10.0.10586.096,76830 tháng 10 năm 201502:17x64
Firewallofflineapi.dll10.0.10586.0175,10430 tháng 10 năm 201502:17x64
Implatsetup.dll10.0.10586.11388,06412 tháng 2 năm 201604:18x64
Netsetupai.dll10.0.10586.168108,54415 tháng 3 năm 201603:43x64
Netsetupapi.dll10.0.10586.113115,04012 tháng 2 năm 201605:22x64
Netsetupengine.dll10.0.10586.168696,16015 tháng 3 năm 201604:50x64
Cbscore.dll10.0.10586.1682,032,12815 tháng 3 năm 201603:51x64
Cbsmsg.dll10.0.10586.050,52830 tháng 10 năm 201503:09x64
Cmiadapter.dll10.0.10586.080.38430 tháng 10 năm 201502:13x64
Cmiaisupport.dll10.0.10586.03,160,41630 tháng 10 năm 201503:09x64
Dpx.dll10.0.10586.0499,71230 tháng 10 năm 201502:34x64
Drupdate.dll10.0.10586.0342,36830 tháng 10 năm 201503:09x64
Drvstore.dll10.0.10586.0871,77630 tháng 10 năm 201503:09x64
Globalinstallorder.xmlKhông áp dụng1,249,16506 tháng 5 năm 201500:37Không áp dụng
Msdelta.dll10.0.10586.0515,58430 tháng 10 năm 201502:13x64
Mspatcha.dll10.0.10586.046,08030 tháng 10 năm 201502:42x64
Poqexec.exe10.0.10586.0143,36030 tháng 10 năm 201502:36x64
Smiengine.dll10.0.10586.0901,63230 tháng 10 năm 201502:13x64
Smipi.dll10.0.10586.029,18430 tháng 10 năm 201502:13x64
Tifilefetcher.exe10.0.10586.0275,80830 tháng 10 năm 201503:09x64
Tiworker.exe10.0.10586.0200,19230 tháng 10 năm 201502:37x64
Wcmtypes.xsdKhông áp dụng1,04731 tháng 3 năm 201501:32Không áp dụng
Wcp.dll10.0.10586.1683,243,00815 tháng 3 năm 201603:41x64
Wdscore.dll10.0.10586.0257,37630 tháng 10 năm 201503:30x64
Wrpint.dll10.0.10586.066,56030 tháng 10 năm 201502:40x64
Netsetupapi.dll10.0.10586.11384,83212 tháng 2 năm 201605:22x86
Networkbindingenginetransformer.dll10.0.10586.113200,19212 tháng 2 năm 201604:31x86
Cmitrust.dll10.0.10586.0288,09630 tháng 10 năm 201503:09x86
Bcdeditai.dll10.0.10586.0260,60830 tháng 10 năm 201502:39x86
Configureieoptionalcomponentsai.dll10.0.10586.038,40030 tháng 10 năm 201502:40x86
Featuresettingsoverride.dll10.0.10586.025,08830 tháng 10 năm 201502:40x86
Iefileinstallai.dll10.0.10586.027,13630 tháng 10 năm 201502:40x86
Msdtcadvancedinstaller.dll10.0.10586.047,10430 tháng 10 năm 201502:40x86
Netfxconfig.dll10.0.10586.018,94430 tháng 10 năm 201502:40x86
Peerdistai.dll10.0.10586.024,06430 tháng 10 năm 201502:38x86
Printadvancedinstaller.dll10.0.10586.084,99230 tháng 10 năm 201502:37x86
Servicemodelregai.dll10.0.10586.06451230 tháng 10 năm 201502:39x86
Setieinstalleddateai.dll10.0.10586.014,33630 tháng 10 năm 201502:40x86
Aritransformer.dll10.0.10586.041,47230 tháng 10 năm 201502:34x86
Primitivetransformers.dll10.0.10586.042,49630 tháng 10 năm 201502:34x86
Wpndatatransformer.dll10.0.10586.022,01630 tháng 10 năm 201502:34x86
Shtransform.dll10.0.10586.020,48030 tháng 10 năm 201502:40x86
Appserverai.dll10.0.10586.085,50430 tháng 10 năm 201502:08x86
Rdwebai.dll10.0.10586.095,23230 tháng 10 năm 201502:08x86
Tssdisai.dll10.0.10586.094,72030 tháng 10 năm 201502:08x86
Vmhostai.dll10.0.10586.075,26430 tháng 10 năm 201502:08x86
Eventsinstaller.dll10.0.10586.0169,47230 tháng 10 năm 201502:30x86
Wmicmiplugin.dll10.0.10586.0272,38430 tháng 10 năm 201502:30x86
Appxprovisionpackage.dll10.0.10586.16863,48815 tháng 3 năm 201604:58x86
Appxreg.dll10.0.10586.16824,06415 tháng 3 năm 201605:00x86
Cleanupai.dll10.0.10586.013,31230 tháng 10 năm 201502:12x86
Cntrtextinstaller.dll10.0.10586.0127,48830 tháng 10 năm 201502:12x86
Grouptrusteeai.dll10.0.10586.038,75230 tháng 10 năm 201503:39x86
Httpai.dll10.0.10586.019.45630 tháng 10 năm 201502:12x86
Luainstall.dll10.0.10586.043,00830 tháng 10 năm 201502:12x86
Timezoneai.dll10.0.10586.051.20030 tháng 10 năm 201502:12x86
Winsockai.dll10.0.10586.065,02430 tháng 10 năm 201502:12x86
Ws2_helper.dll10.0.10586.070,14430 tháng 10 năm 201502:12x86
Bfsvc.dll10.0.10586.057,34430 tháng 10 năm 201502:12x86
Fveupdateai.dll10.0.10586.019.45630 tháng 10 năm 201502:12x86
Securebootai.dll10.0.10586.018,94430 tháng 10 năm 201502:12x86
Offlinelsa.dll10.0.10586.113100,86412 tháng 2 năm 201604:26x86
Offlinesam.dll10.0.10586.0110,08030 tháng 10 năm 201502:26x86
Sppinst.dll10.0.10586.0646,65630 tháng 10 năm 201502:27x86
Esscli.dll10.0.10586.0299,00830 tháng 10 năm 201502:30x86
Fastprox.dll10.0.10586.0668,67230 tháng 10 năm 201502:30x86
Mofd.dll10.0.10586.0201,72830 tháng 10 năm 201502:30x86
Mofinstall.dll10.0.10586.063,48830 tháng 10 năm 201502:30x86
Repdrvfs.dll10.0.10586.0278,01630 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemcomn.dll10.0.10586.0386,56030 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemcore.dll10.0.10586.0921,60030 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemprox.dll10.0.10586.029,69630 tháng 10 năm 201502:30x86
Wmiutils.dll10.0.10586.091,13630 tháng 10 năm 201502:30x86
Cmifw.dll10.0.10586.080.38430 tháng 10 năm 201502:18x86
Firewallofflineapi.dll10.0.10586.0149,50430 tháng 10 năm 201502:18x86
Implatsetup.dll10.0.10586.1136451212 tháng 2 năm 201604:19x86
Netsetupai.dll10.0.10586.16882,43215 tháng 3 năm 201605:04x86
Netsetupapi.dll10.0.10586.11384,83212 tháng 2 năm 201605:22x86
Netsetupengine.dll10.0.10586.168502,11215 tháng 3 năm 201606:09x86
Cbscore.dll10.0.10586.1681,773,56815 tháng 3 năm 201605:09x86
Cbsmsg.dll10.0.10586.049,50430 tháng 10 năm 201503:07x86
Cmiadapter.dll10.0.10586.06451230 tháng 10 năm 201502:12x86
Cmiaisupport.dll10.0.10586.02,160,99230 tháng 10 năm 201503:08x86
Dpx.dll10.0.10586.0373,76030 tháng 10 năm 201502:31x86
Drupdate.dll10.0.10586.0284,51230 tháng 10 năm 201503:08x86
Drvstore.dll10.0.10586.0716,64030 tháng 10 năm 201503:08x86
Globalinstallorder.xmlKhông áp dụng1,249,16504 tháng 5 năm 201523:57Không áp dụng
Msdelta.dll10.0.10586.0411,13630 tháng 10 năm 201502:13x86
Mspatcha.dll10.0.10586.036,86430 tháng 10 năm 201502:40x86
Poqexec.exe10.0.10586.0119,29630 tháng 10 năm 201502:34x86
Smiengine.dll10.0.10586.0734,20830 tháng 10 năm 201502:13x86
Smipi.dll10.0.10586.023,55230 tháng 10 năm 201502:12x86
Tifilefetcher.exe10.0.10586.0233,82430 tháng 10 năm 201503:08x86
Tiworker.exe10.0.10586.0197,12030 tháng 10 năm 201502:35x86
Wcmtypes.xsdKhông áp dụng1,04731 tháng 3 năm 201501:19Không áp dụng
Wcp.dll10.0.10586.1682,718,20815 tháng 3 năm 201604:58x86
Wdscore.dll10.0.10586.0208,22430 tháng 10 năm 201503:35x86
Wrpint.dll10.0.10586.056,32030 tháng 10 năm 201502:38x86

Thông tin tệp bổ sung

x86 Phiên bản Windows 10 1511
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp11,701
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_045b3f89a40e34e031c121aad6df2b89_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_c130bd7da525d276.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_0e9d35fbb6d861d5b4558f528822c674_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_32cb8b636467e18a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp732
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_110ffa99dedf3c78d354cd6431661e02_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_20ffd18e9aeb5f9b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp726
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_2c5eae4d537870f1c378ea65742aab89_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_9d54c441a84661d7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp730
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_2f2b107f178a37505398b02069a5b665_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_60e94e0b559fcbb4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_4018601bdd3496bc0eb998aba7cd3f29_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_132624b5de79de03.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_4475a6dabca9c101e32e571065d00bf9_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_ef990a7162da458b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_462e07006e756b8b28ab12a5e7964eae_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_6f16d73a9f6112e6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_5580dbe75c33ea408e54f8eb16a17628_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_c827ae14316e43d4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_59752c0fa7d4a322e35424315b1ffa17_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_0e3e6e1ca29a5e12.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_61ea487ae59b0d730b33d75c260d0b85_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_ce62c36a35d14deb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_661a33d6c2611b60781ad01f20337cfa_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_7790eff195046db3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_877bce9991d80527c7de85575c70c2dc_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_c062579d37c5bfee.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp705
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_8a29c93f2ab986fd8b1e51e90457ecb6_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_8a47b407bc9d0204.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_ae000266b04a07160b963e54cd78cc09_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_30db9ab6e4cd7057.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_c155b2d59d8a2f7f7d90b4b85262807e_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_9b0da5e3660f5b52.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_c6ffcf12174fbdd20b985a9e6b5d32b2_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_c24a8743800c553b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_ced3270c66292af6a63830e81da10a7a_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_6f092b2f77cabc0c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_d0b29b7cb215bc6fe3041ab12e573c9d_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_edd9e7a060584668.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_da2dedd52d3de5ffa71c690f45e782a9_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_935b55a6ca582955.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ansformers mạng core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_109f36fb395ab203.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,033
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... formers vỏ extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_fae94b1923de44b7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp675
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)07:01
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... icingstack-cmitrust_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_53e328bda231c090.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,319
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ingstack sở extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_2fdf69916a084c41.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp7,394
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_7d0e191f7c25c7d9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.704 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến full_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_7a1bb6c57e125611.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp684
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)07:02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_075a7bd6bf7568a9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)07:02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ormers windows core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_967021f76fd210e7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp676
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)06:59
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ransformers ds core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_0eaa81d8fe6e7d2b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp671
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)06:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... rmers windows extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_d1d573e63a831c84.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp677
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)06:59
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers quản trị core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_aba49a22b4ea2ca9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp674
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)06:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers vỏ core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_e196ac974673689e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,336
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngăn xếp inetsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_4a0a994d485e874d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.326 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_cf6595d2b2346c0e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.109 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_fc6365e65048e75e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp7.252 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-boot_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_0318b0c44bf52785.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.625 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_aa7d034b4b7d219a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,723
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-mof_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_4f75fe06d1bfa26d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,753
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_4f5fec46d1d227c6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,709
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_1a39dfbc6dff3448.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp20,029
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
x64 Phiên bản Windows 10 1511
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_045b3f89a40e34e031c121aad6df2b89_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_1d4f59015d8343ac.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_0cfb434dc009c73457898994392848fe_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_8323979aa616c3b4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_0e9d35fbb6d861d5b4558f528822c674_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_8eea26e71cc552c0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp734
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_110ffa99dedf3c78d354cd6431661e02_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_7d1e6d125348d0d1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp728
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_111908269c907f90de75b7dcecbe135c_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_148b8555aba7dd12.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_19b6a453be1916eb5fe200256e1a8160_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_626eaf4ed914bd32.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2a174bb57f345c1ddb57d72beaccfad5_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_d69f5fcd9a087a95.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2c5eae4d537870f1c378ea65742aab89_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_f9735fc560a3d30d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp732
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2f2b107f178a37505398b02069a5b665_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_bd07e98f0dfd3cea.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_32fa37a4bd82ec67ce7aec2e92ccd0f8_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_a49bfc45c49aa5a7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3c6c0114db2bf31ea532d4716c6aafca_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_651388b941601171.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4018601bdd3496bc0eb998aba7cd3f29_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_6f44c03996d74f39.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_462e07006e756b8b28ab12a5e7964eae_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_cb3572be57be841c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_47df7c555677efef5be285e1ec0afffe_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_82e1c318f35826cc.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5580dbe75c33ea408e54f8eb16a17628_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_24464997e9cbb50a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_59752c0fa7d4a322e35424315b1ffa17_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_6a5d09a05af7cf48.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_61ea487ae59b0d730b33d75c260d0b85_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_2a815eedee2ebf21.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_661a33d6c2611b60781ad01f20337cfa_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_d3af8b754d61dee9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_673008290e04673084ded940ba620692_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_d96beec26554347b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6f3eac1c49cbcfc2e8a8fdccf8d8403b_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_dfb70a506e9ea43e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp734
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_87010f05441b035cb905408b008c41c9_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_5487c99b40dc17da.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_877bce9991d80527c7de85575c70c2dc_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_1c80f320f0233124.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_878973b5d5d0ce52416935679baaf743_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_9c1550c06f77da40.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8a29c93f2ab986fd8b1e51e90457ecb6_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_e6664f8b74fa733a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8e4bcf05211c79cac2c5b4998a8ae66c_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_5053b86d7da47a5e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8e92701eb2216f1ba172bd3fb02c9113_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_63ca6c3a9cfc5c6b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ae000266b04a07160b963e54cd78cc09_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_8cfa363a9d2ae18d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ae88df037222ff2c7bac7577c7f36f27_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_d8cbb19aa06b13d9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b18fc4f37bcd12ecad527c05f5ca1636_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_110616093a011d2d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_bc18a6ac7dd45958d8937e29aa0d67a1_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_79f4c5e2528788f2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c155b2d59d8a2f7f7d90b4b85262807e_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_f72c41671e6ccc88.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c24ef1154036589dec0d5dc4a141555b_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_3968f668b9533149.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c51428e0819854277a44a9ca8eecd725_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_45c6d833adafab9c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp736
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c6ffcf12174fbdd20b985a9e6b5d32b2_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_1e6922c73869c671.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ced3270c66292af6a63830e81da10a7a_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_cb27c6b330282d42.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d0b29b7cb215bc6fe3041ab12e573c9d_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_49f8832418b5b79e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d647c71a384ee32d07827f4a730cc3a6_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_8137f43a2b65afef.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp730
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_da2dedd52d3de5ffa71c690f45e782a9_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_ef79f12a82b59a8b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_da94a381f7b1905c9eaffb5bb31e505b_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_aaf6fec772420368.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e58fd083f13d0ce138d5c585b6063657_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_abd1dd3d4b1f5c1d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ed7092883d57036187764b149274d836_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_a463308c7ddb0455.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ansformers mạng core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_6cbdd27ef1b82339.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,035
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... formers vỏ extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_5707e69cdc3bb5ed.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp677
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)08:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... icingstack-cmitrust_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_b001c4415a8f31c6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,321
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ingstack sở extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_8bfe05152265bd77.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp7.396 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... k biến core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_d92cb4a33483390f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,706
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... k biến full_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_d63a5249366fc747.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp686
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)08:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_6379175a77d2d9df.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)08:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_f28ebd7b282f821d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp678
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)08:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_6ac91d5cb6cbee61.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp673
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)08:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_2df40f69f2e08dba.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp679
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)08:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... sformers-quản trị-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_07c335a66d479ddf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp676
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)08:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... sformers vỏ core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_3db5481afed0d9d4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,338
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngăn xếp inetsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_a62934d100bbf883.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,328
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngăn xếp termsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_7fc9ec769ec59c55.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,381
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_2b8431566a91dd44.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.111 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_5882016a08a65894.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp7,254
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-boot_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_5f374c48045298bb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.627 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_069b9ecf03da92d0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.725 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-mof_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_ab94998a8a1d13a3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,755
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_ab7e87ca8a2f98fc.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,711
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_76587b40265ca57e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp20,041
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp21,815
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ansformers mạng core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_109f36fb395ab203.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,033
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... formers vỏ extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_fae94b1923de44b7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp675
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)07:01
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... icingstack-cmitrust_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_53e328bda231c090.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,319
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ingstack sở extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_2fdf69916a084c41.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp7,394
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_7d0e191f7c25c7d9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.704 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến full_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_7a1bb6c57e125611.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp684
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)07:02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_075a7bd6bf7568a9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)07:02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ormers windows core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_967021f76fd210e7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp676
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)06:59
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ransformers ds core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_0eaa81d8fe6e7d2b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp671
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)06:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... rmers windows extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_d1d573e63a831c84.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp677
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)06:59
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers quản trị core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_aba49a22b4ea2ca9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp674
Ngày (UTC)15 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)06:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers vỏ core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_e196ac974673689e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,336
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngăn xếp termsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_23ab50f2e6682b1f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.379 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_cf6595d2b2346c0e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.109 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_fc6365e65048e75e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp7.252 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-boot_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_0318b0c44bf52785.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.625 người
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_aa7d034b4b7d219a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,723
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-mof_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_4f75fe06d1bfa26d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,753
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_4f5fec46d1d227c6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,709
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10586.168_none_1a39dfbc6dff3448.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp20,029
Ngày (UTC)16 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)12:26
Nền tảngKhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3140741 - Xem lại Lần cuối: 07/03/2016 23:08:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Windows 10 Version 1511

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3140741 KbMtvi
Phản hồi